Kurs i obuka - Scratch za decu (napredni nivo) - škola programiranja za decu

PAŽNJA!
Za ovaj kurs je potrebno prethodno savladati
Scratch za decu (osnovni nivo)
Scratch za decu (osnovni nivo)

Nakon što savladaju rad u pomenutom programu na osnovnom nivou, deca uzrasta između 8 i 16 godina imaju pravo da pohađaju i edukaciju na višem nivou.

A jedino što Obrazovni centar Akademije Oxford zahteva od svakog polaznika, koga interesuje specijalizovani kurs i obuka - Scratch za decu (napredni nivo) jeste da poseduje osnovno računarsku pismenosti, ali je svakako neophodno i da je pohađao ovaj kurs na osnovnom nivou.

U obavezi je zakonski staratelj svakog deteta da izvrši prijavu za pohađanje nastave u skladu sa pravilnikom pomenute obrazovne institucije. A to znači da bi trebalo nadležne da kontaktira ili putem telefona ili lično, odnosno da na mejl adresu pošalje sve podatke, koji su neophodni za prijavljivanje. Najvažnije je da tom prilikom navede prezime i ime deteta, te svakako i datum njegovog rođenja, a neophodno je i da ostavi broj telefona zarad daljeg kontakt.


Vrlo brzo pošto bude izvršio prijavljivanje, te naveo na koji način želi da njegovo dete pohađa nastavu, klijent će dobiti i sve potrebne informacije, a koje su primarno vezane za način organizacije časova.

Sem toga, u obavezi je i da upiše dete, a opet uz maksimalno poštovanje pravila pomenute obrazovne institucije. Neophodno je da u trenutku upisa roditelj ili staratelj deteta dostavi svu potrebnu dokumentaciju, a o čemu će svakako da bude na vreme informisan. Inače je prema pravilniku navedene obrazovne institucije predviđeno da upis mora da bude izvršen isključivo uz lično prisustvo polaznika, to jest njegovog roditelja ili zakonskog staratelja.

Upravo u trenutku zvaničnog prijavljivanja bi trebalo svaki kandidat, to jest njegov zakonski staratelj da izabere i na koji način od svih koji su u ponudi želi specijalizovani seminar - Scratch za decu (napredni nivo) da pohađa, odnosno gde.

TESTOVI


Trebalo bi napomenuti da je u osnovi predviđen klasičan princip organizacije nastave, a što podrazumeva da kandidati predavanja treba da pohađaju u prostorijama jedne od poslovnica pomenute obrazovne institucije. Ovom prilikom ističemo da se na za sada više od 35 lokacija na teritoriji Republike Srbije nalaze predstavništva ove obrazovne institucije.

Postoji i opcija da nastava bude organizovana onlajn, to jest u formi takozvanog učenja na daljinu. Trebalo bi da u tom slučaju kandidat koristi lični računar, a podrazumeva se da performanse tog uređaja moraju biti odgovarajuće i usklađene sa pravilnikom institucije organizatora. Ali s obzirom na to da polaznik koristi lični računar, to nije moguće da dobije garanciju za kvalitet nastave u konkretnom slučaju. Naravno da će po zahtevu zakonskog staratelja deteta biti omogućen i takav način organizacije predavanja, ali će svakako biti napomenuto da se garancije u tom slučaju ne daju. Inače bi trebalo da svaki kandidat na konkretni računar samostalno instalira namenski softver, kako bi bez ikakvih poteškoća bio u prilici predavanja da pohađa. Sem toga, biće informisan i o obavezi osiguravanja stabilne internet konekcije i to za sve vreme trajanja nastave.

S obzirom na to da pomenuta obrazovna institucija nudi mogućnost svakom polazniku da predavanja pohađa na jedan od tri načina, to znači da svako od njih bira da li mu više odgovara individualna obuka i kurs - Scratch za decu (napredni nivo) ili nastava u paru, odnosno u grupi. Odluku o tome bi trebalo svaki polaznik, to jest njegov roditelj ili zakonski staratelj da donese prilikom prijavljivanja i da informiše nadležne o tome, jer će dobiti sve neophodne informacije tom prilikom.

Individualna nastava podrazumeva da samo jedan kandidat predavanja pohađa, dok dvoje njih treba da pristupe poluindividualnoj edukaciji. A što se tiče grupne nastave, ona podrazumeva prisustvo od najmanje četvoro polaznika, pa do najviše osmoro njih.

Primetan je i drugačiji princip organizacije nastave i to grupne, sa jedne strane, te poluindividualne i individualne, sa druge strane.

Ističemo ovom prilikom da najstrožija pravila organizacije važe prilikom sprovođenja nastave za grupu kandidata. Upravo ta pravila definiše koordinator za nastavu, odnosno nadležni u okviru konkretne obrazovne institucije. Naime, jedino što će biti unapred precizirano jeste koliko bi ukupno trebalo da traje nastava u grupi, a ta će informacija da bude dostupna svakom polazniku, to jest njegovom zakonskom staratelju kada bude bila vršena prijava. A što se tiče ostalih informacija, njih će polaznici dobiti tek posle formiranja grupe od minimalnog broja članova, jer je tako predviđeno pravilnikom. Pošto četiri osobe najmanje prijavu budu izvršile zvanično, biće formirana grupa u toj poslovnici. A tek posle toga će koordinator za nastavu imati pravo da donese odluku o tome kog datuma bi trebalo da počne grupni kurs i obuka - Scratch za decu (napredni nivo). Uz to, njegova je obaveza da precizira i u kojim će terminima da budu organizovana predavanja, te se podrazumeva da će doneti odluku i o rasporedu časova. Inače je u pitanju vrlo strog princip organizacije kursa, pa samim tim nije dozvoljeno da polaznici, to jest njihovi zakonski staratelji zahtevaju bilo kakvu promenu. Zapravo je pravilnikom navedene obrazovne institucije određeno da se zahtevi članova grupe, a u vezi sa izmenama bilo kog segmenta, ne smeju prihvatiti.

Ukoliko zakonski staratelji deteta smatraju da mu ovakav princip organizacije nastave iz nekog razloga u potpunosti ne odgovara, trebalo bi da znaju da im je na raspolaganju i opcija da časove pohađa u formi individualne ili poluindividualne nastave. Potpuno ista pravila će biti primenjena u oba slučaja, a jedina razlika se odnosi na broj kandidata, uzevši u obzir da individualnoj edukaciji treba da pristupi jedan kandidat, a da dvoje njih treba da pohađaju poluindividualnu nastavu. Upravo će se roditelji ili zakonski staratelji polaznika u tom slučaju dogovoriti direktno sa zvanično ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica, ali isto tako i sa nadležnim profesorom na koji način će biti organizovani časovi. Primarno se misli na preciziranje datuma početka ili individualne ili poluindividualne nastave. Zatim će oni zajedno da se usaglase i oko toga u kojim će terminima jedan ili dvoje polaznika časove da pohađaju. Kako je pravilnikom navedene obrazovne institucije predviđeno da oni treba da se usaglase i oko toga na koji način će da bude raspoređen predviđeni broj časova, samim tim će i da se dogovore o tome koliko bi ukupno trebalo da traje nastava u paru ili individualna.

Nastavni program stručnog kursa - Scratch za decu (napredni nivo)

Samim tim što je u pitanju napredni nivo edukacije, to se očekuje od svakog polaznika da je prethodno pohađao ovu obuku na osnovnom nivou. Zapravo bi trebalo da je upoznat sa osnovnim opcijama, koje ovaj programski jezik može da ponudi.

A da bi profesori bili u potpunosti sigurni u to da su polaznici savladali sve to kako treba, oni će uvodno predavanje posvetiti razgovoru o tom vizuelnom programskom jeziku i o njegovim osnovnim karakteristikama. Na osnovu toga će i imati prilike da se uvere u kojoj meri su prisutni zaista savladali i korišćenje tog programskog jezika.

Nakon toga bi, a prema planu, po kome se organizuje specijalizovani kurs i obuka - Scratch za decu (napredni nivo), trebalo polaznicima da budu predstavljene i napredne funkcije, koje taj programski jezik nudi.

Moramo naglasiti i to da će akcenat ove edukacije da bude stavljen na praktičan rad. Primarno će fokus predavač da stavi na različite probleme, odnosno greške, koje se u praksi vrlo često mogu javiti. Baš iz tog razloga će polaznicima biti predstavljene najčešće greške, a zatim će predavač da objasni i kako bi trebalo postupiti, da uopšte do njih ne bi dolazilo. Takođe se podrazumeva i da će profesor objasniti svakom polazniku šta je potrebno da učini, da bi već nastalu grešku ispravio.

Naravno da će biti predstavljene i specijalne funkcije, tako da će prisutni imati prilike da saznaju i u kojim situacijama je najbolje koju od njih koristiti, te naravno sa kojim ciljem.

S obzirom na to da je takozvano remiksovanje, upravo funkcija koja privlači najviše pažnje dece, koja odluče da se upoznaju sa ovim programskim jezikom, to podrazumeva da će se profesor fokusirati na detaljno predstavljanje upravo te funkcije. A pošto to bude učinio teoretski, svako ko bude pohađao specijalizovani seminar - Scratch za decu (napredni nivo) će biti u obavezi i da predstavljena teoretska znanja samostalno primeni u svom radu. Na osnovu izvršenih zadataka će profesor odmah moći i da primeti da li je taj kandidat razumeo pojam remiksovanja i način funkcionisanja te alatke, odnosno da li mu je potrebno neko dodatno objašnjenje. Podrazumeva se da nakon što budu izvršili zadatke, koje će im dati profesori, svi polaznici ove stručne edukacije bi trebalo da uzmu učešće u diskusiji o tim radovima. A u tom smislu se od njih očekuje da iznesu svoje mišljenje o radu drugog učesnika, te da navedu da li u tom radu postoje greške. Ukoliko primete određene greške, trebalo bi i da objasne šta valja učiniti, kako bi te greške bile ispravljene.

Sem toga, podrazumeva se da će svaki polaznik biti u obavezi i da kroz programiranje određene igrice, a na osnovu zadataka, koje će dobiti od predavača, te da tako i pokaže u kojoj je meri razumeo teoretski deo ove edukacije. Moramo napomenuti i to da specijalizovana obuka i kurs - Scratch za decu (napredni nivo) nastojim da približi polaznicima i veštine prezentovanja, pa će i o tome da bude reči tokom predavanja.

U svakom slučaju ističemo da je u pitanju primarno interaktivna edukacija, tako da sasvim slobodno može učestvovati svaki kandidat u toku svakog predavanja. A to znači da bi trebalo da postavi pitanje profesoru, u slučaju da nešto nije razumeo, jer je vrlo važno da već tokom nastave sve potencijalne nejasnoće razjasni. Očekuje se da svaki kandidat, nakon što bude završio osnovni, a zatim i napredni nivo ovog kursa, može potpuno samostalno da kreira različite igrice, a uz korišćenje alata, koje nudi ovaj specijalizovani programski jezik.

U kojim terminima će da bude organizovan kurs i obuka - Scratch za decu (napredni nivo) i gde?

Budući da je ponudom ove specijalizovane obrazovne institucije obuhvaćeno tri tipa edukacije, data je mogućnost izbora svakom polazniku, to jest njegovom roditelju ili zakonskom staratelju da odluči kako želi da pohađa nastavu. Na taj način će i dobiti informaciju kako o terminima održavanja časova, tako isto i o lokaciji na kojoj će stručna obuka i kurs - Scratch za decu (napredni nivo) da bude održana.

Ističemo da nastava može biti organizovana kako za grupu polaznika, kojom prilikom predavanja treba od četvoro ljudi najmanje, pa do njih osmoro najviše da pohađaju, a zatim je otvorena i mogućnost da učenici pohađaju nastavu individualno, ali i u formi poluindividualne, u kom slučaju će dvoje njih časove da prate.

Na prvi pogled se može primetiti da je osnovna razlika između individualne, grupne i poluindividualne nastave vezana za broj osoba, koje bi trebalo predavanja da pohađaju. Ali pored toga postoji i značajna razlika u načinu organizacije nastave, s tim što se prema potpuno istovetnom principu organizuju poluindividualna i individualna nastava, dok važe sasvim drugačija pravila kada je u pitanju edukacija namenjena grupi polaznika. Sa svim detaljima koji su vezani za sprovođenje predavanja će na vreme da budu upoznati zainteresovani kandidati, to jest njihovi zakonski staratelji.

Prilično će slobodna pravila organizacije da budu primenjena kada je u pitanju specijalizovani seminar - Scratch za decu (napredni nivo), koji treba da pohađa ili polaznik samostalno ili dvoje njih u isto vreme, to jest kada se organizuje individualna ili poluindividualna nastava. U tom slučaju bi trebalo da se zakonski staratelji deteta dogovore sa predstavnicima poslovnice institucije organizatora o tome kog datuma će početi konkretni vid edukacije i naravno o svim ostalim segmentima sprovođenja nastave. Jednostavno, koordinator za nastavu i profesor će se tom prilikom sa jednim ili sa dvoje polaznika, to jest sa njihovim roditeljima ili sa starateljima dogovoriti i o terminima održavanja časova, te će svakako precizirati i kakva će dinamika da bude poštovana u tom slučaju prilikom provođenja predavanja, pa će samim tim zajedno da donesu odluku i o tome koliko bi trebalo da traje ili nastava u paru ili individualna.

Nasuprot tome, kada kandidat odluči da časove pohađa u formi grupne nastave, od njega se na prvom mestu zahteva da bude strpljiv i da sačeka ostvarenje osnovnog zahteva za početak te vrste obuke. Naime, radi se o tome da je u pitanju vrlo strog princip organizacije nastave i da je precizno definisano koliko polaznika treba da prisustvuje predavanjima u tom slučaju. Iz tog razloga će organizator precizirati unapred samo koliko bi ukupno trebalo da traje u tom slučaju specijalizovani kurs i obuka - Scratch za decu (napredni nivo), a ostale informacije će da budu na raspolaganju polaznicima nakon što se četvoro njih minimum u okviru dotičnog predstavništva prijave i pošto grupa bude bila oformljena. Stvar je u tome da tek posle prijavljivanja dovoljnog broja zainteresovanih, organizator pristupa definisanju načina sprovođenja časova, što znači da precizira kog datuma će početi grupni tip edukacije, te u kojim će terminima časove članovi te grupe da pohađaju i naravno u skladu sa kakvom dinamikom će da bude raspoređen ukupan broj časova, koji su predviđeni nastavnim programom. Inače važe vrlo strogo određena pravila organizacije u ovom slučaju, pa u tom smislu nije dozvoljeno da budu izvršene izmene bilo čega što ovlašćeno lice određene poslovnice bude odredilo. Podrazumeva se da će svaki polaznik, odnosno njegov roditelj ili staratelj dobiti o tome neophodne informacije, budući da zahtevi polaznika u tom slučaju ne smeju biti prihvaćeni, već se od svakoga od njih očekuje da u potpunosti prihvati sve ono što nadležno lice te poslovnice bude definisalo.

Kada je u pitanju mesto održavanja nastave, pomenuto obrazovna institucija praktikuje da specijalizovani seminar organizuje prema klasičnom principu. A to znači da će predavanja biti održana u okviru svake poslovnice navedene obrazovne institucije, u okviru koje budu ostvareni propisani zahtevi.

Ipak, kako organizator želi da izađe u susret zahtevima svakog polaznika, to može da bude organizovana i nastava online. Međutim, moraju biti svesni činjenice da tada predavanja kandidat pohađa preko sopstvenog računara, pa samim tim taj uređaj može i da ne odgovara precizno definisanim karakteristikama. Baš iz tog razloga organizator nije u mogućnosti da pruži odgovarajuće garancije kandidatima u tom slučaju, a prvenstveno se misli na kvalitet nastave. Naravno da će kandidat dobiti sve neophodne informacije o tome koje karakteristike neizostavno mora da ima određeni kompjuter, a da bi nastava mogla preko njega da bude bez ikakvih smetnji praćena. Svakako će biti predočeno svakom pojedinačnom polazniku i to da je njegova obaveza u tom slučaju i da ispoštuje pravilo u vezi sa obezbeđivanjem optimalnih uslova za rad, a što se prvenstveno odnosi na stabilnost internet veze za sve vreme trajanja edukacije i na instalaciju namenskog softvera. Potrebno je da svaki pojedinačni polaznik samostalno izvrši instalaciju programa, a pre toga će od strane nadležnih da dobije sve neophodne informacije o tome. Važno je da budu upoznati polaznici i sa time da u okviru svakog predstavništva pomenute obrazovne institucije funkcioniše IT odeljenje, u kome su zaposleni stručnjaci, čija je obaveza da pomognu svakom kandidatu da razreši bilo kakvu nedoumicu u vezi sa postupkom instalacije softvera. Međutim, naravno da će IT stručnjaci biti na raspolaganju i svim onim polaznicima, koji budu imali bilo kakvo pitanje u vezi sa celokupnom organizacijom nastave online.

Koliko traje specijalizovana obuka i kurs - Scratch za decu (napredni nivo)?

Kao i za mesto održavanja i termine, tako isto i za informacije o tome koliko će ukupno da traje specijalizovani kurs i obuka - Scratch za decu (napredni nivo), očekuje se da prvo svaki kandidat, to jest njegov zakonski staratelj odluči kako učenik želi da pohađa nastavu.

U suštini je potpuno isti nastavni fond za poluindividualnu i individualnu edukaciju, ali trajanje može biti različito zbog principa organizacije, dok je svakako nešto manji broj časova predviđen za polaznike, koji pohađaju nastavu u formi grupne.

Da napomenemo odmah da će ukupno 3 meseca trajati grupni tip edukacije, a da se ukupno 12 dvočasa u zvaničnom nastavnom programu nalazi. Takođe je pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford definisano da će polaznici biti u obavezi jednom u toku sedmice da pohađaju nastavu, a koja će da traje po 90 minuta, odnosno po dva školska časa. S obzirom na to da je određen takav princip organizacije nastave tog tipa, to podrazumeva da će svaki polaznik, odnosno član te grupe dobiti neophodne informacije nakon formiranja grupe u okviru određene poslovnice i da će naknadno biti informisan o svim ostalim detaljima.

Međutim, kada je u pitanju individualna i poluindividualna nastava, predviđeno je 16 časova prema nastavnom programu. Ali, iako je definisano da polaznici treba potpuno isti broj časova da pohađaju, trajanje individualne i poluindividualne nastave može biti drugačije i u većini slučajeva i jeste. Razlog za to je vezan za princip organizacije edukacije, a koji je prilično slobodan. Naime, kada je u pitanju i individualni i poluindividualni seminar - Scratch za decu (napredni nivo), tada se jedan ili dvoje kandidata precizno dogovaraju sa predstavnicima institucije organizatora o načinu sprovođenja časova. Između ostalog, njihova je obaveza da se usaglase i oko rasporeda predavanja, to jest da preciziraju kako će predviđenih 16 školskih časova da bude raspoređeno, odnosno na koliko dana. Upravo zahvaljujući tome će oni definisati koliko će da traje i nastava u paru, to jest poluindividualna i ona, koju bi trebalo da pohađa samo jedan polaznik. samim tim se i podrazumeva da njihovo trajanje može i vrlo često i biva različito.

Koliko košta specijalizovani kurs i obuka - Scratch za decu (napredni nivo)?

Razlikuje se cena ove edukacije u zavisnosti od toga da li polaznik, to jest njegov zakonski staratelj odluči da pohađa grupnu nastavu ili poluindividualnu, odnosno individualnu.

Zvaničnim cenovnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford je određeno da svaki kandidat, koji odluči da nastavu pohađa u paru, to je u okviru takozvane poluindividualne, treba da izdvoji 10,000 RSD. Ističemo da konkretna cena važi i za jednog i za drugog polaznika, a svako od njih će dobiti precizne informacije i o načinu plaćanja i o rokovima.

Ako se kandidat odluči da predavanja pohađa u formi individualne nastave, to jest potpuno samostalno, biće neophodno da izdvoji 12,800 RSD.

S obzirom da se u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije nalazi i stručni seminar - Scratch za decu (napredni nivo), koji treba grupa kandidata da pohađa, to je njegova cena nešto povoljnija. Naime, u tom slučaju svaki član konkretne grupe treba da izdvoji 8,400 RSD ukupno. A da bi organizator maksimalno olakšao polaznicima, odnosno njegovim zakonskim starateljima, omogućeno je u tom slučaju i plaćanje na rate. Pravilo je da se plaćanje navedenog iznosa može izvršiti u tri jednake mesečne rate, tako da u zadatom roku svaki kandidat treba da izdvoji na mesečnom nivou po 2,800 dinara.

Bitno je napomenuti da će sve informacije o načinu plaćanja, odnosno o rokovima, dobiti svaki kandidat u momentu prijavljivanja od strane nadležnih, tako ne bi bilo nikakvih nedoumica po tom pitanju.

Spisak gradova za školu programiranja za decu, kurs i obuka "Scratch za decu (napredni nivo)"

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje