Prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev

Glede na to, da se vse več organizacij različnih vrst odloča za spoštovanje splošnih pravil mednarodno priznanih standardov in to z osnovnim ciljem izboljšanja svojega poslovanja in na ta način svoji organizaciji zagotavlja visok položaj v poslu, še posebej glede na konkurenco. Številni standardi so predvsem povezani s poboljšanjem kakovosti samega proizvodnega oziroma poslovnega procesa kot tudi s poboljšanjem kakovosti delovnega vzdušja, poboljšanjem odnosov med zaposlenimi ter s kakovostnejšim zagotavljanjem storitev in povečanjem ravni zadovoljstva strank, kar vse skupaj vpliva na povečanje učinkovitosti in profesionalnosti.

V praksi zelo pogosto obstaja potreba za preverjanjem tehničnih vzorcev različnih vrst in namenov. Da bi bilo to preverjanje uspešno opravljeno, je nujno, da ga izvaja akreditiran oziroma pooblaščen laboratorij. Ta izraz pomeni tisti laboratorij, ki na prvem mestu izpolnjuje standarde kakovosti v skladu s pravili mednarodno priznanih standardov in to na prvem mestu standarda ISO 17025:2005.V večini primerov se proces izvajanja laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev odvija na običajen, standardiziran način v vseh laboratorijih, ne glede na to, ali so akreditirani ali ne oziroma, ali so sprejeli pravila mednarodno priznanih standardov za to področje poslovanja, s tem, da je vedno priporočljivo, da se odločite za tiste, ki gredo v korak s sodobnimi trendi v poslovnem svetu.

Proces izvajanja laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev je v principu standardiziran in vključuje več segmentov. Najprej se sprejemajo in obravnavajo zahtevki, ki so vezani za laboratorijske analize tehničnih vzorcev določene vrste, kar delajo zaposleni v laboratoriju, ki so zadolženi za ta del procesa. Zatem sledi sprejetje oziroma nesprejetje določenih zahtevkov, ali pa se v posameznih primerih z določenim gospodarskim subjektom, ki je predal zahtevek, podpisuje pogodba o analiziranju, čemu sledi še postopek vzorčenja. Princip vzorčenja bo odvisen od tega, za kakšne snovi gre, o čemer bo gospodarski subjekt, ki zahteva analize vsekakor pravočasno obveščen, da bi lahko v predvidenem roku dostavil vzorce ali omogočil laboratorijskim tehnikom, da na licu mesta opravijo vzorčenje oziroma v skladu s potrebami in zahtevami. Naslednji segment v procesu laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev predstavlja sprejem in evidenco vzorcev ter njihovo pripravo za analize. Pripravi sledijo same analize v skladu z zahtevami oziroma predpisi, vezanimi za analize določene vrste vzorcev. Strokovnjaki, zaposleni v določenem laboratoriju zatem izvajajo preverjanje rezultatov analiz ter tako imenovano logično kontrolo analiz, čemur sledi proces izdelave poročil o analizah in verifikacija analiz in na koncu izdaja poročila o opravljenih laboratorijskih analizah tehničnih vzorcev.

V toku celotnega procesa je treba strogo spoštovati vsa pravila mednarodno priznanih standardov, vezanih za vsak segment tega procesa, ker edino na ta način lahko govorimo o kakovostnih laboratorijskih analizah tehničnih vzorcev.

Poročilo o analizah se prav tako izdeluje v skladu s pravili standardov in kot takšno predstavlja absolutno veljaven dokument, ki potrjuje sestavo in neoporečnost vzorca. V principu vsako poročilo vsebuje tudi tabelarni prikaz in grafikon kot tudi podatke o pravni osebi, ki je naročnik laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev na temelju omenjene zahteve oziroma podpisane pogodbe pri prejemu vzorca na analizo.

Prav zaradi spoštovanja celotnega procesa analiziranja je zelo pomembno izbrati laboratorij z dobro prakso upravljanja in maksimalnim spoštovanjem pravil mednarodno priznanih standardov kakovosti.

Zahtevek za analize je bolj ali manj standardiziran, v njem pa so natančno navedeni podatki o vlagatelju zahtevka, in sicer: polno ime, davčna številka, matična številka, naslov, številka telefona, elektronski naslov, prav tako pa je natančno navedena tudi dejavnost gospodarskega subjekta, ki predaja zahtevek ter ime, priimek, in številka telefona kontaktne osebe. Od vrste snovi, ki se analizira, je odvisno tudi nadaljevanje zahtevka, kjer je nujno navesti, kaj se zahteva od analiz. V večini primerov ima akreditirani laboratorij pripravljene zahtevke za različne vrste vzorcev z natančno navedenimi vrstami analiz, tako da mora vlagatelj zahtevka samo označiti tiste analize, ki jih želi opraviti. Vsak zahtevek za laboratorijsko analize tehničnih vzorcev mora imeti tudi točno naveden datum predaje.

Če je za vzorčenje oziroma za postopek odvzemanja vzorcev zadolženo strokovno osebje laboratorija, je pogosto treba izpolniti tudi zahtevek za storitev vzorčenja, ki je v večini primerov prav tako standardiziran, ter poleg osnovnih podatkov vsebuje tudi podrobne podatke o sami storitvi vzorčenja. Med temi podatki je jasno naveden naslov, na katerem lahko strokovno usposobljena oseba, zaposlena v laboratoriju, odvzema vzorce, kot tudi natančno navedeni nazivi vzorcev (na primer: surova nafta, tekoči naftni plin in podobno). Zadnji segment tega dokumenta je vezan za podrobnosti o sami storitvi analiziranja.

In na koncu dokument, ki predstavlja poročilo o analiziranju, vsebuje vse podatke o načinu vzorčenja, vrsti vzorcev ter o sklepnih ugotovitvah analiz.

Po koncu laboratorijskih analiz tehničnih se najpogosteje izvaja prevajanje poročil, glede na to, da je to veljavni dokument, ki ga ima določena pravna oseba pravico priložiti, da bi pokazala, da določena snov ali izdelek v celoti izpolnjuje standarde kakovosti. Ne samo, da ima pravico, ampak je to tudi njegova dolžnost, če na primer določeni izdelek izvaža v določeno drugo državo. Namreč, če določeno blago ne poseduje prevoda Poročila o laboratorijskih analizah tehničnih vzorcev je zelo verjetno, da bo carinska služba ustrezno ukrepala, da bi se te analize opravile, če zares želite, da to blago izvažate ali pa uvažate iz določene države.

Dobro, da bi preprečili nepotrebno izgubljanje časa, je splošno priporočilo, da se prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev opravi pravočasno. Glede na to, da gre za veljavni dokument v pravnem smislu, je nujno, da poseduje tudi žig sodnega tolmača za določeni jezik.

V bistvu to pomeni, da morate najti prevajalca in sodnega tolmača in plačati tako eno kot drugo storitev.

Toda ni potrebe, da na ta način dodatno trošite svoj čas in denar, glede na to, da so v Prevajalskem centru Akademije Oxford poleg prevajalcev, ki so specializirani za mnoge svetovne jezike, tudi sodni tolmači za te iste jezike, tako da boste praktično na enem mestu končali celoten posel okoli prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in to po ugodni ceni. Naše osebje je v celoti usposobljeno za prevajanje v obeh smereh, in sicer iz določenega jezika v slovenski jezik in obratno kot tudi za prevajanje iz enega tujega jezika v drugi, prav tako tuji jezik, tako da smo povsem prepričani, da boste pri nas našli prevajalca prav za tisti jezik, ki Vam je potreben.

Da bi naši zaposleni lahko začeli z delom, nam morate najprej dostaviti vso potrebno dokumentacijo, ki jo je treba prevesti, kar lahko storite na več načinov. Toda, morate se zavedati, da je potrebna tudi overitev sodnega tolmača in ste zaradi tega dolžni dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled. Tako da nam lahko, na primer pošljete skeniran dokument po elektronski pošti, vendar nam morate potem poslati tudi izvirnik na vpogled. Razlog za to tiči v dejstvu, da sodni tolmač s svojim pečatom na prevodu laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev, potrjuje enakost tega dokumenta izvirniku. Da bi to zares lahko potrdil, se mora o tem najprej prepričati. Dokumente nam lahko dostavite osebno v poslovalnico v Kopru, po kurirski služi ali pa s priporočeno poštno pošiljko oziroma po elektronski pošti.

Ko naši prevajalci in sodni tolmači končajo z delom, prevedene dokumente prav tako lahko osebno prevzamete, oziroma lahko zahtevate, da jih s kurirsko službo pošljemo na želeni naslov. Stroški pošiljanja na ta način niso vračunani v osnovno ceno prevajanja in se zaračunavajo popolnoma neodvisno od nje.

Zaščita podatkov, ki nam jih zaupajo naše stranke, je nekaj, na kar še posebej pazimo, tako da so vsi vaši dokumenti pri nas popolnoma varni. Razen tega, da so zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford dolžni varovati Poslovno skrivnost in ustrezno ravnati z dokumenti, ki so jim zaupani oziroma dolžni so, da jih ščitijo pred kakršno koli zlorabo. Po drugi strani pa sodni tolmači na samem začetku ukvarjanja s tem poslom svečano prisegajo pred Ministrom pravosodja in se s tem zavezujejo, da bodo v toku celotne delovne dobe spoštovali zasebnost podatkov, ki so jim zaupani.

Ob visoki kakovosti, maksimalni profesionalnosti in ugodnih cenah za prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev se Akademija Oxford loči tudi po učinkovitosti svojih zaposlenih, tako da svojim strankam v večini primerov ponujamo kratke roke izdelave prevoda. V primeru, da Vam kljub temu ne ustreza rok za izdelavo prevoda, ki Vam ga ponujamo, lahko zahtevate, da prevajanje končamo v krajšem roku in tedaj govorimo o tako imenovanem nujnem prevajanju. Če je tako, ste v obveznosti, da nam material, ki ga je treba prevesti, čim prej dostavite in natančno navedete rok za izdelavo prevoda laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev, da bi lahko izpolnili Vaše zahteve in omogočili dobivanje prevoda do želenega datuma. Cena takšne vrste prevoda se oblikuje na drugačen način od osnovne in sicer se osnovni ceni doda tako imenovan dodatek za nujnost, katerega višina je odvisna od količine dostavljenega materiala, ki ga je treba prevesti ter od zahtevanega roka.

Če smo morda kaj pozabili omeniti, povezano pa je s prevajanjem laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev, se lahko svobodno obrnete na nas, da bi Vas seznanili z več podrobnostmi ter odgovorili na vsa vprašanja, ki jih imate v zvezi s prevajanjem tovrstnega materiala. Prav tako Vam ponujamo tudi popolnoma brezplačno posvetovanje s predstavnikom naše ekipe, v okviru katerega ga lahko v neposrednem razgovoru vprašate vse, kar Vas zanima v zvezi s s prevajanjem laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev.

Prevajanje

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!