Online tečaji angleškega jezika B1


Angleški jezik B 1 raven po CEFR - ju – prva srednja raven poznavanja jezika pomeni, da se kandidat lahko znajde v večini vsakodnevnih situacij in da relativno uspešno komunicira o temah, ki so mu znane.

Angleški jezik B 1 raven po pravilih CEFR - ja (The Common European Framework of Reference for Languages) oziroma Skupnega evropskega jezikovnega okvirja Sveta Evrope (SEJO) sodi v prvo raven srednjega poznavanja jezika.


Kakšno znanje zahteva angleški jezik B 1 raven po CEFR-ju?

V bistvu vsak kandidat, ki poseduje znanje, ki ustreza tej ravni, lahko razume glavne teme pogovora, ki se vodijo o zadevah, ki so mu poznane in ki so relativno pogosto v uporabi na temo: posla, izobrazbe, prostega časa in podobno. Prav tako se v glavnem lahko znajde v večini situacij, ki sodijo med vsakodnevne in do katerih prihaja na področju, kjer se govori angleški jezik. Poleg tega lahko sestavi tudi preprostejše besedilo o temah, ki so mu poznane in s katerimi se srečuje ter lahko opiše svoje izkušnje in ambicije kot tudi, da navede razloge svojih stališč in načrtov, ki jih ima.

Kako lahko sami ocenite, ali Vaše znanje ustreza tej ravni?

Kandidat, ki želi sam oceniti, ali njegovo znanje ustreza tej ravni poznavanja angleškega jezika, to lahko stori na zelo preprost način.

Če ste v osnovi v stanju razumeti pogovor, ki se vodi na temo vsakodnevnih dejavnosti v poslu in šoli ali, ki se tiče dejavnosti v prostem času in razumeti osnovo večine radijskih ali televizijskih programov, potem je Vaše znanje na ravni B 1.

Poleg tega morate biti sposobni razumeti tudi besedilo, ki opisuje neki dogodek, čustva ali pisma, ki so vam namenjena. Prav tako, se lahko znajdete v pogovoru, ki vključuje vsakodnevne situacije, kar na primer vključuje odhod v kinematograf ali restavracijo, da vprašate za pot in razumete odgovor in podobno potem Vaša znanja zagotovo ustrezajo B 1 ravni poznavanja angleškega jezika v skladu s pravili CEFR - ja.

Vsemu temu je treba dodati tudi, da morate biti sposobni na kratko pojasniti svoje načrte v skladu s temo pogovora in da podate svoje stališče o določeni temi kot tudi, da izrazite, zakaj Vam je nekaj všeč ali Vam ni všeč oziroma zakaj je Vaše stališče prav takšno, kakršno je. Prav tako morate biti sposobni na kratko povzeti določeno knjigo ali film in da navedete reakcije v zvezi z njimi kot tudi napisati preprosto besedilo o temi, ki Vam je blizu.

Vidiki kakovosti v uporabi angleškega B 1 ravni po CEFR-ju

Da bi se čim natančneje preverilo poznavanje angleškega jezika v skladu s pravili CEFR - ja, je treba obravnavati vseh pet vidikov kakovosti njegovega učenja, kar vključuje: domet (Range), točnost oziroma natančnost (Accuracy), tekočnost govora (Fluency), stopnja interakcije (Interaction) in povezanost (Coherence).

1. Domet (Range)

Ta vidik se nanaša na bogastvo besedišča, ki v primeru B 1 ravni pomeni, da kandidat poseduje zadostno poznavanja besed in lahko izrazi svoje mnenje o običajnih temah, ki so mu znane, kot so tema o šoli oziroma fakulteti, poslu, potovanjih, konjičku in aktualnih družbenih temah, ki so mu znane.

2. Točnost oziroma natančnost (Accuracy)

Ker B 1 raven sodi v srednje poznavanje angleškega jezika, to pomeni, da kandidati, ki posedujejo znanje na tej ravni, delajo manj napak kot kandidati, katerih znanje ustreza začetni ravni, in da v glavnem uporabljajo običajne stavčne konstrukcije.

3. Tekočnost govora (Fluency)

Kandidat, ki poseduje znanje angleškega jezika B 1 ravni v večini primerov bolj tekoče govori od kandidatov, ki posedujejo znanja začetnih ravni znanja pa tudi dalje ne dovolj tekoče ter so v pogovoru pogosto prisotni premori, dokler se ne spomni določene besede pa tudi napake v stavčnih konstrukcijah.

4. Stopnja interakcije (Interaction)

Stopnja interakcije s sogovornikom, ki je izvorni govorec angleškega jezika, je možna, če je tema znana kandidatu, ki poseduje znanje jezika na tej ravni, pri čemer se pogosto lahko zgodi, da kandidat preprosto ponovi določene besede ali povedi, da bi potrdil, da je zares tudi razumel to, kar je sogovornik želel, ali pa zahteva od sogovornika, da ponovi določeno besedo ali izraz. Da bi pogovor med takšnim kandidatom in sogovornikom potekal relativno tekoče, je potrebna želja sogovornika, da pomaga in da ne govori preveč hitro in ne uporablja zapletenih stavčnih konstrukcij.

5. Povezanost (Coherence)

Kandidat, ki zna angleški jezik B 1 ravni v skladu s pravili CEFR - ja, v glavnem lahko povezuje krajše, preprostejše elemente, da bi naredil relativno obsežnejše povedi. Brez zadržkov in v glavnem brez pomoči zna uporabljati večje število veznikov kot kandidat, ki je obvladal začetne ravni poznavanja angleškega jezika.

Kaj še vključuje angleški B 1 raven po CEFR-ju?

Poleg vsega navedenega, obstajajo še številni vidiki, ki lahko dajo jasno sliko o stopnji znanja kandidatov oziroma področij, ki se jih kandidati naučijo v toku usposabljanja za angleški jezik B 1 ravni po CEFR-ju.

Vsak kandidat na tej ravni znanja jezika v principu lahko spremlja preprostejše predavanje ali pogovor, katerega tema mu je blizu in pod pogojem, da gre za predavanje ali pogovor pazljivo zasnovan in preprosto predstavljen. Prav tako lahko razume tudi neke preproste tehnične informacije, kot so navodila za uporabo opreme, s katero se vsakodnevno srečujejo.

Poleg tega kandidat lahko razume tudi večino vsebin v tiskanih medijih pa tudi zvočne materiale, ki jih posluša preko lokalnih radijskih postaj, če je izražen s standardnim čistim govorom, še en pogoj za njegovo razumevanje zvočnih vsebin pa je, da nije bran hitro in nerazločno. Sposoben naj bi bil razumeti večji del televizijskega programa, če mu je tematika blizu in če je vsebina izražena jasno in relativno počasi in spremljajo filme, katerih tema mu je blizu.

Lahko tudi ob visoki stopnji razumevanja bere besedila, ki so po strukturi preprostejši, katerih tema mu je blizu, kot tudi razume opise dogodkov pa tudi želj in čustev v veliki meri kot tudi, da odgovori na pisma takšne vsebine, če je to potrebno. V principu lahko pregleda tudi daljša besedila in da v njih poišče iskano informacijo pa tudi da prebere več besedil, da bi prišel do želenih informacij kot tudi razume informacije iz tiskanih materialov, s katerimi je v vsakodnevnem stiku, kot so kratki uradni dokumenti, pisma ali brošure.

Kar se sporazumevanja tiče, kandidati na tej ravni poznavanja angleškega jezika morajo biti sposobni stopiti v komunikacijo in lahko izmenjujejo in preverjajo določene informacije v segmentu, ki jim je pomemben kot tudi, da predstavijo določeno težavo in zahtevajo ustrezno rešitev. Pri tem je pomembno le, da jim je tema relativno poznana. Mnenje je, da se kandidati, ki znajo angleški jezik B 1 ravni po CEFR – ju, lahko precej lažje znajdejo v skoraj vseh situacijah, ki se jim lahko zgodijo na potovanju, na primer, da zahtevajo določeno informacijo, ki jim je potrebna in skoraj v celoti razumejo odgovor, ki ga dobijo od izvornih govorcev angleškega jezika.

S polno pozornostjo lahko sledijo pogovoru o njim znanih temah, pri čemer včasih lahko zaprosijo sogovornika, da ponovi določeno besedo ali frazo, da bi bolje razumeli, kaj želi reči. Kandidati te ravni znanja lahko nepripravljeni pristopijo pogovoru, če jim je tema znana in da relativno uspešno ohranjajo kakovost pogovora in da jasno izražajo svoja čustva.

Poleg vsakodnevnih tem, kandidati lahko govorijo tudi o splošnih temah, ki se tičejo na primer gledaliških predstav, filmov ali glasbe, lahko pa tudi jasno predstavijo njihova stališča in jih obrazlijo, kot tudi komentirajo stališča drugih sogovornika. Skoraj v celoti lahko sodelujejo v neformalnem pogovoru s prijatelji, ki so izvorni govorci angleškega jezika, pod pogojem, da se jasno in artikulirano izražajo, s čimer kandidatu v veliki meri olajšajo komunikacijo. V vsakodnevnih dejavnostih, kot so odhodi po nakupih, pošto, banko in podobno, kandidat v principu lahko rešuje vsako situacijo, v kateri se znajde in da vloži pritožbo, recimo na storitev v restavraciji ali hotelu, ali da pri odhodu k zdravniku na kratko in jasno opiše vse simptome, ki jih morebiti ima, da bi mu bila zagotovljena ustrezna pomoč.

Prav tako lahko piše navodila s ciljem prenosa nekih informacij pa tudi osebna pisma, v katerih zna izraziti svoja čustva ali opiše nekaj, kar je doživel. V poslovnem smislu lahko narediti predstavitev z natančnimi in jasnimi opisi, toda samo, če mu je tema znana. Poleg tega kandidati, ki poznajo angleški jezik na tej ravni, znajo tudi jasno govoriti o določeni temi, ki jih zanima in jim je znana in da na kratko opišejo film ali knjigo, ali opišejo nekaj, kar so doživeli.

Morali bi biti sposobni napisati esej ali poročilo o temi, ki jim je znana in da jasno razvijejo določeno stališče, ki se ga držijo kot tudi, da za izdelavo eseja ali poročila uporabljajo več virov. V principu v pogovoru lahko prepoznajo neznane besede, pri čemer v večini primerov razumejo bistvo pogovora. Celo, če ne poznajo določenih besed, kandidati na tej ravni poznavanja jezika lahko s pomočjo besed, ki jih poznajo, lahko končajo začet pogovor, toda smo pod pogojem, da jih sogovornik želi poslušati in jim pomagati. 

Poleg vsega navedenega kandidati lahko tudi seatvaljajo zapiske med predavanji, tako da jih kasneje razumejo, seveda pod pogojem, da jim je tema znana, predavanje pa poteka jasno in razločno. Čeprav se napake še naprej pojavljajo, je sogovornikom v večini primerov jasno, kaj kandidat želi reči, saj v glavnem nadzira vpliv maternega jezika, poseduje pa tudi srednje poznavanje slovničnih pravil. Napake se najpogosteje opažajo pri uporabi zapletenih stavčnih konstrukcij in če kandidat želi izraziti določeno zapletenejšo misel. Čeprav je izgovor kandidata v večini primerov relativno dober ter ga sogovorniki v glavnem razumejo, napake pa se včasih dogajajo. V večini primerov kandidat z relativno lahkoto lahko izrazi svoja čustva in mnenja in pogosto mu ni potrebna neposredna pomoč, toda lahko se pojavijo nenaravni premori v govoru, dokler se ne spomni ustrezne besede ali izraza ob določeni prisotnosti napak, ki se nanašajo na slovnico in besedni zaklad.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!