Online kursevi - Novinarstvo

 • Online kurs - Kamerman Kamerman

  Da bi neko mogao da stekne važeći sertifikat za kamermana i počne da se bavi pomenutim poslom, to iziskuje da bude upoznat sa svim onim poslovima koji se svrstavaju u domen ovog radnog mesta.

 • Online kurs - TV snimatelj TV snimatelj

  Neophodno je da neko koga interesuje obuka i kurs za TV snimatelja prvenstveno upozna svu onu opremu koja se koristi prilikom televizijskog snimanja, kao i njene osnovne karakteristike.

 • Online kurs - Tehnički urednik Tehnički urednik

  Tehnički urednik bez obzira u kojoj oblasti da radi, ima zadatak da se prvenstveno bavi planiranjem konkretnog sadržaja koji treba da bude objavljen, ali isto tako i da vodi računa o njegovom kvalitetu, te da koordiniše svim poslovima koji su vezani za njegovo objavljivanje, što znači da obuka i kurs za tehničkog urednika svoj fokus stavljaju upravo na te radne zadatke.

 • Online kurs - Radio i TV reporter Radio i TV reporter

  Jedno od posebno zanimljivih zanimanja, koje je ujedno i prilično traženo na trenutnom tržištu rada jeste radio i TV reporter.

 • Online kurs - Saznajte kako novinari treba da primenjuju statističke metode Saznajte kako novinari treba da primenjuju statističke metode

  Iz naziva ove stručne edukacije je potpuno jasno kome je namenjena, ali ipak naglašavamo da svi koji imaju dodira sa postupkom javnih nabavki, kao i knjigovođe i računovođe, te nadležni u sektoru nabavke mogu imati prilično veliku korist od gradiva, koje će biti obrađeno tokom kursa.

 • Online kurs - Steknite sertifikat za web novinara Steknite sertifikat za web novinara

  U toku cele godine je otvorena mogućnost zainteresovanima da izvrše prijavu za pohađanje ovog stručnog kursa.Spisak online kurseva