Škola računara, IT kursevi Poslovni MS Office kurs

Program po kome Akademija Oxford organizuje poslovni kurs i obuku je namenjen svim onim polaznicima koji do sada nisu imali prilike da savladaju osnove rada na računarima, a u smislu da će se upoznati ne samo sa radom u Windows operativnom sistemu, već i sa osnovama korišćenja programa koji čine Microsoft Office paket, odnosno sa radom na internetu, ali i korišćenjem usluge elektronske pošte.

Ovaj kurs vode vrhunski IT stručnjaci, koji će nastojati da svakome koga zanima poslovna obuka i kurs i obuka omogući i da se upozna sa osnovama rada u pomenutim programima, a kako bi mogao da stekne dovoljno znanja da računar koristi potpuno samostalno.

Obuka se odvija u svim poslovnicama ove institucije i to na dva načina, to jest ili kao grupna ili kao individualna, a od svakog kandidata pojedinačno zavisi i za koji tip nastave će da se odluči. Ako kandidatu više odgovaraju tačno određeni termini, odnosno definisano trajanje i dinamika po kojoj se oni odvijaju, onda je najbolje da se odluči za grupni poslovni kurs i obuku. A moramo da naglasimo i to da nastojimo da održimo visok kvalitet nastave, tako da uvek grupe broje manje polaznika, to jest može ih biti najviše osmoro, te da bi jedna grupa mogla uopšte da se formira, neophodno je da se u jednoj od poslovnica prijavi troje polaznika najmanje. Kod individualne nastave je organizacija potpuno drugačija i to ne samo zato što je ovaj kurs namenjen jednom kandidatu, već i zato što je u ovom slučaju trajanje nastave tačno definisano, kao i dinamika prema kojoj se nastava održava, ali svaki pojedinačni kandidat ima pravo da se izjasni u kojim terminima želi da pohađa ovu vrstu nastave, to jest da precizira detalje sa svojim predavačem.Kandidati koji zanima da pohađaju ovaj kurs ne moraju imati nikakvo prethodno znanje, a prijavu mogu da izvrše cele godine lično i to u radno vreme svake od pojedinih poslovnica. Uz to imaju i mogućnost da se prijave preko broja telefona one poslovnice u kojoj žele da pohađaju nastavu, ali i da na zvaničan mejl Akademije Oxford pošalju podatke za prijavu, a ukoliko im taj način najviše odgovara. A to podrazumeva da osim imena i prezimena, te broja za kontakt, treba da navedu u kojoj tačno poslovnici žele da pohađaju poslovni kurs i obuku, odnosno da li im možda odgovara neki datum kada bi ona trebalo da počne i slične detalje.

Šta obuhvata poslovni kurs i obuka?

Svi kandidati koje zanima poslovna obuka i kurs treba da znaju da se od njih ne očekuje apsolutno nikakvo prethodno znanje vezano za korišćenje računara, jer je nastava u okviru ovog kursa upravo i prilagođena onim polaznicima koji se možda i prvi put susreću sa korišćenjem računara. Upravo iz tog razloga predavači posebnu pažnju na samom početku obuke posvećuju upoznavanju polaznika sa osnovama informacionih i komunikacionih tehnologija, ali i sa korišćenjem operativnog sistema Windows, koji je osnov rada tokom ovog kursa. Naglašavamo i to da svi kandidati tokom trajanja obuke imaju i praktični deo, a u okviru koga će moći da pokažu sva znanja koja su stekli tokom predavanja.

Prvi segment obuke se odnosi na upoznavanje kandidata sa delovima svakog računara, gde im predavači objašnjavaju šta je hardver, a šta softver, ali ih i upućuju u način rada sa računarima u smislu da će ih naučiti kako se vrši startovanje kompjutera, odnosno na koji način ga treba ugasiti, a zatim i kako se može uraditi restart kada je potrebno. Sem toga, polaznici će u ovom delu obuke da nauče i na koji način se koriste miš i tastatura na računaru, ali i kako se pokreću određeni programi. Zatim će da nauče koje se sve ikonice koriste u Windows operativnom sistemu najčešće i kako se radi sa folderima, odnosno na koji način se jedan folder može napraviti, te kako se kreira njegov naziv, ali i kako mu se menja naziv, te kako je moguće obrisati konkretan folder, odnosno kreirati prečicu na desktopu za njega.

Takođe će da nauče i kako funkcioniše korišćenje prozora, ali i kako se vrši organizacija desktopa, te svih ličnih podataka. A posle toga uče i na koji način mogu da pronađu određeni program na računaru, te će kandidati da nauče i neka osnovna podešavanja, a u smislu da će naučiti kako se datum i vreme podešavaju na računaru, a zatim i kako se reorganizuje desktop, odnosno kako se vrši takozvano regionalno podešavanje, to jest na koji način se može uključiti latinično ili ćirilično pismo.U ovom delu kursa će da nauče i da koriste opcije vezane za korišćenje eksternih uređaja, poput kamere, skenera ili štampača, te će ih profesori upoznati i sa korišćenjem funkcija koje su namenjene održavanju Windows operativnog sistema, tako da će naučiti da prave rezervnu kopiju, odnosno da koriste opciju Backup, ali i će naučiti i da vrše defragmentaciju diska, kao i da koriste opciju Desk Cleanup.

Sledeći segment ove obuke se odnosi na upoznavanje svih polaznika sa programima koji čine Microsoft Office, a on ima mogućnost da od svih ponuđenih programa odabere dva sa kojima će se upoznati podrobno. A to podrazumeva da on može da odabere upoznavanje korišćenja programa Microsoft Word, koji je namenjen radu sa tekstom, odnosno Microsoft Excel, koji se primarno odnosi na rad sa tabelama i tabelarnim kalkulacijama, a može da odluči da prati i nastavu vezanu za rad u Microsoft Powerpoint programu, a koji se koristi prilikom izrade aplikacija.

Bez obzira za koji program da se odluči kandidat, on će savladati osnovno poznavanje korišćenja konkretnog programa, tako da će po završetku obuke moći sasvim samostalno da radi sa tekstualnim sadržajima, naravno na osnovnom nivou, odnosno da koristi tabele ili, pak da izrađuje internet prezentacije, a ukoliko se recimo odluči za pohađanje nastave vezane za rad u programu Microsoft Powerpoint.

Poslovna obuka i kurs se zatim fokusira na savladavanje znanja vezanih za korišćenje interneta i različitih internet servisa. A tu će predavači polaznike prvo da upoznaju sa pojmom globalne mreže, ali i sa načinom na koji se može povezivati na internet, tako da će naučiti kako u osnovi funkcioniše kablovski ili bežični internet, odnosno ADSL ili telefonski. Profesor će se kratko osvrnuti i na njihovo upoređivanje, a u smislu ne samo kvaliteta internet veze i cene, već će polaznicima da objasne i na koji način se otvara internet pretraživač, odnosno ukratko će ih uputiti u to kako se kreiraju internet sajtovi.

Potom se prelazi na savladavanje znanja vezanih za korišćenje jednog od najpoznatijih internet pretraživača, Internet Explorera, a tu će da se upoznaju sa osnovama njegovog podešavanja u smislu da će moći da kreirau listu sajtova koji su im omiljeni, a kako bi mogli lakše da ih pretražuju, te će naučiti i kako se Internet Explorer postavlja za glavni pretraživač na tom računaru, ali i kako se generalno vrši surfovanje i pretraživanje interneta, sa ciljem pronalaženja željenih podataka. Tu će svi polaznici da savladaju i pretragu prema internet adresi, ukoliko je imamo, ali i pretragu po ključnim rečima, a ako nismo sigurni koja je adresa sajta. Zatim će da nauče i kako se sa konkretnog sajta može preuzeti bilo koji sadržaj, bez obzira da li je u pitanju tekst, slika ili drugi.

Posle toga će da nauče i kako funkcioniše program Outlook Express, a koji je namenjen elektronskoj pošti, to jest njenom prijemu i slanju. Tu će se upoznati prvo sa podešavanjem ovog programa, odnosno sa kreiranjem novog mejla, ali i sa odgovaranjem na primljeni mejl, a naučiće i kako se konkretan mail prosleđuje. Isto će se upoznati i sa osnovnim podešavanjima programa Outlook Express, tako da će naučiti kako da otvoraju novi mejl nalog, ali će isto tako da nauče i kako se kreira nalog u okviru Google servica za mejl (Gmail). Osim osnovne operacije slanja mejla, polaznici će u ovom delu obuke da nauče i kako se konkretnom mejlu može dodati neki dokument, bez obzira da li je on u Word ili Excel programu.A pored svega navedenog, polaznici će u ovom delu obuke da nauče i osnovno korišćenje drugih servisa za komunikaciju na internetu, kao što su na primer chat servisi, forumi i ostali.

A uz sve pomenute celine, polaznici će u toku poslovne obuke da nauče i kako funkcioniše korišćenje programa Microsoft Access, koji je namenjen radu sa bazama podataka. Iz tog razloga se i očekuje da svaki kandidat koji bude sa uspehom završio ovaj kurs može najpre samostalno da koristi internet i brojne internet servise, kao i da će moći samostalno da radi sa tekstom, odnosno tabelama, te da će biti u stanju da prema zahtevima izradi internet prezentaciju uz primenu programa Powerpoint, ali i da koristi program vezan za baze podataka na osnovnom nivou.

TESTOVI


Kako se odvija nastava tokom poslovnog kursa?

Kada se vrši prijava za pohađanje ove obuke trebalo bi da zaposlenima u konkretnoj poslovnici Akademije Oxford svaki kandidat navede i da li ga zanima individualni ili grupni poslovni kurs i obuka, a na osnovu toga će biti informisan o detaljima, uzevši u obzir da se grupna nastava u potpunosti razlikuje od individualne nastave, u okviru koje kandidat ima određeni stepen slobode, a što nije specifično za rad u grupama.

A stvar je u tome da se prvo individualna nastava odvija za pojedinačnog kandidata, tako da on sa svojim profesorom i sa koordinatorom za nastavu te poslovnice dogovara u kojim terminima će se ovaj kurs odvijati, uzevši u obzir da je u ovom slučaju tačno definisano trajanje obuke, te da je određena i dinamika po kojoj će se časovi održavati.

Za grupnu nastavu je specifično to što kandidat nemam pravo da se dogovara ni o čemu, već se očekuje da prihvati i tačno definisano trajanje i termine u kojima se časovi održavaju, ali isto tako i dinamiku po kojoj je predviđeno da kandidat pohađa predavanja. Naglašavamo da u jednoj grupi može biti najviše osmoro polaznika, kako bi kvalitet nastave ostao na visokom nivou, a za formiranje konkretne grupe je potrebna prijava minimalno 3 polaznika u određenoj poslovnici.

Mada termini u okviru grupne nastave ne mogu da se menjaju, jer su kao što smo naveli tačno određeni, postoji samo jedna situacija kada bi možda i moglo da dođe do promene termina. A to podrazumeva da svi polaznici koji čine određenu grupu zahtevaju od svog profesora da se termin koji je određen izmeni. Ukoliko bude došlo do toga, onda će koordinator za nastavu te poslovnice da proceni da li bi promena termina za tu grupu mogla da ima uticaja na kurseve koji se u toj poslovnici takođe odvijaju, pa ako kordinator bude procenio da to neće poremetiti održavanje ostalih obuka, on će polaznicima te grupe da dozvoli promenu termina, ali smo u obavezi da naglasimo da ovo ne spada u redovnu praksu.

Kome je poslovna obuka i kurs namenjen?

Kako se od kandidata koje zanima poslovni kurs i obuka ne zahteva posedovanje nikakvog predznanja, onda bismo mogli reći da ovaj kurs treba da pohađa svako ko želi da stekne osnovnu računarsku pismenost. Pod tim se misli na sve one kandidate koji imaju želju da nauče da koriste računare, kao i osnovne računarske programe i servise.

Na taj način, svaki kandidat koji završi posvnu obuku ima mogućnost da konkuriše za neko bolje radno mesto, uzevši u obzir da se znanja koja stiču polaznici tokom ove obuke zahtevaju gotovo od svakog kandidata, a posebno od onih koji konkurišu na zanimanja iz oblasti administracije.

Koliko traje poslovni kurs i obuka?

Trajanje ove obuke je precizno definisano i za individualnu i za grupnu nastavu. Jedina razlika jeste što kandidati koji se odluče za individualni poslovni kurs i obuku mogu o tačnim terminima da se dogovaraju sa svojim profesorima, a što kod grupne nastave ne važi.

Nastavni plan za individualnu obuku se sastoji od ukupno 30 školskih časova. Dinamika podrazumeva 10 dana po tri školska časa, a to je zapravo svakoga dana po 135 minuta nastave.

Grupna obuka traje nešto duže, tačnije 16 dana. Polaznici nastavu svakoga od tih 16 dana pohađaju u trajanju od po 3 školska časa, a što podrazumeva ukupan nastavni fond od 48 školskih časova.

Poslovni kurs - cena

Kada je reč o ceni ove vrste obuke, kandidati moraju da znaju da ona zavisi od toga da li im više odgovara grupna ili individualna nastava.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava poslovna obuka i kurs?

Mada navodimo da se poslovni kurs i obuka održava u svakoj poslovnici Akademije Oxford u zemlji, moramo da naglasimo da se to isključivo odnosi na individualnu nastavu, uzevši u obzir da ona počinje da se održava kada se zainteresovani kandidat prijavi, to jest kada sa profesorom bude precizirao detalje vezane najpre za početak ove vrste obuke, a zatim i za termine, budući da je i trajanje individualne nastave, odnosno dinamika po kojoj se časovi održavaju jasno definisana.

Ipak, kod grupne nastave se mora sačekati da se formira grupa u jednoj od poslovnica, a to znači da se u njoj mora prijaviti najmanje tri polaznika koji žele da je pohađaju. Posle ispunjenja ovog zahteva će svi prijavljeni kandidati da budu adekvatno obavešteni o datumu kada ova poslovna obuka i kurs počinje, te o tačnim terminima kada bi časovi trebalo da budu održani.

Dodatne napomene:

  • najvažnije je da svi kandidati koji su zainteresovani da pohađaju poslovnu obuku i kurs znaju da prvo moraju od svih ponuđenih Microsoft Office programa da odaberu dva koja će savladati tom prilikom
  • direktno u bilo kojoj poslovnici, zainteresovani kandidati imaju mogućnost da se prijave i to lično, a postoji i varijanta prijavljivanja putem telefona, te mogu da na mejl adresu navedenu na sajtu ove institucije pošalju sve podatke koji su relevantni za prijavu (prezime, ime i broj telefona za kontakt, poslovnica u kojoj žele da pohađaju nastavu, koji tip obuke ih zanima i slični detalji)
  • sve obaveze koje podrazumevaju plaćanje u okviru ove obuke, kandidati vrše prema važećem cenovniku i to direktno u poslovnici u kojoj i prate nastavu
  • ukoliko određena kompanija želi da određenom broju svojih zaposlenih omogući da pohađaju poslovni kurs i obuku, a uz to postoje i neki posebni zahtevi, može da bude sigurna da će zaposleni u konkretnoj poslovnici na sve načine nastojati da te zahteve i ispune

Kurs i obuka za Windows OS

Windows OS | Akademija Oxford

Obuka za Windows OS ima ukupno 15 školska čаsa u varijanti grupne nastave, a 8 časova u varijanti individualne nastave.

Više za kurs i obuku za Windows OS >>>

Kurs i obuka za MS Word

KURS MS WORD | Akademija Oxford

Obuka za MS Word ima ukupno 15 školska čаsa u varijanti grupne nastave, a 10 časova u varijanti individualne nastave.

Više za kurs i obuku za MS Word >>>

Kurs i obuka za MS Excel

KURS MS EXCEL | Akademija Oxford

Obuka za MS Excel ima ukupno 15 školska čаsa u varijanti grupne nastave, a 10 časova u varijanti individualne nastave.

Više za kurs i obuku za MS Excel >>>

Kurs i obuka za MS Excel (napredni)

Kurs MS Excel (napredni)

Iako Excel poseduje mnogobrojne napredne opcije, nažalost mnogi zaposleni nisu još uvek imali prilike da se sa njima upoznaju, pa samim tim i gube na svojoj efikasnosti, odnosno ne koriste vreme koje im je na raspolaganju na pravi način.

Više za kurs i obuku za MS Excel >>>

Kurs i obuka za MS Powerpoint

KURS MS POWER POINT | Akademija Oxford

Obuka za MS PowerPoint 2010 ima ukupno 12 školska čаsa u varijanti grupne nastave, a 9 časova u varijanti individualne nastave.

Više za kurs i obuku za MS Power Point >>>

Kurs i obuka za MS Outlook Express

KURS MS OUTLOOK EXPRESS | Akademija Oxford

Obuka za MS OUTLOOK EXPRESS ima ukupno 6 školska čаsa kako u varijanti grupne tako i u varijanti individualne nastave.

Više za kurs i obuku za MS Outlook Express >>>

Kurs i obuka za MS Access

KURS MS ACCESS | Akademija Oxford

Obuka za MS Access trаje mesec dana i ima ukupno 36 školska čаsa u varijanti grupne nastave, a 24 časa u varijanti individualne nastave. Za pohađanje ovog kursa potrebnoje osnovno poznavanje Windows okruženja.

Više za kurs i obuku za MS Access >>>

Spisak gradova za školu računara poslovni kurs

Česta pitanja za kurseve računara
MEĐUNARODNI ISPITI
Akademija Oxford - ECDL
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Sonja:

Zajedno sam sa koleginicama iz firme pohađala poslovni office kurs u vašoj školi. Sada smo uspešnije i u koraku sa mlađim kolegama.

Beograd - Nina:

Završila sam kurs za Web dizajn kod vas. Pozitivno sam iznenađena profesionalizmom i kvalitetom usluge koju pružate. Samo tako nastavite!

Voždovac - Jana:

Prijavila sam se na početni online AutoDESK kurs kod vas. sve pohvale za tu mogućnost. Pozdrav za sve!

Rakovica - Dejan:

Kod vas sam završio kurs za web programiranje koji mi je mnogo pomogao da nađem posao. hvala vam!

Slavija - Bogdan:

Pohađao sam kurs za SEO optimizaciju! Prezadovoljan sam. Super ste, samo tako nastavite!

Zvezdara - Mlađa:

Završio sam kurs programiranja C++! Dobio sam posao zahvaljujući vama!

Zemun - Nestor:

Kod vas sam upisao kurs Java programiranja, profesori su odlični i kvelitetno prenose znanje. Pozdrav!

Čukarica - Anđelija:

Nisam mogla da nađem posao dugo, a onda sam kod vas završila kurs za web dizajn i nakon stečenog znanja, bila sam u situaciji i da biram sebi posao! hvala vam, puno! najjači ste!

Stari grad - Dunja:

Završila sam kod vas poslovni kurs Office! Puno mi je pomoglo u poslu a i u privatnom životu!

Palilula - Marko:

Prijavio sam se za kurs pravljenja igrica i za sad sam prezadovoljan! Posle ovog upisujem i drugi kurs! Odlični ste!

Savski venac - Nenad:

Drugar i ja smo završili kod vas kurs za WEB programiranje! Otvorili smo našu sopstvenu firmu i razvili posao. Sve pohvale za vas!

Vračar - Marija:

Raspitivala sam se za kurs grafičkog dizajna. Većina prijatelja mi je preporučilo vas. Upisala sam se i završila kurs. I sada vas ja preporučujem drugima jer ste stvarno najbolji!!!

Barajevo - Veljko:

Na arhitektonskom fakultetu mi je bilo neophodno znanje Auto CAD - a, upisao sam se na vaš kurs i sada sam najbolji u grupi. Hvala vam puno!

Grocka - Dragana:

Završila sam MC office kod vas. Izuzetno sam zadovoljna cenom i znanjem koje sam stekla. Vidimo se ponovo na nekom novom kursu!

Lazarevac - Petar:

Zahvaljujući Akademiji Oxford stekao sam potrebno znanje iz oblasti Web dizajna! Šta da vam kazem, prezadovoljan sam!

Mladenovac - Peda:

Preporučujem vašu školu za sve koji imaju interesovanja iz oblasti programiranja, jer ste zaista najbolji! Pozdrav Peda

Sopot - Milena:

Prošle godine sam završila kurs za programiranje igrica u vašoj školi i odmah nakon toga pronašla posao! Hvala puno!

Surčin Pavle:

Upisao sam kurs za grafički dizajn i mogu da pohvalim profesora kao i samu školu, jer su moderni, prate sve trendove iz ove oblasti, a ja sam stekao neophodno znanje. Pozdrav svima!