Kurs i obuka osnove programiranja (škola programiranja za decu)

Svaki osnovac ili učenik srednje škole koji želi da se upozna sa umetnošću programiranja, a uz uslov koji se odnosi na poznavanje čitanja i pisanja latiničnog pisma je pozvan da pohađa program koji sprovodi škola programiranja za decu.

Napominjemo da se nastava u potpunosti prilagođava kako uzrastu pojedinačnih polaznika, tako isto i njihovim znanjima u okviru konkretne oblasti, tako da će i obuka i kurs osnove programiranja biti u potpunosti sprovedena u skladu sa njihovim potrebama, te sve navedeno treba shvatiti uopšteno, jer će roditelji, to jest staratelji svakog pojedinačnog polaznika prilikom upisivanja da dobiju sve detaljne informacije o programu.

Najvažnije je da naglasimo da je potrebno izvršiti prijavljivanje na broj telefona jedne od poslovnica Akademije Oxford, a isto tako je moguće prijaviti se i lično, te preko mejla. U slučaju da staratelj ili roditelj svoje dete prijavljuje elektronski, obavezan je i da jasno navede u kom gradu želi da bude polaznik upisan, odnosno u kojoj tačno poslovnici želi da pohađa ovu obuku.


Kurs i obuka osnove programiranja se prvenstveno organizuje prema pravilima koja navodi grupna nastava, a što se odnosi na onaj tip obuke koji uključuje precizno definisane termine organizovanja, ali i jasno određenu dinamiku. Ukupno je prisutno između 4 i 8 polaznika u okviru jedne grupe, te se iz tog razloga prvo mora sačekati prijava mminimalnog broja zainteresovanih, pošto je potrebno da prvo bude oformljena grupa, pa se tek onda pristupa obaveštavanju roditelja (staratelja) prijavljenih kako o datumu kada će pomenuti kurs da počne, te o dinamici održavanja nastave, tako i o terminima u kojima će se predavanja održavati.

Svi oni polaznici koji su zainteresovani da ovu obuku pohađaju na drugačiji način, to jest individualno ili u paru, a kroz takozvanu poluindividualnu nastavu ili, pak preko interneta, treba jasno da naglase to u trenutku kada se upisuju. Podrazumeva se da će škola programiranja za decu nastojati da njihove zahteve ispuni, te da organizuje konkretnu vrstu nastave prema pravilima.Šta obuhvata kurs i obuka osnove programiranja?

Najjednostavnije rečeno, svako ko bude bio zainteresovan da pohađa ovu obuku će dobiti priliku da se upozna sa umetnošću programiranja na pravi način, a u zavisnosti od uzrasta i prethodnog znanja svakog polaznika će zavisiti i tačan nastavni plan po kome će se obuka i kurs osnove programiranja organizovati.

Svakako se podrazumeva da će polaznici tokom uvodnog časa da dobiju osnovne informacije o istoriji kako upotrebe računara, tako i informatike kao nauke, odnosno o pojmu programiranja, te o osnovnim operacijama koje se u toj oblasti primenjuju. Predavači će nastavu maksimalno prilagoditi uzrastu polaznika, te će im prvo omogućiti da se upoznaju sa radom u okviru Microsoft Office paketa, odnosno Windows operativnog sistema, a ukoliko oni nisu imali prilike pre toga da savladaju rad u njima.

Prisutni će imati prilike da nauče i kako se koristi HTML, na osnovnom nivou, te kako funkcioniše PHP i CSS. Biće govora i o kodovima, ali i o osnovnim konceptima koji se primenjuju u okviru programiranja, te o njihovom pravilnom povezivanju. Kako škola programiranja za decu ima vrhunsku opremu na kojoj se i sprovodi kurs i obuka osnove programiranja, to će polaznici imati prilike da odmah praktično primenjuju sva znanja, odnosno predavači će im na konkretnim primerima objašnjavati. Time će im u značajnoj meri biti olakšano i savladavanje osnova programiranja, te se očekuje da maksimalno razviju logično razmišljanje i sistematičnost.

Prema istraživanjima koja se sprovode je utvrđeno da učenje koncepata programiranja ima uticaja na razvoj takozvane programerske logike kod dece, a što posredno ima uticaja i na značajno poboljšanje logičkog razmišljanja kod polaznika, odnosno na bolji učinak u predmetima poput na primer matematike i fizike.

Kako je u pitanju osnovni kurs to će svi prisutni, pored ostalog da nauče i šta je to sekvenciranje, odnosno kako funkcioniše postupak automatizacije, ali i koji sve tipovi obrazaca postoje, te na koji način će da ih prepoznaju.

Profesori će prisutne upoznati i sa takozvanim brojevnim sistemima, pa će im objasniti i šta su to aritmetičke operacije, a šta karakteriše logičke operacije, odnosno na koji način se pristupa prebacivanju brojevnih sistema. Zatim će se upoznati i sa različitim tipovima brojevnih sistema, a prvenstveno sa binarnim i oktalnim, te će im biti predstavljeni i takozvani heksadecimalni brojevni sistemi i njihove karakteristike.

Naredna oblast koju kurs i obuka osnove programiranja obrađuje je vezana za algoritme, gde će kroz niz primera polaznici da upoznaju njihove osnovne karakteristike, te će pristupiti i rešavanju različitih logičkih i matematičkih zadataka, a kako bi što bolje savladali ovu oblast.

Sledi upoznavanje sa takozvanim dijagramima toka, te prisutni uče i šta su to strukturni dijagrami, ali i šta je pseudokod, odnosno na koji način funkcioniše rad sa C programskim jezikom, ali i sa JavaScript-om.

Kako se odvija obuka i kurs osnove programiranja?

Škola programiranja za decu ovaj kurs organizuje prema konceptu grupne nastave, ali to ni u kom slučaju ne znači da neće izaći u suret i roditeljima ili starteljima onih polaznika koje interesuje poluindividualni kurs i obuka osnove programiranja, odnosno individualna nastava ili ona koja se prati preko interneta. U slučaju da postoje polaznici koji su za neki od pomenutih tipova kursa zainteresovani, dužni su da o tome obaveste nadležna lica u konkretnoj poslovnici u kojoj se upisuju. Ovo se zahteva da bi se na vreme precizirali detalji, uzevši u obzir da te vrste nastave predviđaju potpuno drugačiji način organizacije nego što to predviđa grupna obuka i kurs osnove programiranja.

Na prvom mestu se zahteva prijavljivanje najmanje četvoro polaznika kako bi grupna nastava mogla da počne u okviru konkretne poslovnice organizatora. Inače, u jednoj grupi je prisutno najviše osmoro polaznika, jer se na taj način postiže visok nivo kvaliteta po kome je naša škola programiranja za decu prepoznatljiva.

Termine u kojima se grupni kurs i obuka osnove programiranja organizuju će da odredi organizator, te će o tome da obavesti staratelje, odnosno roditelje svakog pojedinačnog prijavljenog, a nakon što se bude kreirala jedna grupa. Isto tako organizator odlučuje i o dinamici po kojoj će se ova vrsta obuke organizovati.

Kome je kurs i obuka osnove programiranja namenjena?

Uzevši u obzir da škola programiranja za decu ovaj kurs organizuje za polaznike različite starosne dobi, to slobodno možemo da kažemo da je obuka i kurs osnove programiranja namenjena svakom detetu uzrasta između 7 i 18 godina. A u skladu sa godina polaznika, kao i nivoom njihovog poznavanja materije će se formirati konkretne grupe.

Iako se to podrazumeva, naša je obaveza da naglasimo da svako dete koje se prijavljuje za pohađanje ove nastave mora da poznaje slova latinice i to mora kako da zna da ih piše, tako mora i da zna da ih čita.

Koliko traje kurs i obuka osnove programiranja?

U skladu sa odredbama plana prema kome se obuka i kurs osnove programiranja sprovodi je određeno da polaznici nastavu pohađaju ukupno 10 dana, stim da je ukupan nastavni fond 30 časova.

Budući da škola programiranja za decu kod grupne nastave određuje unapred termine, kao i da ona definiše dinamiku, to se očekuje od svakog pojedinačnog polaznika da se tome prilagodi. Za sada je određeno da se grupni kurs i obuka osnove programiranja organizuje svakog radnog dana, a da polaznici prate nastavu po 3 časa na dnevnoj osnovi, ali će svakako precizne informacije da dobiju po oformljenju grupe.

Ukoliko se neki polaznik bude, ipak odlučio da pohađa nastavu individualno ili u okviru poluindividualne obuke sa još jednim zainteresovanim, te se možda opredeli za onaj kurs koji se organizuje online, o tome će morati da se prethodno konsultuje sa ovlašćenim licem organizatora. Naime, te vrste obuke nude polaznicima šansu da definišu termine održavanja nastave, kao i dinamiku, ali i datum početka sa nadležnim licima u jednoj od poslovnica organizatora. A tada se može dogoditi i da obuka i kurs osnove programiranja traje duže od 10 dana, koliko je definisano trajanje za grupnu nastavu, ali i kraće, jer isključivo sve to zavisi od dogovora pojedinačnog polaznika, to jest njegovih roditelja ili staratelja, sa profesorom i licima koja su nadležna u okviru konkretne poslovnice organizatora. Izuzetno je važno da roditelji ili, pak staratelji deteta koje se opredeli da prati jednu od tih vrsta obuka već prilikom upisa navedu za koju vrstu kursa su zaintereseovani, a kako bi mogli da saznaju sve važne informacije koje se odnose na princip njihovog organizovanja.

Kada i gde se održava obuka i kurs osnove programiranja?

Kako je jasno definisan nastavni program po kome se i organizuje kurs i obuka osnove programiranja, predviđeno je da nastava najpre bude organizovana direktno u poslovnici Akademije Oxford i to u formi grupne nastave, a nakon što se ispuni uslov koji se tretira kao osnovni za njeno sprovođenje. Preciznije rečeno, prvo mora da se prijavi najmanje 4 polaznika koje interesuje da pohađaju ovaj kurs, a kada se bude oformila grupa od najmanjeg broja članova, roditelji (staratelji) svih prijavljenih dobijaju obaveštenje od organizatora u kojim tačno terminima i po kojoj dinamici će obuka i kurs osnove programiranja da bude održana.

Iako se, na prvom mestu škola programiranja za decu usmerava na grupne kurseve, svim onim polaznicima kojima više odgovara da pomenuti kurs pohađaju u paru (poluindividualna obuka) ili samostalno (individualni kurs), odnosno preko interneta, ćemo maksimalno izaći u susret, te ćemo detalje vezane za organizaciju tih tipova nastave da definišemo pojedinačno sa starateljima, to jest roditeljima zainteresovanih polaznika.

Dodatne napomene:

  • roditelji deteta, odnosno njegovi staratelji imaju obavezu da u skladu sa pravilima koja navodi škola programiranja za decu pristupe upisu deteta za pohađanje ovog kursa, te da u konkretnu poslovnicu Akademije Oxford tada dođu lično i donesu zahtevanu dokumentaciju
  • kurs i obuka osnove programiranja se organizuje cele godine u skladu sa definisanim nastavnim programom, a staratelji ili roditelji polaznika vrše prijavu za njegovo pohađanje lično u jednoj od poslovnica organizatora ili putem telefona, kao i elektronski (preko mejla)

Spisak gradova za školu programiranja za decu, kurs i obuka osnove programiranja

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje