Škola računara - Kurs za Web Dizajn

Kursevi i obuke za web dizajn koje u toku cele godine organizuje Akademija Oxford u svim svojim poslovnicama, a koje se nalaze širom naše zemlje, su namenjeni onim polaznicima koji žele da savladaju rad u programima iz Adobe paketa. Tako da oni mogu da nauče da koriste program Adobe Dreamweaver, ali i Adobe Fireworks, kao i program Flash, te Flash Action Script 3. Uz to postoji i specijalno osmišljen Adobe paket za web dizajn, a što je zapravo kurs u okviru koga polaznici stiču znanja vezana za rad u sva tri prethodno pomenuta programa.

Sve obuke i kursevi za web dizajn su namenjeni kako početnicima, tako i onim kandidatima koji imaju želju da steknu viši nivo znanja korišćenja nekog od navedenih programa. Od onih kandidata koji ove kurseve žele da pohađaju, a nemaju predznanje u radu sa nekim od programa, se zahteva samo da imaju osnovno poznavanje rada na računaru, kao i da su upoznati sa korišćenjem operativnog sistema Windows.

Nastava se odvija prema smernicama grupne, ali i individualne, tako da svaki kandidat može da odluči koju vrstu kursa želi da pohađa. Svi oni kandidati kojima iz bilo kog razloga ne odgovaraju tačno definisani termini, kao što je to slučaj u okviru grupne nastave, odnosno dinamika, ali i njeno trajanje, mogu da se odluče da pohađaju individualnu nastavu. Ono što je specifično kada su u pitanju individualni kursevi i obuke za web dizajn, jeste da su oni na prvom mestu namenjeni jednom kandidatu, to jest tokom predavanja su prisutni samo kandidat i predavač. Uz to, oni se o svemu dogovaraju, a što podrazumeva najpre preciziranje detalja kada će odabrani kurs i obuka za web dizajn početi, odnosno u kojim terminima će se održavati, pa čak i kojom dinamikom. A jedino što je kod individualne nastave precizno određeno jeste njeno trajanje i ono sasvim sigurno ne može da se menja.Kao što smo naveli, za grupnu nastavu važi da je sve precizno određeno, pa tako zainteresovani kandidati moraju da prihvate i tačno definisane termine, kao i njihovu dinamiku, ali isto tako i trajanje ove vrste kursa. Uzevši u obzir da se ovde radi u grupama, neophodno je da se u jednoj od poslovnica prijavi najmanji broj zainteresovanih kandidata broj potreban da bi se jedna grupa formirala, a što podrazumeva minimum troje prijavljenih, dok ih u okviru jedne grupe može biti najviše osmoro.

Moramo da naglasimo i to da su predavači koji sprovode ove obuke adekvatno kvalifikovani, to jest da su u pitanju IT stručnjaci koji imaju višegodišnje iskustvo u radu sa Adobe programima koji su predmet obuka, tako da će svim polaznicima ne samo da prenesu znanja koja podrazumeva nastavni program, nego će nastojati i da im kroz priču o sopstvenom iskustvu otkriju tajne rada u programu koji je predmet konkretne obuke.

Zainteresovani kandidati se za pohađanje odabranog kursa mogu prijaviti u toku cele godine i to u radno vreme odabrane poslovnice, lično, a u slučaju da im taj vid prijavljivanja ne odgovara, imaju mogućnost da se prijave putem broja telefona jedne od poslovnica, kao i da na zvaničan mejl Akademije Oxford (adresa je navedena na sajtu ove institucije) pošalju podatke za prijavu (kontakt podaci - ime i prezime, broj telefona, naziv i vrsta obuke koju žele da pohađaju i ostali detalji).Šta obuhvataju obuke i kursevi za web dizajn?

Uzevši u obzir da kursevi i obuke za web dizajn koji se organizuju u našim poslovnicama obuhvataju savladavanje korišćenja nekoliko programa, to se i nastavni plan svakoga od njih razlikuje.

A ono što je važno da svaki polaznik koji želi da pohađa odabranu obuku zna jeste da se za početne nivoe kurseva ne zahteva nikakvo predznanje korišćenja konkretnog programa koji se tokom obuke izučava, to jest da kandidati treba samo da poseduju osnovnu računarsku pismenost, odnosno da poznaju rad u okviru Windows operativnog sistema.

