Online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v španskem jeziku


Vsi poslovni ljudje, toda prav tako tudi osebe, ki trenutno iščejo zaposlitev, poleg tega pa imajo željo obvladati veščine komunikacije v španskem jeziku, se lahko udeležijo specializiranega online tečaja, ki ga v toku celega leta organizira Akademija Oxford. Pri tem gre za spletno usposabljanje in online tečaj poslovne komunikacije v španskem jeziku, pri čemer to vrsto predavanj zainteresirane osebe lahko spremljajo preko spleta in to s pomočjo programske opreme, ki je narejena v ta namen. Naša institucija lahko za podjetja, ki jih to zanima, organizira tudi korporativni online tečaj, v okviru katerega se bo določeno število zaposlenih usposobilo za vsa področja komunikacije v tem jeziku.

Pogoj, da bi se nekdo, ki ga to zanima, lahko udeležil tega spletnega usposabljanja, je, da se po prijavi udeleži umestitvenega testa španskega jezika in na njem mora pokazati najmanj znanje, ki je v skladu s pravili Skupnega evropskega jezikovnega okvira Sveta Evrope opredeljeno kot raven B1, pri čemer se spletnih predavanj lahko udeleži tudi vsakdo, ki poseduje znanje tega jezika, ki ustreza kateri koli višji ravni oziroma B2, C1 ali C2, v skladu s CEFR - om (The Common European Framework for languages).

Glede na to, da se na zahtevo organizira tudi korporativni online tečaj in spletno usposabljanje poslovne komunikacije v španskem jeziku, je treba poudariti, da ta vrsta spletnih predavanj najpogosteje poteka v skupinah, toda Akademija Oxford izpolnijo tudi zahteve podjetij, ki želijo, da se ta organizira kot individualno spletno predavanje.


Vsi, ki jih to zanima, se lahko celo leto prijavijo za udeležbo, pri čemer se spletno usposabljanje in tečaj poslovne komunikacije v španskem jeziku poteka po točno določenem načrtu, o čemer vsakdo od njih dobi natančna obvestila. Ne samo, da se zainteresirani kandidati lahko prijavijo po telefonu, ampak to lahko storijo tudi osebno in po elektronski pošti naše institucije.

Online predavanja potekajo na tri načine, tako da vsak posamezni tečajnik izbere med individualnimi in polindividualnimi z ene in skupinskimi z druge strani. Pravzaprav polindividualni in individualni online tečaji in usposabljanje poslovne komunikacije v španskem jeziku potekajo drugače od skupinskih vrst spletnih predavanj, razlikuje pa se tudi število prisotnih tečajnika. V eni skupini je lahko od štiri do osem tečajnikov, medtem ko je v toku polindividualnih predavanj vedno prisotno dvoje ljudi hkrati, individualna spletna predavanja pa so seveda namenjena posameznemu tečajniku.

Termine, v katerih potekajo online predavanja kot tudi dinamiko pri skupinskih usposabljanjih lahko opredeli izključno organizator, medtem ko tečajnik in pristojna oseba Akademije Qxford oziroma profesor vse to skupaj določajo, kar zadeva polindividualna ali individualna online predavanja. Prav tako je tudi pomembno, da vsi zainteresirani vedo, da se skupinski online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v španskem jeziku ne more organizirati takoj po izvedeni prijavi, glede na to, da se najprej mora oblikovati skupina, ki jo sestavlja minimalno število tečajnikov.

Kaj obsega online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v španskem jeziku?

Kdorkoli se udeleži tega usposabljanja, na njegovem začetku s strani pristojnih predavateljev dobi relevantne informacije o poslovnih običajih, ki so prisotni na ozemlju Španije in na splošno državah, v katerih se ta jezik govori, tako bo seznanjen tudi s kulturološkimi razlikama, ki so prisotne med Španci in našimi ljudmi, predvsem glede poslovne komunikacije. Potem predavatelji pozornost namenijo tudi pomembnosti pravilnega pisanja CV - ja pa tudi motivacijskega pisma, s čimer bodo precej olajšali tečajniku, ki se želi zaposliti v podjetju, v katerem so člani vodstva iz te države oziroma mora iti na razgovor za zaposlitev v neko podjetje, ki posluje na področju Španije ali pa v katerem se med zaposlenimi uporablja ta jezik. Glede na to, da jih bo predavatelj opozoril tudi na določene napake, ki jih kandidati delajo pri razgovoru za zaposlitev in jim bo vsekakor tudi svetoval, na kakšen način se jim izognejo.

Predvideno je, da online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v španskem jeziku obravnava vse segmente, ki vključujejo poslovno komuniciranje v konkretnem jeziku, tako jih bodo poleg vodenja korespondence po elektronski pošti ali skozi pisma oziroma načina telefonske komunikacije s poslovnimi partnerji, ki uporabljajo španski jezik, prav tako tudi naučili, na kakšen način se vodi sestanek pa tudi kako se predstavijo različne storitve oziroma izdelki tokom vodenja pogajanj in na splošno, kako se treba vesti do oseb, ki jim je to materni jezik in s katerimi se poslovno sodeluje.

Moramo poudariti tudi to, da se predavatelji v času trajanja spletnih predavanj trudijo vse prisotne čim bolje seznaniti z veščinami uspešne poslovne komunikacije v španskem jeziku, tako da tudi je predvideno, da sodelujejo pri različnih vajah, kar jim omogoča, da relativno preprosto obvladajo predvideno znanje.

Vsi prisotni se bodo tudi naučili, na kakšen način se pišejo poročila v tem jeziku pa tudi, kako se izdelujejo različne tabele oziroma grafikoni in kako pomembno je napisati kakovostno poslovno poročilo, da bi poslovni partnerji s španskega govornega področja lahko izvedeli za vse podrobnosti, ki so pomembni.

Ko bodo obravnavali področja, ki so povezana s telefonsko komunikacijo, bodo prisotni sodelovali pri simulaciji telefonskega pogovora, tako da se bodo najprej naučiti, kako se je treba predstaviti in potem tudi in pustiti določeno sporočilo, ali pa se dogovoriti za sestanek kot tudi vse ostale podrobnosti, ki jih vključuje komunikacija po telefonu s partnerji iz Španije. Poleg tega jim bodo tudi pojasnili, da je treba odgovoriti na e-sporočilo, pa tudi na kakšen način ga bodo sestavili, če na primer pošiljajo ponudbo v španskem jeziku. Predavatelji jim bodo tudi pojasnili, zakaj je pomembno paziti na razlike, ki so prisotne med govornim in pisanim španskim jezikom.

Potem online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v španskem jeziku predvideva tudi modul, ki je povezan z učenjem pogajalskih veščin in v okviru katerega, se bodo tečajniki seznanili s postopkom odpiranja pogajanj oziroma s številnimi taktikami, ki se za njihovo vodenje uporabljajo, tečajnikom pa bodo tudi podrobno pojasnili, na kakšen način se pogaja o konkretnih pogojih, ne glede na to, ali gre za pogajanja o načinu plačila ali na splošno načina poslovanja in podobno. Tedaj se bodi tudi naučili, kako se končujejo pogajanja in tudi na kakšen način jih je treba voditi, da ne bi prišlo do dvomov.

Profesorji bodo prisotnim tudi pojasnili, kako se vodi poslovni sestanek, ko so prisotne osebe s španskega govornega področja in jih tudidi opozorili na različne tehnike, ki se pri tem uporabljajo in jih seznanili z najpomembnejšimi veščinami, ki so povezane z nebesedno komunikacijo. Pri tem se bodo naučili, kako je treba predstaviti dnevni red oziroma kako se je treba obračati prisotnim, da bi bil določen poslovni sestanek čim bolj uspešen, toda tečajniki se bodo vsekakor naučili tudi veščin, ki so povezane s samim postopkom dogovarjanja konkretnega sestanka. Prav tako bodo prisotni dobili tudi smernice o tem, kako se določen sestanek odpove, če je to potrebno, oziroma na kakšen način se lahko spremeni čas sestanka, ki je bil pred tem dogovorjen.

Poleg vsega tega spletno usposabljanje in online tečaj poslovne komunikacije v španskem jeziku obsega tudi segment, ki se nanaša na tako imenovano socializacijo in v okviru tega dela se bodo prisotni med drugim naučili, na kakšen način je zaželeno vzpostaviti poslovni stik z govorci španskega jezika oziroma kako pričakati poslovne partnerje iz te države.

V končnih delih tega usposabljanja bodo predavatelji vse prisotne seznanili s pravilnim načinom izdelave predstavitve, tako da bodo v tem delu imeli tudi praktično vajo, v okviru katere se bodo seznanili s pravilnim načinom predstavljanja tistega, kar je predmet sestankov ali pogajanj, s ciljem, da se prisotnim na čim boljši način prikaže, kaj naj bi kupili ali da pa morda prikaže poslovanje nekega podjetja, s katerim je treba vzpostaviti sodelovanje. Poleg tega jim bodo omogočili, da se seznanijo tudi s tistim segmentom, ki je povezan s sprejemom poslovnih partnerjev, ki jim je španščina materni jezik, ter z vodenjem neformalnih in formalnih razgovorov z njimi oziroma seznanili se bodo tudi s primernim modelom vedenja na poslovnih kosilih ali korporativnih dogodkih.

Po katerem principu poteka online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v španskem jeziku?

Glede na to, da je v ponudbi, tako skupinsko kot tudi individualno oziroma polindividualno (v paru) online usposabljanje in tečaj poslovne komunikacije v španskem jeziku, to pravzaprav pomeni, da vsakdo, ki ga zanima udeležba mora izbrati eno od njih, da bi mu dali ustrezne informacije, glede na to, da se vse vrste spletnih predavanj, ki jih izvajamo, organizirajo po drugačnem principu.

Tečajnik, ki se bo odločil za delo v paru ali ki ga zanima individualni online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v španskem jeziku samodejno pridobi pravico, da datum začetka kot tudi dinamiko poteka, kot tudi termine uskladi s pooblaščeno osebo Akademije Qxford ali pa s profesorjem.

Skupinska usposabljanje in tečaj poslovne komunikacije v španskem jeziku se organizira za več tečajnikov v istem času oziroma za najmanj štiri, osem pa je lahko največ prisotnih, pa se iz tega razloga najprej zahteva prijavljivanje zadostnega števila oseb, da bi se lahko oblikovala skupina od najmanjšega števila članov. Ko se ta zahteva izpolni, vsi zainteresirani od pooblaščene osebe organizatorja prejmejo informacijo, in to ne samo o datumu začetka, ampak tudi o točnih terminih, ko bo skupinski tečaj organiziran oziroma o dinamiki, glede na to, da pri tej vrsti spletnih predavanj vse to določa organizator.

Dolžni smo tudi poudariti to, da podjetjem ponujamo možnost organizacije tega usposabljanja za njene zaposlene, in to v skladu s pravili korporativnega tečaja in uradne osebe podjetja se o načinu organizacije lahko dogovorijo s pooblaščeno osebo organizatorja.

Komu je namenjena usposabljanje in tečaj poslovne komunikacije v španskem jeziku?

Tako osebam, ki so trenutno zaposlene kot tudi vsem tistim, ki iščejo ustrezno zaposlitev, je namenjen online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v španskem jeziku.

Toda, da bi jim bila dovoljena udeležba na spletnih predavanjih, morajo vsi zainteresirani jezik poznati na ravni B1v skladu s pravili Skupnega evropskega jezikovnega okvira Sveta Evrope. Vsekakor so dolžni opravititudi umestitveni test, in to neposredno predenj se začne usposabljanje in online tečaj poslovne komunikacije v španskem jeziku, ki ga izberejo.

Online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v španskem jeziku - trajanje

Skupinska usposabljanja in online tečaj poslovne komunikacije v španskem jeziku kot tudi individualna in polindividualna online predavanja trajajo skupno 32 šolskih ur.

Toda, ker se način njihove izvedbe razlikuje, se se preprosto lahko zgodi, da na primer individualna ali polindividualna online predavanja traja dlje ali pa krajše od skupinskih, saj ima tečajnik pravico, da se s pristojnimi osebami Akademije Oxford oziroma s profesorjem dogovori in o dinamiki pa tudi o terminih.

Kako poteka spletno usposabljanje in online tečaj poslovne komunikacije v španskem jeziku?

Vsi prijavljeni tečajniki se lahko odločijo med udeležbo na individualnih, skupinskih ali polindividualnih spletnih predavanjih. To poudarjamo zato, ker se vsako od njih organizira na specifičen način, tako da tečajniki lahko dobijo jasne smernice o načinu njihove organizacije že pri vpisu, ko tudi navedejo, katere vrste online tečaja se želijo udeležiti. Kar zadeva korporativni online tečaj in usposabljanje poslovne komunikacije v španskem jeziku, je način organizacije izključno odvisen od zahtev pristojnih v konkretnem podjetju. Vsekakor se bo pooblaščena oseba organizatorja trudila izpolniti zahteve in pričakovanja tega podjetja, da bi bila ta vrsta usposabljanja izvedena maksimalno kakovostno.

Dolžni smo poudariti, da delo v skupinah vključuje prisotnost največ osem in najmanj štirih tečajnikov pa tudi strogo določeno dinamiko in termine, ki jo vsekakor morajo sprejeti. Prav tako se v tem primeru najprej zahteva oblikovanje skupine od najmanj štirih tečajnikov, medtem ko je za ostali dve vrsti spletnih predavanj, ki sta v ponudbi, način organizacije precej svobodnejši. S tem mislimo na dejstvo, da se tečajnik, ki se zanima, tako za polindividualni online tečaj in za usposabljanje za poslovne komunikacije v španskem jeziku, kot tudi za individualna online predavanja, s profesorjem ali s pooblaščeno osebo organizatorja dogovarja, kdaj se bo izbrana vrsta spletnih predavanj začela in v katerih točno terminih bodo organizirana oziroma po kakšni dinamiki.

Dodatne opombe:

  • vsak zainteresirani kandidat se lahko prijavi osebno v prostorih poslovalnice organizatorja oziroma po e-pošti ali številki telefona
  • vsakdo, ki se prijavi, je dolžan opraviti tudi umestitveni test španskega jezika, ko mora pokazati najmanj B1 raven njegovega poznavanja, v skladu z določbami CEFR - a (The Common European Framework for languages)
  • vsa plačila, na katera obveže posamezni tečajnik, je dolžan izpolniti v točno navedenem roku
NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!