Posredovanje pri zapošljavanju medicinskih radnika u Nemačkoj - Medical Heroes

Sve je više naročito mlađih ljudi, ali i onih koji su srednje životne dobi, koji žele da zaposlenje pronađu van granica naše zemlje. A sve to se posebno odnosi na osobe, koje su stekle diplomu za neko od zanimanja medicinske struke, prosto zato što su u pitanju zanimanja koja su na tržištu rada naročito Evrope i to Nemačke posebno tražena.

Zato ne sumnjamo da će svi koji su zainteresovani za zaposlenje u Nemačkoj biti oduševljeni činjenicom da Akademija Oxford sa kompanijom „Medical Heroes“ nudi svim zainteresovanima mogućnost da to i ostvare.


Medical Heroes

Naime, saradnja je vezana za pronalazak stručnih kadrova na području Republike Srbije, a inostrani partner omogućuje njihovo zapošljavanje u brojnim medicinskim ustanovama širom Nemačke.


Posredovanje pri zapošljavanju medicinskih radnika u Nemačkoj - Medical Heroes

Kako funkcioniše posredovanje pri zapošljavanju medicinskih radnika u Nemačkoj?

S obzirom na to da je u pitanju posredovanje pri zapošljavanju, to zapravo znači da Akademija Oxford nije zadužena za pronalaženje radnih mesta u Nemačkoj, već to radi njen inostrani partner.

U ovom slučaju to je kompanija „Medical Heroes“, koja je osnovana u nemačkom gradu Minhenu 2019 godine.

Osnovni cilj ove kompanije jeste poštovanje visokih standarda kvaliteta, kao i inovativni pristup. Radi se o kompaniji koja je specijalizovana za pružanje usluga posredovanja pri zapošljavanju na teritoriji cele Nemačke i to na radnim mestima negovatelj, odnosno zdravstveni radnik.

Dakle, nakon što se svi zainteresovani za zaposlenje u Nemačkoj budu prijavili u okviru bilo koje od više od 40 poslovnica Akademije Oxford u našoj zemlji, biće izvršena selekcija kadrova na osnovu propisanih standarda, posle čega će kompanija „Medical Heroes“ preuzeti na sebe pronalaženje zaposlenja za sve kandidate.

Sa kojom kompanijom ostvarujemo saradnju?

Nemačka kompanija „Medical Heroes“ sa kojom Akademija Oxford ostvaruje saradnju u posredovanju pri zapošljavanju u Nemačkoj osnovana je 2019. godine u gradu Minhenu.

Pored toga što se rukovodi izuzetno visokim nivoom kvaliteta usluga za koje je specijalizovana, kompanija „Medical Heroes“ se karakteriše kao vrlo inovativna agencija. Upravo zato što je specijalizovana za posredovanje pri zapošljavanju ljudi širom Nemačke, ali primarno na radnim mestima negovatelj, odnosno zdravstveni radnik.

U pitanju je kompanija koja nudi kompletne usluge posredovanja pri zapošljavanju. A to dalje znači da zaposleni u kompaniji „Medical Heroes“ pružaju stručnu pomoć kandidatima prilikom procesa apliciranja na prvom mestu, odnosno kada je potrebno da odu na intervju za posao. Takođe se podrazumeva da zaposleni u ovoj kompaniji, sa kojom Akademija Oxford ima saradnju za posredovanje pri zapošljavanju u Nemačkoj nude svoju stručnu pomoć kandidatima i prilikom pripreme dokumentacije za apliciranje, odnosno izrade radne vize, kao i nostrifikacije diplome, te se podrazumeva da će im biti od pomoći i prilikom integracije u zemlju i njeno društvo.

Pored toga što ostvaruje saradnju sa brojnim državnim bolnicama na tlu Nemačke, ova kompanija sarađuje i sa privatnim bolnicama, zatim sa ambulantnim negama i sa brojnim staračkim domovima. Može se pohvaliti i saradnjom sa vrlo uglednim zdravstvenim institucijama, kao što su „ Schön Klinik Gruppe “, „ Medical Park “ i „ Dorea Familie “. Upravo na taj način ostvaruje i osnovni cilj koji ima, a to je da i kandidati za zapošljavanje i njihovi poslodavci budu zadovoljni.

Treba napomenuti i to da će ova kompanija, odnosno njeni zaposleni nastojati da maksimalno pomognu kandidatima kada je potrebno da izvrše selekciju i odabir ponuđenih poslodavaca, te im tom prilikom svakako pomoći i ako je neophodno pribaviti svu potrebnu dokumentaciju.

Gde se nudi zaposlenje u Nemačkoj?

Uzevši u obzir da Akademija Oxford ostvaruje saradnju sa prestižnom nemačkom kompanijom „Medical Heroes“, specijalizovanom za posredovanje pri zapošljavanju u Nemačkoj, to slobodno možemo reći da je kandidatima omogućeno da odaberu najbolju zdravstvenu instituciju. Da li će to biti ambulanta nega, odnosno starački dom ili državna, te privatna bolnica, isključivo zavisi od radne biografije kandidata, odnosno od njegovog odabira.

Koje zahteve moraju da ispune kandidati prilikom apliciranja za posao u Nemačkoj?

Podrazumeva se da je na prvom mestu potrebno da svako ko je zainteresovan za zapošljavanje u medicinskoj struci na tlu Nemačke treba da izvrši prijavljivanje u jednoj od poslovnica Akademije Oxford.

Tom prilikom će kandidat da dobije informacije o tome da je na prvom mestu neophodno da ima dokaz o završenoj srednjoj medicinskoj školi u četvorogodišnjem trajanju, a zatim i da u trajanju od šest meseci ima odrađen pripravnički staž, o čemu takođe mora da poseduje relevantan dokaz. Neophodno je da imaju položen državni ispit i naravno da poseduju relevantnu licencu.

A što se radnog iskustva tiče, ono nije neophodno, ali postoje institucije koje ga smatraju prednošću.

Znanje nemačkog jezika koje mora imati kandidat ukoliko želi da se u toj zemlji zaposli jeste adekvatno minimum nivou B 1, a prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, odnosno CEFR -a ( The Common European Framework of Reference for Languages ).

Ukoliko je u pitanju kandidat koji poseduje pasoš Evropske unije, on može da konkuriše na radno mesto i ako ima kvalitetan A 2 nivo znanja nemačkog jezika. Podrazumeva se da svi kandidati o tome moraju dostaviti relevantnu dokumentaciju.

Ovde je olakšavajuća okolnost i to što postoji Škola stranih jezika Akademije Oxford, koja svim zainteresovanim kandidatima nudi mogućnost kako da pohađaju standardni kurs nemačkog jezika na konkretnom nivou, tako isto i ubrzani kurs nemačkog jezika, a koji će im omogućiti da u relativno kratkom vremenskom periodu savladaju nemački jezik na željenom nivou.

Koja su dokumenta potrebna za konkurisanje?

Neophodno je da svako ko želi da se zaposli u Nemačkoj, a pre toga je stekao relevantnu diplomu medicinske struke priloži CV, odnosno Radnu biografiju na nemačkom jeziku. Podrazumeva se da je neophodno i da pripremi relevantnu dokumentaciju, kojom dokazuje da ispunjava sve ranije navedene uslove.

Koje još obaveze imaju kandidati?

Ono što mnoge ljude koji su zainteresovani za zapošljavanje u Nemačkoj zanima jeste da li ima nekih možda skrivenih troškova. Dobra vest je da nikakvih finansijskih obaveza prema kompaniji „Medical Heroes“ nema nijedan kandidat.

Takođe je važno napomenuti i to da se svi razgovori za posao rade online i da hospitalizacija nije potrebna.

A što se tiče sertifikata koji su neophodni kao dokaz da kandidat nemački jezik poznaje na zahtevanom nivou, priznati su TELC, Goethe i ÖSD. Samim tim što Akademija Oxford ima saradnju i sa Austrijskim jezičkim institutom, to podrazumeva da svako ko se odluči da sticanje ÖSD sertifikata ili Austrijske jezičke diplome može i u okviru ove institucije da se prijavi za polaganje.

Naravno da pored toga što mnoge ljude koji su zainteresovani za zapošljavanje u Nemačkoj zanima da li ima skrivenih troškova, zanima ih i kolika ih plata očekuje. Ukoliko ne završe proces nostrifikacije, prosečna plata je oko 2 200 evra, plus bonusi. Ukoliko izvrše nostrifikaciju, plata je prosečno oko 2 900 evra, plus odgovarajući bonusi. Ovde je vrlo važno napomenuti da prosečna plata svakako zavisi od nekoliko faktora. Najpre od toga u kojoj pokrajini Nemačke će kandidat da bude zaposlen, zatim od toga u kojoj instituciji i svakako od njegovog iskustva.

Na osnovu trenutno otvorenih konkursa na području Republike Nemačke, kandidat ima pravo da izabere na kom mestu želi da radi.

Kada je u pitanju cena smeštaja, vrlo je važno napomenuti da kao i kod nas, ona zavisi najpre od lokacije, odnosno od toga u kom gradu se nalazi, a zatim i od toga koliko kvadrata konkretni stan ili soba imaju. Postoje poslodavci koji svim kandidatima nude mogućnost da se smeste u ustanovi za početak.

Kako funkcioniše postupak priznavanja diplome u Nemackoj?

Kompanija sa kojom Akademija Oxford sarađuje nastoji da pruži podršku kandidatima za vreme trajanja celokupnog postupka nostrifikacije diplome i dobijanja odgovarajuće vize. A da bi diploma mogla da bude nostrifikovana, najpre je neophodno da svaki kandidat ima dokaz o tome da nemački jezik poseduje na minimum B 1 nivou prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnom okvira za jezike, odnosno CEFR - a ( The Common European Framework of Reference for Languages ). Ipak, podrazumeva se da je mnogo bolja opcija da kandidat ima znanje koje odgovara višem srednjem nivou ili B 2.

Sledeće što je neophodno jeste prevod diplome i dodatka diplomi, zatim dokaz o položenom stručnom ispitu i CV izrađen na nemačkom jeziku.

Tokom ovog procesa kandidati dobijaju priznavanje, a onda imaju obavezu da registruju termin po novom zakonu za kvalifikovane radnike u ambasadi. Dobra vest je da ne bi trebalo da čeka dugo na termin. Tada je potrebno da ponesu priznatu diplomu, zatim sertifikat o poznavanju nemackog jezika i radni ugovor.

U većini slučajeva kandidati već imaju odabranog poslodavca, a tom prilikom će inopartner Akademije Oxford da u dogovoru sa poslodavcem pomogne prilikom pokretanja postupka o takozvanom brzom procesu nostrifikacije i dobijanja vize.

U zavisnosti od pokrajine, troškovi priznavanje diplome na području Republike Nemačke se kreću između 200 i 660 evra, što je zapravo taksa za pokretanje postupka. Vreme koje je potrebno da proces priznavanja diplome, odnosno nostrifikacije bude izvršen se kreće od jednog do šest meseci.

Na području Republike Nemačke do sada ne funkcioniše takozvana direktna nostrifikacija, što znači da se donosi odluka za svakog pojedinačnog kandidata. Osobe koje žele da rade kao medicinsko osoblje na području te zemlje moraju da uđu u zvaničan postupak provere prethodno stečenih kvalifikacija, što zapravo znači da tom prilikom mora da bude izvršen postupak upoređivanja sa ekvivalentnim zanimanjem na teritoriji Republike Nemačke. A ono što se smatra dobrom vešću jeste da taj postupak može da bude pokrenut i iz Republike Srbije.

Potrebno je napomenuti i to da postoji razlika i nedostatak praktičnog znanja u odnosu na nemački sistem, a koji podrazumeva 800 sati prakse, to jest godinu dana staža. Iz tog razloga je gotovo uvek obavezno polaganje stručnog ispita. Ukoliko neko ne želi da položi taj ispit, moguće je da se zaposli samo kao pomoćno osoblje. U slučaju da dođe do deficita u obrazovanju, odnosno ako neka zdravstvena institucija želi da se dodatno osigura, organizuju se često plaćene prakse na klinikama, kao i različite vrste dodatnih obuka. U pitanju je program Anpasslehrgang, posle koga se polaže ispit znanja, odnosno Kenntnissprüfung.

Ukoliko kandidat koji želi da se zaposli u Nemačkoj već ima pet godina uzastopnog radnog iskustva, lako se može desiti da on dobije i zvanično priznavanje, a bez obaveze da polaže stručni ispit. Međutim, uvek se mora o tome doneti odluka individualno i ona može biti različita od kandidata do kandidata.

Onog momenta kada kandidat pošalje dokumenta za nostrifikaciju nadležnom uredu u okviru savezne države u kojoj želi da se zaposli, odnosno ako mu kompanija „Medical Heroes“ pronađe poslodavca, on će dobiti i potvrdu, na nemačkom Defizitbescheid, s tim da taj dokument kandidat ima pravo da koristi u naredne dve godine ako želi da radi kao negovatelj i pomoćno osoblje. U tom slučaju je naveden uslov da u okviru 2 godine mora da bude završen proces nostrifikacije njegove diplome.

Postupak prekvalifikacije je zvanično priznat na području Republike Nemačke, s tim što nije priznat u svim saveznim državama i nije priznat kod svih poslodavaca, pa je iz tog razloga potrebno na vreme se raspitati.

Ssvako ko želi da pristupi procesu nostrifikacije diplome i da se zaposli na radnom mestu medicinska sestra - tehničar, neizostavno mora da ima na kraju dokaz o tome da je položio ispit i stekao znanje nemačkog jezika na B 2 nivou prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike ili CEFR - a. Kandidatima se dakle nudi mogućnost da na teritoriji Republike Nemačke apliciraju za poslove negovatelja i medicinskog osoblja. Vrlo je važno da vode računa i o nivou znanja nemačkog jezika, a tu im u susret može izaći Akademija Oxford, u čijoj se ponudi nalaze kursevi nemačkog jezika na svim nivoima prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike.

Isto tako je vrlo važno da svi koji su zainteresovani za zapošljavanje u Nemačkoj, prijavu izvrše u poslovnicama Akademije Oxford, koje se na više od 40 lokacija nalaze u ovom trenutku. Ukoliko kandidat nema dovoljan nivo znanja nemačkog jezika, poželjno je da u što kraćem roku upiše izabrani kurs nemačkog jezika koji ova obrazovna institucija ima u ponudi, a kako bi na vreme pripremio svu potrebnu dokumentaciju. Isto to se odnosi i na validan sertifikat o zahtevanom nivou znanja nemačkog jezika. Kao što je već pomenuto, Akademija Oxford ostvaruje saradnju sa Austrijskim jezičkim institutom i u tom smislu kandidatima može ponuditi mogućnost da steknu validan sertifikat na konkretnom nivou znanja.

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje