Kurs i obuka za jQuery - napredni

Neophodno je da apsolutno svaka osoba, a koja ima želju da pohađa specijalno osmišljenu obuku i kurs za jQuery - napredni ima, na prvom mestu određeni nivo znanja i to kako HTML - a, isto tako i CSS - a. Takođe bi trebalo i da poznaje rad u JavaScript u, čiji je jQuery biblioteka, a koja se smatra trenutno najpopularnijom.

Od svakog prijavljenog polaznika, Akademija Oxford koja i zvaničnino taj kurs organizuje, prvo zahteva da bude punoletan, te je potrebno i da on poseduje znanje rada na računaru, a smislu da je imao prilike da koristi Windows operativni sistem, a sa brojnim njegovim funkcijama. Pored toga, polaznik svakako mora da zna da radi sa tekstom, to jest da koristi program koji je za njegovu obradu i namenjen. Ali je potrebno da on poznaje korišćenje konkretnih programa, te da zna samostalno da kreira određeni tekstualni sadržaj i da ga, po potrebi modifikuje. A to isto se odnosi i na rad sa podacima, uzevši u obzir da se zahteva da svaki prijavljeni polaznik im i zavidan nivo znanja vezanih za korišćenje programa za obradu i unos podataka.

Kako se obuka i kurs za jQuery - napredni odvija prema smernicama tačno definisanog programa, a u toku cele godine, organizator svakom zainteresovanom polazniku pruža priliku da prijavu izvrši kad god poželi. Takođe, ovo navodimo najpre zato što polaznik ima mogućnost da to učini preko mejla i to u bilo koje vreme, ali je tada vrlo važno i da on u konkretnom mejlu navede sve potrebne informacije, Preciznije, treba da svakako osim imena, odnosno prezimena i datuma rođenja, navede i podatke za kontakt, kao i informaciju u kom gradu želi da pomenutu obuku i pohađa, to jest da li u formi individualne, online ili grupe nastave.


Polaznik koji želi, svakako može da pohađa obuku online, ali on sem računara, u svakom slučaju mora da ima i stabilnu vezu sa internetom, jer tako može da pohađa navedeni tip nastave maksimalno kvalitetno.

Napominjemo i to da se online kurs i obuka za jQuery - napredni organizuje potpuno na isti način kao i individualni kurs. A to primarno znači da je prisutan samo jedan polaznik i profesor, kao i da taj polaznik u tom slučaju ima pravo da naglasi profesoru u kojim terminima mu najviše odgovara da konkretan kurs pohađa, to jest kojom dinamikom želi da se nastava tada odvija. Uz to, oni bi svakako trebalo i da se dogovore oko tačnog datuma kada konkretna obuka treba da počne.

A za grupnu nastavu važi potpuno drugačiji način organizovanja, jer tada polaznik ima obavezu da prihvati i dinamiku i termine, a njih u ovom slučaju određuje organizator. Ono što je važno naglasiti kada je u pitanju ova vrsta nastave, jeste činjenica da se od svakog prijavljenog polaznika zahteva da sačeka ispunjenje osnovnog uslova za njeno odvijanje. Pod tim se misli na prijavljivanje najmanje četiri polaznika u toj poslovnici, a najpre zato što se to smatra osnovnim uslovom za njen početak, jer će nakon toga biti formirana konkretna grupa. Takođe, polaznici treba da znaju i da Akademija Oxford posebno vodi računa o kvalitetu nastave, pa iz tog razloga u grupama nikada ne može da bude prisutno više od osmoro polaznika u isto vreme.

Ako se ikada budemo godilo da predviđeni termini u sklopu grupne obuke ne odgovaraju ni jednom članu određene grupe, oni to moraju da navedu svom profesoru, kao i da zvanično iznesu zahtev za promenom tih termina. Nakon što koordinator za nastavu u toj poslovnici bude izvršio adekvatnu procenu i to celokupne situacije u njoj, on može da dopusti tim polaznicima da pristupe promeni, ali isto tako i ne mora, jer zaista sve zavisi od nastavnog programa za konkretnu poslovnicu. Jednostavnije rečeno, koordinator za nastavu neće da dozvoli promenu termina, a bez obzira što su je svi polaznici u toj poslovnici zvanično zahtevali, posebno u onim situacijama kada postoji i najmanja sumnja da bi konkretna promena poremetila ostale vrste nastave koje se takođe tu organizuju.

TESTOVI


Šta obuhvata kurs za jQuery - napredni?

Kada se uzme u obzir činjenica da je u pitanju napredni nivo poznavanja jQuery - ja, te se smatra da svako koga interesuje obuka i kurs za jQuery - napredni ima dovoljan nivo znanja HTML - a, kao i CSS - , to znači da predavači uopšte neće tome posvetiti neku naročitu pažnju. Isto tako, oni neće naročito pominjati ni način korišćenja JavaScript - a, jer to sve spada u osnovne zahteve, a koje neizostavno mora da ispuni svaki pojedinačni polaznik, koji želi da pohađa navedeni kurs prema jasno definisanim pravilima organizatora.

Podrazumeva se i da će fokus biti na naprednim opcijama, a gde će polaznici da nauče na koji način funkcioniše kako meni slajdera, tako isto i galerije, i to u okviru jQuery - ja.

Isto tako će profesori da upoznaju sve zainteresovane i sa korišćenjem različitih tipova naprednih efekata, odnosno naučiće ih i da određene napredne opcije koje su dostupne, svakako primenjuju kda se budu bavili animacijom.

Svaki zainteresovani polaznik će imati prilike i da nauči na koji način se manipuliše različitim vrstama sadržaja, a u okviru ove JavaScript biblioteke. Uglavnom su te napredne funkcije vezane za obradu fotografija, a što je isto oblast sa kojom se upoznaju sve osobe koje pohađaju obuku i kurs za jQuery - napredni.

Pored svega što smo ovom prilikom naveli, naglašavamo i da će polaznici da nauče na koji način funkcionišu takozvani selektori i to u okviru ove biblioteke. Uz to, predavači će da ih upoznaju i sa takozvanim Light box scriptum, a čija je uloga posebno vidljiva kada se vrši prikaz fotografija.

Takođe se očekuje da neko ko bude završio kurs i obuku za jQuery - napredni bude i u potpunosti sposoban da koristi sve dostupne napredne funkcije, a koje ova popularna biblioteka svakako nudi, te čak i da piše kompleksne skripte. Generalno, ta osoba će biti u mogućnosti da pravi najrazličitije animacije, ali i da koristi napredne funkcije, a koje konkretna jQuery biblioteka svakako može da ponudi.Kako je organizovan kurs za jQuery - napredni?

Online, grupna i individualna obuka i kurs za jQuery - napredni su u zvaničnoj ponudi organizatora, a primarno su namenjeni onim osobama koje su zainteresovane da unaprede svoje znanje vezano za korišćenje konkretnog programskog jezika.

Očekuje se od svakog pojedinačnog polaznika da odabere jednu od ponuđenih vrsta nastave i da to navede prilikom upisa, a kako bi mogao od koordinatora za nastavu u okviru konkretne poslovnice organizatora da dobije sve neophodne informacije, uzevši u obzir da se razlikuje način organizacije nastave za sve pomenute.

Individualni i online kurs i obuka za jQuery - napredni se organizuju prema istom principu, a razlika je u mestu pohađanja. Dok individualni, polaznik prati u jednoj od poslovnica Akademije Oxford, dotle online nastavu on može da pohađa sa apsolutno bilo kog mesta gde mu je omogućen pristup računaru i stabilna internet veza, a uzevši u obzir da je to jedini uslov za pohađanje ovog tipa nastave. Kada je u pitanju njihovog organizovanja, predviđeno je da profesor i svaki pojedinačni polaznik treba da se usaglase oko datuma početka izabranog tipa nastave, na prvom mestu, a zatim i da odrede termine u kojima će predavanja da budu održavana, mada je isto tako potrebno i da oni zajedno preciziraju dinamiku.

Budući da se grupni kurs i obuka za jQuery - napredni uvek organizuje za najmanje četiri osobe, a osmoro polaznika najviše može biti prisutnu u jednoj grupi, to znači da se od svakog ko bude izabrao baš taj tip nastave, svakako zahteva da nakon prijavljivanja sačeka da se u okviru konkretne poslovnice organizatora prijavi dovoljan broj polaznika, kako bi grupa od najmanje četiri osobe mogla da bude u njoj formirana. Ipak, ono što je karakteristika za ovu vrstu nastave svakako su termini i dinamika, jer su oni određeni od strane organizatora i polaznik nema drugu opciju, nego da ih se u potpunosti pridržava.

Iako Akademija Oxford svakako ne radi to često, već u vrlo retkim situacijama, ponekad kao organizator, ona može da dopusti i izmenu termina kod ove vrste nastave, ali isključivo kada se utvrdi da ona neće imati uticaja na ostale kurseve koji se tu, takođe organizuju. Potrebno je da tada svaki pojedinačni polaznik koji je član konkretne grupe zvanično zahteva izmenu termina od profesora, to jest od koordinatora za nastavu u toj poslovnici.

Kome je kurs za jQuery - napredni namenjen?

Kada se uzme u obzir činjenica da je u pitanju obuka i kurs za jQuery - napredni, jasno i da se pred svakog ko je zainteresovan za pohađanje stavlja zahtev da je savladao osnovno korišćenje jQuery - a, ali je isto tako je neophodno i da prijavljeni polaznik poznaje osnovno korišćenje kako HTML - a, tako isto i CSS - a, te da poznaje JavaScript.

Takođe trebalo bi svakako da zna da radi u okviru operativnog sistema Windows, ali i da je upoznat sa korišćenjem interneta, tačnije treba da bude njegov aktivan korisnik. Očekuje se svakako i da osoba koja se prijavljuje za pohađanje ovog kursa poseduje dovoljno znanja da može samostalno da koristi programe koji se primenjuju za unos podataka i tekstualnih sadržaja, odnosno za njihovu adekvatnu obradu.

Svakako je vrlo važan uslov, a koji je stavljen pred svakoga koga interesuje obuka i kurs za jQuery - napredni vezan za uzrast, uzevši u obzir da se zahteva da prijavljeni polaznik obavezno bude punoletan.

Koliko traje obuka za jQuery - napredni?

Nastavni fond od koga je i sačinjen kurs i obuka za jQuery - napredni ukupno predviđa 15 školskih časova (po 45 minuta).

Način na koji će oni biti raspoređeni se, svakako razlikuje u zavisnosti od toga da li neko pohađa nastavu preko interneta, odnosno grupni ili individualni kurs.

Koliko košta obuka i kurs za jQuery - napredni?

Ukupno 10 000 RSD je potrebno da izdvoji svaki polaznik koga zanima kurs i obuka za jQuery - napredni, a koja se odvija u formi grupne nastave.

Onaj polaznik kome, iz bilo kog razloga odgovara da nastavu prati samostalno i to u okviru poslovnice Akademije Oxford, a koju bude lično izabrao, treba da plati ukupno 15 000 RSD, jer je to cena individualne nastave.

Što se tiče one vrste obuke koja se prati preko interneta, za nju je potrebno takođe izdvojiti 15 000 RSD.

Bez obzira za koju od navedenih vrsta nastave da se polaznik odluči prilikom upisa, on je svakako u obavezi da plaćanje vrši direktno u poslovnici u kojoj pohađa obuku, to jest u onoj gde se upiso, a u slučaju da se odlučio za pohađanje nastave preko interneta.

Gde i kada se održava kurs i obuka za jQuery - napredni?

Predviđeno je da apsolutno svako koga interesuje obuka i kurs za jQuery - napredni odluči da li će nastavu da pohađa preko interneta ili će odabrati neku drugu ponuđenu opciju, a koje podrazumevaju njenu organizaciju u okviru odabrane poslovnice.

Naime, potrebno je da svako ko se prijavi, zna i da ovaj kurs predviđa tri tipa nastave, to jest kako grupnu i individualnu, tako isto i onu obuku koja se odvija preko interneta.

A ono što je specifično za rad u grupi, jeste ne samo da je prisutno od četvoro do osmoro polaznika u isto vreme, nego i činjenica da termine u kojima se časovi održavaju određuje organizator, kao što on precizira i dinamiku.

Međutim individualni i online kurs i obuka za jQuery - napredni se odvijaju tako da svaki pojedinačni polaznik sa profesorom koji će tom prilikom biti zadužen i da vodi nastavu, treba da ustanovi prvo tačan datum početka, a potom i da sa njim usaglasi precizne termine, odnosno dinamiku. Vrlo je važno i da svi polaznici dobiju informaciju da grupni kurs može da bude organizovan u svakoj poslovnici Akademije Oxford, a u kojoj se bude formirala jedna grupa, to jest u kojoj se najmanje četiri polaznika u približno isto vreme bude prijavilo.

Što se tiče mesta održavanja, imajte na umu da organizator poslovnice ima u skoro svim gradovima naše zemlje, tako da će isključivo od vas i da zavisi u kojoj od njih ćete nastavu pohađati, ali svakako o tome imate obavezu da ovlašćeno lice obavestite prilikom prijavljivanja, odnosno upisivanja.

Dodatne napomene:

  • Akademija Oxford nudi mogućnost kompanijama da izvrši prilagođavanje nastavnog programa, a uslučaju da postoji potreba da ovaj kurs pohađa određeni broj zaposlenih
  • u toku cele godine je otvorena mogućnost za prijavljivanje i to ili preko mejla ili u odabranoj poslovnici, lično, a takođe postoji mogućnost i prijave putem telefona
  • polaznik je obavezan da plaćanje izvrši u jasno definisanom roku, a u skladu sa tada aktuelnim cenovnikom i to direktno u poslovnici u kojoj se obuka i kurs za jQuery - napredni odvija

Spisak gradova za kurs za jQuery - napredni

ISPITNI CENTRI
  • Cambridge English - Ispitni centar
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje