Kurs za negovateljicu

Kratak opis

Polaznik se upoznaje sa: poslovima opšte nege bolesnika; dijagnostičko-terapijskim intervencijama; bolničkim lečenjem.

Opšte informacije

Cena | Trajanje kursa: 240 radnih sati

Za polaznike koji započinju poslovnu karijeru na radnom mestu Negovateljice

Kurs i obuka za negovateljicu, predviđeni su kao vid stručnog osposobljavanja za negu dece, svih starih, invlidnih, nepokretnih osoba, ali i onih kojima je bilo kakva pomoć preko potrebna, kako bi bili u mogućnosti da obavljaju sve životne potrebe.

Posao negovateljice predstavlja jedan od najhumanijh zanimanja. Ljubav, pažnja, briga, razumevanje, pomoć i strpljenje samo su deo onoga što zahteva posao osobe koja se bavi njime.

Potpuna briga o pacijentu nalazi se na prvom mestu. Vremenom dolazite do brojnih iskustava, kako poslovnih tako i životnih. Najvažnija je podrška i pomoć drugoj strani, odnosno pacijentu. Akademija Vam pruža mogućnost sticanja potrebnog stručnog znanja za pružanje ovakvih vrsta usluga, po najsavremenijim modernim trendovima.Nega je sastavni deo lečenja i kao predmet sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela obuke. Ona se može sprovoditi u stacionarnim ustanova, ali i u kući samog pacijenta. Od međuljudskih odnosa između pacijenta i negovateljice zavisi i kvalitet nege, jer osoba koja se bavi ovim poslom bolesniku prilazi sa poštovanjem i posmatra ga kao individuu kojoj je potrebna pomoć i koja u svakom momentu ima slobodu i pravo da o svom svakodnevnom životu odlučuje, u najvišoj meri u kojoj joj to zdravstveno stanje dozvoljava.

Negovateljica je osoba koja preuzimajući brigu o svom budućem pacijentu preuzima i veliku odgovornost za njega, jer je bolesnik često prepušten sam sebi, te je uslovima u kojima živi potrebno prilagoditi sve što mu je neophodno.


Šta dobijate ovim vidom edukacije na Akademiji Oxford?

Naši polaznici najčešće pre nego što se prijave na kurs stručnog osposobljavanja za negovateljicu, često postavljaju sebi ova i slična pitanja. Ali, ukratko ćemo pokušati da Vam na sva i odgovorimo.

Na ovom pofesionalno predviđenom kursu naučićete i savladaćete veliki broj specifičnih tehnika, kako biste sačuvali i svoje zdravlje, samim tim što je pored neophodne prisebnosti svakog ko se njime bavi, potrebna i velika fizička spretnost. Savaladaćete teoriju koja će Vam olakšati rad. Teme koje se u svakom slučaju obuhvataju su između ostalog: nervni sistem čoveka, demencija, sistem organa za kretanje, krvotok, kosti i zglobovi, sistem organa za disanje, načini disanja, sistem organa za varenje, mokraćni organi, načini posmatranja bolesnika, moguće infekcije, opšta negu bolesnika i dr.

Uz savladavanje svega što smo naveli, ali koristeći i druge neophodne tehnike, sigurni smo da će svaki polaznik biti kvalitetno obučen za svoj poziv. Samim tim verujemo, da je ovo pravi izbor za Vas.

Kurs za negovateljicu traje tri meseca, odnosno potrebno je da odradite 240 sati prakse u jednom od stacionara u svom mestu. Mesto gde ćete obavljati praksu možete potražiti sami, ukoliko je Vaša želja da budete u gradu u kom živite, a mi još uvek nemamo našu poslovnu jedinicu u njemu. U svakom slučaju, praksu možete obavljati i u nekoj od institucija sa kojom je naša škola sklopila ugovor o poslovno tehničkoj saradnji. Kako god da odlučite, papirološki ćete biti pokriveni od strane škole, kao njen polaznik, potpisivanjem ugovora o praksi, kojim ćete Vi i ustanova u koju odlazite imati mogućnost za nesmetano obavljanje prakse u potpunosti.

Nakon završene obuke, Vaše je samo da uz naše priručnike spremite i teoretski deo, nakon čega imate mogućnost za izlazak na pismeni i usmeni deo ispita. Ovim stičete uslov za dobijanje validne diplome, koju možete upisati u radni dosije i koja je odobrena od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Nakon završetka kursa, polaznici stiču potpunu samostalnost i stručnost u obavljanju ovog zanimanja.

Akademija Oxford Vam pruža mogućnost da po najkonkurentnijim cenama završite najkvalitetniju obuku i kurs za negovateljicu.

Pozivamo Vas da nam se što pre pridružite!!!

Za polaznike koji rade i imaju iskustvo na radnom mestu Negovateljice

Naša škola za Negovateljice je posebno prilagođena svim polaznicima. Postoji više oblika negovateljica, ali je jedno sigurno, njihova stručnost za boravak sa nekom osobom nekoliko sati dnevno iziskuje ogroman trud, rad i znanje. Kao stručno osposobljena, negovateljica ima mogućnost kvalitetne brige o deci, starim, bolesnim, invalidnim i na bilo koji način iznemoglim licima, te samim tim i raznovrsne varijante zapošljavanja u za to predviđenim ustanovama.

Ukoliko se na radnom mestu negovateljice već nalazite duže od tri meseca, koliko je predviđeno trajanje našeg kursa, potrebno je da nam donesete overenu potvrdu institucije u kojoj radite i time stičete uslov za privu ispita u našoj školi. Uz savladavanje priručnika koji od nas dobijete potrebno je da izađete na pismeni i usmeni deo ispita, čijim polaganjem stičete uslov za dobijanje validne diplome, odobrene od strane Zavoda za unepređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Na ovaj način omogućili smo Vam nesmetani nastavak Vašeg poslovnog i profesionalnog usavršavanja, bez prepreka.

