Kurs i obuka - Steknite sertifikat za web novinara

U toku cele godine je otvorena mogućnost zainteresovanima da izvrše prijavu za pohađanje ovog stručnog kursa. Osim želje da se upozna sa tajnama web novinarstva se ne zahteva nikakvo naročito znanje od polaznika, ali se ipak očekuje da je u prilici da se odlično izražava u pisanoj formi.

Važno je da se prijavi kad god to želi, a zatim i da lično bude u poslovnici institucije organizatora prisutan svaki prethodno prijavljeni pojedinac kada bude bio vršen upis, budući da tako predviđaju pravila.

Osnovne informacije bi trebalo kandidat da prilikom prijavljivanja navede, a u njih izuzev prezimena i imena spadaju i datum njegovog rođenja, kao i broj telefona. Odabraće svako od njih na koji način mu odgovara da te podatke dostavi. Dostupna je opcija da prijava bude izvršena lično u jednoj od poslovnica ili putem telefona, ali i elektornski, to jest slanjem na mejl adresu.


Neophodno je da svaki pojedinačni polaznik, odnosno fizičko lice koje želi da pristupi ovoj stručnoj edukaciji u trenutku upisa navede kako mu najviše odgovara da to učini. Prethodno će biti informisan o tome da specijalizovani kurs i obuka - steknite sertifikat za web novinara može biti organizovan kako prema klasičnom principu, tako isto i online, što automatski znači da svaki kandidat praktično bira gde će nastavu da pohađa.

A kada su u pitanju termini održavanja kursa, to svakako ne može biti ranije navedeno, prosto zato što ova edukacija može biti organizovana čak na četiri načina. Jednostavno, svaki pojedinačni polaznik bira da li će nastavu pohađati individualno ili u društvu još jedne osobe, a u okviru takozvane poluindividualne, s tim što je dostupna i opcija pohađanja nastave u mikro i u standardnoj grupi.

Svako ko se odluči da predavanja pohađa prema klasičnom principu, znači da prihvata da ih prati u prostorijama izabranog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford. U tom slučaju je jedina obaveza kandidata da izabere koja mu je poslovnica najbliža i da u okviru nje predavanjima pristupi.

TESTOVI


Na raspolaganju je svima mogućnost i da ovu edukaciju pohađaju i u formi takozvanog učenja na daljinu. Preko računara svakog pojedinačnog polaznika će biti organizovana stručna obuka i kurs - steknite sertifikat za web novinara u tom slučaju. Moramo naglasiti da korisnikov kompjuter neizostavno treba da ima odgovarajuće karakteristike, a informacije o tome koje tačno će svako od njih dobiti na vreme od nadležnih. Takođe je važno i da svako od njih ispoštuje pravilo o obaveznom instaliranju namenskog softvera za praćenje nastave tom prilikom. Isto tako se podrazumeva da će informacije o tome dobiti svako od njih pojedinačno na vreme. Napomenuli bismo i to da se u okviru apsolutno svake poslovnice ove obrazovne institucije nalazi i tim stručnjaka, koji su na raspolaganju polaznicima za pružanje tehničke podrške. Njima se mogu obratiti kad god naiđu na neki problem ili prilikom organizacije časova ili u toku postupka instalacije programa za praćenje nastave na taj način. Veza sa internetom za vreme svakog časa mora da bude maksimalno stabilna, kako bi bio osiguran kvalitet edukacije i o tome posebno moraju polaznici da vode računa.

O terminima održavanja nastave će svaki pojedinačni kandidat da bude precizno obavešten onog momenta kada se bude opredelio između četiri načina, na koje specijalizovani seminar - steknite sertifikat za web novinara može da bude organizovan. Stvar je u tome da je u ponudi sa jedne strane individualna, nastava mikro grupi i poluindividualna, a sa druge grupni tip edukacije, te svaki od njih podrazumeva tačno definisan princip organizacije.

Da kažemo to jednostavnije, grupni tip edukacije podrazumeva najstrožije definisana pravila organizacije, dok se ostala tri tipa nastave mogu organizovati na mnogo jednostavniji način.

Kada je reč o pravilima sprovođenja nastave u grupi, tada će se zahtevati od svakog pojedinačnog polaznika da ne zahteva vršenje nikakvih izmena u vezi sa načinom organizacije nastave, te da se u potpunosti pridržava svega onoga štu su neposredno pre toga odredili nadženi. Najbitnije je da svako od njih bude informisan o tome da grupa od četiri osobe minimalno prvo mora da bude kreirana u okviru određenog predstavništva institucije organizatora, kako bi bio ostvaren osnovni uslov za početak sprovođenja nastave tog tipa. Dakle, tek posle toga se pristupa definisanju načina organizacije, a praktično jedina informacija koja je ranije dostupna kandidatima jeste koliko će ukupno edukacija u tom slučaju da traje. Nedugo nakon formiranja grupe od najmanje četiri člana će koordinator za nastavu biti u obavezi da definiše prvo datum početka edukacije. Odmah zatim će precizirati i u kojim terminima će časovi da budu organizovani za tu grupu kandidata, a svakako će odlučiti i o rasporedu predviđenog broja časova. Sve te informacije će biti saopštene polaznicima na propisani način i na vreme.

Mnogo fleksibilnija pravila važe kada je u pitanju kako poluindividualna obuka i kurs - steknite sertifikat za web novinara, tako isto i individualna nastava, ali i ona koja podrazumeva učešće dve do tri osobe, kada se formira takozvana mikro grupa. U principu se dopušta svakom polazniku u tom slučaju da detalje vezano za način sprovođenja časova definiše zajedno sa koordinatorom za nastavu i sa stručnjakom, koji će tu edukaciju i da vodi. Ne samo da će oni precizirati kada bi trebalo da počne nastava, nego će biti u obavezi da definišu i tačne termine održavanja časova, a zatim i dinamiku prema kojoj će se oni sprovoditi. Uzevši u obzir da će odlučiti i o rasporedu predavanja, oni će se tom prilikom dogovoriti i o trajanju onog tipa nastave, koji budu odlučili da pohađaju. Podrazumeva se da se u slučaju individualne edukacije jedan kandidat dogovara sa nadležnim o svemu tome, dok dvoje njih pristupaju dogovoru u slučaju organizacije poluindividualne nastave. A u jednoj mikro grupi može biti prisutno dvoje do troje kandidata, pa se oni svi zajedno o tim detaljima sa predstavnicima konkretne poslovnice institucije organizatora i dogovaraju.

Nadležni u kompanijama koji smatraju tematiku ove edukacije interesantnom mogu izneti zahtev predstavniku institucije organizatora da bude organizovan korporativni kurs i obuka - steknite sertifikat za web novinara, odnosno da nastava bude održana samo za određeni broj zaposlenih u toj kompaniji. Jedino u tom slučaju se dozvoljava promena lokacije održavanja časova, u smislu da oni mogu biti organizovani i u prostorijama same kompanije, ali samo ako za to postoje odgovarajući uslovi. Prethodno će nadležni dobiti sve potrebne smernice o tome šta mora konkretni prostor da sadrži, da bi taj ustupak bio omogućen. Što se tiče dogovora između nadležnih u okviru zainteresovanog preduzeća i u okviru institucije organizatora, osim o mestu održavanja nastave, oni bi trebalo da se usaglase i o svemu ostalom. Misli se prvenstveno na datum početka korporativnog tipa edukacije, a zatim i na termine održavanja časova i na njihov raspored. Isto kao i kod individualne nastave za fizička lica, tako i ovde važi pravilo da će se oni usaglasiti i oko trajanja konkretnog tipa obuke. Svaki zaposleni koji treba da pristupi predavanjima u tom slučaju će vrlo brzo nakon toga da bude o svim ovim detaljima informisan.

Koje teme će obraditi stručni kurs i obuka - steknite sertifikat za web novinara?

Mnogima pojam web novinara ne zvuči tako ozbiljno, kao što izgleda, te često to zanimanje vezuju za kopirajtera. Međutim, posao web novinara je mnogo širi i zahteva određeno predznanje.

U toku uvodnog predavanja, koje uključuju specijalizovana obuka i kurs - steknite sertifikat za web novinara je predviđeno da profesor objasni koji su to sve zadaci, koje osoba zaposlena na ovoj radnoj poziciji mora da izvrši u toku dana, odnosno u toku jednog meseca.

Iako je kreiranje sadržaja vrlo značajno u tom slučaju, akcenat je i na nekim drugim zadacima.

Naučiće polaznici na koji način se kreiraju sadržaji za novinske, odnosno za web portale koji se prvenstveno bave plasiranjem dnevnih vesti. U tom slučaju je vrlo važno voditi računa i o načinu pisanja, a koji je specifičan upravo za takve portal.

Nakon što predavač bude objasnio o čemu treba voditi računa prilikom kreiranja vesti za online portale, pokazaće prisutnima primere i dobre i loše prakse. Da ne bude zabune, podrazumeva se da će biti prikazani primeri, u okviru kojih će kandidati moći da uoče kako zaista treba da bude kreirana, odnosno napisana vest za određeni portal. A da bi mogli da shvate gde se najčešće u praksi greši, profesor će pokazati i one primere, koji nisu dobri, odnosno u okviru kojih je autor i te kako načinio greške. Zatim će od prisutnih zahtevati da objasne gde je autor pogrešio i da kažu kako bi oni eventualno izmenili taj sadržaj, a da bi bio u skladu sa aktuelnim pravilima pisanja za portal sa vestima.

Da bi jedan web novinar mogao zaista na najbolji mogući način da kreira sadržaj za konkretni portal, on mora znati i kako u praksi treba da funkcioniše pretraga vesti, pa će i o tome govoriti specijalizovani seminar - steknite sertifikat za web novinara. Svakako će i u tom segmentu biti prikazani odgovarajući primeri iz prakse, a sve da bi kandidatima maksimalno bilo olakšano razumevanje te teme.

Autorska prava na internetu se moraju poštovati kao i u stvarnom životu, pa će ukratko predavač objasniti i o čemu se mora voditi računa prilikom preuzimanja sadržaja. Tačnije, profesor će na odgovarajućim primerima pružiti mogućnost prisutnima da razumeju kako se poštuju autorska prava i kako se navode izvori u skladu sa pravilima.

Još jedan vrlo bitan segment za nesmetano funkcionisanje web portala sa vestima, odnosno koji je fokusiran na prenošenje dnevnih i mesečnih događanja jeste izbor fotografija. S obzirom na to da je u pitanju vrlo osetljiva tema, odnosno da se fotografije smeju preuzimati samo sa sajtova, koji su za to predviđeni, to podrazumeva da će profesor svakako akcenat staviti na tu temu. Isto kao i prethodno će biti prikazani primeri kako dobre prakse, tako isto i primeri loše prakse. A posle svega navedenog će profesor objasniti i kako bi trebalo da web novinar formira sadržaje koje kreira za konkretni portal, a da bi on zaista našao put do ciljne grupe, odnosno do publike.

Pošto sve to bude predstavljeno, predviđeno je da specijalizovani kurs i obuka - steknite sertifikat za web novinara bude usmeren na praktičan rad. A to znači da će profesor zadati određene teme polaznicima, očekujući da oni na njih adekvatno odgovore. Da budemo precizni, trebalo bi da svaki prisutni kandidat uradi rad prema jasno definisanim smernicama, koje će pre toga dobiti od predavača. Nakon što svako od njih bude izvršio predviđeni zadatak će diskutovati svi učesnici o radovima. Podrazumeva se da se od njih očekuje u tom segmentu naročito interakcija, a u smislu da svaki polaznik navede gde je pogrešio u svom radu, odnosno gde je drugi kandidat pogrešio i kako bi to trebalo da ispravi, jer će tako na najbolji način znanja koja su prezentovana usavršiti i moći da ih primenjuju u praksi.

Svaki kandidat koji bude imao bilo kakvu nedoumicu u vezi sa temama koje su predstavljene ima pravo i na kraju časa da postavi pitanje o tome profesoru, kako bi u potpunosti razumeo obrađeno gradivo.

Kada i gde se organizuje specijalizovana obuka i kurs - steknite sertifikat za web novinara?

Pre nego što se usresredimo na detalje vezano za organizaciju nastave za fizička lica, moramo napomenuti i to da po zahtevu specijalizovani seminar - steknite sertifikat za web novinara može biti organizovan i samo za zaposlene u okviru zainteresovanih kompanija. Naravno da će tada biti primenjena pravila korporativnog tipa edukacije, koja se razlikuju u odnosu na standardni ili klasičan tip nastave za fizička lica.

Naime, predviđeno je pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford da nadležni u okviru zainteresovanog preduzeća treba da kontaktiraju nadležne u jednoj od poslovnica i sa njima preciziraju sve detalje. Prvenstveno se pod tim misli na definisanje lokacije na kojoj će nastava biti održana u tom slučaju. Da ne bude nikakve zabune, neophodno je da naglasimo da isključivo kada je u pitanju korporativni vid nastave postoji mogućnost da bude dozvoljena promena mesta njenog održavanja. Ukoliko nadležni u okviru te kompanije budu zahtevali da njihovi zaposleni na radnom mestu pohađaju predavanja, moraju da ispoštuju i sve što je vezano za opremljenost samog prostora, jer je vrlo važno da kvalitet edukacije i u tom slučaju bude na visokom nivou. U svakom slučaju će se predstavnici jedne i druge strane dogovoriti i o svemu ostalom u vezi sa organizacijom nastave, poput datuma njenog početka, zatim termina održavanja časova i njihovog rasporeda. A uzevši u obzir da treba da preciziraju i kakvom će dinamikom biti sproveden predviđeni broj časova, oni će se na taj način dogovoriti i o tome koliko bi trebalo ukupno da traje nastava za zaposlene. Prema aktuelnom pravilniku će odmah zatim obavestiti sve polaznike o ovim detaljima.

Fizička lica koja žele da se upoznaju sa tematikom ove edukacije bi trebalo da u trenutku prijavljivanja navedu kako im odgovara da nastavu prate i na kojoj lokaciji. U ponudi se osim individualne i nastave u paru, odnosno poluindividualne nalazi i grupni kurs i obuka - steknite sertifikat za web novinara. Takođe postoji mogućnost i da ova edukacija bude organizovana za mikro grupu, u kom slučaju treba da bude prisutno dvoje ili troje polaznika u isto vreme.

Kada je reč o mestu održavanja nastave, predviđeno je pravilnikom da kandidati biraju da li im više odgovara princip organizacije nastave online ili će se odlučiti za jednostavniju varijantu, koja podrazumeva organizaciju nastave na klasičan način.

Najjednostavnija pravila se primenjuju kada je u pitanju nastava jedan na jedan ili takozvana individualna. A ista takva pravila će važiti i kada je reč o takozvanoj poluindividualnu edukaciji, u kom slučaju je prisutno dvoje kandidata u isto vreme, kao i kada se nastava organizuje za mikro grupu, odnosno istovremeno za dvoje ili troje polaznika. U sva tri slučaja će se upravo kandidati dogovarati o detaljima vezano za organizaciju nastave sa predstavnicima institucije organizatora. Osim sa predavačem, oni će precizirati detalje i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu. Pod tim se misli na definisanje prvo datuma početka edukacije, a zatim i na određivanje termina u kojima će biti organizovani časovi. Uz sve to bi trebalo da se zajedno usaglase i oko rasporeda predviđenog broja časova, pa će tako precizirati i koliko će ukupno konkretni tip edukacije da traje.

Ukoliko kandidat odluči da nastavu pohađa u okviru standardne grupe, njegova je obaveza da se u potpunosti pridržava pravila. A njih će u ovom slučaju definisati isključivo nadležni u okviru institucije organizatora. Da pojednostavimo, na nivou celokupne institucije se unapred određuje koliko će ukupno da traje specijalizovani kurs i obuka - steknite sertifikat za web novinara u tom slučaju. Upravo to je jedina informacija koju polaznici dobijaju ranije, a sve ostalo će naknadno saznati. U jednoj grupi nastavu treba da pohađa između četvoro i osmoro polaznika u isto vreme. Baš iz tog razloga je i navedena obaveza formiranja grupe od najmanje 4 člana, tako da će svaki prijavljeni kandidat biti posebno informisan i o tom detalju. Radi se o tome da niko od zaposlenih u instituciji organizatora jednostavno ne može sa sigurnošću reći kog datuma će početi grupni tip edukacije, jer sve zavisi od broja prijavljenih. Važno je napomenuti i to da će koordinator za nastavu posle toga odrediti i kog datuma će početi edukacija i u kojim će terminima članovi te grupe da pohađaju predavanja, ali i na koji način će celokupni nastavni fond da bude raspoređen. Ono što mora znati svako od njih jeste da se izmene kod nastave tog tipa ne dozvoljavaju, jer je tako definisano trenutno važećim pravilnikom institucije organizatora.

Koliko će stručni seminar - steknite sertifikat za web novinara da traje?

Jasno je definisano koliko časova se nalazi u nastavnom programu ove stručne edukacije, ali informacije o tome koliko će ukupno da traje specijalizovana obuka i kurs - steknite sertifikat za web novinara će dobiti samo oni polaznici, koji odluče da nastavu pohađaju u okviru standardne grupe. Tako je definisano pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford i iz tog razloga će kandidati ranije dobiti ovu informaciju, ali će kasnije saznati sve što je vezano za organizaciju nastave tog tipa.

Ukupno se 12 časova nalazi u zvaničnom nastavnom programu, prema kome se organizuje ova stručna edukacija. Predviđeno je pravilnikom da će ukupno 5 dana da traje nastava za standardnu grupu polaznika.

Svakako će kandidati naknadno da dobiju sve neophodne informacije o načinu organizacije nastave za klasičnu grupu, a u okviru koje predavanjima prisustvuje od najmanje četvoro polaznika, do najviše njih osmoro.

Informaciju o tome koliko će ukupno da traje kako individualna i poluindividualna nastava, tako isto i nastava za mikro grupu, će kandidati dobiti nakon što je budu definisali direktno sa nadležnima. Da pojednostavimo, određeni broj polaznika će se sa predavačem i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u okviru izabrane poslovnice dogovoriti o tome na koliko dana će predviđeni broj časova da bude raspoređen, pa će tako definisati i koliko bi ukupno trebalo stručni kurs i obuka - steknite sertifikat za web novinara u tom slučaju da traje.

Isto tako nije moguće unapred navesti ni koliko će da traje korporativni tip edukacije, jer važe fleksibilna pravila organizacije. U suštini će predstavnik zainteresovane kompanije biti u obavezi da sa ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica pomenute obrazovne institucije precizira i taj detalj. Dakle, oni će se usaglasiti oko dinamike sprovođenja časova, tako da će posredno odlučiti i o tome koliko će ukupno edukacija namenjena zaposlenima da traje. Svakako će se dogovoriti i oko toga na kojoj lokaciji će biti održana predavanja za taj broj zaposlenih, a definisaće i ostale detalje u vidu datuma početka nastave i oko toga u kojim će terminima da budu organizovani časovi.

Spisak gradova za kurs i obuku "Steknite sertifikat za web novinara"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje