Kurs i obuka za CSS - početni

Pojedinačno, sa svim onim pojmovima koji su vezani za programski jezik CSS (Cascading Style Sheet), ima priliku da se na najbolji mogući način se upozna svako ko bude bio zainteresovan da u sklopu Akademije Oxford pohađao kurs i obuku za CSS - početni. Naavnom, steći će i znanja vezana za njegovu praktičnu primenu, ali će da nauči između ostalog i na koji način se u konkretnom programskom jeziku koriste boje, te sa svim onim funkcijama koje se smatraju osnovom korišćenja ovog programskog jezika.

Kurs i obuka za CSS - početni se organizuje cele kalendarske godine i to apsolutno svakom gradu u kome organizator ima otvorenu poslovnicu.

Isto tako je bitno naglasiti i da bilo kog dana u toku godine polaznik može da pristupi prijavljivanju za pohađanje ovog kursa. Od mogućnosti mu se nudi kako prijava preko telefona jedne od poslovnica, tako i lično prijavljivanje u njenim prostorijama, a isto tako svako ko ima interesovanje za to, može i da se prijavi elektronskim putem. A u tom slučaju je potrebno da na mejl Akademije Oxford, ta osoba pošalje prvo osnovne podatke o sebi, koji uključuju prezime, ime i datum rođenja, a zatim i informacije za kontakt i na kraju, u poslovnici u kom gradu želi da prati nastavu, te bi bilo dobro da navede i za koju vrstu nastavee je taj kandidat zainteresovan.


Sve ovo pominjemo zato što je u ponudi kako individualna obuka i kurs za CSS - početni, tako isto i grupna, ali i onaj tip nastave koji podrazumeva praćenje predavanja preko interneta. Trebalo bi da svako kada se bude upisivao, navede za koju vrstu nastave je zainteresovan, a kako bi ovlašćeno lice odabrane poslovnice moglo da ga upozna sa potrebnim detaljima.

Ono što je važno da zna svaki polaznik jeste da individualni kurs i obuka za CSS - početni, a potpuno isto kao i online, podrazumeva takav način organizacije da on ima slobodu da se sa profesorom, a koji će voditi obuku, dogovori oko svega. Preciznije, trebalo bi oni da definišu i to na prvom mestu datum kada će ta nastava da počne, a zatim i dinamiku i termine.

Takođe važno je da svaki pojedinačni polaznik, a koga zanima nastava preko interneta, zna da on uz računar, mora neizostavno da ima i stabilnu internet vezu, a kojom će taj uređej da bude povezan sa internetom.

Pored ove dve vrste nastave, u ponudi je i grupna obuka i kurs za CSS - početni, a u okviru koga je svakako prisutan veći broj polaznika u jednom trenutku, to jest od četvoro do najviše njih osmoro. U ovom slučaju, organizator jedini ima pravo da odredi dinamiku i termine, ali on ne utiče na datum početka tog tipa nastave. Stvar je u tome da ova vrsta kursa počinje tek pošto se minimum 4 osobe u jednoj poslovnici prijave, jer je to ujedno i primaran uslov da se kreira jedna grupa. Ovde termini nisu podložni promenama, sem u onim retkim situacijama, a kada svi polaznici koji se nalaze u konkretnoj grupi to zahtevaju i ako koordinator za nastavu odobri.

Trebalo bi da svako ko izvrši prijavu za praćenje ove obuke, poseduje znanje korišćenja operativnog sistema Windows, odnosno svaki polaznik mora da bude aktivan korisnik interneta. Čak i ako nije zahtev, dobro bi bilo da poznaje HTML, a svakako je neophodno da poznaje rad u programu za obradu tekstualnih sadržaja. Ali se, takođe zahteva i da je svaki prijavljeni polaznik stekao znanje vezano za korišćenje onog programa koji je primarno namenjen za unos, odnosno za modifikaciju podataka.

TESTOVI


Šta obuhvata kurs za CSS - početni?

Osnovni plan, a u skladu sa čijim odrednicama se i organizuje obuka i kurs za CSS - početni predviđa da će predavač sve polaznike na početku da upozna sa osnovnim osobinama programskog jezika CSS (Cascading Style Sheet), ali i sa različitim metodama koje on podržava.

Svaki polaznik će da nauči i kako se vrši povezivanje sa HTML - om, to jest kako funkcioniše njegova implementacija u HTML. A svakako će imati prilike da stekne i ona znanja koja se odnose na podešavanje CSS - a. Takođe će se upoznati i sa primenom i korišćenjem CSS3, odnosno sa njegovim osobinama i prednostima.

Sintaksa i umetanje, takođe je jedna od tema ovog kursa, a predviđeno je i da polaznici nauče šta su to CSS atributi, ali isto tako i koje se jedinice mere primenjuju.

Biće usmerena pažnja i na specijalne efekte koji se koriste za pozadinu, te će polaznici da nauče i na koji način se vrši pravila odabir fonta i boja, ali i na koji način funkcioniše kreiranje linka, te kako se vrši umetanje i obrada slika i slično.

Profesori će ih naučiti i kako da rade sa ivičnim linijama, odnosno sa marginama, ali i na koji način treba da koriste CSS kursor sa geolokacijom i CSS Layer.

Dok se budu bavili prednostima koje CSS3 ima, odnosno dok se budu upoznavali sa njegovom osnovnim karakteristikama, predavači će ih naučiti i kako se treba koristi na pravilan način.

Trebalo bi da svako koga interesuje kurs i obuka za CSS - početni, te ko se sa uspehom završi pohađanje 15 školskih časova, a koliko je predviđeno aktualnim planom, može sasvim samostalno da ovaj programski jezik koristi, a kako bi izrađivao adekvatne web sadržaje koje on dopušta. Naravno, svakom zainteresovanom polazniku je na raspolaganju i obuka za CSS - napredni, koju mi takođe organizujemo i u okviru koje će imati prilike da znanja koja je stekao u konkretnoj oblasti podigne na znatno viši nivo.Na koji način je organizovan kurs za CSS - početni?

Ne samo da zainteresovani polaznici mogu da obuku i kurs za CSS - početni pohađaju u grupi, nego isto tako Akademija Oxford u ovom slučaju organizuje i online nastavu, ali i individualnu. A upravo od izbora svakog pojedinačnog polaznika zavisi u kojim terminima, odnosno prema kojoj dinamici će da prati predavanja, pa čak i gde će to da učini.

Prvo treba da naglasimo da je onlajn kurs i obuka za CSS - početni namenjena svakome kome više odgovara da pristupi predavanjima preko računara, ali se zainteresovani polaznici u tom slučaju uslovljavaju da osim računara, imaju i stabilnu konekciju sa internetom, uzevši u obzir da je to ujedno i osnovni uslov da bi ta vrsta nastave mogla besprekorno da se odvija.

Važno je da napomenemo i da online kurs predviđa potpuno isti način organizovanja kao i individualna nastava, a pod tim ne mislimo samo na činjenicu da je svaki prijavljeni u mogućnosti da nadležnom profesoru kaže u kojim terminima bi želeo da predavanja pohađa, nego isto tako on ima potpunu slobodu da se sa njim dogovori i o tome kojom dinamikom bi trebalo predavanja da se organizuju, te kada bi mu odgovaralo da izabrana obuka i kurs za CSS - početni počne.

Onaj polaznik koji bude izabrao da predavanja prati u grupi, ništa od svega toga neće moći da učini, uzevši u obzir da u tom slučaju isključivo organizator ima pravo da odredi i termine i dinamiku po kojoj će grupni kurs da bude organizovan. Datum početka u tom slučaju svakako ne zavisi od organizatora, već samo od broja prijavljenih polaznika u jednoj poslovnici, pošto ta vrsta nastave može da počne tek onog trenutka kada se ostvari glavni uslov. A pod tim se misli na formiranje jedne grupe, u kojoj mora da se nađe najmanje četiri polaznika, budući da je to i minimalan broj osoba za organizovanje ovog tipa nastave. Napominjemo i to da u jednoj grupi može da bude prisutno maksimum 8 osoba.

Iako se od svih polaznika koji budu izabrali baš ovu vrstu nastave zahteva prihvatanje svih pomenutih uslova, važno je da oni znaju da imaju pravo, a onda kada im navedeni termini uopšte ne odgovaraju, da zahtevaju zvanično njihovu promenu. Isto tako moraju biti svesni činjenice da mi imamo pravo da im tu promenu ne omogućimo, pošto se sve bazira na proceni koordinatora za nastavu te poslovnice, a koji mora da utvrdi da li bi eventualno ta promena uticala na ma koji drugi kurs koji se na istom mestu odvija, pa tek posle toga i može da donese konačnu odluku.

Kome je namenjena obuka za CSS - početni?

Uzevši u obzir da je u pitanju početni kurs, to svakako nije iznet zahtev da je polaznik imao dodira sa CSS - om, ali zato postoje neki osnovni uslovi koje on svakako mora da ispoštuje.

Tu se, na prvom mestu misli na činjenicu da mora da bude upoznat sa korišćenjem interneta, te bi trebalo da je i njegov aktivan korisnik. Podrazumeva se, takođe i da polaznik zna da radi u okviru Wwindows okruženja, a potrebno je i da svako koga zanima obuka i kurs za CSS - početni zna da radi u onim programima koji služe za unos podataka, ali i u onima koji se koriste za unošenje tekstualnog sadržaja.

Pored svih navedenih znanja, vrlo je važno i da polaznik bude punoletan, a prema zvaničnom zakonu Republike Srbije.

Koliko traje kurs i obuka za CSS - početni?

Predviđenim nastavnim programom, a prema kome se sprovodi obuka i kurs za CSS - početni, svaki polaznik je u obavezi da pohađa ukupno 15 školskih časova.

Podrazumeva se da samo od njegovog izbora, a vezano za vrstu nastave koju želi da pohađa, zavisi i prema kom principu će ti časovi da budu raspoređeni, odnosno kojom dinamikom će se konkretni kurs i obuka za CSS - početni odvijati.

Koliko ukupno košta obuka i kurs za CSS - početni?

U skladu sa zvaničnim cenovnikom organizatora, određeno je da online kurs i obuka za CSS - početni košta ukupno 15 000 RSD.

Kada je u pitanju grupna nastava, tada je potrebno izdvojiti 10 000 RSD, dok je cena individualne obuke 15 000 RSD.

Plaćanje je svaki polaznik dužan da izvrši u određenom roku, o kome će biti informisan prilikom upisivanja, a to treba da učini upravo u poslovnici u kojoj se odvija individualna ili grupna obuka i kurs za CSS - početni. U slučaju da je njegov izbor online nastava, predviđeno je da on plaćanje svakako vrši u poslovnici u kojoj se i prijavio, to jest upisao.

Gde i kada se održava obuka za CSS - početni?

Da bi polaznik mogao da bude informisan o svim detaljima koji se odnose kako na mesto, tako i na vreme održavanja ovog kursa, od njega se očekuje da se opredeli za jednu od vrsta nastave koje se trenutno nalaze u zvaničnoj ponudi organizatora, a pošto se svaka od njih odvija prema jasno određenim pravilima.

Naime, u ponudi su kako individualna, tako i grupna obuka i kurs za CSS - početni, a svakome ko je zainteresovan je na raspolaganju i mogućnost takozvanog učenja na daljinu, to jest onaj kurs koji polaznik pohađa preko interneta.

Što se tiče rada u grupama, određeno je da u njima može da bude najviše osmoro polaznika, dok je minimalan broj prijavljenih za formiranje konkretne grupe njih četvoro, pa samim tim to i jeste primaran uslov da bi grupni kurs i obuka za CSS - početni mogla da bude organizovana u jednoj od brojnih poslovnica organizatora.

Isto tako, polaznici se informišu da ovaj tip nastave predviđa takav princip organizovanja da samo organizator ima pravo da odredi najpre termine u kojima će predavanja da se organizuju, a potom i dinamiku, u skladu sa kojom se očekuje da polaznik nastavu i pohađa.

Ostale dve vrste nastave koje smo naveli se, manje - više organizuju na isti način, ali svakako na različitim mestima. Stvar je u tome da online obuka i kurs za CSS - početni predviđa da polaznik može da je prati sa bilo kog mesta gde ima neprekidan pristup računaru, a uz uslov da konkretan uređaj ima stabilnu konekciju sa internetom. Kao i individualna, tako je i online obuka namenjena samo jednom polazniku, a on ima izuzetno veliku slobodu u donošenju odluka i to vezano za apsolutno sve detalje koji se tiču samog kursa. Zapravo, neko ko se bude odlučio da predavanja pohađa na jedan od tih načina, treba sa predavačem koji je zadužen da vodi konkretnu obuku, da precizira, na prvom mestu datum kada ce individualni, odnosno online kurs da počne. Nakon toga se podrazumeva da će oni da se dogovore i oko tačnog termina, te i da se usaglase kako će predviđenih 15 školskih časova da budu raspoređeni.

Dodatne napomene:

  • ona kompanija koja je zainteresovana da određena grupa njenih zaposlenih pohađa pomenutu obuku će od strane organizatora dobiti najbolje uslove, te ukoliko je potrebno biće izvršene i određene korekcije u okviru zvaničnog nastavnog programa, što će svakako biti urađeno u najkraćem mogućem roku
  • kurs i obuka za CSS - početni se plaćaju direktno u poslovnici i to u skladu sa tada aktuelnim cenovnikom
  • svako ko je zainteresovan, može da se prijavi za pohađanje nastave direktno u jednoj od poslovnica, to jest preko njenog telefona cele godine, a može i da u bilo kom trenutku pošalje mejl i to na zvaničnu adresu organizatora, u kome će navesti sve svoje podatke

Spisak gradova za kurs za CSS - početni

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje