Obuka i kurs za računovodstveno planiranje

Glavni cilj koji ima specijalizovani seminar za računovodstveno planiranje jeste da kvalifikovanim računovođama i knjigovođama, primarno, ali i menadžerima koji su zaposleni u finansijskom sektoru određenog preduzeća, te svima koji žele da se upoznaju sa pojmom budžetiranja, omogući da to učine na najbolji način.

Očekuje se od svakoga ko ima interesovanje da prati nastavu da se zvanično prijavi, a takođe je vrlo važno da nakon toga on dođe u prostorije jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford lično i da pristupi upisu, te svakako da obezbedi tom prilikom i svu obaveznu dokumentaciju.

Pored toga što je omogućeno lično prijavljivanje i to direktno u poslovnici organizatora, takođe postoji i opcija da bude poslat mail sa kandidatovim podacima (ime, prezime, datum rođenja i broj telefona), a dozvoljeno je i da prijava bude izvršena putem telefona.


Uz edukaciju koja je namenjena pojedinačnim kandidatima, ova institucija organizuje i korporativni seminar za računovodstveno planiranje, u slučaju da neka firma to zahteva. Način njegove organizacije može da bude isti kao i kada se sprovodi edukacija za pojedinačne polaznike, ali se tom prilikom svakako dozvoljava klijentu da njegovi zaposleni časove prate, po želji i u okviru svoje kompanije, ali je naročito važno da budu maksimalno ispoštovani svi zahtevi.

Pojedinačni kandidati na raspolaganju imaju kako online, tako i klasičnu vrstu edukacije, a obe se organizuju prema pravilima koja podrazumeva grupni kurs i obuka za računovodstveno planiranje, odnosno individualna ili poluindividualna nastava.

Časovima se online pristupa putem računara, koji bi svaki zainteresovani kandidat tom prilikom morao da poseduje, ali će biti informisan i o obavezi instaliranja posebne vrste softvera, za koji je i predviđeno da se koristi za praćenje nastave tog tipa.Kada se neko opredeli za klasičan vid edukacije, on automatski prihvata da dolazi u predstavništvo organizatora, da bi predavanja pohađao po tom principu.

Način na koji se organizuje individualna, odnosno poluindividualna i grupna nastava podrazumeva jasno definisane karakteristike, a svakako će sa njima prijavljeni kandidati na vreme da budu upoznati.

Kod poluindividualne i individualne nastave je prisutan isti način organizacije, a koji primarno podrazumeva ispunjenje zahteva svakog kandidata. Naime, u tom slučaju će se svaki prijavljeni o načinu organizacije ili nastave za dvoje ili za jednog polaznika dogovoriti sa onim profesorom, koji će biti nadležan, kao i sa koordinatorom za nastavu u poslovnici u kojoj je izvršena prijava i upis. Naime, predviđeno je da oni zajedno definišu dinamiku po kojoj će se predavanja odvijati, kao i termine, ali i da zajedno odrede kog datuma će da počne individualni ili poluindividualni kurs i obuka za računovodstveno planiranje.

Budući da je u ponudi i grupni vid edukacije, a da je organizator definisao koliko osoba treba da tom prilikom bude prisutno, to se prvo zahteva da se minimalno 4 kandidata prijavi, jer će tek tada moći da bude napravljena grupa. A da bi u potpunosti bio očuvan izuzetno visok kvalitet edukacije, koji je karakterističan za ovu obrazovnu instituciju, predviđeno je da najviše osmoro ljudi bude prisutno u jednoj grupi. Tačan datum početka ove edukacije, kao i termine njenog održavanja, ali i dinamiku, će da odredi zvanično ovlašćeno lice onog predstavništva u kome se steknu uslovi za formiranje grupe. Inače, nije dopušteno da po zahtevu bilo kog kandidata bude izvršena promena ni datuma početka, ni dinamike, odnosno termina održavanja.


Kurs i obuka za računovodstveno planiranje - plan i program nastave

Nastavnim programom po čijim pravilima se organizuje specijalizovana obuka i kurs za računovodstveno planiranje je definisano da se tokom uvodnog predavanja prisutnima objasni i to detaljno šta uključuje proces takozvanog budžetiranja, to jest računovodstvenog planiranja. Takođe će im biti ukazano na činjenicu zbog čega je baš budžetiranje poželjno uvrstiti u poslovanje, a predavači će im ukazati i na razliku između operativnog računovodstvenog planiranja i strategijskog.

Biće govora i o finansijskim izveštajima, odnosno o načinu na koji se vrši njihova analiza tokom ovog postupka. A pored toga, stručni kurs i obuka za računovodstveno planiranje će da obradi i onu temu koja se odnosi na glavni budžet, ali i na one vrste budžeta koje se smatraju parcijalnim, kao što su, na primer budžet vezan za troškove proizvodnje ili rada, odnosno za samu proizvodnju ili prodaju, te mnogi drugi.

Ova edukacija, takođe svim polaznicima omogućuje da nauče i šta je to plan finansiranja i kako se on sprovodi u praksi, a svaki polaznik će se upoznati i sa principima kojima se mora rukovoditi kada se vrši fleksibilno računovodstveno planiranje.

Uz to će prisutni da nauče i na koji način se koriste bilansi stanja i uspeha, odnosno specijalne vrste izveštaja prilikom ovog procesa, a naučiće i kako se vrši kontrola različitih vrsta budžeta.

Vrlo je važno da svaki prisutni bude upoznat sa činjenicom zašto je baš ovaj postupak potrebno primenjivati, a biće im objašnjeno i kako računovodstveno planiranje on ima uticaja na kontrolu celokupnog poslovnog procesa određene kompanije.

Očekuje se da svako ko bude pohađao stručni seminar za računovodstveno planiranje tom prilikom stekne visok nivo znanja vezano za planiranje budžeta, tako da će i moći u poslovanju da primenjuje taj koncept, te će tako i uspeti da izvrši vrlo pozitivan uticaj na celokupan poslovni procesi u kompaniji u kojoj je zaposlen.

U kojim terminima i gde se organizuje stručni kurs i obuka za računovodstveno planiranje?

Specijalizovana obuka i kurs za računovodstveno planiranje se može pohađati u grupi, individualno ili u paru, a bilo koja od tih vrsta edukacije se organizuje ili online ili prema klasičnom principu, koji uključuje održavanje časova u konkretnoj poslovnici organizatora.

Za praćenje časova online je potrebno da svaki zainteresovani ima računar, ali i da on koristi stabilnu internet konekciju, s tim da se ta vrsta nastave sprovodi uz korišćenje specijalnog tipa softvera. Naravno da će njega svaki prijavljeni prethodno instalirati, a ako mu bude bila potrebna bilo kakva pomoć, ima mogućnost da kontaktira nadležne u određenom predstavništvu organizatora.

Ona vrsta nastave koju bi trebalo da pohađa jedan polaznik, odnosno njih dvoje, podrazumevaju potpuno isti način organizacije. Preciznije rečeno, svaki kandidat koji odluči časove na jedan od tih načina da prati, će detalje vezano za način sprovođenja definisati sa zvanično ovlašćenim licem u određenoj poslovnici i sa onim stručnjakom, koji će se pobrinuti da vodi konkretnu vrstu kursa. Trebalo bi da se oni usaglase, na prvom mestu oko toga kog datuma će početi ili individualni kurs i obuka za računovodstveno planiranje ili nastava za 2 osobe, to jest poluindividualna, a posle toga je važno i da definišu tačne termine održavanja, kao i tempo sprovođenja časova.

Podrazumeva se da ovu edukaciju može pratiti i više polaznika, a u formi grupne nastave, ali se radi o prilično strogom načinu organizacije. Najmanje 4 osobe se moraju prijaviti, ne samo da bi bila formirana jedna grupa, nego i da bi taj tip edukacije uopšte mogao da počne, a osmoro ljudi maksimalno bi trebalo da prisustvuje ovoj vrsti nastave. Pošto bude osnovni zahtev ostvaren, organizator će preuzeti na sebe da definiše kako datum njenog početka, isto tako i dinamiku, ali i termine njenog održavanja.

A kada je u pitanju korporativni kurs i obuka za računovodstveno planiranje, moramo naglasiti da se radi o vrsti edukacije koja je specijalizovana, jer je mogu pratiti samo zaposleni u okviru neke organizacije. Neophodno je da predstavnik te kompanije sa zvanično ovlašćenim licem izabrane poslovnice organizatora, odredi na koji način će se nastava sprovoditi. Dozvoljeno je, ali samo u tom slučaju, da se izvrši izmena lokacije na kojoj će nastava da bude održana i to pod uslovom da ona može konkretne zahteve da ispuni, te će svakako nadležna lica kompanije klijenta o njima da budu precizno informisana.

Po kom principu se organizuje obuka i kurs za?

Uz obavezu da se opredeli između online i nastave koja se organizuje na klasičan način, a u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford, svaki prijavljeni treba da izabere i da li će časove da prati u grupi, individualno ili sa još jednom osobama, a kada se organizuje poluindividualni kurs i obuka za računovodstveno planiranje.

Svakako će morati da ima kompjuter, ako želi časove da prati online, ali je neophodno i da posebnu vrstu softvera na njega instalira da bi mogao predavanjima da pristupa. Stručna lica koja su zaposlena u svakom predstavništvu ove institucije će maksimalno pomoći svakom kandidatu koji tokom procesa instaliranja softvera bude ima nekih problema, tako da bi u tom slučaju on trebalo da kontaktira najbližu poslovnicu organizatora.

Princip koji se primenjuje kada se organizuje nastava za jednog ili, pak za dvoje polaznika je mnogo slobodniji, nego kada se edukacija sprovodi za grupu njih. Dakle, aktuelnim pravilima je predviđeno da se individualni i poluindividualni seminar za računovodstveno planiranje na isti način organizuju. A onima koji budu izvršili prijavu za praćenje nastave na taj način se dozvoljava velika sloboda, uzevši u obzir da svako od njih treba kako termine, u kojima će časovi da budu organizovani, tako i datum početka, ali i trajanje izabrane vrste nastave, da definiše sa koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici organizatora i sa profesorom, koji bi trebalo izabrani vid edukacije i da vodi.

Oni kandidati kojima ipak više odgovara rad u grupi, imaju obavezu da se prilagode unapred definisanim terminima i dinamici održavanja nastave, ali i da sačekaju ispunjenje osnovnog uslova za njen početak. Zapravo je određeno da u jednoj grupi može biti prisutno minimalno 4, a maksimalno 8 ljudi, pa je zato i iznet glavni zahtev za njen početak, koji se odnosi da formiranje jedne grupe, što znači da se četvoro kandidata minimum prethodno mora prijaviti. Tek posle toga će koordinator za nastavu poslovnice u kojoj je taj zahtev ispunjen, da odredi sve pomenuto, kao i datum početka, a potom će i sve članove te grupe da obavesti o detaljima. Organizator ima obavezu da napomene i da nema mesta izmenama ničega od navedenog, uzevši u obzir da je konceptom organizacije upravo tako i definisano.

Ukoliko bude bilo potrebe za tim, može da bude organizovana i korporativna obuka i kurs za računovodstveno planiranje i to apsolutno na bilo koji od navedenih načina, a koji zaposlenima bude u tom trenutku najviše odgovarao. Uzevši u obzir da se tom prilikom definisanje načina organizacije prepušta, sa jedne strane ovlašćenom licu zainteresovane firme, a sa druge zvanično ovlašćenom predstavniku određene poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, to znači da oni mogu da se dogovore i da mesto održavanja nastave bude promenjeno. A ako se, na primer korporativni seminar bude organizovao u okviru te kompanije, podrazumeva se da će klijent biti u obavezi da obezbedi optimalne uslove za rad.

Koliko će kurs i obuka za računovodstveno planiranje da traje?

Ističemo da svi kandidati koji žele da pohađaju individualni ili poluindividualni seminar za računovodstveno planiranje, zapravo sve podatke koji su vezani za njihovo trajanje, imaju priliku da dobiju kada budu definisali uslove organizacije i to sa profesorom, koji će izabranu vrstu nastave da vodi i sa zvanično ovlašćenim predstavnikom jedne od poslovnica organizatora.

Ali, zato kada se organizuje grupni kurs i obuka za računovodstveno planiranje, princip organizacije podrazumeva da se svaki prijavljeni unapred obaveštava i o njenom trajanju, kao i o svim ostalim definisanim segmentima, ali isključivo nakon što bude bila napravljena jedna grupa. Kako je obuhvaćeno ukupno 8 školskih časova nastavnim programom, prema kome se sprovodi ovaj stručni seminar, a organizator je za grupnu nastavu odredio na dnevnom nivou da polaznici pohađaju po 2 školska časa, to znači da taj vid edukacije treba da traje 4 dana.

Naglašavamo da se i u slučaju kada se održava korporativni kurs, ne može klijent unapred obavestiti o detaljima vezano za trajanje, budući da ih on i definiše sa predstavnikom jedne od poslovnica organizatora.

Spisak gradova za računovodstveno planiranje

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje