Prevajanje iz finskega v japonski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz finskega v japonski jezik

Za spletno prevajanje iz finskega v japonski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Profesionalno in kakovostno prevajanje iz finskega v japonski jezik, ki ga na zahtevo strank izvaja strokovna oseba, zaposlena v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, je na razpolago v obeh različicah, tako v pisani obliki kot tudi v obliki tolmačenja.

Treba je poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači poleg simultanega oziroma šepetanega tolmačenja prav tako omogočajo strankam tudi izvedbo storitve konsekutivnega tolmačenja v omenjeni različici jezikov, na razpolago pa jim je tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Vse naše stranke nas morajo, če jih ta storitev zanima, pravočasno seznaniti s trajanjem tega dogodka kot tudi s prostorom, v katerem naj bi potekal ter o številu oseb, ki se ga bodo udeležile. Vse to se zahteva samo zato, ker omenjene vrste te storitve ne morejo biti uporabljene za vsako vrsta dogodka, ampak izključno v točno določeni situaciji.

Poleg tega naši strokovnjaki lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje časopisnih člankov iz finskega v japonski jezik in če je to potrebno, strankam omogočajo tudi profesionalno obdelavo, tako strokovnih kot tudi ilustriranih revij. Zainteresirane stranke lahko omenjene strokovnjake angažirajo, da obdelajo katerekoli književno delo ali učbenike, sodni tolmači in prevajalci pa v konkretni jezični kombinaciji prav tako profesionalno prevajajo tudi besedilne vsebine. Glede na to, da posedujejo dolgoletne izkušnje, to tudi pomeni, da je na razpolago neposredno prevajanje poljudnih in strokovnih besedil iz finskega v japonski jezik, ne glede na to, ali obdelujejo teme iz domene družbenih ali naravoslovnih ved.


Prevajanje iz finskega v japonski jezik
Prevajanje iz japonskega v finski jezik

Poleg tega strankam omogočamo, da dobijo tudi kakovostno obdelane spletne vsebine oziroma aplikacije in spletne kataloge in potem tudi spletne strani, programe različnih vrst ter spletne prodajalne in generalno vse tiste vsebine, ki so na spletu dostopne. Glede na to, da gre za specifično vrsto materialov, morajo vse zainteresirane stranke tudi vedeti, da prevajalci in sodni tolmači pri obdelavi teh in številnih drugih spletnih materialov implementirajo pravila SEO (Search Engine Optimisation), da bi jih prilagodili za iskanje na spletu. Rezultat takšnega pristopa je popolnoma zagotovo poboljšanje mesta, ki ga določene vsebine predhodno zavzemajo v polju iskanja za neko ključno besedo.

Neposredno prevajanje marketinških materialov iz finskega v japonski jezik je zainteresiranim strankam prav tako na razpolago pri nas, navedeni strokovnjaki pa poleg reklamnih brošur, letakov in plakatov na njihovo zahtevo lahko obdelajo tudi PR članke, zatem reklamne zloženke, vizitke in kataloge pa tudi na splošno vse tiste vsebine, ki predstavljajo delo nekega podjetja oziroma različne izdelke ali storitve. Zvočne in video materiale katerekoli vrste omenjeni strokovnjaki najprej prevedejo v konkretni različici jezikov in potem se določena stranka lahko opredeli za storitev sinhronizacije, tako serij in televizijskih pa tudi radijskih oddaj katerekoli vrste kot tudi risanih, dokumentarnih in igranih ter vseh ostalih vrst filmov oziroma reklamnih sporočil kot tudi številnih drugih vsebin, pri čemer je v ponudbi tudi njihovo profesionalno podnaslavljanje.

Navedene vsebine na obdelavo stranke pošiljajo po elektronski pošti in če tako želijo, jim je tudi dovoljeno zahtevati, da jih enak način prevzamejo, potem ko omenjeni strokovnjaki končajo njihovo kompletno obdelavo.

