Obuka i kurs za TV snimatelja

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: snimanjem emisija različitih sadržaja; novim televizijskim tehnologijama kao i opremom i materijalom za rad; kvalitetom slike i svetlom.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 300 radnih sati

Neophodno je da neko koga interesuje obuka i kurs za TV snimatelja prvenstveno upozna svu onu opremu koja se koristi prilikom televizijskog snimanja, kao i njene osnovne karakteristike. Naravno, imaće prilike i da sazna sve vezano za pravilan način snimanja, te će da nauči i na koji način se pravilno podešava konkretan uređaj i osvetljenje. Sva pomenuta, ali i mnoga druga znanja zainteresovanima nudi Akademija Oxford, a koja je ujedno i zvaničan organizator ove specijalizovane obuke.

Nastava se odvija u skladu sa pravilima, a ona podrazumevaju pohađanje praktičnog i teorijskog dela, te se svakako očekuje se da svaki prijavljeni polaznik ispuni osnovne uslove. Tačnije rečeno, ti uslovi zapravo uključuju obavezu da pre toga ima završenu najmanje osnovnu školu, te je neophoddno i da se radi o punoletnom licu, a potrebno je i da isključivo ima državljanstvo naše zemlje.

A kako se i obuka i kurs za TV snimatelja organizuje u toku godine, isto tako je prijavu moguće u navedenom periodu izvršiti toku cele godine. Svi koji su zainteresovani treba da znaju da postoje čak tri mogućnosti za prijavljivanje, što znači da svako pojedinačno bira onu koja mu najviše odgovara. Uz mogućnost da polaznik dođe lično u prostorije jedne od naših poslovnica, a koje se nalaze na preko 20 lokacija u zemlji ( u Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Jagodini, Kraljevu, Subotici, Čaču, Novom Sadu. Ćupriji i drugim gradovima) i tako izvrši prijavljivanje, on to isto može da uradi i preko telefona. A ako nekome ne odgovara nijedna od tih mogućnosti, prijavu može da izvrši elektronski, a što znači da na zvaničnu mejl adresu Akademije Oxford on treba da pošalje podatke. U mejlu koji će tom prilikom da nam pošalje, polaznik treba da prvenstveno naglasi u poslovnici u kom tačno gradu želi da pristupi pohađanju ove obuke, a potrebno je svakako i da navede informacije za kontakt, odnosno osnovne informacije o sebi (ime, prezime i datum rođenja).

Posle toga će biti zvanično organizovano upisivanje svakog prijavljenog polaznika, a kada on svakako ima dužnost da dođe lično u prostorije određene poslovnice i da dostavi kako obaveznu dokumentaciju, tako i da priloži validan lični dokument, a zarad identifikacije pre nego što bude potpisao zvaničan ugovor sa organizatorom. U tom slučaju on može osim lične karte, da koristi i pasoš ili vozačku dozvolu, ali je uslov da tom dokumentu nije istekao rok važnosti. Takođe se podrazumeva i da će onaj polaznik koji poseduje biometrijski lični dokument, a u kome postoji i čip, maksimalno ispoštovati pravila koje se odnosi na njegovo korišćenje, što znači da mora da ga u trenutku upisa ima očitanog, a u skladu sa važećim pravilima.

U dokumentaciju koja se tretira kao obavezna za upisivanje spadaju kopije kako svedočanstva osnovne škole ili diplome srednje škole, a to svakako ima veze sa tim koji nivo obrazovanja je imao prilike svaki pojedinačni polaznik do tada da stekne, takođe i kopije izvoda iz matične knjige rođenih (krštenica), kao i fotokopija dokumenta kojim se dokazuje da je polaznik državljanin Republike Erbije (uverenje o državljanstvu). Imamo obavezu da napomenemo i da je isključivo za taj dokument i navedeno da ne sme da bude stariji od 6 meseci.

Napominjemo da kurs i obuka za TV snimatelja, odnosno zvanični nastavni plan po kome se nastava organizuje, predviđa obavezu svakom polazniku da pohađa predavanja i praksu.


Predavanja se organizuju u sklopu poslovnica Akademije Oxford u celoj zemlji, a prema precizno određenom programu i kao grupna, odnosno individualna nastava, te je polaznicima na raspolaganju i poluindividualna, ali i ona nastava koja se organizuje na daljinu, a preko interneta. Svako ko bude izvršio prijavu, odnosno ko se bude upisa na pomenuti kurs će i doneti odluku koju vrstu nastave hoće da prati u okviru predavanja, kao što će da odluči i u kojoj firmi tačno će da pohađa praksu. A ono što se nudi od opcija u tom slučaju, jeste da praksu polaznik pohađa u nekoj od firmi sa kojom smo mi ranije imali saradnju, odnosno u onoj sa kojom nismo do tog momenta sarađivali.

Pohađanje prakse se uslovljava potpisanim ugovorom o poslovno - tehničkoj saradnji između određene firme i nas, ali isto tako se očekuje da to bude kompanija koja zapošljava osobe na radnom mestu TV snimatelj. U svakom slučaju je važno da znate da je znatno lakša opcija kada polaznik odabere da praksu pohađa kod naših poslovnih partnera, uzevši u obzir da tada mi dajemo sve podatke koji su vezani za njeno pohađanje, a što svakako uključuje i podatak o visini nadoknade koju tom slučaju treba platiti. Takođe, svi ti polaznici dobijaju i relevantne garancije vezano za njen kvalitet, ali pored toga oni ne gube vreme, jer ne čekaju da ugovor o poslovnoj saradnji bude potpisan zvanično, kao što je to u drugom slučaju. Tada se zahteva prvo pribavljanje svih bitnih informacija, za šta je zadužen polaznik, a njih će ovlašćeno lice u našoj poslovnici u taj ugovor da unese. Polaznik u tom slučaju treba i da se dogovori o uslovima za pohađanje prakse, to jest najpre o ceni, ali ne sa nama, već sa ovlašćenim licem u određenoj kompaniji. Važno je da zna i to da od nas neće tom prilikom da dobije garancije koje su vezane za kvalitet nastave i to primarno zato što nama uopšte nije poznat način na koji ta kompanija organizuje praktičan deo koji obuhvata obuka i kurs za TV snimatelja.

Sistem plaćanja je takav se oba dela od kojih se ova obuka sastoji moraju platiti razdvojeno jedan od drugog, a da visinu nadoknade za pohađanje prakse određuje firma koja i vrši njenu organizaciju, pa samim tim na to mi ne možemo ni na koji način da utičemo. A teorijski deo se plaća u našim poslovnicama i to prema odredbama ugovora koji je prilikom upisa potpisan između nas i svakog pojedinačnog polaznika. Napominjemo da je u tu cenu uračunato i polaganje ispita za proveru znanja, kao i izrađivanje i to i sertifikata i dodatka sertifikatu, a polaznik odmah dobija u tom slučaju i literaturu neophodnu za pripremu polaganja.

Uslov za izlazak na polaganje završnog ispita jeste potvrda o obavljenoj stručnoj praksi, a koja je trajala 300 radnih sati i koju će izdati firma u kojoj je polaznik taj deo kursa i pohađao.

Uzevši u obzir da mi organizujemo ovaj ispit, to znači da je dozvoljeno svakome ko ispunjava ovaj uslov da pristupi polaganju. Baš iz tog razloga se i razlikuje potrebna dokumentacija, odnosno samo u zavisnosti od toga da li polaznik kurs i obuku za TV snimatelja pohađa kod nas ili ne. Tako naši polaznici dostavljaju originalnu potvrdu o savladanoj stručnoj praksi i obuci, kao i ugovor koji je sa nama potpisan, dok oni koji ne pohađaju nastavu kod nas dostavljaju takođe potvrdu, ali bez ugovora sa nama, te i jedni i drugi dostavljaju svu obaveznu dokumentaciju (kopija uverenja o državljanstvu, a koje ne sme da bude starije od 6 meseci, kopija izvoda iz matične knjige rođenih i svedočanstva osnovne škole, to jest diplome srednje koji su završili). Naravno, neko ko ne pohađa pomenuti kurs koji mi organizujemo svakako treba da se prijavi za polaganje ovog ispita, ali i da ispoštuje pravilo koje je vezano za plaćanje nadoknade, a koja je u tom slučaju jasno definisana i navedena u našem cenovniku. A pošto svi kandidati budu završili polaganje završnog ispita, ovlašćeno lice u toj poslovnici organizatora u kojoj su ga i polagali, će svoj prethodno pomenutoj dokumentaciji svakako da doda i test sa polaganja tog ispita, ali i zapisnik sa polaganja.

Činjenica da mi imamo poslovnice u brojnim gradovima u našoj zemlji ne znači da ne može da se javi kandidat koga interesuje kurs i obuka za TV snimatelja, a u čijem gradu ta poslovnica ne postoji. Svakako on ima opciju da predavanja pohađa preko interneta, ali samo pod uslovom da mu taj način najviše odgovara, jer će tako značajno da uštedi svoje vreme, kao i značajna novčana sredstva. Važno je i da taj polaznik naravno pohađa praksu, a kada ostvari uslov, te poželi da polaže ispit za proveru znanja, odnosno da stekne sertifikat za TV snimatelja, najbolji izbor u tom slučaju jeste da izabere odgovarajuću kompaniju u gradu u kome živi i u okviru nje odradi predviđenih 300 radnih sati praktičnog dela. Podrazumeva se da će on tada nama da dostavi i sve podatke potrebne za pripremanje ugovora o poslovnoj saradnji, mi ćemo ga u najkraćem mogućem roku i potpisati sa predstavnikom te firme koju je izabrao. Onog trenutka kada bude završio sa pohađanjem prakse, on stiče pravo i da pristupi polaganju završnog ispita i to u onoj poslovnici koja mu je najbliža.

Svaki kandidat je obavezan da na završnom ispitu odgovori na ukupno 15 pitanja, a uzevši u obzir da su predviđeni i smeni i pismeni deo, to zapravo znači da on treba da odgovori na 3 u usmenom, odnosno na 12 pitanja u okviru pismenog.

Akademija Oxford će svakome ko bude sa uspehom položio ispit za proveru znanja da izda sertifikat koji je potpuno validan dokument i može da bude korišćen kad god postoji potreba za tim, a kako bi se na taj način i dokazalo da je neko osposobljen za obavljanje posla TV snimatelja. Sa druge strane, upisivanje sertifikata u radne knjižice podrazumeva da ga može upisati isključivo onaj kandidat koji je prijavljen na evidenciju nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje, budući da je od 01.01.2016. donešena odluka da samo ova institucija sme da vrši upisivanje sertifikata. A sva ona lica koja se nalaze u radnom odnosu u trenutku kada ih steknu mogu tek po prijavljivanju na evidenciju te službe da zahtevaju upisivanje sertifikata, a do tada imaju pravo da predaju svakom poslodavcu i to kao potpuno validan dokaz o osposobljenosti za bavljenje ovim poslom, to jest da ga primenjuju u svakoj adekvatnoj situaciji.

Šta obuhvata obuka i kurs za TV snimatelja?

Svako ko se zainteresuje da se zvanično kvalifikuje za posao televizijskog snimatelja treba da zna da mu sertifikat za ovo zanimanje omogućuje da vrlo lako dođe do zaposlenja, budući da on ne mora isključivo da bude zadužen za snimanje sadržaja na televiziji, već isto tako ima mogućnost i da svoja znanja pokaže i prilikom snimanja filmova i serija, te ostalih video sadržaja. Baš iz tog razloga i navodimo da kurs i obuka za TV snimatelja svakom zainteresovanom polazniku pruža priliku da nauči da radi sa kamerom, a potom on može vrlo lako i brzo i da dođe do zaposlenja na radnom mestu za koje se i zvanično bude kvalifikovao.

Predavači upoznaju sve polaznike za vreme predavanja sa različitim vrstama kamera, ali i drugih uređaja koji se prilikom snimanja koriste. A to znači da će oni primarno da saznaju koje su njihove osnovne osobine, to jest karakteristike, a zatim i na koji način treba podešavati konkretnu kameru.

Svakako će biti reči i o samom procesu snimanja, te o istoriji korišćenja kamera, to jest o početku snimanja u istorijskom smislu.

Uzevši u obzir da je odgovornost koju TV snimatelj ima zaista velika, jer u velikoj meri od njegovog znanja i umeća zavisi i uspeh čitavog video materijala, pa je zato i vrlo važno da on bude u potpunosti upoznat sa svim segmentima koji spadaju u opis tog zanimanja. A to ustvari znači i da će kurs i obuka za TV snimatelja da im omogući da se upoznaju sa fotoaparatima, koji se često koriste kao pomoćno sredstvo, ali i sa brojnim kompjuterskim programima, a koji su poznati kao izuzetno dobri za obradu brojnih video sadržaja.

Svakako će biti reči i o pojmu kadra, te o izboru pravih scena za konkretne kadrove, a kako bi svoj posao mogli na što bolji način da obavljaju. Upoznaće se i sa mnogim tehnikama snimanja, a predavači će im objasniti i pravila koja su vezana za različite tehnike kretanja koje se primenjuju za vreme snimanja.

Pored toga, obuka i kurs za TV snimatelja su usmereni i na upoznavanje svakog polaznika sa svom pratećom opremom sa kojom će biti u neposrednom dodiru kada se bude bavio ovim poslom, ali i sa načinom korišćenja različitih vrsta kamera. Isto tako će da nauče i na koji način treba pristupiti snimanju zvuka, odnosno kako se koristi kamera u onim situacijama kada je potrebno da se snimatelj kreće.

Prema kom principu je organizovana obuka za TV snimatelja?

Obuka i kurs za TV snimatelja se odvija u dva segmenta, te na dva mesta i u potpuno različitim terminima. Dok se predavanja odvijaju u poslovnicama Akademije Oxford, dotle svaki polaznik ima obavezu da pohađa praksu u firmi koja ispunjava tačno definisane uslove.

Prvo da napomenemo, da mi organizujemo poluindividualnu i grupnu, odnosno individualnu nastavu, te svakom zainteresovanom nudimo šansu i da predavanja prati od svoje kuće, a preko interneta. u slučaju da nekome najviše odgovara baš ta opcija, trebalo bi da obezbedi osnovne uslove za nesmetano odvijanje online nastave, a to svakako uključuje da ima, logično računar, ali je neophodno i da on bude sa internetom spojen preko stabilne konekcije. A ova vrsta nastave podrazumeva potpuno isti princip organizovanja kao i individualna, to jest poluindividualna, a samo što ih razlikuje jeste broj polaznika. Tačnije rečeno, individualna nastava, kao i kurs i obuka za TV snimatelja se isključivo organizuju za pojedinačnog polaznika, a kod poluindividualne njih dvoje istovremeno prisustvuje nastavi.

Važno je, takođe da polaznik zna i to da kod grupne nastave može biti prisutno od četvoro do osmoro ljudi u isto vreme, te da je neophodno da se prijavi dovoljan broj njih da bi ta vrsta kursa mogla da bude organizovana. Pod tim mislimo da je potrebna prijava najmanje četiri osobe, posle čega se formira grupa u toj poslovnici, a svi prijavljeni dobijaju od strane organizatora jasno obaveštenje o datumu početka i o njihovim terminima, te bivaju informisani i o tome kojom dinamikom će se obuka odvijati, a pošto sve to određuje isključivo organizator.

Kada je u pitanju princip organizovanja ostalih vrsta nastave koje smo pomenuli, on je takav da svaki polaznik u dogovoru sa profesorom odlučuje u kojim terminima će da pohađa nastavu, to jest prema kojoj tačno dinamici. A pored svega toga, oni treba da se dogovore i o tačnom datumu kada će ta obuka i kurs za TV snimatelja početi.

Kod pohađanje prakse, svaki polaznik ima obavezu da ispoštuje pravilo koje je prvo vezano za obaveznih 300 radnih sati u okviru ovog dela, a koje on svakako mora da odradi. Drugo pravilo je vezano za potpisan ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji između Akademije Oxford i kompanije u kojoj polaznik praksu hoće da pohađa. Tačnije, on treba da izabere neku firmu sa kojom smo mi ugovor o poslovno - tehničkoj pre toga već potpisali ili da pronađe neku novu, a koja zapošljava osobe na ovom radnom mestu i koja želi da praksu organizuje.

Ako se bude odlučio za prvu opciju koja je ponuđena, on će odmah da dobije kako informacije o njenoj ceni, tako će mu biti i garantovano da će praksa da bude određena onako kako treba, a što znači da je njegova jedina obaveza da pristupi njenom pohađanju, odnosno da plati predviđenu nadoknadu.

Zato ako se bude odlučio za drugu opciju koju smo ovom prilikom ponudili, taj polaznik će morati ne samo da definiše uslove sa ovlašćenom firmom, nego i da nama omogući pristup informacijama, a koje ćemo uneti u ugovor o poslovno - tehničkoj saradnji, te čijem ćemo potpisivanju pristupiti što pre. Uz sve što smo naveli, imamo obavezu da naglasimo i da tim polaznicima ne dajemo garancije kvaliteta.

Ko može da pohađa kurs za TV snimatelja?

Očekuje se da svako koga interesuje obuka i kurs za TV snimatelja ispuni sve one osnovne uslove, kao i da priloži relevantne dokaze o tome prilikom upisa.

Naime, potrebno je prvo da polaznik bude punoletno lice, a zatim i da je državljanin naše zemlje. Iz tog razloga zahtevamo dostavljanje kopije izvoda iz matične knjige rođenih, to jest uverenja o državljanstvu, ali ni u kom slučaju isključivo taj dokumentaju ne sme da bude stariji od 6 meseci.

Isto tako je potrebno da prijavljeni polaznik poseduje relevantan dokaz da je pre upisa završio najmanje osnovnu školu, a taj dokaz podrazumeva fotokopiju svedočanstva osnovne škole. Sasvim jasno, neko koga zanima obuka i kurs za TV snimatelja, a završio je ipak neku srednju školu, umesto pomenutog dokumenta treba da dostavi kopiju diplome srednje škole koju je završio.

Koliko traje obuka za TV snimatelja?

Jasno određenim nastavnim programom, a koji u potpunosti poštuje obuka i kurs za TV snimatelja, određeno je trajanje od 3 meseca, te polaznik mora u tom periodu da pohađa 300 radnih sati prakse.

Uzevši u obzir da postoji veliki broj polaznika zainteresovanih da to traje kraće, mi njima omogućujemo pomenuti kurs završe u periodu od samo dva meseca. Ali, tada od njih zahtevamo da se pridržavaju pravila vezanog za dinamiku pohađanja praktičnog ovog dela nastave, a to znači svakodnevno prisustvo praksi u izabranoj firmi i to po 8 sati. Očekuje se, preciznije rečeno da polaznik u toku jedne nedelje, to jest u toku radnih dana (period od ponedeljka do petka) svakako bude prisutan na praksi 40 radnih sati ukupno.

Koliko košta obuka i kurs za TV snimatelja?

Na samom početku naglašavamo da se oba dela koja obuhvata kurs i obuka za TV snimatelja moraju platiti jedan od drugog potpuno odvojeno. A svaki polaznik mora da zna da je Akademija Oxford odgovorna samo za formiranje cene teorijskog dela, dok on praksu plaća prema ceni koju isključivo određuje kompanija u kojoj taj deo obuke i pohađa.

Pogledajte cene u našem cenovniku.

Gde i kada se održava obuka i kurs za TV snimatelja?

Kako nastavni plan prema kome se kurs i obuka za TV snimatelja zvanično i organizuju, podrazumeva dva segmenta, to znači da se oni odvijaju na dva različita mesta, tako da predavanja pohađaju u našim poslovnicama, a praksu u kompaniji koja ispunjava određene uslove.

Da budemo precizniji, polaznik prvo treba da odluči da li će predavanja da prati preko interneta ili mu više odgovara poluindividualna ili individualna, to jest grupna nastava, a koje se odvijaju direktno u našim poslovnicama.

Ukoliko neko bude izabrao prvu opciju od svih ponuđenih, to jest online obuku, on će morati da uz računar svakako obezbedi i stabilnu konekciju sa internetom. A važno je da zna i da se taj tip nastave odvija potpuno isto kao individualna, ali i poluindividualna, a uz razliku u broju prisutnih, jer se individualna i online organizuju za jednog, a poluindividualna za dva polaznika. Kod ovih vrsta kursa je bitno da naglasimo da tada svaki pojedinačni polaznik ima potpuno pravo da traži određene termine, a u kojima mu najviše odgovara da prati predavanja, te treba da sa ovlašćenim licem u konkretnoj poslovnici organizatora, to jest sa svojim profesorom, definiše i dinamiku, kao i datum početka kursa koji je on izabrao da pohađa.

Sasvim je drugačiji princip organizovanja kod grupne obuke, jer se tada podrazumeva da isključivo Akademija Oxford, a kao zvaničan organizator ovog dela nastave, ima pravo da odredi tačne termine, to jest da precizno definiše i dinamiku. Ipak, polaznici koje interesuje baš grupna obuka i kurs za TV snimatelja treba da znaju da ova institucija ne može da utiče na datum početka tog tipa nastave. Razlog jeste što nastava u grupi počinje tek pošto se minimum 4 osobe prijave u jednoj od naših poslovnica, to jest pošto bude bila oformljena grupa od minimalnog broja članova, jer njih može biti od 4 do 8 u jednoj grupi.

Drugi deo, to jest praksu može da organizuje isključivo kompanija koja u svojoj kategorizaciji zanimanja ima i TV snimatelja, uz uslov da želi da je organizuje. Takođe se zahteva i da ona ima zvanično potpisan ugovor i to o poslovno - tehničkoj saradnji sa nama. A ovde svaki polaznik ima dve mogućnosti, to jest da izabere ili firmu sa kojom mi nismo do tog trenutka sarađivali ili sa kojom već imamo poslovnu saradnju, što svakako znači i da sa njom imamo potpisan ugovor koji je potreban.

Svako ko bude izabrao prvu treba da dogovari sve uslove sa predstavnikom odabrane firme, sa jedne strane, a sa druge ima dužnost da obezbedi njene poslovne podatke i prosledi ih ovlašćenom licu u našoj poslovnici. Inače, nama su ti podaci potrebni kako bismo mogli da pripremimo ugovor o poslovnoj saradnji, a koji svakako mora da bude potpisan pre nego što taj polaznik uopšte počne da pohađa praksu.

Zato, ako neko bude izabrao drugu opciju, to jest ako se odluči za bilo koju firmu od onih sa kojima smo mi već sarađivali, on će biti potpuno rasterećen svih ovih obaveza, te neće morati uopšte ni da čeka, pošto je taj ugovor već potpisan. A cenu u tom slučaju saopštavamo mi polazniku, ali mu pružamo i adekvatne garancije za visok kvalitet prakse, ali to ni u kom slučaju ne činimo ako odabere prvu ponuđenu opciju.

Dodatne napomene:

 • cele godine se vrši prijavljivanje za pohađanje nastave direktno u našim poslovnicama, putem telefona ili mejla
 • kada zainteresovani polaznik izvrši prijavu i bude bio organizovan upis, dužnost mu je da bude lično prisutan i da dostavi obaveznu dokumentaciju, kao i da ima važeći lični dokument, a kako bi pre potpisivanja ugovora sa organizatorom mogao da prođe kroz proces identifikacije
 • u poslovnici u kojoj polaznik pohađa nastavu, to jest u kojoj se upisuje je dužan da izvrši sva plaćanja na koja se lično obavezao prilikom potpisivanja ugovora, a u skladu sa cenama koje su tada aktuelne
 • ukoliko nekoga obuka i kurs za TV snimatelja ne interesuju, ali želi samo da stekne zvaničan dokument da je sertifikovan za pomenuto zanimanje, on treba da polaže završni ispit, pa je dužan da se na vreme prijavi i plati nadoknadu koja u tom slučaju predviđena, kao i da dostavi svu dokumentaciju koja se od njega zahteva
 • cena ovog kursa podrazumeva potpuno odvojeno plaćanje pohađanja predavanja i pohađanja praktične nastave
 • polaznik pohađanje prakse plaća prema ceni koju navodi kompanija zadužena za njeno organizovanje, te mi u tom slučaju ne utičemo na cenu
 • polaganje završnog ispita, izrada sertifikata i dodatka sertifikatu, literatura i, naravno pohađanje odabrane vrste nastave je sve uključeno u cenu za teorijski deo koji obuhvata kurs i obuka za TV snimatelja

Cena kursa i obuke za tv snimatelje je 18,000 RSD

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za TV snimatelje


Literatura za TV snimatelje

Priručnik - Skripta - Knjiga za TV Snimatelje - Akademija Oxford
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje