Online tečaj norveščine - Norveški jezik za tujce


Izpiti preverjanja znanja norveškega jezika kot tujega so namenjeni vsem tistim, ki želijo šolanje nadaljevati v tej državi, kot tudi tistim, ki imajo zaradi iskanja zaposlitve na Norveškem potrebo, posedovati certifikat o ravni poznavanja jezika.

Čeprav je sistem preverjanja usklajen s pravili CEFR - ja (The Common European Framework of Reference for Languages) oziroma Skupnega evropskega jezikovnega okvirja Sveta Evrope, se izpiti za preverjanje znanja tega jezika, ki so namenjeni tujcem, izvajajo samo za naslednje ravni: A 1, A 2, B 1, B 2 in C 1, ki je hkrati tudi najvišja raven znanja jezika, za katerega tuji državljani lahko posedujejo certifikat.

Vsi testi, razen testov za najvišjo raven znanja se organizirajo dvakrat v toku leta in potrebno je, da se kandidati pravočasno obrnejo na pooblaščene centre za testiranje, da bi izvedeli za naslednji termin izpita in da bi pravočasno opravili prijavo in vse potrebne formalnosti.


Opravljanje enega od izpitov za preverjanje znanja norveškega jezika, a razen Norskprøve A 1 izpita, so namenjeni kandidatom, ki jim norveščina ni materni jezik in ki za potrebe šolanja in zaposlitve v tej državi ali iz katerega koli drugega razloga imajo potrebo za mednarodno priznanim certifikatom o ravni znanja tega jezika.

Treba je opozoriti na dejstvo, da so številni kandidati zelo pogosto zmedeni okoli preverjanja znanja norveškega jezika. Razlog za to je v tem, da je v zadnjem času prišlo do določenih sprememb v sistemu certifikatov, kot tudi v njihovih imenih. Toda začnimo od začetka ... Vsi testi v tej državi, ki se uporabljajo za preverjanje znanja jezika, se imenujejo Norsk språktest, v okviru njih pa obstajajo Språkprøven in Bergenstesten testi. Zatim v okviru Språkprøven obstajajo sedanji Norskprøve A 1 - A 2, ki je prej nosil ime Norskprøve 2, kot tudi Norskprøve A 2 - B 1, ki je prej nosil ime Norskprøve 3. Bergenstesten je pravzaprav Test in norsk – høyere nivå in kot je najavljeno koncem leta 2015. bi morala tudi prva skupina testov oziroma Språkprøven začeti certifikacijo za B 2 raven poznavanja norveščine za tujce.

Katere vse ravni izpitov za norveščino kot tuji jezik obstajajo

Čeprav je poznavanje norveškega jezika za tujce usklajeno s pravili Skupnega evropskega jezikovnega okvirja Sveta Evrope, za preverjanje znanja, ki je predmet certifikacije, obstajajo trije izpiti.

Prvi Norskprøve test vključuje preverjanje za A 1 in A 2 raven, medtem ko je drugi Norskprøve test namenjen preverjanju znanja za A 2 oziroma B 1 raven in na koncu Bergenstesten, ki vključuje preverjanje znanja na ravneh B 2 in C 1 in ki je trenutno tudi najvišja raven poznavanja norveškega jezika za tujce.

Kako je videti izpit preverjanja znanja norveščine kot tujega jezika

V okviru vaskega izpita se preverjajo uobičajena področja, in to: Poslušanje, Branje, Pisanje in Konverzacija.

Trajanje preverjanja prvih dveh področij je enako, in to Poslušanje - 30 minut in Branje - 75 minut. Preverjanje področja Pisanja traja od 60 do 90 minut v odvisnosti od ravni preverjanja, medtem ko zadnji del preverjanja traja med 20 in 30 minut.

1. Norskprøve A 1 test - ekvivalent A 1 ravni po CEFR - u

Ta test je specifičen, saj je njegov osnovni namen, da kandidatom omogoči, da odkrijejo, ali so obvladali osnovno znanje norveškega jezika, pri čemer se po uspešno opravljenem izpitu ne izdaja certifikat, ampak je to samo znak kandidatu, da lahko nadaljuje naprej.

Norskprøve 1 test je reden test v šolah na Norveškem, toda ni predmet certifikacije za tuje državljane, čeprav smo ga kljub temo navedli, saj se lahko uporabi za oceno osnovnega znanja jezika.

2. Norskprøve A 1 - A 2

Ko kandidat opravlja izpit za pridobitev tega certifikata, mora v osnovi znati pisati, brati in razumeti prebrano, poslušati in razumeti tisto, kar je slišal in znati govoriti o temah, ki so mu blizu. Glede na to, da je to začetna raven znanja jezika, so povsem pričakovane tudi napake, toda od kandidata se pričakuje zadostno poznavanje besednjaka, da lahko vodi pogovor o nekih splošnih temah. Mora posedovati osnovno znanje o slovničnih pravilih, čeprav se od njega kljub vsemu pričakujejo napake.

Na podlagi ocene vsakehga posameznega področja preverjanja pooblaščeni ocenjevalci sprejmejo odločitev, ali je poznavanje jezika določenega kandidata na ravni A 1 ali na ravni A 2. Treba imeti v mislih, da s pridobitvijo mednarodno priznanega certifikata o poznavanju A 2 ravni norveškega jezika, kandidat lahko aplicira za dovoljenje za prebivanje v tej državi.

3. Norskprøve A 2 - B 1

V okviru tega testa se preverja znanja kandidata, ki ustreza A 2 ali B 1 ravni po CEFR - ju, preverjanje prav tako poteka v okviru štirih področij. Od kandidata se pričakuje, da zna izraziti svoje mnenje o določeni temi na preprostejši način ter da ga argumentira. Prav tako, mora znati uporabljati tudi zapletenejše veznike in fraze, kot tudi, da precej dobro pozna slovnične kategorije in slovnična pravila.

V okviru preverjanja ustnega dela se od kandidata pričakuje, da se lahko nemoteno pogovarja o temah, ki so mu blizu, kot tudi o splošnih temah ter da lahko popolnoma samostojno izrazi svoje načrte, misli in želje. Pričakuje se, da kandidat med pogovorom dela odmore, toda ti ne b smeli vplivati na razumljivost njegovega govorjenja in kakovost samega razgovora. Zelo je pomemben podatek, da je uspešno opravljanje tega testa ter pridobitev mednarodno priznanega certifikata zelo pomemben pogoj za zaposlitev v tej državi, saj je prav posedovanje tega certifikata eden od pogojev za pridobitev zaposlitve na številnih delovnih mestih na Norveškem.

4. Bergensteste - ekvivalent B 2 in C 1 ravneh po CEFR - u

Ta izpit je namenjen kandidatom, ki posedujejo napredno znanje norveškega jezika in nastal je v sodelovanju Univerze Bergen in Folkeuniversitet - a. Sestavljen je iz dveh delov, in to pismenega in ustnega dela, ki potekajo popolnoma neodvisno eden od drugega in to trikrat letno.

Pismeni del je namenjen vsem tistim, ki jim norveški jezik ni materni in ki želijo nadaljevati študije na neki od norveških univerz, ali pa za kandidate, ki zaradi potreb posla morajo posedovati certifikat o poznavanju napredne ravni norveškega jezika. Ustni del izpita je predvsem namenjen tujim državljanom, ki se zaposlujejo na področju zdravstva v tej državi in morajo posedovati certifikat o visoki ravni znanja norveškega jezika.

V osnovi šteje, da če kandidat uspešno opravi ta test, to pomeni, da je njegovo znanje norveškega jezika enako kot tudi znanje, ki ga po koncu srednje šole pridobijo osebe, ki jim je norveški jezik materni.

Ker ta izpit vključuje naprednejše znanje jezika, je tudi izpit v tem smislu kompleksnejši, pa se od kandidata med drugim pričakuje, da: je seznanjen s pravili pisanja eseja in referata na postavljeno temo, razume osebo, ki je izvorni govorec norveškega jezika, če govori v normalnem ritmu in da je sposoben samostojno začeti konverzacijo na številne teme kot tudi, da postavlja vprašanja sogovorniku in daje odgovore na vprašanja, ki so njemu postavljena in podobno.

Kaj še morate vedeti o izpitih za preverjanje znanja norveščine kot tujega jezika

Ker se ta jezik relativno redko uporablja, vsaj v naši državi, je vsekakor priporočljiva udeležba na pripravljalnih spletnih predavanjih oziroma online tečajih norveškega jezika. Prav tako tudi ne smemo pozabiti, da je povpraševanje za opravljanjem izpitov preverjanja znanja norveškega jezika precej veliko, pa se je vsekakor treba pravočasno se pozanimati o naslednjem terminu opravljanja, glede na to, da izpiti potekajo dva oziroma trikrat letno.

Če kandidat želi sam oceniti znanje tega jezika, obstajata dve lestvici. Prva je določena za A 1 in A 2 raven znanja jezika, medtem ko je druga za raven A 2 do B 1. Kar se pismenega dela tiče, če na naslednjih 10 vprašanj vsaj na 7 odgovorite z "da", Vaše znanje ustreza ravni A 2 ali B 1, medtem ko če imate manje od 7 odgovorov z " da ", potem Vaše znanje ustreza ravni A 1 ali A 2. Enak sistem "točkovanja " se nanaša tudi na oceno poznavanja jezika v okviru ustnega dela.

Vprašanja za samoocenjevanje pismenega poznavanja tega jezika so:

 1. Ali lahko berem in razumem preproste razlage?
 2. Ali lahko samostojno napišem preprosto sporočilo?
 3. Ali lahko napišem preprosto besedilo o tem, kaj načrtujem ali želim?
 4. Ali lahko opišem sliko, ki jo gledam?
 5. Ali lahko napišem preprosto besedilo o neki svoji izkušnji?
 6. Ali lahko napišem, kaj vidim in ne vidim?
 7. Ali lahko sestavim poved z uporabo preprostih veznikov, kot so: in, ali, zato in podobnih?
 8. Ali lahko napišem preprosto besedilo, v katerem primerjam dve stvari?
 9. Ali lahko napišem preprosto besedilo o določeni temi, ki mi je relativno blizu?
 10. Ali lahko napišem preprosto besedilo, v katerem izrazim svoje mnenje o nečem?

Vprašanja za samoocenjevanje ustnega poznavanja norveškega jezika za tujce so:

 1. Ali lahko preprosto govorim o dveh stvareh in jih primerjam?
 2. Ali lahko poslušam in razumem preproste razlage?
 3. Ali lahko opišem sliko, ki jo gledam?
 4. Ali lahko odgovorim na vprašanja, ki so povezana za neko splošno temo, ki mi je blizu?
 5. Ali lahko postavim vprašanja, ki so povezana z neko splošno temo?
 6. Ali lahko govorim o neki svoji izkušnji?
 7. Ali lahko govorim o tem, kaj načrtujem in želim narediti?
 8. Ali lahko govorim o tem, kar vidim in česa ne vidim?
 9. Ali lahko izrazim svoje mnenje o nečem, kaj mi je poznano?
 10. Ali lahko povem tisto, kar sem slišal o nekem dogodku ali izkušnji neke druge osebe?

To samoocenjevanje seveda ni povsem zanesljiv način, da izveste Kateri ravni poznavanja norveščine ustreza Vaše znanje, toda vsekakor je koristna.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!