Za sve kurseve na naprednom nivou postoje zahtevi koji se razlikuju od kursa do kursa, budući da kandidati mogu da pohađaju kurs i obuku za Dreamweaver početni i napredni, odnosno za Flash početni, kao i za Flash Action Sript 3 (početni i napredni), ali isto tako i obuku za Fireworks, to će za svaki pojedinačni kurs i dobiti adekvatnu informaciju šta se od njih zahteva. U okviru ponude se nalazi specijalizovani kurs Adobe paket za web dizajn i to na početnom i naprednom nivou, a u okviru koga će se kandidati upoznati sa radom u nekoliko Adobe programa, to jest Fireworks, Deamweaver i Flash.

Kada je u pitanju kurs i obuka za Dreamweaver, polaznici će pored ostalog da nauče na koji način se izrađuju web sajtovi u ovom programu, odnosno kako se kreiraju konkretne web stranice. Kod obuka za rad u programu Flash je specifično da se on može koristiti i za izradu igrica, ali je takođe namenjen i za stvaranje zanimljivih animacija, tako da će polaznici pored ostalog da nauče da koriste boje i slike, ali i video i zvuk u ovom programu, te sve ostale detalje koji će mu omogućiti da potpuno samostalno izrađuje različite vrste animacija. A tu su i kursevi i obuke za web dizajn koje su namenjene savladavanju rada u programu Fireworka, a u okviru kojih će svi polaznici da nauče kako se izrađuje prototip konkretnog sajta, uzevši u obzir da to i jeste osnovna namena ovog programa, te će pored ostalog da se upoznaju i sa različitim alatima koji se koriste za vektorsko crtanje, odnosno naučiće da rade sa vektorima i bitmapama, ali i sa tekstom u ovom programu, a savladaćete i sam proces izrade prototipa sajta.

Svakako treba pomenuti i poseban vid obuke koji je namenjen svim onim kandidatima koji žele da u okviru jednog kursa savladaju rad u tri Adobe programa, tako da će u okviru obuke i kursa Adobe paket za web dizajn na početnom ili naprednom nivou da nauče da koriste program Adobe Fireworks, te Adobe Dreamweaver, kao i Adobe Flash.

TESTOVI


Kako se odvija nastava tokom obuka za web dizajn?

Nastava koju podrazumevaju kursevi i obuke za web dizajn se odvija na dva načina, to jest prema pravilima kako grupne, tako isto i individualne, a to znači da će se svaki pojedinačni kandidat odlučiti koju vrstu nastave želi da pohađa, što bi trebalo da saopšti prilikom prijavljivanja.

Grupe su uvek manje, to jest broje od troje do osmoro kandidata, a kako bi bio očuvan visok kvalitet nastave po kome Akademiju Oxford svi prepoznaju. Kod ove vrste nastave su termini tačno određeni, ali isto tako se zna i kojom dinamikom se nastava odvija, dok je trajanje i kod grupne i kod individualne nastave takođe jasno određeno i nikako ne može da se izmeni.

Međutim kod grupne nastave, čak i ako su termini tačno određeni, ponekad može da dođe do određene promene, ali isključivo onda kada koordinator za nastavu u određenoj poslovnici ustanovi da promena termina neće uticati na ostale kurseve. A uslov da bi ova promena bila izvršena, uz to jeste i da svi polaznici koji čine jednu grupu zahtevaju promenu termina od svog profesora, odnosno od koordinatora za nastavu u toj poslovnici.

Individualna nastava ili takozvana “1 na 1 obuka” podrazumeva da je tokom predavanja prisutan samo jedan kandidat koji prati obuku, a on se sa određenim profesorom koji će izvršiti njegovu obuku dogovara oko svih ostalih detalja, to jest oko tačnih termina kada bi nastava trebalo da se održi, kao i oko dinamike po kojoj bi ona trebalo da se odvija.

Kome su kursevi i obuke za web dizajn namenjeni?

Da bismo mogli da kažemo kome su obuke i kursevi za web dizajn namenjeni moramo da razdvojimo početne od naprednih, uzevši u obzir da su i zahtevi koji se pred zainteresovane polaznike stavljaju u ovim slučajevima različiti.

Naime, ove obuke mogu da pohađaju svi oni kandidati koji uz posedovanje znanja u okviru Windows operativnog sistema imaju takođe i znanja na početnom nivou u konkretnim programima, to jest imaju osnovnu računarsku pismenost, stim da su pomenuti uslovi navedeni za sve one polaznike koji su zainteresovani za napredne obuke.

Sa druge strane, oni kandidati koji žele da nastavu pohađaju na početnom nivou, bi trebalo da znaju da se od njih uglavnom zahteva samo poznavanje Windows operativnog sistema i rada na računaru.

Mogli bismo, jednostavno da kažemo da su obuke i kursevi za web dizajn namenjeni svakome ko ima želju da nauči da izrađuje prototip sajta, ali i da stvara internet prezentacije, a zatim i da izrađuje animacije, kao i sajtove i igrice, te druge slične sadržaje,a koje im omogućuje savldavanje rada u nekom od pomenutih Adobe programa.

Koliko traju obuke i kursevi za web dizajn?

Iako su u pitanju mnogobrojni kursevi i obuke za web dizajn, nastavni plan je manje - više usklađen, barem kada je u pitanju njihovo trajanje.

Tako, za grupnu nastavu i to za bilo koju vrstu kursa, osim Adobe paketa za web dizajn, ali i bez obzira da li su u pitanju oni na početnom ili naprednom nivou, nastavni program podrazumeva ukupno 30 školskih časova. A kako je u ovom slučaju jasno definisana dinamika održavanja nastave, to ona podrazumeva da kurs traje 10 dana ukupno, kao i da kandidati imaju obavezu da svakoga od tih 10 dana pohađaju nastavu u trajanju od po 135 minuta, to jest 3 školska časa i to u tačno određenim terminima.

Kada je u pitanju nastavni program za individualnu nastavu i to za sve kurseve osim Adobe paketa za web dizajn, on podrazumeva ukupno 21 školski čas, a svaki kandidat pojedinačno se sa predavačem dogovara oko termina, ali i oko dinamike kada će pratiti nastavu.

Što se tiče kursa Adobe paket za web dizajn, bez obzira da li kandidat želi da ga pohađa na početnom ili na naprednom nivou, kada je u pitanju grupna nastava on podrazumeva ukupno 60 školskih časova i to raspoređenih na 5 puta u toku jedne nedelje u trajanju od po dva školska časa, tako da u ovom slučaju kandidat prati nastavu pet puta nedeljno i to u trajanju od po 90 minuta. Isto tako je i za individualnu nastavu jasno definisano trajanje, a nevezano za to da li je u pitanju kurs i obuka Adobe paket za web dizajn na početnom ili naprednom nivou, nastava traje ukupno 40 školskih časova. Naravno, i u ovom slučaju kandidati imaju pravo da se sa svojim profesorom dogovore u kojim terminima i kojom dinamikom će se ova vrsta nastave odvijati.

Koliko koštaju kursevi i obuke za web dizajn?

Samim tim što su obuke i kursevi za web dizajn zaista brojne, te na različitim nivoima, to se i njihova cena razlikuje.

Upravo zato pozivamo sve kandidate koje zanima koliko košta određeni kurs i obuka za web dizajn da posete sledeći link na kome će da vide sve relevantne informacije i to za svaki kurs pojedinačno.

Gde i kada se održavaju obuke i kursevi za web dizajn?

Mesto održavanja nastave je svakako poslovnica Akademije Oxford u kojoj se kandidat prijavi, stim što se individualna nastava organizuje relativno brzo pošto se kandidati prijave, a tačnije onda kada se određeni kandidat i profesor koji je zadužen za njegovu obuku dogovore.

Isto to važi i za grupnu nastavu, ali postoji i pravilo da se mora prijaviti najmanje tri polaznika u konkretnoj poslovnici. A kada se bude ispunio taj uslov, odnosno kada se bude oformila grupa, svi prijavljeni će da dobiju obaveštenje i to prvo o datumu kada počinje da se održava konkretna obuka i kurs za web dizajn, ali će i da dobije informaciju o terminima održavanja nastave, budući da su oni u ovom slučaju jasno određeni.

