Škola računara
AutoDesk kursevi

Da bi zainteresovani kandidati mogli da steknu znanja neophodna za rad sa Autodesk softverom, bez obzira da li su u pitanju početna ili napredna, osim želje da ih savladaju, neophodno je i da poznaju korišćenje Windows operativnog sistema, te da su upoznati sa korišćenjem računara na osnovnom nivou, naravno, ukoliko su u pitanju početni Autodesk kursevi i obuke, dok se za napredne zahteva i osnovno poznavanje programa koji se izučava tom prilikom.

Svako ko je zainteresovan za pohađanje bilo kog kursa u ovoj oblasti, bi trebalo da se prijavi za njegovo pohađanje, a to može da učini na nekoliko načina tokom cele godine. Ukoliko zainteresovanim kandidatima ne odgovara iz bilo kog razloga da prijavu izvrše lično u jednoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford, mogu i da ostvare kontakt putem telefona sa zaposlenima u odabranoj poslovnici, pa da se na taj način prijave, a isto tako imaju mogućnost i da na mejl adresu koja se nalazi na zvaničnom sajtu ove institucije pošalju sve podatke za prijavu (prezime i ime, kontakt telefon, gde žele da pohađaju obuku, koji tačno Autodesk kursevi i obuke vas zanimaju i slični detalji).

Predavači koji su zaduženi da drže ove kurseve imaju visok nivo iskustva u radu sa konkretnim programom, tako da će nastavu da obogate i prenošenjem svojih iskustava polaznicima.


Autodesk kursevi- Akademija Oxford

U obavezi smo da naglasimo da svaki polaznik treba da se odluči da li želi da pohađa nastavu u grupi ili ga zanimaju Autodesk obuke i kursevi koji se odvijaju u skladu sa pravilima individualne nastave, a o tome će svakako obavestiti zaposlene u onaj poslovnici u kojoj se i prijavljuju. Kod grupne nastave je važno naglasiti da se u grupama može naći najviše 8 polaznika, jer se na taj način jedino može očuvati visok kvalitet nastave po kome smo poznati. A da bi konkretna grupa bila formirana, neophodno je da se u određenoj poslovnici prijavi minimum tri kandidata koji žele da je pohađaju. Uz to, polaznici koji se odluče za ovaj vid nastave bi trebalo da prihvate sve što je u ovom slučaju tačno određeno, odnosno kako njeno trajanje, tako i dinamiku, ali termine u okviru kojih se nastava održava.

Za individualnu nastavu je karakteristično da polaznik dobija mnogo više slobode, jer jedino što treba u ovom slučaju da prihvati jeste njeno trajanje, a koje ne podleže nikakvoj promeni. A o svim ostalim detaljima i to kako u datumu kada će početi ova vrsta obuke, kao i o dinamici po kojoj se održavaju predavanja, ali i o terminima, će se profesor sa svakim kandidatom pojedinačno dogovarati.

TESTOVI


Šta podrazumevaju Autodesk kursevi i obuke?

Sve Autodesk obuke i kursevi koje se nalaze u zvaničnoj ponudi Akademije Oxford su namenjene onim kandidatima koji nemaju nikakvo predznanje rada u nekom od programa koji se izučavaju, ali i onima koji žele da znanje koje su stekli podignu na viši nivo, tako da su u pitanju i početni i napredni Autodesk kursevi.

U principu, od kandidata koji se odluče za početne obuke se očekuje samo da poznaju korišćenje Windows operativnog sistema, te da su upoznati sa osnovama rada na računaru, a oni imaju mogućnost da odaberu da li će da pohađaju obuku i kurs za 3D StudioMax, odnosno za AutoCad 2D i 3D. Takođe, u redovnom nastavnom planu se nalazi i Autodesk obuka Maya, odnosno Autodesk Inventor, tako da kandidati imaju prilično veliki izbor.

Nastavni plan i program svake pojedinačne obuke je maksimalno prilagođen zahtevima, tako da se u okviru 3D StudioMax obuke polaznici, pored ostalog upoznaju sa osnovnim ili naprednim korišćenjem ovog softvera, a koji se smatra jednim od najčešće korišćenih za modelovanje, ali i za izradu animacija, odnosno za proces renderovanja. Tu će svi polaznici da nauče kako se izrađuju trodimenzionalne grafičke slike, to jest na koji način funkcioniše izrada animacije u programu 3D StudioMax, a kada je u pitanju obuka kurs AutoCad 2D i 3D, svi polaznici će da nauče na koji način se koriste različite komande koje su dostupne u ovim programima, a kako bi savladali precizno crtanje uz pomoć njih, te će naučiti pored ostalog i na koji način se vrši projektovanje uz pomoć pomenutih programa. Inače, ovi programi su vrlo traženi u praksi tako da kandidati koje zanimaju Autodesk kursevi i obuke za AutoCad 2D i 3D sigurno vrlo brzo po njihovom uspešnom završetku nalaze zaposlenje.

A uz sve pomenuto, kandidati mogu da pohađaju i obuku za jedan od najčešće korišćenih programa za animaciju, odnosno vizuelizaciju, odnosno kurs za Autodesk Maya, a isto tako imaju mogućnost i da se odluče da pohađaju obuku Autodesk Inventor.Kako se odvija nastava tokom Autodesk kurseva?

Autodesk kursevi i obuke podrazumevaju nastavu koja prati pravila grupne, ali i individualne nastave, a od svakog kandidata zavisi koji tip kursa će pohađati.

U principu, za grupnu nastavu se odlučuju oni polaznici koji mogu da se uklope u precizno definisane termine, kao i dinamiku, dok je trajanje kod obe vrste nastave takođe precizno definisano i podrazumeva se da ne može da se menja.

A za individualnu nastavu se vrlo često odlučuju oni kandidati kojima nikako ne odgovaraju jasno određeni termini, jer oni u okviru ove vrste nastave imaju mogućnost da usaglase termine kada žele da prate konkretnu obuku sa svojim profesorom, a to isto se odnosi i na dinamiku po kojoj će pratiti nastavu.

Grupni Autodesk kursevi i obuke, iako podrazumevaju tačno definisane termine, ipak u pojedinim situacijama nude polaznicima mogućnost i da se ti termini izmene, ali ovo ne spada u praksu koja se naročito često primenjuje u našim poslovnicama. A zapravo se radi o tome da samo onda kada svi polaznici koji čine jednu grupu, a u kojoj može biti od troje do osmoro kandidata, zahtevaju da se termin izmeni. Koordinator za nastavu te poslovnice mora da proceni njihov zahtev, odnosno da ustanovi da li bi ta promena imala uticaja na ostale obuke koje se sprovode u konkretnoj poslovnici. Ukoliko on bude bio siguran da to neće imati negativan uticaj na ostale kurseve, toj grupi će omogućiti da izvrši promenu termina, ali još jednom navodimo da to nije uobičajeno.

Kome su Autodesk kursevi i obuke namenjeni?

Autodesk obuke i kursevi su namenjeni svim onim kandidatima koji žele da nauče da koriste ovaj čuveni softver, a kako bi svoje profesionalno znanje maksimalno poboljšali, pa samim tim i šanse za zaposlenje, uzevši u obzir da se poznavanje nekog od Autodesk programa smatra velikom prednošću.

Isto tako je važno da naglasimo i to da se od kandidata koji žele da ove obuke pohađaju na početnom nivou zahteva samo poznavanje Windows okruženja, ali se od onih polaznika koji žele da pohađaju napredne Autodesk kurseve zahteva uz to i osnovno poznavanje rada u konkretnom programu koji se izučava tokom te obuke.

Koliko traje Autodesk obuka i kurs?

Svi Autodesk kursevi i obuke imaju različiti nastavni plan, pa čak i kada je u pitanju individualna, odnosno grupna nastava.

Tako, recimo kurs za 3D StudioMax traje ukupno 40 školskih časova, a kada je reč o grupnoj nastavi i to dinamikom od pet puta nedeljno po dva školska časa, dok nastavni fond za individualnu nastavu u ovom slučaju podrazumeva 28 školskih časova.

Ukupno 45 školskih časova i to pet puta nedeljno po 3 časa podrazumeva grupna nastava u okviru Autocad 2D obuke, a individualna nastava u ovom slučaju traje 27 školskih časova.

Kada je u pitanju obuka i kurs Autocad 3D, nastavni fond za grupnu podrazumeva 30 časova, a dinamika je 10 dana po 3 školska časa, a ukupno je 24 časa fond za individualnu nastavu.

Grupna nastava za kurs Autodesk Maya podrazumeva tri puta nedeljno po 3 školska časa i ukupan nastavni fond za grupnu nastavu je 45 školskih časova, a 30 školskih časova je namenjeno polaznicima koji se odluče za individualnu nastavu u okviru ovog kursa.

Za Autodesk Inventor kurs individualna i grupna nastava traju ukupno 21 školski čas, a dinamika kod grupne nastave je tri puta nedeljno po 3 školska časa.

Koja je cena Autodesk kurseva?

Što se cene tiče, naglašavamo da Autodesk kursevi i obuke imaju različite cene, pa iz tog razloga svim zainteresovanim kandidatima preporučujemo da posete ovaj link kako bi se upoznali sa važećim cenovnikom Akademije Oxford.

Gde i kada se održavaju Autodesk obuke i kursevi?

Kako grupna, tako isto i individualna nastava se održavaju upravo u onoj poslovnici u kojoj kandidat i izvrši prijavu, to jest u kojoj navede da želi da pohađa nastavu.

Međutim, kod grupne nastave je početak njenog održavanja isključivo određen prijavom dovoljnog broja kandidata u jednoj od poslovnica, a uzevši u obzir da se za njeno održavanje zahteva najmanje tri prijavljena kandidata, jer je to uslov da se oformi jedna grupa. Pa kada se to dogodi, prijavljeni polaznici se obaveštavaju kako o datumu početka, tako i o tačnim terminima.

Za individualnu nastavu nema apsolutno nikakvih ograničenja, a ona počinje onog trenutka kada se zainteresovani kandidat i profesor dogovore oko toga.

Dodatne napomene:

  • svim kandidatima koje zanimaju Autodesk obuke i kursevi, Akademija Oxford nudi i praksu, a koju ostvaruje u saradnji sa Oxford Web Studiom i za koju su zaduženi iskusni predavači koji odlično poznaju rad sa Autodesk softverom, to jest upoznati su kako sa programom 3D StudioMax, Maya i Inventory, ali i AutoCad 2D i 3D
  • sva plaćanja koja se odnose na konkretnu obuku polaznici će da izvrše u onoj poslovnici u kojoj i pohađaju nastavu, a u skladu sa trenutno važećim cenovnikom
  • ukoliko zaposleni u nekoj kompaniji treba da pohađaju bilo koji od ponuđenih kurseva, a imaju i određene zahteve, zaposleni u konkretnoj poslovnici će nastojati da ih maksimalno ispoštuju
  • tokom cele godine se vrši prijavljivanje za odabrane Autodesk kursseve i obuke, a kandidati osim što mogu da se lično prijave u odabranoj poslovnici, mogu to da učine i putem telefona ili mejla (adresa za slanje se nalazi na zvaničnom sajtu)

Kurs i obuka za 3D Studio Max

Kurs i obuka za 3D Studio Max | Akademija Oxford

Obuka za 3D Studiomax 2012 (3D dizajn) trаje pet nedelja i ima ukupno 39 školskih čаsova u varijanti grupne nastave, a 28 časa u varijanti individualne nastave. Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje Windows okruženja.

Više za kurs i obuku za kurs i obuka za 3D Studio Max >>>

Kurs i obuka za Autocad 2D

Kurs i obuka za Autocad 2D | Akademija Oxford

Obuka za Autocad 2012 2D trаje pet nedelja i ima ukupno 45 školskih čаsova u varijanti grupne nastave, a 27 časa u varijanti individualne nastave. Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje Windows okruženja, a poželjno poznavanje osnova nacrtne geometrije.

Više za kurs i obuka za Autocad 2D >>>

Kurs i obuka za Autocad 3D

Kurs i obuka za Autocad 3D | Akademija Oxford

Obuka za Autocad 2012 3D trаje pet nedelja i ima ukupno 45 školskih čаsova u varijanti grupne nastave, a 27 časa u varijanti individualne nastave. Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje Windows okruženja, a poželjno poznavanje osnova nacrtne geometrije.

Više za kurs i obuka za Autocad 3D >>>

Kurs i obuka za Maya

Kurs i obuka za Maya | Akademija Oxford

Obuka za Maya softver trаje mesec dana i ima ukupno 45 školskih čаsova u varijanti grupne nastave, a 30 časova u varijanti individualne nastave. Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje Windows okruženja i osnovno znanje Adobe Photoshop - a.

Više za kurs i obuka za Maya >>>

U saradnji sa Oxford Web Studiom pružamo vam najbolju praksu u oblasti web dizajna uz preko 20 stručnih predavača koji imaju velikog iskustva u radu sa 3D Max, Maya i AutoCad programima za razvoj trodimenzionalnih objekata i tehničkog crtanja.

3D modeliranje

Spisak gradova za školu računara - AutoDesk kursevi

Česta pitanja za kurseve računara
MEĐUNARODNI ISPITI
Akademija Oxford - ECDL
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Sonja:

Zajedno sam sa koleginicama iz firme pohađala poslovni office kurs u vašoj školi. Sada smo uspešnije i u koraku sa mlađim kolegama.

Beograd - Nina:

Završila sam kurs za Web dizajn kod vas. Pozitivno sam iznenađena profesionalizmom i kvalitetom usluge koju pružate. Samo tako nastavite!

Voždovac - Jana:

Prijavila sam se na početni online AutoDESK kurs kod vas. sve pohvale za tu mogućnost. Pozdrav za sve!

Rakovica - Dejan:

Kod vas sam završio kurs za web programiranje koji mi je mnogo pomogao da nađem posao. hvala vam!

Slavija - Bogdan:

Pohađao sam kurs za SEO optimizaciju! Prezadovoljan sam. Super ste, samo tako nastavite!

Zvezdara - Mlađa:

Završio sam kurs programiranja C++! Dobio sam posao zahvaljujući vama!

Zemun - Nestor:

Kod vas sam upisao kurs Java programiranja, profesori su odlični i kvelitetno prenose znanje. Pozdrav!

Čukarica - Anđelija:

Nisam mogla da nađem posao dugo, a onda sam kod vas završila kurs za web dizajn i nakon stečenog znanja, bila sam u situaciji i da biram sebi posao! hvala vam, puno! najjači ste!

Stari grad - Dunja:

Završila sam kod vas poslovni kurs Office! Puno mi je pomoglo u poslu a i u privatnom životu!

Palilula - Marko:

Prijavio sam se za kurs pravljenja igrica i za sad sam prezadovoljan! Posle ovog upisujem i drugi kurs! Odlični ste!

Savski venac - Nenad:

Drugar i ja smo završili kod vas kurs za WEB programiranje! Otvorili smo našu sopstvenu firmu i razvili posao. Sve pohvale za vas!

Vračar - Marija:

Raspitivala sam se za kurs grafičkog dizajna. Većina prijatelja mi je preporučilo vas. Upisala sam se i završila kurs. I sada vas ja preporučujem drugima jer ste stvarno najbolji!!!

Barajevo - Veljko:

Na arhitektonskom fakultetu mi je bilo neophodno znanje Auto CAD - a, upisao sam se na vaš kurs i sada sam najbolji u grupi. Hvala vam puno!

Grocka - Dragana:

Završila sam MC office kod vas. Izuzetno sam zadovoljna cenom i znanjem koje sam stekla. Vidimo se ponovo na nekom novom kursu!

Lazarevac - Petar:

Zahvaljujući Akademiji Oxford stekao sam potrebno znanje iz oblasti Web dizajna! Šta da vam kazem, prezadovoljan sam!

Mladenovac - Peda:

Preporučujem vašu školu za sve koji imaju interesovanja iz oblasti programiranja, jer ste zaista najbolji! Pozdrav Peda

Sopot - Milena:

Prošle godine sam završila kurs za programiranje igrica u vašoj školi i odmah nakon toga pronašla posao! Hvala puno!

Surčin Pavle:

Upisao sam kurs za grafički dizajn i mogu da pohvalim profesora kao i samu školu, jer su moderni, prate sve trendove iz ove oblasti, a ja sam stekao neophodno znanje. Pozdrav svima!