Glede na to, da izvajamo tudi neposredno prevajanje dokumentov iz finskega v japonski jezik in da je postopek njihove obdelave drugačen kot za vse do zdaj omenjene materiale, je treba najprej poudariti, da je vsaka zainteresirana stranka dolžna priložiti izvirne dokumente na vpogled. Zaradi tega nam jih lahko pošlje preko “Pošte Slovenije”, toda s priporočeno pošiljko kot tudi, da nam jih dostavi osebno ali pa angažira katerokoli kurirsko službo, da izvede dostavo konkretnih dokumentov na naslov naše poslovalnice. Treba je poudariti tudi to, da se to zahteva, ker stranka poleg prevajanja v tej kombinaciji jezikov, v okviru naše institucije dobi tudi overitev obdelanega dokumenta, ki jo izvajajo sodni tolmači, potem ko primerjajo vsebino izvirnega in prevedenega dokumenta. Toda v tem postopku pride do sklepa, da v prevodih obstajajo napake, je predvideno, da se izvede storitev profesionalne redakcije (lektura in korektura) in ki jo izvajajo izkušeni korektorji in lektorji, zaposleni v ekipi predstavništva naše institucije.

Na zahtevo stranke sodni tolmači in prevajalci izvajajo kompletno obdelavo, tako za vse osebne dokumente (potni list, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o smrti, vozniško dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica, prometno dovoljenje, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in drugi) kot tudi za vse tiste dokumente, ki so v sestavi, tako medicinske dokumentacije (specifikacij farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugi) kot tudi za vse tiste, ki sestavljajo razpisno oziroma tehnično in gradbeno dokumentacijo (navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, gradbeni projekti in številni drugi dokumenti iz njihove sestave).

Izvajamo tudi prevajanje diplome in dodatka diplome iz finskega v japonski jezik pa tudi prepisa ocen, predmetnikov in programov fakultet ter potrdila o rednem šolanju, prav tako pa kompletno obdelujemo tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, zatem potrdilo o opravljenih izpitih in rezultate znanstvenih raziskav kot tudi znanstvene patente pa tudi različne vrste del in nalog, kot so na primer znanstvena dela, diplomske ali seminarske naloge oziroma vse tiste vsebine, ki sodijo na področje ali izobraževanja ali znanosti.

Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank v tej različici jezikov prevajajo tudi celotno poslovno dokumentacijo in poleg ustanovitvenega akta podjetja, fakture in sklepa o ustanovitvi pravne osebe, vsekakor vključuje tudi letna oziroma finančna in revizijska poročila in potem tudi poslovne odločitve, statut podjetja in drugi dokumenti, ki to vrsto dokumentacije sestavljajo.

Različne vrste, tako izjav in potrdilo oziroma soglasij prav tako prevajamo v tej različici jezikov in poleg potrdila o višini dohodkov in potrdila o nekaznovanosti oziroma potrdila o samskem stanu ter potrdila o stanju računa v banki naši strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi soglasje za zastopanje, zatem potrdilo o stalni zaposlitvi in vse ostale dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam.

Svojim strankam omogočamo tudi profesionalno prevajanje iz finskega v japonski jezik za pravni red Evropske Unije pa tudi za vse vrste certifikatov in licenc, pri čemer sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno obdelajo tudi soglasje za zastopanje kot tudi sodne sklepe in tožbe oziroma pritožbe pa tudi sodbe, predvsem sklep o razvezi zakonske zveze ter sodne odločitve in ostale pravne akte oziroma katerikoli dokument, ki sodi, tako na v področje sodstva kot tudi na področje prava.

Absolutno vsak dokument, za katerega stranka zahteva kompletno obdelavo v navedeni jezični različici, omenjeni strokovnjaki v optimalnem roku obdelajo tako, kot določajo pravila stroke. Ko izpolnijo zahtevo stranke, je omogočeno prevzemanje osebno v naši poslovalnici, pri čemer imajo stranke prav tako tudi možnost, da prevedene in s strani sodnega tolmača overjene dokumente dobijo z dostavo na njihov naslov. Glede na to, da to storitev izvaja pristojna kurirska služba, to pomeni, da jo tudi zaračuna, in to neposredno od konkretne stranke, višina nadomestila pa je v tem primeru odvisna samo od cenika te službe, tako da stranka navedeno nadomestilo tudi plača neposredno kurirju.

Dolžni smo poudariti tudi to, da prevajalci sodni tolmači po potrebi izvajajo tudi nujno prevajanje dokumentov iz finskega v japonski jezik, toda pogoj je, da stranka najprej skenirane vsebine pošlje preko elektronske pošte in da jih takoj po tem, in to v najkrajšem možnem roku dostavi v skladu s predhodno opisanimi načini, ker je tudi v tem primeru dolžna na vpogled priložiti izvirnike.