Dodatne napomene:

  • zahvaljujući saradnji koju ostvarujemo sa Oxford Web Studio - om svim kandidatima možemo da ponudimo i adekvatnu praksu u okviru oblasti web dizajna, a koju vode iskusni IT stručnjaci koji su specijalizovani za rad u mnogobrojnim Adobe programima, koji su predmet ovih obuka
  • kandidati se prijavljuju cele godine u svim poslovnicama Akademije Oxford lično ili se prijavljuju putem telefona jedne od poslovnica, a mogu i da na mejl adresu navedenu na oficijelnom sajtu ove institucije pošalju sve podatke koji su važni za prijavu
  • plaćanje koje imaju obavezu da izvrše kandidati kada pohađaju odabranu obuku treba da izvrše direktno u onoj poslovnici u koji prate nastavu, a u skladu sa cenom navedenom u aktuelnom cenovniku
  • kursevi i obuke za web dizajn koje treba da pohađaju grupe zaposlenih u određenoj kompaniji, a imaju u tom slučaju neke posebne zahteve, mogu da očekuju određeno prilagođavanje nastavnog plana i programa

Kurs i obuka za Adobe Dreamweaver - Početni kurs

Kurs za Adobe Dreamweaver - Početni kurs | Akademija Oxford

Obuka za Adobe Dreamweaver I trаje mesec dana i ima ukupno 30 školskih čаsova u varijanti grupne nastave, a 21 časa u varijanti individualne nastave. Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje rada na računaru okruženja.

Više za kurs i obuku za Adobe Dreamweaver - Početni krus >>>

Kurs i obuka za Adobe Dreamweaver - Napredni kurs

Kurs za Adobe Dreamweaver - Napredni kurs | Akademija Oxford

Obuka za Adobe Dreamweaver II trаje mesec dana i ima ukupno 21 školskih čаsova. Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje Windows okruženja.

Više za kurs i obuku za Adobe Dreamweaver - Napredni krus >>>

Kurs i obuka za Adobe Flash - Početni kurs

Kurs za Adobe Flash - Početni kurs | Akademija Oxford

Obuka za Adobe Flash I trаje mesec dana i ima ukupno 30 školskih čаsova u varijanti grupne nastave, a 21 časa u varijanti individualne nastave. Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje Windows okruženja.

Više za kurs i obuku za Adobe Flash - Početni krus >>>

Kurs i obuka za Adobe Flash - Action Script 3 (početni, napredni)

Kurs za Adobe Flash - Action Script 3 (početni, napredni) | Akademija Oxford

Obuka za Adobe Flash – ActionScript 3 trаje mesec dana i ima ukupno 30 školskih čаsova u varijanti grupne nastave, a 21 časa u varijanti individualne nastave. Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje Windows okruženja.

Više za kurs i obuku za Adobe Flash - Action Script 3 (početni, napredni) >>>

Kurs i obuka za Adobe Fireworks

Kurs za Adobe Fireworks | Akademija Oxford

Obuka za Adobe Fireworks trаje mesec dana i ima ukupno 30 školskih čаsova u varijanti grupne nastave, a 21 časa u varijanti individualne nastave. Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje Windows okruženja.

Više za kurs i obuku za Adobe Fireworks >>>

Kurs i obuka za Adobe Paket za Web Dizajn I

Kurs za Adobe Paket za Web Dizajn I | Akademija Oxford

Kurs Adobe Web Dizajn se sastoji od tri programa: Adobe Fireworks, Adobe Dreamweaver i Adobe Flash. Cilj obuke je da se polaznici osposobe za samostalnu izradu kompleksnih web prezentacija sajtova. Ovo je osnovni kurs. Kurs je realizovan u trajanju od šest nedelja i ima ukupno 60 školskih čаsova u varijanti grupne nastave, a 40 časa u varijanti individualne nastave.

Više za kurs i obuku za Adobe paket za web dizajn I >>>

Kurs i obuka za Adobe Paket za Web Dizajn II

Kurs za Adobe Paket za Web Dizajn II | Akademija Oxford

Kurs Adobe Web Dizajn II se sastoji od tri programa: Adobe Fireworks, Adobe Dreamweaver i Adobe Flash. Cilj obuke je da se polaznici osposobe za samostalnu izradu kompleksnih web prezentacija sajtova. Ovo je napredni kurs. Kurs je realizovan u trajanju od šest nedelja i ima ukupno 60 školskih čаsova u varijanti grupne nastave, a 40 časa u varijanti individualne nastave.

Više za kurs i obuku za Adobe paket za web dizajn II >>>

U saradnji sa Oxford Web Studiom pružamo vam najbolju praksu u oblasti web dizajna uz preko 20 stručnih predavača koji imaju velikog iskustva u radu sa Adobe Fireworks, Adobe Dreamweaver i Adobe Flash programom.

Izrada web dizajna

Spisak gradova za školu računara - kurs za web dizajn

Česta pitanja za kurseve računara
MEĐUNARODNI ISPITI
Akademija Oxford - ECDL
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Sonja:

Zajedno sam sa koleginicama iz firme pohađala poslovni office kurs u vašoj školi. Sada smo uspešnije i u koraku sa mlađim kolegama.

Beograd - Nina:

Završila sam kurs za Web dizajn kod vas. Pozitivno sam iznenađena profesionalizmom i kvalitetom usluge koju pružate. Samo tako nastavite!

Voždovac - Jana:

Prijavila sam se na početni online AutoDESK kurs kod vas. sve pohvale za tu mogućnost. Pozdrav za sve!

Rakovica - Dejan:

Kod vas sam završio kurs za web programiranje koji mi je mnogo pomogao da nađem posao. hvala vam!

Slavija - Bogdan:

Pohađao sam kurs za SEO optimizaciju! Prezadovoljan sam. Super ste, samo tako nastavite!

Zvezdara - Mlađa:

Završio sam kurs programiranja C++! Dobio sam posao zahvaljujući vama!

Zemun - Nestor:

Kod vas sam upisao kurs Java programiranja, profesori su odlični i kvelitetno prenose znanje. Pozdrav!

Čukarica - Anđelija:

Nisam mogla da nađem posao dugo, a onda sam kod vas završila kurs za web dizajn i nakon stečenog znanja, bila sam u situaciji i da biram sebi posao! hvala vam, puno! najjači ste!

Stari grad - Dunja:

Završila sam kod vas poslovni kurs Office! Puno mi je pomoglo u poslu a i u privatnom životu!

Palilula - Marko:

Prijavio sam se za kurs pravljenja igrica i za sad sam prezadovoljan! Posle ovog upisujem i drugi kurs! Odlični ste!

Savski venac - Nenad:

Drugar i ja smo završili kod vas kurs za WEB programiranje! Otvorili smo našu sopstvenu firmu i razvili posao. Sve pohvale za vas!

Vračar - Marija:

Raspitivala sam se za kurs grafičkog dizajna. Većina prijatelja mi je preporučilo vas. Upisala sam se i završila kurs. I sada vas ja preporučujem drugima jer ste stvarno najbolji!!!

Barajevo - Veljko:

Na arhitektonskom fakultetu mi je bilo neophodno znanje Auto CAD - a, upisao sam se na vaš kurs i sada sam najbolji u grupi. Hvala vam puno!

Grocka - Dragana:

Završila sam MC office kod vas. Izuzetno sam zadovoljna cenom i znanjem koje sam stekla. Vidimo se ponovo na nekom novom kursu!

Lazarevac - Petar:

Zahvaljujući Akademiji Oxford stekao sam potrebno znanje iz oblasti Web dizajna! Šta da vam kazem, prezadovoljan sam!

Mladenovac - Peda:

Preporučujem vašu školu za sve koji imaju interesovanja iz oblasti programiranja, jer ste zaista najbolji! Pozdrav Peda

Sopot - Milena:

Prošle godine sam završila kurs za programiranje igrica u vašoj školi i odmah nakon toga pronašla posao! Hvala puno!

Surčin Pavle:

Upisao sam kurs za grafički dizajn i mogu da pohvalim profesora kao i samu školu, jer su moderni, prate sve trendove iz ove oblasti, a ja sam stekao neophodno znanje. Pozdrav svima!