Očekujemo Vas i verujemo da ćemo zajedno uraditi mnogo!!!

Primer ispitnih pitanja

Preuzmite primer ispitnih pitanjaIspitna pitanja- Kurs i obuka za negovateljicu - Akademija OxfordIspitna pitanja- Kurs i obuka za negovateljicu - Akademija Oxford

 • 1. Definišite pojam gerentologija?
 • 2. Navedite jednu od podela Gerentologije?
 • 3. Kako najbolje i najjtačnije opisujemo pojam starosti?
 • 4. Navesite karakteristike koje govore o teorijama starenja?
 • 5. Navedite jednu od periodizacije života (starosti)?
 • 6. Navedite definiciju rehabilitacije?
 • 7. U zavisnosti od uzrasta obolelih, rehabilitacija se deli na?
 • 8. Obajsniti pojam i definiciju invalidnosti?
 • 9. Navesti uročnike porasta broja invalida?
 • 10. Na koji način se prikazuje nastanak invalidnosti?
 • 11. Opisati svaki pojedinačni.
 • 12. Prema podacima svetske zdravstvene organizacije glavni uzroci invalidnosti su?
 • 13. Navesti glavne grupe invalida po Kesslerovoj podeli?
 • 14. Šta je resocijalizacija a šta socijalizacija?
 • 15. Koje su tri grupe klasične teorije starenja?
 • 16. Koji sredinski faktori utiču na dužinu života?
 • 17. Navesti i objasniti zdravstvene aspekte starosti?
 • 18. Navesti specifična oboljena starih lica?
 • 19. Na kojih pet nivoa se zasniva zdravstvena zaštita kod osoba trećeg doba?
 • 20. Koja su prava o socijalnoj zaštiti starih osopa po zakonu Republike Srbije?
 • 21. Kako se vrši procena o poslovnoj sposobnosti?
 • 22. Zašto je važan socijalan radnik i šta su njegove obaveze i odgovornosti?
 • 23. Koji se kriterijumi moraju poštovati za prijem starih lica u ustanove za smeštaj?
 • 24. Koji su osnovi kućne nege i pomoći u kući koja se pruža starim osobama?
 • 25. Šta sve obuhvata kućno lečenje?
 • 26. Šta sve spade u domene usluga kućne nege i pomoći u kući?
 • 27. Po kojim kriterijumima se kakav je funkcionalni status stare osobe?
 • 28. Navesti koji su zadaci grentodimaćice u oblasti kućne nege i pomoći u kući?
 • 29. U čemu se ogleda značaj kućne nege starih lica?
 • 30. Koji su osnovni principi pravilne kućne nege?
 • 31. Koji su aspekti kućne nege?
 • 32. Koji su osnovni zadaci kućne nege?
 • 33. Ko može biri negovateljica – negovatelj?
 • 34. Koji se uslovi moraju ispuniti za sprovođenje kućne nege?
 • 35. Kako se obavlja posmatranje starog lica u uslovima kućne nege od strane negovateljice – negovatelja?
 • 36. Opisati kakve lične, karakterne osobine i sposobnosti treba da poseduje osoba koja se bavi poslom negovateljice- negovatelj?
 • 37. Koja su to stanja na koja treba obratiti pažnju a tiču se negovanog lica?
 • 38. Objasniti načine kako se obavlja održavanje lične higijene i bolesničke postelje i okoline lica koje se neguje?
 • 39. Kako se vrši pomoć pri ustajanju iz sedećeg položaja?
 • 40. Kako se vrši pomoć pridizanja osobe iz kreveta?
 • 41. Šta spade u vitalne funkcije?
 • 42. Šta je gerentologija?
 • 43. Navesti bolesti koje nastaju u starosti?
 • 44. Koje su najčešće kliničke posledice?
 • 45. Koji su objektivni znaci aterosklerotičnih promena?
 • 46. Navesti oblike koronarne bolesti?
 • 47. Kakva je kilnička slika najčešćih distrofija?
 • 48. Objasniti pojam prve pomoći?
 • 49. Koji su ciljevi prve pomoći?
 • 50. Kakva je značaj prve pomoći?
 • 51. Kako nastaju i kako se saniraju termičke povrede i ovrede nastale elektricitetom?
 • 52. Kako sanirati povrede toplotnog udara?
 • 53. Kako se ukazuje pomić kod nastale hipotermije?
 • 54. Kako se ukazuje pomić i nega prilikom povrede zgloba i kostiju; uganuća, isčašenja?
 • 55. Reagovanje i saniranje bioloških povreda ( ujed zmije, ubod pčele, ose i stršljena)?
 • 56. Koji su načešći poremećaji svesti i kako reagovati prema osobi koja ih ima?
 • 57. Kojiko je bitna zdrava ishrana, higijena za život starih osoba?
 • 58. Koliko je bitna unos vitamina i koji su najbitiniji vitamin?
 • 59. Za šta je bitan kalcijum i kako ga unositi pravilni ravnomerno u organizam?
 • 60. Za šta je bitan magnezijum u organizmu starih osoba i kako ga redovno unositi?

Cena kursa i obuke za negovateljicu

U cenu su uračunati:

 • Priručnik
 • Polaganje završnog ispita
 • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

 • Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju.
 • Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Spisak gradova za kurs i obuku za negovateljicu:


Literatura za negovateljice

Priručnik - Skripta - Knjiga za negovateljice - Akademija Oxford
JPOA - Zdravstveni negovatelj
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje