Kurs i obuka za Adobe paket za web dizajn II

Svako ko je stekao određeni nivo znanja u oblasti web dizajna, imao prilike da savlada makar osnove korišćenja programa koji su osnovna nastavnog plana po kome se sprovodi kurs i obuka Adobe paket za web dizajn - napredni, to jest Adobe Fireworks, Adobe Dreamweaver i Adobe Flash, ali i programa Adobe Photoshop, budući da je poseban deo nastavnog programa posvećen i njemu, ima pravo da pohađa ovu obuku, a u okviru koje će se upoznati sa naprednim korišćenjem pomenutih programa i naučiti da potpuno samostalno izrađuje i najkompleksnije internet sajtove, čime će u velikoj meri uticati ne samo na poboljšanje svoje radne biografije, već i finansijskog stanja, uzevši u obzir da je dobro poznato da su web sajtovi, to jest njihova izrada, ako je kvalitetna, izuzetno dobro plaćena.

Akademija Oxford ovu obuku organizuje u toku cele kalendarske godine i to u svakoj svojoj poslovnici, a kandidati imaju pravo da odaberu da li žele da pohađaju nastavu u skladu sa smernicama individualne ili grupne. Ako se budu odlučili za rad u grupama, napominjemo da nastojimo da održimo visok kvalitet obuka, pa samim tim i grupe ne mogu da broje više od 8 polaznika. Neophodan minimum za formiranje grupe jeste tri prijavljena polaznika u jednoj poslovnici, a ovde je tačno definisano trajanje obuke, ali isto tako i termini, odnosno dinamika po kojoj se časovi održavaju. Iz tog razloga je i neophodno da svaki kandidat ponaosob prihvati ove uslove.

Ako mu iz bilo kog razloga ne odgovaraju ili termini ili dinamika, odnosno sam princip rada u grupama, oni imaju mogućnost da se odluče za individualnu obuku i kurs Adobe paket za web dizajn - napredni, gde oni mogu da odluči, naravno u dogovoru sa koordinatorom za nastavu te poslovnice i predavačem, kojim tempom će se odvijati nastava, odnosno u kojim tačno terminima.Kandidati koji su zainteresovani da pohađaju ovaj kurs mogu da se prijave ili preko broj telefona jedne od poslovnica, odnosno lično u jednoj od njih, a nudi im se i mogućnost da na mejl ove institucije koji je naveden na sajtu, pošalju informacije za prijavu. Pod tim se podrazumeva ne samo ime i prezime, to jest broj telefona za kontakt, već bi trebalo tom prilikom da navedu i podatke koji se odnose na vrstu obuke koju žele da pohađaju, odnosno datum kada im odgovara da počnu da je pohađaju, ali i mesto i slične detalje.

Napominjemo i to da su predavači, pored toga što su visoko kvalifikovani i iskusni u oblasti web dizajna, tako da će tokom trajanja obuke maksimalno nastojati da polaznicima prenesu ne samo neophodna znanja, već i iskustvo koje su u radu stekli, a što će imati vrlo pozitivan efekat i na rad svakog pojedinačnog polaznika po završetku ovog kursa.Šta podrazumeva obuka i kurs Adobe paket za web dizajn - napredni?

Kako se očekuje da su polaznici ove obuke već savladali osnovno znanje rada u programima koji se tokom nje izučavaju, to je uvodni deo usmeren na upoznavanje naprednog korišćenja programa Adobe Fireworks, te će profesori posebnu pažnju da posvete onim detaljima koje kandidati nisu savladali vezano za korišćenje pomenutog programa. U ovom delu obuke će im prezentovani i još jedan Adobe program poznat kao Photoshop, budući da je on vrlo važan za oblast web dizajna. Takođe će kandidati da nauče i koji sve tipovi fajla u ovom programu, postoje odnosno kako se koriste različiti alati, ali i na koji način se uređuju boje u programu Adobe Photoshop. A zatim sledi upoznavanje sa slojevima i primenom različitih alata vezanim za slojeve i boje, gde će savladati napredno znanje korišćenja četkica i modove koji se koriste prilikom nanošenja boje. Takođe će da nauče da koriste i gumice na naprednom nivou, odnosno naučiće kako funkcioniše retuširanje i kako se obrađuje konkretna fotografija u Photoshop - u. A to znači da će naučiti na prvom mestu kako se vrši kropovanje fotografije, ali i različiti tipovi korekcija, kako bi odabrana fotografija bila što kvalitetnije obrađena. Sem toga, polaznici se upoznaju podrobno i sa slojevima u programu Adobe Photoshop, kao i sa filterima i njihovom primenom, kako bi ovaj segment obuke mogao da bude završen savladavanjem znanja koja se odnose na pripremu konkretne fotografije za opcije štampanja.

Drugi deo obuke isključivo je vezan za savladavanje znanja vezanih za korišćenje programa Adobe Dreamweaver, gde se kandidati upoznaju sa naprednim opcijama korišćenje ovog programa, a što znači da će naučiti koje sve vrste protokola postoje, te kako se vrši priprema za izradu određenog sajta, odnosno šta je Macromedia Dreamweaver i kako se on koristi, ali i na koji način se koristi čarobnjak u okviru sajt Set - up - a. Takođe će da se upoznaju i sa naprednim opcijama korišćenja teksta, odnosno sa obradom slika, a u smislu da će naučiti kako se one optimizuju za web pregledače, to jest kako se vrši slajsovanje i na koji način funkcioniše Safe for web komanda.

Polaznici će savladati i znanja vezana za kaskadne stilove, ali i za tabele, odnosno ubacivanje interaktivnih elemenata na konkretnu stranicu, ali će da nauče i na koji način funkcioniše Extension Manager, kao i kako se ubacuje sadržaj u programu Flash i to primarno sa ciljem poboljšanja konkretne web prezentacije. Završetak ovog dela obuke je usmeren na finalizaciju procesa, to jest na postavljanje web prezentacije.

A da bi obuka i kurs Adobe paket za web dizajn - napredni bio kompletiran, polaznici će se upoznati i sa korišćenjem programa Adobe Flash Actionscript 3 gde će prvo saznati koje su karakteristike ovog programa, odnosno kako se počinje sa radom u njemu i na koji način se vrše početna podešavanja. Potom uče da rade sa objektima u ovom programu, te stiču znanja koja se odnose na menjanje konkretnih osobina objekata, ali i njihovih dimenzija, odnosno uče kako se konkretnim sadržajima omogućuje animacija. Takođe uče i kako se radi sa videom, ali i sa zvukom, a da bi prešli na segment koji se odnosi na pravljenje sajta. U tom delu kursa sve počinje od od samog početka, to jest od procesa planiranja konkretnog sajta, zatim uče kako se izrađuje Site map, a predavači ih upoznaju i sa procesom uvođenja grafičkih elemenata.

Kurs i obuka Adobe paket za web dizajn - napredni dalje podrazumeva da će se kandidati upoznati i sa načinom na koji se dodaje video, odnosno zvuk, ali i navigacija u ovom programu, tako da će naučiti i kako se izrađuje foto galerija, te na koji način funkcioniše učitavanje slika i to prvenstveno dinamičko, ali isto tako i kako se izrađuje kontakt formular i na koji način treba raditi sa podacima koji se u njemu nalaze. Sam završetak ove obuke podrazumeva objavu konkretnog sajta, a očekuje se da svaki kandidat koji bude pohađao obuku i kurs Adobe paket za web dizajn - napredni može po njenom završetku potpuno samostalno da izradi visokokvalitetnu web prezentaciju i da je postavi na internet, odnosno da na najbolji mogući način odgovori na zahteve klijenata.

TESTOVI


Kako se odvija nastava u okviru kursa Adobe paket za web dizajn - napredni?

Polaznici mogu da odaberu da li će obuku i kurs Adobe paket za web dizajn - napredni da pohađaju u formi individualne ili grupne nastave, uzevši u obzir da se ona upravo na dva načina i odvija. Očekuje se da oni svoju odluku iznesu u trenutku prijave, kako bi mogli da budu upućeni u ostale detalje.

Suština je da se grupna nastava odvija prema tačno utvrđenim pravilima vezano kako za njeno trajanje, tako isto i za tačne termine, odnosno za dinamiku, te bi kandidati trebalo da prihvate sve jasne smernice, a grupe broje uvek od tri do osam kandidata. Kada je u pitanju ovaj tip nastave, termini se, u principu ne mogu menjati, osim onda kada za tim postoji potreba i to od strane svih polaznika u okviru jedne grupe. Oni bi tada, naime trebalo da iznese jasan zahtev svom profesoru o promeni termina, a koji će da obavesti koordinatora za nastavu u toj poslovnici Akademije Oxford. On će, zatim da proceni da li bi eventualno promena tog termina mogla da ima uticaja na ostale kurseve koji se tu odvijaju, pa ako to neće uticati na ostale obuke, može da se promeni čak i termin u okviru grupne nastave, ali kandidati moraju imati na umu da to ne spada u redovnu praksa.

Oni kandidati koji se odluče da kurs i obuku Adobe paket za web dizajn - napredni pohađaju prema pravilima individualne nastave će sa predavačem da se dogovore o tačnim terminima, odnosno o početku održavanja ovog vida kursa, kao i o dinamici kada bi trebalo predavanja se održavaju. A jedino što je kod ove vrste nastave tačno definisano i nije podložno promeni ni u kom slučaju jeste njeno trajanje.

Kome je kurs i obuka Adobe paket za web dizajn - napredni namenjena?

Obuka i kurs Adobe paket za web dizajn - napredni je prvenstveno namenjena svakome ko je savladao rad u okviru Windows okruženja, ali i u svim programima koji su predmet ove obuke, to jest svim onim kandidatima koji poseduju osnovna znanja u oblasti web dizajna i imaju želju da napreduju u ovoj oblasti.

Koliko traje obuka i kurs Adobe paket za web dizajn - napredni?

Kao što smo već pomenuli, jedino je trajanje obe vrste obuke jasno definisano, odnosno i za individualnu i za grupnu, a podrazumeva se da je nastavni fond različit.

Svi oni kandidati kojima najviše odgovara individualna nastava, će je pohađati ukupno 4o školskih časova i to dinamikom o kojoj se usaglase sa predavačima, odnosno u onim terminima koji im najviše odgovaraju.

A što se tiče grupne obuke, nastavni fond je sačinjen od ukupno 60 školskih časova. Kurs i obuka Adobe paket za web dizajn - napredni u ovoj formi se odvija dva puta nedeljno i to u trajanju od po dva školska časa, to jest od po 90 minuta.

Koja je cena obuke Adobe paket za web dizajn - napredni?

Da bi kandidati zainteresovani za obuku i kurs Adobe paket za web dizajn - napredni bili upoznati sa tačnom cenom, moraju i da navedu da li im više odgovara rad u grupama ili žele da pohađaju individualnu nastavu.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Kada i gde se održava kurs i obuka Adobe paket za web dizajn - napredni?

Vreme i mesto održavanja nastave takođe zavisi od odluke kandidata da li ga zanima obuka i kurs Adobe paket za web dizajn - napredni u formi grupne ili individualne nastave.

Kada je reč o radu u grupama, iako su tačno određeni termini, trajanje i dinamika održavanja ovog tipa nastave, mora da se sačeka da se u jednoj od poslovnica Akademije Oxford prijavi minimalan broj kandidata za formiranje jedne grupe, to jest njih troje. A kada se ovaj uslov bude ispunio, svi prijavljeni kandidati se obaveštavaju o tačnom datumu kada počinje grupni kurs i obuka Adobe paket za web dizajn - napredni, te dobija informaciju i o terminima.

Individualna nastava se pohađa u onaj poslovnici u kojoj se kandidat prijavi i to odmah pošto se on sa profesorom dogovori o tačnom datumu kada počinje, ali isto tako i o terminima, te o tačnoj dinamici održavanja predavanja.

Dodatne napomene:

  • prijavljeni kandidati će sva plaćanja u vezi sa ovom obukom da izvrše u poslovnici u kojoj i prate nastavu
  • tokom cele godine je moguće izvršiti prijavljivanje i to na nekoliko načina, odnosno ili lično ili preko telefona, ali i slanjem mejla na onu adresu koja postoji na zvaničnom sajtu, gde treba navesti sve bitne podatke (ime i prezime, broj telefona za kontakt, vrsta kursa za koji je kandidat zainteresovan i posebni zahtevi ako postoje, poput na primer datuma kada mu odgovara da počne da pohađa obuku i kurs Adobe paket za web dizajn - napredni)
  • ukoliko konkretna kompanija želi da svojim zaposlenima omogući pohađanje ove obuke, a ima i neke posebne, zaposleni u Akademiji Oxford će nastojati da im izađu u susret koliko god je to moguće

Spisak gradova za kurs i obuku za Adobe paket

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje