Online tečaji angleškega jezika B2


Angleški B 2 raven po CEFR - ju - višja srednja raven poznavanja angleškega jezika pomeni, da se kandidat zelo dobro znajde v različnih položajih in lahko vodi pogovor o različnih temah.

V skladu s splošno veljavnimi pravil Skupnega evropskega jezikovnega okvirja Sveta Evrope (SEJO), skrajšano CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages) obstaja skupno 6 ravni poznavanja angleškega pa tudi številnih drugih jezikov in to od A 1 do C 2 ravni. Raven B 2 sodi med srednje poznavanje jezika oziroma angleški jezik B 2 ravni po CEFR-ju – predstavlja tako imenovano višjo srednjo raven poznavanja jezika.


Kakšno znanje zahteva angleški jezik B 2 raven po CEFR-ju?

Da bi lahko rekli, da kandidat zna angleški jezik B 2 ravni po CEFR - ju mora na prvem mestu razumeti osnovne ideje določenega pogovora, ne glede na to, ali mu tema pogovora znana ali ne in ali gre za konkretno ali abstraktno temo. V principu mora kandidat s to ravnjo znanja jezika biti v stanju, da se precej gladko sporazumeva z osebami, ki jim je angleški jezik materni.

Kandidati, ki poznajo angleški B 2 ravni, lahko napišejo besedilo o številnih temah in da v njem navedejo vse potrebne detajle in zelo jasno razložijo svoje mnenje in razloge za prav takšno mnenje.

Kako lahko sami ocenite, ali Vaše znanje ustreza tej ravni?

Če želite samostojno oceniti, ali Vaše znanje angleškega jezika ustreza tej ravni, to lahko zelo preprosto storite, če razmislite o veščinah, ki jih posedujete. Namreč, če lahko spremljate neko predstavitev v pogledu na primer predavanj ali pogovorov, ki sodijo med kompleksnejše in katerih tema Vam je relativno znana, in to brez potrebe, da zahtevate pojasnila, potem se lahko reče, da posedujete znanja, ki jih zahteva ta raven.

Prav tako morate biti sposobni razumeti večji del vsebin televizijskih informativnih oddaj kot tudi, da nemoteno spremljate filme v tem jeziku, ki nimajo prevoda. Poleg tega morate biti tudi sposobni, da berete literaturo v sodobnem angleškem jeziku in razumeti piščeva stališča pa tudi da berete članke v novicah, ki se tičejo aktualne situacije in da jih skoraj v celoti razumete.

Kar zadeva komunikacijo, morate biti v stanju, da se popolnoma svobodno, brez zadržkov sporazumevate z različnimi osebami, ki jim je angleški jezik materni, in da ste aktivni udeleženec v diskusijah, katerih tema vam je poznana kot tudi, da podate svoje stališče in vam ga, če je to potrebno, uspe ustrezno odbraniti. Lahko pišete tudi pisma, pri čemer jasno izražate svoja čustva in izkušnje pa tudi, da jasno in obsežno opisujete svoje želje ali neke dogodke pa tudi predmete, z uporabo veliko podrobnosti, da bi čim bolje opisali navedeno. Poleg pisem morate biti v stanju pisati tudi eseje na podano temo kot tudi poslovna poročila in zelo jasno lahko tudi podate svoja stališča ter razloge zanje kot tudi, da po potrebi komentariate stališča drugih.

Šele, če ste v stanju popolnoma samostojno uporabljati vse navedene vidike angleškega jezika, govorimo o poznavanju jezika, ki ustreza ravni B 2 po CEFR-ju.

Vidiki kakovosti v uporabi angleškega jezika B 2 ravni po CEFR-ju

Skupno obstaja 5 vidikov na podlagi katerih je možno oceniti, ali kandidat poseduje znanje, ki ustreza tej ravni oziroma znanje, ki ga po končanem B 2 tečaju angleškega jezika nesporno pridobi.

Vidiki kakovosti v uporabi angleškega B 2 ravni po CEFR - ju so: domet (Range), točnost oziroma natančnost (Accuracy), tekočnost govora (Fluency), stopnja interakcije (Interaction) in povezanost (Coherence).

1. Domet (Range)

Kandidat na tej ravni znanja jezika ima popolnoma zadostno besedišče, ki mu zadostuje, da lahko izrazi svoje vtise o nekem dogodku in izrazi svoje mnenje o določeni temi, ki mu ni nujno zelo znana, toda v glavnem ne išče dolgo besed, ki jih bo uporabil.

2. Točnost oziroma natančnost (Accuracy)

Točnost oziroma natančnost izrazov je na precej visoki ravni, tako da kandidat ne greši pogosto, kar zadeva slovnico ter skoraj nikoli ne dela napak, ki lahko zmedejo sogovornika in v večini primerov sam zelo hitro vidi svoje napake in jih sam tudi popravi.

3. Tekočnost govora (Fluency)

Zelo redko se dogaja, da kandidat, ki zna angleški jezik B 2 ravni po CEFR - ju dela daljše premore v govoru. V večini primerov, če se že zgodi, da jih naredi, gre za kratke premore, da bi se samo trenutno spomnil določene besede ali izraza.

4. Stopnja interakcije (Interaction)

Stopnja interakcije kandidata je v večini primerov na visoki ravni ter lahko se nemoteno se vključi v pogovor in razpravlja o temah, s katerimi je seznanjen. Poleg tega je popolnoma sposoben sam začeti pogovor z osebo, ki ji je angleški jezik materni.

5. Povezanost (Coherence)

Čeprav lahko obstajajo določene pomanjkljivosti, je kandidat v glavnem sposoben, da v veliki meri uporablja tudi kompleksnejše povedi ter kompleksnejše slovnične forme.

Kaj še vključuje angleški B 2 raven po CEFR-ju?

Poleg vsega navedenega obstajajo tudi druge karakteristike, ki kažejo na to, ali kandidat poseduje znanje, ki ustreza tej ravni.

Kandidat lahko razume standardni jezik, ki se govori na angleškem govornem področju, ne glede na to, ali je v celoti seznanjen z njegovo temo ali ne, in katerega tema je lahko splošna, družbena ali pa ozko strokovna. Lahko razume glavne ideje tudi tistih pogovorov, ki so jezikoslovno in slovnično zelo kompleksni, kot so recimo pogovori o tehničnih vprašanjih ali v segmentu profesionalne specializacije. V večini primerov kandidat, ki poseduje znanja te ravni, lahko spremlja in sodeluje v precej dolgih razgovorih, toda pod pogojem, da je vsaj malo seznanjen s temo kot tudi, da popolnoma samostojno vzdržuje pogovor živim oziroma postavlja logična vprašanja in odgovarja na vprašanja, ki se neposredno njemu postavljajo. Čeprav v glavnem lahko razume izvorne govorce angleškega jezika, se znajde tudi v situaciji, ko se pogovarja tudi z več njimi hkrati, četudi pogovor vodijo na običajen način oziroma hitro govoreči, če pa so pri tem na mestu, kjer je izražen hrup, se lahko zgodi, da jih kandidat ne razume v celoti.

Kandidat s to ravnjo znanja lahko razume bistvo določenega strokovnega predavanja, poročila ali drugega načina profesionalnega oziroma akademskega prikaza. Ob poslušanju razume najave in sporočila o katerikoli realni ali abstraktni temi, in to pod pogojem, da se govori z normalno hitrostjo. Ker kandidati, katerih znanje ustreza tej ravni, lahko poslušajo radijske reklame in radijske oddaje v angleškem jeziku z visoko stopnjo razumevanja, se predpostavlja, da lahko tudi razlikujejo informativne elemente v njih in da jasno ocenijo, kakšen je ton govorcev in v skladu z njim tudi njegovo razpoloženje. Poleg tega lahko razumejo tudi televizijske oddaje različne tematike, intervjuje, ki se prikazujejo v realnem času ter večino filmov brez podnapisov in gledališke predstave v standardnem narečju angleškega jezika.

Kar zadeva branje, kandidati s to ravnjo znanja lahko popolnoma samostojno in relativno tekoče berejo besedila različnih tematik in dolžine in edino, kjer lahko morebiti pokažejo težave pri branju, je v primeru, ko v besedilu naletijo na besede in izraze, ki so izjemno redko v uporabi. Prav tako lahko berejo in korespondenco, če jim je znana tema in da precej hitro in preprosto razumejo njeno bistvo. Prav tako lahko tudi preleti s pogledom preko nekaterih kompleksnejših pa tudi daljših besedil in da relativno preprosto opazijo skoraj vse pomembne detajle. Če jim je znana tema, lahko uporabijo tudi visoko strokovne vire, da bi prišli do iskane informacije in lahko relativno hitro razumejo ozko specializirane članke, čeprav se lahko zgodi, da uporabijo slovar kot pomoč za določene besede in izraze. Poleg tega v večini primerov lahko razumejo prozna dela pisana v sodobnem angleškem jeziku.

Kandidati lahko razumejo tudi navodila, ki se nanašajo na njim znane segmente opreme, ne glede na to, kako obsežni in kompleksni so ter hitro razumejo tudi različna opozorila in detajle o uporabi. Čeprav se lahko zgodi, da večkrat preberejo določene besede ali dele besed, da bi v celoti razumeli njihov smisel.

Poleg tega, da lahko vodi formalen pogovor v skladu z okoliščinami, kandidat, ki zna angleški jezik B 2 ravni po CEFR - ju popolnoma svobodno stopa v interakcijo z osebami, ki so izvorni govorci jezika ter v glavnem sodeluje v pogovoru, ki je povezan z različnimi temami. V večini primerov tudi ne dela veliko slovničnih napak, govor mu je v glavnem tekoč in zelo natančen. In celo, če pa nahaja na nekem hrupnem mestu, kandidat v večini primerov razume vse, kar mu govori oseba, ki ji je angleški jezik materni in lahko se relativno hitro vključi v pogovor, povezan s širokim spektrom tem, ki sodijo v domeno splošnih. Prav tako je v stanju, da jasno izrazi svoja čustva in mnenje o določeni temi in da precej natančno opiše svoja stališča in izkušnje.

V neformalnih diskusijah kandidat lahko v celoti enakopravno sodeluje z osebami, ki so izvorni govorci angleškega jezika ter lahko razume njihove ideje in jasno izrazi svoje kot tudi, da komentira stališča drugih govorcev. V formalnih diskusijah prav tako lahko nemoteno sodeluje in popolnoma jasno izrazi argumente, posluša drugačno mnenje sogovornika in jasno izrazi svoje mnenje na to temo oziroma sposoben je aktivno voditi razpravo, ki se na primer tiče njegovega posla.

Kandidat, ki poseduje znanja na tej ravni, se lahko v principu hitro znajde v vseh situacijah, ki se mu lahko zgodijo na primer na potovanju ali v vsakodnevnem življenju in jih uspešno reši. Tu se misli predvsem na recimo prometno nesrečo, škode v stanovanju, vožnje brez karte v mestnem prevozu in podobno ter lahko popolnoma jasno in natančno objasni, v čem je težava in da ga uspešno reši.

V profesionalnem smislu lahko uporablja tudi razne poslovne informacije, četudi so te kompleksne in lahko popolnoma jasno in natančno drugim pojasni določen poslovni postopek kot tudi, da sestavi poslovni poročilo z uporabo več virov. Lahko tudi daje intervju in jasno izrazi svoje ideje.

Kar zadeva pisanje kandidat, ki zna angleški jezik B 2 ravni lahko nemoteno piše, tako o svojih občutkih in dogodkih kot tudi o aktualnih informacijah ter lahko daje tudi detajlne opise kompleksnejših dogodkov in objektov.

Lahko sodeluje tudi v javnih razpravah, če mu je tema relativno znana, v katerih lahko samostojno izrazi svoje mnenje in da navede razloge za takšno mnenje kot tudi ustrezne primere, s katerimi podpre svoj pogled o določeni temi.

Na področju pisanja kandidat lahko piše zelo jasne in detajlne opise določenih dogodkov, bodisi da so se ti zares zgodili ali pa so izmišljeni in da napiše tudi recenzijo neke knjige, filma ali opis igrice. Prav tako lahko napiše esej na postavljeno temo ali poslovno poročilo. 

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!