A2 Key i A2 Key for Schools Kembridž ispiti

A2 Key i A2 Key for Schools ispiti

Prvi u nizu Kembridž ispita koji je namenjen kandidatima starosti iznad 12 godina i odraslima je A2 Key ispit, ranije poznat kao Cambridge English: Key (KET). Kandidati koji polažu ovaj ispit treba da imaju nivo znanja engleskog jezika koji odgovara nivou A2 prema pravilima CEFR-a (Common European Framework of Reference for Languages), to jest Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike i karakteriše se kao viši početni nivo znanja.

U okviru A2 Key ispita postoje A2 Key i A2 Key for Schools ispiti, a jedina razlika između njih jeste što je A2 Key for Schools prilagođen sadržajem i temama školskim programima i prati početni, osnovni nivo komunikacije na engleskom jeziku u „školskom maniru”. A2 Key ispit koji nije namenjen školarcima je za sve one koji počinju da uče engleski jezik bez obzira na doba života i pri tom počinju od osnovnog znanja engleskog na početnom nivou.


Akademija Oxford sa svojim saradnicima nudi mogućnost svakom kandidatu da polaganjem ovog ispita steknu dokaz, odnosno, međunarodno odobren sertifikat, koji je jasno svedočanstvo da su ovladali svim onim veštinama koje podrazumeva A2 nivo znanja jezika. A to znači da su jednostavne fraze i izrazi postali sastavni deo njihovih sposobnosti razumevanja engleskog jezika i osposobljeni su za njihovu adekvatnu primenu u komunikaciji, te da mogu da pročitaju sa razumevanjem jednostavan tekst na engleskom jeziku. Uz to, kandidati na ovom nivou poznavanja jezika znaju da se samostalno predstave i odgovore na osnovna pitanja o sebi i svom životu, a mogu i da vode osnovnu komunikaciju čak i sa ljudima kojima je engleski maternji jezik, ali isključivo o onim temama koje su uobičajene i sa kojima su kandidati dobro upoznati, uz uslov da sagovornik govori razgovetno i sporije, te da koristi reči i izraze koji se često nalaze u govornom jeziku.

Od aprila 2016. godine u okviru svih poslovnica Akademije Oxford moguće je polagati A2 Key ispit, uzevši u obzir da smo ovlašćeni Kembridž ispitni centar. Prijavljivanje za ovaj ispit je moguće izvršiti mejlom ili direktno u jednoj od poslovnica, odnosno putem telefona.Da li se osim čitanja i pisanja proverava još neka oblast?

Svako testiranje u skladu sa CEFR kriterijumima podrazumeva da će kandidati biti testirani uzevši u obzir sve četiri veštine kojima je potrebno ovladati na nivou ispita za koji su pohađali pripremnu nastavu, kako bi stekli međunarodno verifikovan sertifikat. A to podrazumeva ne samo proveru oblasti čitanja i pisanja, već i slušanja i konverzacije.

Oblasti čitanja i pisanja se proveravaju zajedno, dok se slušanje, odnosno umeće vođenja konverzacije proveravaju kao zasebne celine.


Kako izgleda A2 Key Kembridž ispit?

Reč je o standardizovanom tipu procene nivoa znanja svojstvenom za sve Kembridž ispite. Segment provere veština čitanja i pisanja traje ukupno 70 minuta, a čini ga ukupno 9 zahteva, odnosno zadataka. Prvi zadatak je spajanje rečenica sa znakovima. Treba razumeti natpise, obaveštenja, upozorenja sa znakova i izabrati odgovarajući znak tako da se logički uklapa sa navedenom rečenicom. Drugi zadatak podrazumeva da kandidat treba da od tri ponuđene reči izabere odgovarajuću, odnosno da na osnovu teksta popuni prazno polje u rečenicama. U sledećem zadatku je navedena određena konverzacija. Na primer: jedna osoba je postavila pitanje (situacija prikazana crtežom), druga osoba ima na raspolaganju tri odgovora (takođe ilustrovano), te treba izabrati tačan odgovor. Zatim kandidat treba da pročita duži tekst nakon koga slede pitanja u pisanoj formi i treba izabrati tačan odgovor od tri ponuđene opcije. U petom zadatku je reč o članku, odnosno tekstu u kom su pojedine reči izostavljene. Treba izabrati pravu reč od ponuđene tri reči. Šesti zadatak čini ukupno pet pitanja. Dato je objašnjenje nekog pojma na engleskom jeziku i prvo slovo pojma koji kandidat treba da prepozna. Posle prvog navedenog slova, u nastavku je stavljen i određen broj crtica koje pokazuju dužinu reči koju treba navesti, odnosno, kandidatu je data mogućnost da se lakše seti traženog pojma s obzirom na to da je ponuđeno prvo slovo i činjenicu da mu je predočeno koliko slova ima tražena reč, odnosno pojam. U narednom zadatku kandidatima se daju dva teksta kojima nedostaju jednostavne reči, kao što su prilozi, predlozi, pomoćni glagoli ili glagoli koji su deo često upotrebljavanih fraza i od kandidata se očekuje da prazna polja samostalno popuni. U osmom i devetom zadatku nema ponuđenih odgovora, tako da u pretposlednjem zadatku nakon čitanja kraćeg teksta postoji isto tako kratak formular koji treba popuniti i koji se odnosi na tekst, odnosno na informacije ponuđene u istom, dok poslednji zadatak u ovom delu A2 Key ispita podrazumeva da kandidat treba da napiše belešku dužine od 25 do 35 reči, mejl ili razglednicu, prema instrukcijama koje dobije.

Ukupno 30 minuta traje provera oblasti slušanje, a sastoji se od 5 delova, za koje je vezano 25 pitanja. Prvi deo podrazumeva da kandidat sluša pet kratkih audio zapisa i nakon svakog od tih audio snimaka treba izabrati jednu od ponuđenih slika koja treba da je tačan izbor, jer prikazuje ono što je opisano u snimku koji je kandidat odslušao. U drugom zadatku se kandidatu pušta snimak razgovora i od njega se očekuje da za postavljena pitanja o sadržaju tog razgovora izabere tačan odgovor, a koji je u skladu sa informacijama koje je imao prilike da čuje u odslušanom audio materijalu. Naredni zadatak se odnosi na slušanje dužeg audio materijala, pa se svim kandidatima savetuje dodatna koncentracija, uzevši u obzir da imaju zadatak da po završetku slušanja odgovore na pet pitanja, odnosno da od tri ponuđena odgovora izaberu onaj koji je tačan. U pretposlednjem delu provere oblasti slušanja i razumevanja odslušanog u okviru A2 Key Kembridž ispita se sluša nešto duži dijalog nakon čega treba popuniti pet praznih polja za koja nisu ponuđeni odgovori, već se od kandidata očekuje da je potrebne informacije zapamtio tokom slušanja audio zapisa. Poslednji zadatak podrazumeva najpre slušanje dužeg monologa, a zadatak je popunjavanje zahtevanih praznih polja, koja se odnose na informacije koje su izrečene u odslušanom audio materijalu.

U osam do deset minuta konverzacijskog testiranja u prisustvu još jednog kandidata radi postizanja realističnije atmosfere kandidatu se omogućava učestvovanje u razgovoru koji kao i uvek podrazumeva odgovaranje na pitanja i postavljanje istih. Konverzacijskom delu testiranja prisustvuju dva člana komisije od kojih samo jedan obavlja konverzaciju sa kandidatima. Ova oblast provere se sastoji od dva segmenta, te se najpre postavljaju takozvana blic pitanja i daju kratki odgovori, a u ovom delu konverzaciju vodi ispitivač sa kandidatom, to jest ispitivač postavlja pitanja. U drugom delu ispitivač obezbeđuje kandidatima materijal sa informacijama za rad, kao što su neke zapisane informacije ili kartice sa idejama za razgovor. Dva kandidata međusobno razgovaraju na zadate teme, postavljajući pitanja i odgovarajući na ista.


Princip bodovanja u okviru ispita za sticanje A2 Key Kembridž sertifikata

Rezultati A2 Key testa bivaju grafički predočeni kandidatima i ukazuju na nivo njihovog znanja na skali koja se kreće od: izuzetnog znanja (osvojenih između 140 i 150 poena), zadovoljavajućeg (između 133 i 139 bodova), granice između nivoa (osvojeno od 120 do 132 poena) i slabog (od 100 do 119 poena).

Ukoliko kandidat osvoji između 100 i 119 poena, dobiće Potvrdu o rezultatima (Statement of Results), ali neće moći da dobije i A2 Key sertifikat, uzevši u obzir da nije pokazao najmanji zahtevani nivo znanja engleskog jezika za sticanje ovog sertifikata. Iako je ovaj ispit namenjen proceni znanja na nivou A2 po CEFR-u, on obezbeđuje i pouzdanu procenu za nivoe ispod i iznad njega, odnosno za A1 i B1 nivoe. Tako, kandidati sa najviše poena imaju znanje koje odgovara B1 nivou, a oni koji osvoje najmanje imaju znanje A1 nivoa.

Rezultati A2 Key ispita se objavljuju nakon 4 do 6 nedelja nakon polaganja ukoliko se polaže klasičan test, a za kandidate koji su polagali kompjutersku verziju A2 Key Kembridž ispita rezultati su dostupni nakon 2 do 3 nedelje.

Spisak gradova u kojima održavamo Kembridž ispite

Pravila polaganja Kembridž ispiti Uputstva za kandidate - Kembridž ispiti Propisi za kandidate - Kembridž ispiti Na dan ispita - Kembridž ispiti Najčešća pitanja - Kembridž ispiti

 

Popusti na cene Kembridž ispita za državne i privatne škole

Pripremna nastava za Kembridž ispite - Ispit za profesore

Kembridž Sertifikati - Za profesore

NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!