Online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v ruskem jeziku


Poleg tega, da je v ponudbi storitev, ki jih zagotavljamo tudi korporativno usposabljanje in spletni tečaj poslovne komunikacije v ruskem jeziku, prav tako obstaja tudi možnost, da se vsakdo individualno udeležuje spletnih predavanj. O načinu organizacije se bodo pristojni v določenem podjetju dogovorili z odgovorno osebo organizatorja.

Posamezni tečajnik se mora odločiti tudi med različnimi oblikami njegove organizacije, ker poleg skupinskega organiziramo tudi polindividualno oziroma usposabljanje v paru, kot tudi individualni online tečaj, kar poteka na jasno opredeljen način. Tako morajo vsi tisti tečajniki, ki se opredelijo za delo v skupinah, sprejeti vse, kar v tem primeru določa organizator, to pa se na prvem mestu nanaša na termine in dinamiko. Specifičnost organizacije te vrste spletnih predavanj je dejstvo, da se mora najprej oblikovati skupina, ki ima najmanjše število članov, torej štiri. Šele ko se to zgodi, se pravzaprav tudi lahko začne skupinski online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v ruskem jeziku, v skladu s točno določeno dinamiko in termini, o čemer bo vsakdo, ko se je prijavil, prejel jasne informacije neposredno pred začetkom.

Drugi dve vrsti spletnih predavanj oziroma individualna in polindividualna se organizirajo šele, potem ko se posamezni tečajnik s profesorjem oziroma s pristojno osebo Akademije Oxford dogovori o načinu organizacije oziroma se z njim dogovori, v katerih terminih in v skladu s katero dinamiko bo potekalo, tako individualno usposabljanje in spletni tečaj poslovne komunikacije v ruskem jeziku kot tudi polindividualna online predavanja.


Treba je omeniti tudi to, da vsakdo, ki ga zanima udeležba na spletnih predavanjih, mora izpolniti osnovno zahtevo za to oziroma mora posedovati najmanj B1 raven poznavanja ruskega jezika, kar se ugotavlja na preverjanju znanja, ki ga je vsak posamezni kandidat dolžan opraviti pred začetkom izabranega online tečaja in usposabljanja poslovne komunikacije v ruskem jeziku. V vsakem primeru kandidati, ki posedujejo višjo raven znanja tega, določeno v skladu s pravili CEFR - a (The Common European Framework for languages), seveda lahko obiskujejo spletna predavanja in vsekakor jim bo znatno lažje obvladati prevideno znanje.

Ne glede na to, ali poslovno sodelujete s podjetji iz Rusije ali ste zaposleni v nekem podjetju, v katerem pristojne osebe uporabljajo ta jezik kot svoj materni, vam bo udeležba na tem online tečaju zagotovo zelo koristna, ker boste obvladati sposobnost poslovne komunikacije v ruskem jeziku v vseh segmentih.

Vsak dan v koledarskem letu je dovoljeno prijavljanje za udeležbo na spletnih predavanjih, zainteresirani tečajniki pa to lahko storijo na več načinov. Poleg možnosti, da pridejo osebno v poslovnico organizatorja in se tako prijavijo, jim je dovoljeno, da se prijavijo po telefonu kot tudi, da na elektronski naslov konkretne institucije pošljejo informacije, pomembne za vpis oziroma ime in priimek, datum rojstva, številko telefona za kontakt in podobno.

Katere veščine pridobi tečajnik online tečaja poslovne komunikacije v ruskem jeziku?

Učni program in program, po katerem se organizira online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v ruskem jeziku organizira zajema vse segmente komunikacije, tako da se bodo prisotni, ne samo naučili, kako se v poslovnem okolju osebno komunicira z ljudmi, ki jim je ruski jezik materni, ampak tudi kako poteka poslovna korespondenca po elektronski poti oziroma kako se komunicira po telefonu. Toda prisotni se bodo prav tako seznanili tudi z načinom izdelave poslovnih poročil v tem jeziku ter s postopkom, tako vodenja sestankov kot tudi vodenja pogajanj, kot tudi s predstavljanjem določenih storitev ali izdelkov govorcem ruskega jezika.

Vsekakor predavatelji na samem začetku prisotne seznanijo tudi z načinom vodenja zaposlitvenega razgovora, če so tedaj prisotni govorci ruskega jezika, oziroma če se nekdo želi prijaviti za delovno mesto v ruskem podjetju ali pa v podjetju, ki ga vodijo Rusi. Ob tem priložnosti jim bodo tudi pojasnili katere so najpogostejše napake pri pisanju delavnega življenjepisa (CV) in spremnega pisma in je treba pristopiti njihovemu popravljanju.

Zatem se bodo posvetili osebni komunikaciji oziroma pojasnili bodo prisotnim, kako se vzpostavlja stik z govorci tega jezika, pa tudi na kakšen način se je treba obnašati pri spoznavanju poslovnih partnerjev iz te države in kako jim predstaviti svoje podjetje ali mesto, v katero so prišli. Poleg tega jim bodo pojasnili, kako se je treba vesti med poslovnim kosilom, na katerem so prisotni tudi Rusi.

Posle tega usposabljanje in spletni tečaj poslovne komunikacije v ruskem jeziku obravnavata tisti segment, ki je povezan s telefonsko komunikacijo, ki se ga bodo tečajniki najprej naučili, kako se predstavljajo po telefonu in zatem tudi na kakšen način je treba izmenjati informacije in se po potrebi dogovoriti za sestanek ali obisk poslovnih partnerjev iz te države. Vsi prisotni bodo prav tako sodelovali tudi v simuliranju telefonskega razgovora, ko bodo morali odgovoriti na vse zahteve, ki jih bodo postavili predavatelji in na ta način bodo precej preprosteje in hitreje pridobili predvideno znanje.

Tako zamišljen praktični del poteka tudi v številnih drugih segmentih, ko predavatelj oceni, da morajo tečajniki sodelovati v različnih situacijah, tako da bo po tem izvedeno tudi simuliranje poslovnih pogajanj. V tem segmentu se bodo na podlagi teoretičnega znanja, ki jim ga bodo predhodno predstavili profesorji, naučili, kako poteka začetek pogajanj oziroma kako se le-ti odpirajo in potem tudi, katera taktika je v tem primeru najboljša in kako je treba voditi pogajalski postopek, da bi bil le-ta čim bolj uspešen. Prav tako bodo profesorji predstavili tudi podrobnosti o določitvi pogojev sodelovanja ali plačila, potem pa se bodo tudi naučili, kako pogajanja pripeljati do konca oziroma na kakšen način poteka njihov zaključek.

Predavatelji bo prisotnim tudi pojasnil, katere tehnike so zaželene za izvedbo, kar zadeva vodenje poslovnih sestankov oziroma katere se uporabljajo v kateri situaciji, prav tako pa jim bo pojasnil, kako se dogovoriti za sestanek z govorci ruskega jezika. Vsekakor bo usposabljanje in spletni tečaj poslovne komunikacije v ruskem jeziku tečajnikom ponudil tudi tista spoznanja, ki se nanašajo na vodenje poslovnih sestankov, kot tudi na postopek natančnega izražanja stališč, pa tudi na sprejemanje sklepov v okviru nekega sestanka ter na opredelitev nalog, ki so z njimi določene.

Poleg tega se bodo prisotni tudi naučili, kako izdelati predstavitev, ki se nanaša na temo določenega sastanka oziroma na kakšen način je treba predstaviti storitev ali izdelek, tako da jim bomo odkrili zelo pomembne podrobnosti, povezane z neverbalno komunikacijo in jih vključili v krajšo vajo, ki vključuje izdelavo krajše predstavitve v skladu z nalogami, ki jih bodo predavatelji predstavili vsem prisotnim.

Poleg do zdaj omenjenih področij usposabljanje in spletni tečaj poslovne komunikacije v ruskem jeziku vključuje tudi tisto, ki se nanaša na obvladovanje veščin, povezanih s sestavljanjem oziroma pisanjem različnih poročil kot tudi s sposobnostjo vodenja pisane komunikacije s poslovnimi partnerji iz Rusije. Tečajniki se tedaj med drugim naučijo, kakšna je razlika, prisotna v govornem in pisanem ruskem jeziku, pa tudi na kakšen način je treba oblikovati el. sporočilo, da bi bilo uspešno, oziroma da bi imelo pozitiven učinek pri poslovnih partnerjih oziroma pri osebi, ki ji pošiljate in ki ji je materni jezik ruski. Prav tako se boste tudi naučili, kako je treba pristopiti odgovarjanju na konkretno el. sporočilo, vsekakor pa se bodo seznanili tudi z drugimi načini pisanega komuniciranja v tem jeziku.

Kako poteka usposabljanje in spletni tečaj poslovne komunikacije v ruskem jeziku?

Online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v ruskem jeziku, vsak posamezni tečajnik pa se samostojno opredeli za eno od njih. Pričakuje se tudi, da v trenutku vpisa navede ali želi spletna predavanja ob tej priložnosti spremljati v skupini, v njej je istočasno lahko najmanj 4 in največ 8 tečajnikov in lahko se opredeli in za polindividualno oziroma spletna predavanja v paru oziroma za individualno, od pooblaščene osebe konkretne poslovnice organizatorja pa tedaj dobi tudi jasne informacije o principu njihove organizacije, ki se seveda razlikuje.

Če se določeni tečajnik opredeli, da se spletnih predavanj udeležuje v skupini, mora sprejeti tudi dinamiko oziroma termine, ki jih tedaj določa izključno naša institucija in prav tako je dolžan tudi počakati oblikovanje skupine, v kateri morajo biti prisotni najmanj 4 tečajniki.

Če se vendarle odloči za individualni ali polindividualni tip usposabljanja, se mora za datum začetka kot tudi za termine, v katerih bo ta online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v ruskem jeziku organiziran, pa tudi za dinamiko njene izvedbe, neposredno dogovoriti s pooblaščeno osebo organizatorja ali pa neposredno s profesorjem.

Moramo poudariti tudi to, da podjetjem, ki jih to zanima, lahko ponudimo korporativno usposabljanje in da je zelo pomembno tudi to, da se pristojne osebe tega podjetja o vseh detajlih, ki nanašajo na njegovo organizacijo, dogovorijo z našim predstavnikom.

Komu namenjen online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v ruskem jeziku?

Vsak kandidat mora upoštevati pogoj, da poseduje raven B1 poznavanja ruskega jezika v skladu z določbami svetovno priznanega standarda za učenje tujih jezikov oziroma CEFR - ja (The Common European Framework for languages). To bo dokazal s pomočjo testiranja, ki bo izvedeno neposredno po vpisu.

Iz tega tega razloga lahko trdimo, da je usposabljanje in spletni tečaj poslovne komunikacije v ruskem jeziku namenjen zares vsem, ki poleg izpolnitve imajo željo, da se naučijo pravil, ki se nanašajo na komunikacijo v poslovnem svetu v ruskem jeziku.

Koliko časa traja online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v ruskem jeziku?

Učni program usposabljanja in spletnega tečaja poslovne komunikacije v ruskem jeziku vključuje skupno 32 šolskih ur spletnih predavanj, pri čemer je trajanje različno, odvisno od izbire vsakega posameznega tečajnika glede tega, katere vrste spletnih predavanj se bo udeležil.

Glede na to, da dinamiko in termine v okviru skupinske vrste usposabljanja določa izključno naša institucija opredeljujeta predavatelj in posamezni tečajnik medsebojno, kar zadeva polindividualni online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v ruskem jeziku kot tudi individualno vrsto spletnih predavanj, se pogosto dogaja, da je njihovo trajanje različno.

Kako poteka usposabljanje in spletni tečaj poslovne komunikacije v ruskem jeziku?

Glede na to, da je v naši ponudbi online tečaj in spletno usposabljanje poslovne komunikacije v ruskem jeziku, je organizacija spletnih predavanj izključno odvisna od odločitve vsakega posameznega tečajnika.

Kar zadeva termine kot tudi dinamiko, moramo posebej poudariti, da je tudi to odvisno od odločitve posameznega tečajnika, glede na to, da organiziramo, tako individualna in skupinska kot tudi polindividualna spletna predavanja, termini in dinamika njihove organizacije pa se vsekakor razlikujejo.

Tečajnik, ki mu ustrezajo točno določeni termini oziroma jasno opredeljena dinamika in ga ne moti, da se uposabljanje udeležuje v skupini, ima pravico, da se opredeli za to vrsto spletnih predavanj, pri čemer mora počakati prijavo najmanj štirih oseb, ker je to edini pogoj, ki ga treba izpolnili, da bi se oblikovala konkretna skupina in da bi se skupinski online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v ruskem jeziku lahko začelo. S ciljem, da se ohrani izjemna kakovost spletnih predavanj, Akademija Oxford posebno pozornost namenja številu tečajnikov v eni skupini in se omejuje na maksimalno njih osem.

Vsakdo, ki mu takšen način organizacije ne ustreza, se lahko opredeli, tako za individualna kot tudi za polindividualna spletna predavanja, ker so ta glede organizaciji v veliki meri fleksibilnejša. To pa pravzaprav pomeni, da ima vsak posamezni tečajnik v tem primeru možnosti, da se s profesorjem, ki vodi omenjeno usposabljanje oziroma z osebo, ki je v poslovalnici organizatorja pooblaščena, dogovori, ne samo o datumu, kdaj se bo individualni online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v ruskem jeziku ter polindividualna online predavanja začel, ampak z njim določi tudi termine kot tudi dinamiko.

Dodatne opombe:

  • vsak prijavljeni tečajnik je dolžan najprej pristopiti reševanju testa preverjanja znanja ruskega jezika, na katerem mora pokazati najmanj B1 raven njegovega poznavanja in to v skladu s pravili Skupnega evropskega jezikovnega okvirja Sveta Evrope
  • prijavljanje poteka ali po telefonu ali preko e-pošte, zainteresirani pa lahko tudi osebno pridejo v poslovalnico in se prijavijo za udeležbo
  • vsak tečajnik je dolžan plačati v navedenem roku
NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!