Škola računara - Kurs za Web programiranje

Kako je u današnje vreme oblast web dizajna odnosno programiranja sve razvijenija, to je i sasvim očekivano veća potražnja za kursevima koji se odnose na poznavanje ove oblasti. A u okviru Akademije Oxford postoje brojni kursevi i obuke za web programiranje, tako da kandidati mogu pored ostalog da savladaju znanje rada sa HTML - om, CSS - om i jQuery - em, odnosno da nauče da izrađuju sajtove na platformi Wordpress, ali i da se upoznaju i sa korišćenjem Joomla 3.0.

Budući da je reč o početnim i o naprednim kursevima, to kandidati moraju da znaju da se od njih zahteva najpre poznavanje korišćenja računara, kao i rad u okviru Windows operativnog sistema, ali ukoliko se odluče za početni kurs i obuku za web programiranje, te da se za napredne obuke zahteva da poznaju osnovno korišćenje konkretnog programa.

Što se tiče principa organizovanja nastave, to podrazumeva ili grupne obuke ili individualne, te od svakog kandidata će i zavisiti za koji tip kursa će se odlučiti. Zapravo, on bi trebalo kada se prijavljuje i da navede koja vrsta nastave ga zanima, jer od toga mnogo zavisi, budući da se grupni i individualni kurs i obuka za web programiranje razlikuju.


Kurs za Web Dizajn - Akademija Oxford

A kada je reč o individualnoj nastavi, tu je tačno određeno trajanje kursa, a za pojedine obuke čak i dinamika, tako da kandidat u principu sve ono što nije jasno definisano može da dogovori sa predavačem koji će mu i držati obuku. Kod grupne nastave je princip potpuno drugačiji, jer je sve tačno određeno, a što znači da se od svakog kandidata koji se odluči da pohađa ovaj vid kursa očekuje da maksimalno ispoštuje ne samo trajanje, već i termine, kao i dinamiku po kojoj se nastava odvija.

Svaki predavač koji je zadužen da sprovodi kurs i obuku za web programiranje poseduje sasvim dovoljno profesionalnih znanja, ali tako isto tako i iskustva u radu sa konkretnim programima koji se izučavaju tokom obuke, a što znači da će kandidati imati nastavu na najvišem mogućem nivou, budući da će ih profesori uputiti i u njihova iskustva koja su stekli kroz dugogodišnju praksu rada na ovim platformama.

Cele godine su otvorene mogućnosti za prijavu na bilo koji kurs i obuku za web programiranje, a kandidati koji se za to odluče mogu ili lično da dođu u jednu od poslovnica Akademije Oxford i izvrše prijavu ili da to učine putem telefona, a takođe im se nudi mogućnosti i da se prijave preko zvaničnog mejla ove institucije. Adresa na koju bi trebalo da zainteresovani kandidat pošalje podatke za prijavu se nalazi na zvaničnom sajtu organizatora obuke.Šta obuhvata kurs i obuka za web programiranje?

Oblast web programiranja je danas naročito dobro plaćena budući da se prilikom izrade sajta ovaj deo naročito ceni, pa su zato mnogobrojni kandidati zainteresovani da pohađaju kurs i obuku za web programiranje, te da savladaju ili rad u HTML - u, CSS - u i jQuery - u, odnosno Wordpress - u ili da nauče da rade sa Joomla 3.0 Na taj način će steći najvažnija znanja koje će im omogućiti i značajnu dodatnu zaradu, uzevši u obzir da se zna da su usluge web programera u današnje vreme naročito dobro plaćena.

Nastavni plan je prilagođen kako početnim, tako i naprednim kursevima, a u principu kandidati koji se odluče za Wordpress obuku i kurs za web programiranje će naučiti da izrađuju sajtove na ovoj platformi, koja je ujedno i jedna od najčešće korišćenih, tako da se očekuje da po završetku nastave oni mogu potpuno samostalno da izrade kvalitetan sajt u Wordpress - u.

Što se tiče kursa Joomla 3.0, iako ova platforma nije toliko zastupljena kao Wordpress, ona je takođe naročito tražena na tržištu, budući da spada u red jednostavnih platformi za korišćenje. Isto tako se očekuje da kandidat koji bude završio ovu obuku može sasvim samostalno da koristi Joomla 3.0, tako da može da izradi kvalitetan sajt i da uspešno koristi administratorsku i kontrolnu tablu.

Kurs i obuka za web programiranje HTML, CSS i jQuery pred kandidate stavlja znanja koja će polaznicima omogućiti da nauče da koriste i noveHTML, odnosno CSS standarde, to jest HTML5 i CSS3. Ovaj kurs je podeljen praktično na tri dela, tako da će se svi polaznici upoznati prvo sa tim i šta je HTML, odnosno kako se koristi i podešava, ali i na koji način se kreiraju meni linkovi i svi ostali detalji koji podrazumevaju uspešno korišćenje HTML - a. Takođe, i u delu koji je usmeren na CSS3 se polaznici upoznaju sa svim detaljima koji im omogućuju da ga uspešno koriste, ali i savladavaju znanja vezana za selektovanje određenih elemenata u tom programu i to uz primenu takozvanih CSS selector - a, a takođe će da nauče i na koji način se radi sa konkretnim elementima u ovoj programu, to jest kako se oni brišu, menjaju ili dodaju. Savladaće i sva znanja vezana za primenu različitih efekate u jQuery - ju , kao i animacija, a sve navedeno je tek manji deo bogatog nastavnog plana za svaki od pojedinih kurseva tako da će svi zainteresovani kandidati da dobiju dodatne detalje od svojih predavača.

TESTOVI


Kako se odvija nastava u okviru kursa za web programiranje?

Bilo koju obuku i kurs za web programiranje da odabere kandidat mora znati da se ona odvija prema pravilima kako grupne, tako isto i individualne nastave, tako da ima mogućnost izbora između ova dva tipa obuke.

On mora da zna i to da grupna nastava podrazumeva uvek rad u manjim grupama kandidata, te da ih može biti najviše osmoro. A minimalan broj za formiranje jedne grupe jeste troje prijavljenih polaznika u jednoj poslovnici. Kod ovog tipa nastave je sve jasno određeno i to kako termini, tako i trajanje, ali i dinamika po kojoj se ovaj kurs i obuka za web programiranje održava. Ono što se kod grupne nastave ne zna jeste kada ona počinje, uzevši u obzir da se čeka da se u jednoj od poslovnica prijavi dovoljan broj zainteresovanih polaznika, a da bi mogla da se formira jedna grupa. Kako su termini u ovom slučaju jasno određen i oni nisu podložni promeni, ali postoji mogućnost da se ponekad ta promena izvrši ,to jest samo onda kada svi polaznici koji se nalaze u okviru jedne grupe zahtevaju od profesora da se izvrši promena termina. A on će zatim ovaj njihov zahtev izneti koordinatoru za nastavu u toj poslovnici, a zatim se procenjuje da li bi promena termina mogla da ugrozi ostale obuke koje se u konkretnoj poslovnici odvijaju, pa tek ukoliko je siguran da to neće imati nikakav uticaj na njih, kordinator za nastavu dopušta da se promene termini kod grupne obuke, stim da moramo da naglasimo da ovo ne spada ni u kom slučaju u redovnu praksu, te da se ne primenjuje često.

Individualna nastava je namenjena jednom kandidatu i podrazumeva da se on sa onim predavačem koji je zadužen da sprovodi obuku u tom slučaju dogovara oko svih detalja, a osim oko trajanja. Stim da moramo da naglasimo i da postoje određeni kursevi i obuke za web programiranje gde je čak i dinamika jasno definisana kod ovog tipa nastave, tako da kandidati moraju da je se pridržavaju.

Kome je obuka i kurs za web programiranje namenjen?

Bilo koji kurs i obuka za web programiranje koji se organizuje u toku cele godine u mnogobrojnim poslovnicama Akademije Oxford je namenjen zapravo svakome ko želi da se upozna sa radom u okviru specifičnih platformi, a kako bi mogao da se sa uspehom bavi web programiranje, te da na taj način ne samo obogati svoju radnu biografiju, već i da poboljša svoj finansijski status, uzevši u obzir da je dobro poznato da su ova zanimanja naročito dobro plaćena.