Vsaka stranka, ki ji je navedena storitev potrebna za katerikoli dokument, mora biti seznanjena tudi z overitvijo z Apostille žigom. Tako imenovani Haški žig, kot je njegov drugačni naziv, namreč ne more biti postavljen na določeni dokument s strani naših strokovnjakov, in to predvsem zato, ker so samo določene državne institucije pristojne za to vrsto overitve. Ker niso dolžni izvesti overitve, sodni tolmači in prevajalci tudi niso dolžni zagotoviti informacij strankam o tem, pa je zato potrebno, da določena stranka kontaktira s pristojnimi institucijami in izve vse, kar je povezano s postavljanjem omenjenega žiga na njene dokumente. Moramo poudariti, da se Haški žig najpogosteje postavlja šele po tem, ko se izvede redni postopek obdelave nekega dokumenta oziroma najprej ga stranka dostavi našim strokovnjakom, ki izvajajo njegovo prevajanje in ga potem tudi overijo in potem prevzame obdelan dokument in ga odnese v pristojno državno institucijo zaradi izvedbe omenjene overitve. Toda obstajajo tudi nekateri dokumenti, za katere je določeno, da mora najprej biti postavljen Apostille žig nanje, pa se šele potem pristopa prevajanju in overitvi, toda v tem primeru se izvaja, tako prevajanje dokumenta iz finskega v japonski jezik kot tudi prevajanje Haškega žiga in šele po vsem tem, ima pravico sodni tolmači, da dokument overi. Ker je razvidno, da obstaja razlika v vrstah overitve s tem žigom in da je to izključno urejeno z zakonom, katerega določb našim strokovnjakom ne treba poznati, stranka mora najprej vprašati, ali za konkretni dokument mora biti izvedena ta vrsta overitve in tedaj tudi dobijo relevantno informacijo o postopku njegove obdelave.

Profesionalno prevajanje reklamnih materialov iz finskega v japonski jezik

Ko stranka zahteva obdelavo različnih vrst reklamnih vsebin v tej kombinaciji jezikov, vsekakor mora vedeti, da profesionalni prevajalci in sodni tolmači posedujejo dolgoletne izkušnje v prevajanju, tako katalogov in reklamnih letakov kot tudi plakatov in potem tudi PR člankov, brošur in reklamnih letakov pa tudi vizitk oziroma vseh tistih vsebin, ki so namenjene reklamiranju nekega podjetja kot tudi konkretnih izdelkov ali storitev. Treba je poudariti tudi to, da se njihovo neposredno prevajanje iz finskega v japonski jezik izvaja s pravilno uporabo dobrega marketinga, pa se na ta način sporočilo tudi prenaša vsem govorcem japonskega jezika, in to na način, ki je hkrati tudi najboljši.

Profesionalni sodni tolmači in prevajalci prav tako izvedejo tudi tolmačenje iz finskega v japonski jezik oziroma uporabijo vsa pravila, ki se nanašajo, tako na šepetano kot tudi na konsekutivno pa tudi na simultano tolmačenje v tej jezični različici. Dolžni smo poudariti, da se vse te storitve ne izvajajo za katerokoli vrsto dogodka, ampak samo za tistega, ki je predviden s pravili te stroke. S tem v zvezi od vsake zainteresirane stranke tudi zahtevamo, da nam pravočasno posreduje relevantne informacije, ki so povezane predvsem s tokom določenega dogodka. Najpomembneje je namreč, da vemo, kje bo ta potekal oziroma kakšne so specifičnosti konkretnega prostora, toda vsekakor nam pri izbiri ustrezne storitve pomagajo tudi tiste informacije, ki so povezane s predvidenim trajanjem dogodka oziroma tiste, ki ga govorijo o številu udeležencev. Glede na to, da Prevajalski center Akademije Oxford omogoča tudi najem opreme za simultano tolmačenje, bodo strokovnjaki, ki so zadolženi za pripravo ponudbe, tudi njo vključili, če se opredelijo za uporabo te vrste tolmačenja.

Zainteresirane stranke s strani naših strokovnjakov lahko dobijo tudi profesionalno obdelavo spletnih materialov v konkretni jezični različici, saj se neposredno prevajanje spletnih vsebin iz finskega v japonski jezik izvaja z uporabo pravil SEO (Search Engine Optimisation). Torej, ko prevajalci in sodni tolmači obdelujejo ali spletno prodajalno, spletno stran ali neki spletni katalog, je predvideno, da implementirajo omenjena pravila, da bi na najboljši možni način vsebino prilagodili pravilom, ki so povezana s spletnimi brskalniki. Nedolgo zatem, ko bodo te vsebine uradno postavili na omrežje, jih bodo iskalniki zagotovo prepoznali kot najboljšo možnost za določene ključne besede, tako da bo tudi njihovo mesto v splošnem iskanju precej boljše. Na zahtevo strank ti strokovnjaki prav tako maksimalno profesionalno prevajajo tudi programsko opremo, kar pomeni, da izvajajo prevajanje programov in aplikacij iz finskega v japonski jezik.

Prevajanje poetskih književnih del iz finskega v japonski jezik

Ne glede na kompleksnost dela poezije, za katerega je neki stranki potrebno neposredno prevajanje v tej različici jezikov, ni razloga za zaskrbljenost, saj je dobro poznano, da strokovnjaki, ki so zaposleni v okviru naše institucije, posedujejo izjemno visoko raven izkušenj pri obdelavi številnih poetskih književnih del v tej kombinaciji jezikov. Poleg tega so prevajalci in sodni tolmači specializirani tudi, da na zahtevo strank iz finskega v japonski jezik prevajajo romanov, prav tako pa lahko profesionalno prevedejo tudi katerekoli drugo književno delo.

Po potrebi obdelujemo tudi učbenike, ki so povezani s katerokoli znanstveno disciplino pa tudi katerokoli vrsto revij in če se to zahteva tudi časopisne članke.

Moramo poudariti, da je pri nas na razpolago tudi storitev, ki je povezana z redakcijo vsebin in njo profesionalni lektorji in korektorji izvedejo, ko stranka poseduje izdelan prevod v omenjeni kombinaciji jezikov, ki pa ga je dobila na nekem drugem mestu in ta ne zadovoljuje standardov prevajalske stroke. Ti izkušeni strokovnjaki v tem primeru uporabijo vsa pravila, ki so povezana, tako s postopkom lekture kot tudi korekture in jih maksimalno prilagodijo ciljnemu jeziku in na ta način vsaki zainteresirani stranki omogočijo, da so te vsebine profesionalno obdelane oziroma dana ji je možnost, da jih brez težav uporabljajo.

Prevajanje besedil iz finskega v japonski jezik je še ena od številnih storitev, ki jih vse zainteresirane stranke lahko dobijo v okviru naše institucije. In glede na to, da obstaja izjemno veliko število tem, na katero se ta besedila lahko nanašajo, omenjamo samo tiste, ki se v praksi najpogosteje srečujejo. Pravzaprav sodni tolmači in prevajalci lahko v konkretni kombinaciji jezikov na zahtevo stranke prevajajo in poljudna in strokovna besedila, ki se nanašajo, tako na področja gradbene industrije, menedžmenta in informacijskih tehnologij oziroma marketinga, turizma in komunikologije ter filozofije, medicine in znanosti kot tudi vsa tista, ki so povezana s področji bančništva, zatem psihologije in financ pa tudi prava, sociologije in ekonomije ter številnih drugih znanstvenih disciplin.

Poleg tega je zainteresiranim strankam omogočeno tudi neposredno prevajanje video in zvočnih vsebin iz finskega v japonski jezik, pri čemer konkretna storitev vključuje tudi njihovo profesionalno sinhronizacijo in zainteresirane stranke v okviru naše institucije lahko angažirajo tudi profesionalne podnaslavljalce, da omenjene materiale obdelajo v skladu z njihovimi potrebami. Torej, ne samo, da stranke dobijo prevedene igrane oziroma dokumentarne, risane in animirane filme, ampak jim je prav tako na enem mestu na razpolago tudi storitev njihove, tako sinhronizacije kot tudi profesionalnega podnaslavljanja, kar pomeni, da so te vsebine pripravljene za nadaljnje plasiranje.

Poudarjamo tudi, da sodni tolmači in prevajalci v omenjeni različici jezikov po potrebi lahko obdelajo tudi serije in potem tudi zabavne in otroške oddaje, ne glede na to, na kom mediju bodo vse te vsebine predstavljene, pa tudi otroške oddaje in reklamna sporočila, zatem vse tiste oddaje, katerih značaj je informativen kot tudi številne druge vrste in video in zvočnih materialov.

Prevajanje osebne izkaznice iz finskega v japonski jezik in overitev sodnega tolmača

Poleg neposrednega prevajanja osebne izkaznice iz finskega v japonski jezik vse zainteresirane stranke v okviru naše institucije pričakuje tudi zelo pomembna storitev, ki se nanaša na overitev prevedenega dokumenta. Njo v skladu s pooblastili izvajajo sodni tolmači in tako prevedeni in osebni izkaznici ali kateremukoli drugemu dokumentu omogoča, da šteje kot zakonsko in pravno veljaven.

Od absolutno vsake stranke, ki ji je potrebno prevajanje kateregakoli dokumenta v navedeni kombinaciji jezikov, se zahteva izpolnitev obveznosti, ki se nanaša na dostavo konkretnih materialov na obdelavo, kar pomeni, da mora pri tem priložiti izvirne dokumente. Ker je predvidena izvedba nadoveritve, toda izključno za določene dokumente, je vse informacije v zvezi z overitvijo s Haškim oziroma Apostille žigom treba pridobiti v pristojnih institucijah. Pravzaprav te podatke mora zagotoviti vsako zainteresirana stranka, ki ji bodo zelo zelo koristni in ji vsekakor olajšajo celoten postopek obdelave določenih dokumentov ali dokumentacije.

V omenjeni različici jezikov prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse ostale osebne dokumente, tako izpiske iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje in potrdilo o stalnem prebivališču oziroma prometno dovoljenje kot tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze pa tudi izpiske iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje in vozniško kot tudi potni list in številne druge osebne dokumente.

Zainteresirane stranke lahko zahtevajo tudi neposredno prevajanje iz finskega v japonski jezik za dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, naši strokovnjaki pa jim tudi omogočajo, da dobijo kompletno obdelavo za katerokoli vrsto soglasij in izjav pa tudi za različne vrste potrdil (soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu in drugi dokumenti, ki jih je v številnih primerih treba predložiti številnim državnim institucijam).

Poslovno dokumentacijo sodni tolmači in prevajalci prav tako kompletno obdelajo, če to zahtevajo stranke, pa poleg faktur in poslovnih odločitev oziroma različnih vrst poslovnih poročil, a na prvem mestu revizijskih, letnih ter finančnih, v ponudbi pa je tudi prevajanje sklepa o ustanovitvi pravne osebe iz finskega v japonski jezik pa tudi ustanovitvenega akta oziroma statuta podjetja ter vseh ostalih dokumentov, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo.

Potrudili se bomo tudi, da maksimalno profesionalno odgovorimo na zahtevo stranke, ki ji je v navedeni različici jezikov potrebno prevajanje medicinske dokumentacije (specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in drugi), omogočamo pa jim tudi profesionalno obdelavo za vse dokumente, ki se nanašajo ali na področje izobraževanja ali na področje znanosti (diploma in dodatek k diplomi, znanstveni patenti, seminarske naloge, potrdilo o rednem šolanju, predmetniki in programi fakultet, rezultati znanstvenih raziskav, diplomske naloge, prepis ocen, potrdilo o opravljenih izpitih, znanstvena dela, zaključna spričevala osnovne in srednje šole in številni drugi).

Moramo navesti tudi informacijo, da se v skladu z zahtevami strank izvaja tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz finskega v japonski jezik, oziroma da prevajalci in sodni tolmači poleg pooblastil za zastopanje, sodnih odločitev, sodb in sklepov oziroma pogodb in certifikatov najprej prevajajo in potem overjajo tudi sklep o razvezi zakonske zveze, pritožbe in pravni red Evropske Unije pa tudi licence ter različne dokumente, ki se tičejo, tako področja prava kot tudi sodstva.

Seveda strokovne osebe, zaposlene v naši instituciji strankam omogočajo tudi profesionalno prevajanje v različici jezikov, ki je navedena in za vsak dokument, ki sestavlja najprej razpisno in potem tudi gradbeno pa tudi tehnično dokumentacijo. Poleg gradbenih projektov kompletno obdelujejo tudi navodilo za uporabo, zatem laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi deklaracije izdelkov in katerikoli drugi dokument, ki ni naveden in je v sestavi katerekoli od teh vrst dokumentacij.

Cena prevajanja iz finskega v japonski jezik

  • Iz finskega v japonski je 36 EUR po strani

Cena prevajanja iz finskega v japonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz finskega v japonski z overitvijo sodnega tolmača je 40 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz finskega v japonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!