Od kandidata koji žele da pohađaju ove obuke se zahteva osnovno poznavanje rada na računaru, ali isto tako i korišćenje Windows operativnog sistema, a ukoliko se odluče za početni nivo bilo kog kursa, dok se za on kandidate koji žele da pohađaju napredne obuke zahteva da poseduju osnovna znanja korišćenja konkretne platforme koja se i proučava tokom tog kursa.

Koliko traju obuke i kursevi za web programiranje?

Budući da su u pitanju tri različite vrste obuke, to je i njihovo trajanje uglavnom različito. Tako, na primer obuka i kurs za programiranje HTML, CSS i jQuery traje ukupno 36 školskih časova, a kada je u pitanju grupna nastava. Kako je u ovom slučaju definisana i dinamika, to ona podrazumeva 12 dana obuke, a kandidat prati nastavu u ukupnom trajanju od po 3 školska časa svakoga od tih dana, to jest 135 minuta dnevno. Što se tiče fonda za individualnu nastavu on u ovom slučaju podrazumeva ukupno 24 školska časa, stim što je čak i ovde definisana dinamika po kojoj se časovi održavaju, a to je tri puta nedeljno po tri školska časa.

Obuka i kurs za web programiranje Wordpress, odnosno za Joomla 3.0 imaju istovetan nastavni fond i kod grupne i kod individualne nastave, a u ovom slučaju to je 9 časova individualne nastave, to jest 9 termina po 45 minuta raspoređena onako kako to odgovara kandidatu i predavaču. Za grupnu nastavu u okviru ovih kurseva je određeno ukupno 15 školskih časova, a obuka i kurs za web programiranje u ovom slučaju traje ukupno pet dana, te kandidat svakoga od tih dana ima nastavu u trajanju od ukupno 135 minuta, što je zapravo 3 školska časa.

Koliko koštaju obuke i kursevi za web programiranje?

Svaki kurs i obuka za web programiranje ima različitu cenu i to najpre zavisi od toga da li je u pitanju grupna ili individualna nastava, pa iz tog razloga svakome koga zanima koliko košta konkretni kurs savetujemo da poseti sledeći link kako biti informisao o cenama.

Gde i kada se održava kurs i obuka za web programiranje?

Za bilo koju obuku i kurs za web programiranje da se odluči polaznik, ona se odvija u onoj poslovnici u kojoj on bude izvršio prijavu.

A svaki polaznik koji je prvenstveno zainteresovan za rad u grupama, mora da sačeka da se u onoj poslovnici u kojoj se i on prijavio, prijavi još najmanje dva zainteresovana kandidata, kako bi mogla da se oformi grupa, budući da je minimalan broj za njeno oformljene 3 polaznika. Onda kada se bude taj uslov ispunio, prijavljeni će biti obavešteni o datumu kada počinje ova vrsta obuke, odnosno o tačnim terminima.

Kada je reč o individualnoj nastavi, ona se naravno organizuje u onoj poslovnici u kojoj se polaznik prijavi, ali počinje onog trenutka kada se on i profesor dogovore i to u onim terminima koje će, takođe međusobno da usaglase.

Dodatne napomene:

  • kako sarađujemo sa Oxford Web Studiom to svim našim klijentima omogućujemo i da imaju idealnu praksu u oblasti web programiranja i to kod stručnjaka koji su dokazano najbolji u svom poslu
  • ukoliko zaposleni u nekoj kompaniji žele da pohađaju bilo koji kurs i obuku za web programiranje mogu da očekuju i prilagođavanje nastavnog plana u skladu sa njihovim potrebama
  • sva plaćanja koja se odnose na odabrani kurs polaznici vrše u onoj poslovnici Akademije Oxford u kojoj pohađaju nastavu
  • prijavljivanje je moguće izvršiti na nekoliko načina u toku cele godine, a zainteresovani kandidati mogu to da izvrše lično ili preko telefona, ali i da na onu mejl adresu koja postoji na oficijelnom sajtu ove institucije pošalju svoje podatke za prijavljivanje (kontakt podaci, koju obuku i kurs za web programiranje želi da pohađa, u kojim terminima i slično)

Kurs i obuka za HTML - početni

Kurs za HTML, početni

Osim što će osnovna znanja vezana za primenu HTML - a tom prilikom da stekne, polaznik će da nauči takođe kako se obrađuju uz njegovu pomoć i tekstualni, ali i video i audio sadržaji, te će dobiti osnovna znanja koja može dalje, po želji da nadograđuje, uzevši u obzir da je u ponudi i specijalizovani kurs i obuka za HTML - napredni.

Više za kurs i obuku za HTML - početni >>>

Kurs i obuka za HTML - napredni

Kurs za HTML, napredni

Apsolutno svako ko je imao prilike da stekne znanja vezana za rad sa HTML - om ima mogućnost da ih unapredi, te da se do detalja upozna sa korišćenjem ovog programskog jezika, a kako bi mogao da u relativno kratkom roku pristupi pravljenju konkretnih web stranica, u skladu sa ličnim ili potrebama klijenata, čime će realno i da poveća svoje šanse za zaradu.

Više za kurs i obuku za HTML - napredni >>>

Kurs i obuka za CSS - početni

Kurs za CSS, početni

Pojedinačno, sa svim onim pojmovima koji su vezani za programski jezik CSS (Cascading Style Sheet), ima priliku da se na najbolji mogući način se upozna svako ko bude bio zainteresovan da u sklopu Akademije Oxford pohađao kurs i obuku za CSS - početni.

Više za kurs i obuku za CSS - početni >>>

Kurs i obuka za CSS - napredni

Kurs za CSS, napredni

Obuka i kurs za CSS - napredni, a koji organizuje zvanično Akademija Oxford preko cele godine je namenjen svakome ko je punoletan, a ko istovremeno ima želju da znanja vezana za primenu CSS - a, koja je na bilo koji način stekao, sada podigne na viši stupanj.

Više za kurs i obuku za CSS - napredni >>>

Kurs i obuka za jQuery - početni

Kurs za jQuery, početni

Sa osnovnim karakteristikama najčuvenije JavaSkript biblioteke će se upoznati svaki pojedinačni polaznik, a koji bude odlučio da pohađa kurs i obuku za jQuery - početni.

Više za kurs i obuku za jQuery - početni >>>

Kurs i obuka za jQuery - napredni

Kurs za jQuery, napredni

Neophodno je da apsolutno svaka osoba, a koja ima želju da pohađa specijalno osmišljenu obuku i kurs za jQuery - napredni ima, na prvom mestu određeni nivo znanja i to kako HTML - a, isto tako i CSS - a. Takođe bi trebalo i da poznaje rad u JavaScript-u, čiji je jQuery biblioteka, a koja se smatra trenutno najpopularnijom.

Više za kurs i obuku za jQuery - napredni >>>

Kurs i obuka za HTML, CSS i JQuery

Kurs za HTML, CSS i JQuery | Akademija Oxford

Ovaj kurs vezan je za učenje osnova vezanih za HTML, CSS i JQUERY, kao i učenje novog HTML i CSS standarda koji se uveliko ved primenjuju, a zovu se HTML5 i CSS3. JQUERY je Javascript biblioteka koja je jako popularna i bez koje je teško zamisliti neki ozbiljan sajt (pop-up prozori, pregledi fotografija u galeriji, učitavanje slika pre ulaska na sajt, provera podržanosti Javascript-a u pretraživaču i drugo).

Više za kurs i obuku za HTML, CSS i JQuery >>>

Kurs i obuka za Wordpress

Kurs i obuka za Wordpress | Akademija Oxford

Wordpress je trenutno najpopularnije CMS okruženje za izradu sajtova, jer pruža mnoge mogućnosti s obzirom da je CMS – responzivnost (prilagođavanje veličinama ekrana poput mobilnog telefona, tableta, laptopa, stonog računara), pa se korisnici često odlučuju za njega, naročito jer postoji ogroman broj templejta za njega koje se mogu preuzeti/kupiti na Internetu, instalirati gotovi dodaci (plaginovi) poput brojača poseta, galerije, bez ručnog kodiranja (samo se instalira u Wordpress-u).

Više za kurs i obuku za Wordpress >>>

Kurs i obuka za Joomla

Kurs i obuka za Joomla | Akademija Oxford

Joomla je takođe CMS okruženje koje je u odnosu na Wordpress manje popularan ali jednako koristan i prilagodljiv.

Više za kurs i obuku za Joomla >>>

U saradnji sa Oxford Web Studiom pružamo vam najbolju praksu u oblasti web programiranja uz preko 20 stručnih predavača koji imaju velikog iskustva u radu sa HTML, CSS, Jquery, Joomla, Wordpress i celokupnim razvojem internet prezentacija.

Izrada web sajtova

Spisak gradova za školu računara - kurs za web programiranje

Česta pitanja za kurseve računara
MEĐUNARODNI ISPITI
Akademija Oxford - ECDL
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Sonja:

Zajedno sam sa koleginicama iz firme pohađala poslovni office kurs u vašoj školi. Sada smo uspešnije i u koraku sa mlađim kolegama.

Beograd - Nina:

Završila sam kurs za Web dizajn kod vas. Pozitivno sam iznenađena profesionalizmom i kvalitetom usluge koju pružate. Samo tako nastavite!

Voždovac - Jana:

Prijavila sam se na početni online AutoDESK kurs kod vas. sve pohvale za tu mogućnost. Pozdrav za sve!

Rakovica - Dejan:

Kod vas sam završio kurs za web programiranje koji mi je mnogo pomogao da nađem posao. hvala vam!

Slavija - Bogdan:

Pohađao sam kurs za SEO optimizaciju! Prezadovoljan sam. Super ste, samo tako nastavite!

Zvezdara - Mlađa:

Završio sam kurs programiranja C++! Dobio sam posao zahvaljujući vama!

Zemun - Nestor:

Kod vas sam upisao kurs Java programiranja, profesori su odlični i kvelitetno prenose znanje. Pozdrav!

Čukarica - Anđelija:

Nisam mogla da nađem posao dugo, a onda sam kod vas završila kurs za web dizajn i nakon stečenog znanja, bila sam u situaciji i da biram sebi posao! hvala vam, puno! najjači ste!

Stari grad - Dunja:

Završila sam kod vas poslovni kurs Office! Puno mi je pomoglo u poslu a i u privatnom životu!

Palilula - Marko:

Prijavio sam se za kurs pravljenja igrica i za sad sam prezadovoljan! Posle ovog upisujem i drugi kurs! Odlični ste!

Savski venac - Nenad:

Drugar i ja smo završili kod vas kurs za WEB programiranje! Otvorili smo našu sopstvenu firmu i razvili posao. Sve pohvale za vas!

Vračar - Marija:

Raspitivala sam se za kurs grafičkog dizajna. Većina prijatelja mi je preporučilo vas. Upisala sam se i završila kurs. I sada vas ja preporučujem drugima jer ste stvarno najbolji!!!

Barajevo - Veljko:

Na arhitektonskom fakultetu mi je bilo neophodno znanje Auto CAD - a, upisao sam se na vaš kurs i sada sam najbolji u grupi. Hvala vam puno!

Grocka - Dragana:

Završila sam MC office kod vas. Izuzetno sam zadovoljna cenom i znanjem koje sam stekla. Vidimo se ponovo na nekom novom kursu!

Lazarevac - Petar:

Zahvaljujući Akademiji Oxford stekao sam potrebno znanje iz oblasti Web dizajna! Šta da vam kazem, prezadovoljan sam!

Mladenovac - Peda:

Preporučujem vašu školu za sve koji imaju interesovanja iz oblasti programiranja, jer ste zaista najbolji! Pozdrav Peda

Sopot - Milena:

Prošle godine sam završila kurs za programiranje igrica u vašoj školi i odmah nakon toga pronašla posao! Hvala puno!

Surčin Pavle:

Upisao sam kurs za grafički dizajn i mogu da pohvalim profesora kao i samu školu, jer su moderni, prate sve trendove iz ove oblasti, a ja sam stekao neophodno znanje. Pozdrav svima!