Kurs i obuka za CSS - napredni

Obuka i kurs za CSS - napredni, a koji organizuje zvanično Akademija Oxford preko cele godine je namenjen svakome ko je punoletan, a ko istovremeno ima želju da znanja vezana za primenu CSS - a, koja je na bilo koji način stekao, sada podigne na viši stupanj.

Podrazumeva se, takođe da neko ko se prijavljuje za pohađanje nastave, mora da aktivno koristi internet, kao i da odlično poznaje rad u Windows okruženju, te da zna i odlično da rukuje programom za razmenu elektronskih poruka. Vrlo važan zahtev koji se stavlja pred apsolutno svakoga koga interesuje kurs i obuka za CSS - napredni, podrazumeva da je polaznik odlično savladao rad u programu koji se koristi za unos i obradu podataka, ali isto tako i da zna da radi u onom programu, a koji je namenjen kako unosu, isto tako i obrađivanju tekstualnih sadržaja.

Za vreme trajanja nastave će svaki polaznik da se upozna ne samo sa naprednim opcijama koje programski jezik CSS svakako nudi, već i sa njegovom integracijom sa HTML - om, pa se upravo iz tog razloga i zahteva da zainteresovani polaznik poznaje i njegovo korišćenje.


Važno je da svako ko ima želju ova, ali i mnoga druga znanja stekne, na vreme izvrši prijavu za pohađanje, a to može da učini na nekoliko načina. Bilo kog dana u toku godine polaznicima se, sem mogućnosti da prošetaju do jedne od poslovnica organizatora i na taj način izvrše prijavu, takođe pruža prilika ili da tu poslovnicu kontaktiraju putem telefona ili da zvanično prijavljivanje izvrše elektronski. A ako se odluče za tu opciju, neophodno je da na oficijelni mejl pomenute institucije pošalju sve bitne podatke, koji će naravno da uključuju njihovo ime i prezime, odnosno broj telefona i datum rođenja, ali isto tako i informacije u kom gradu bi želela da pohađaju obuku, a budući da mi poslovnice imamo trenutno na preko 20 lokacija i to na teritoriji cele zemlje.

Poželjno je, mada ne i obavezno da polaznik tada navede i da li ga zanima online, grupna ili individualna obuka i kurs za CSS - napredni, jer će od toga i zavisiti uslovi koje mora da ispuni. Naime, svaki onaj polaznik koji bude odabrao grupnu nastavu će biti prinuđen da sačeka prijavljivanje dovoljnog broja osoba u toj poslovnici, jer je potrebno prvo da bude kreirana grupa od minimum 4 polaznika, pa tek onda da se pristupi pohađanju ovog tipa nastave. Maksimalan broj polaznika u jednoj grupi može biti 8, ali svakako je neophodno da se najmanji broj njih prijavi, kako bi kurs mogapo da počne. A organizator određuje u tom slučaju ne samo termine održavanja, nego i dinamiku, te je važno je da svaki pojedinačni polaznik ima na umu da nije predviđena promena termina kod ovog tipa obuke. Tačnije, osim u vrlo retkim situacijama, to jest onda kada svaki pojedinačni polaznik u jednoj grupi to zahteva zvanično i pod uslovom da kordinator za nastavu proceni da ta promena ne bi ugrozila nijedan kurs, a koji se isto u konkretnoj poslovnici organizuje.

Kada je u pitanju online kurs i obuka za CSS - napredni, odnosno individualna, naglašavamo da se one organizuju na različitim mestima, ali prema potpuno istom principu. Tačnijem online obuku polaznik pohađa sa mesta gde mu je dozvoljen neometani pristup računaru preko koga prati predavanja, a koji mora da ima stabilnu internet vezu, dok je individualna nastava, a koja je takođe predviđena za jednog polaznika, treba da bude organizovana u odabranoj poslovnici organizatora. Ovde svaki polaznik sa nadležnim predavačem dogovara apsolutno sve detalje, to jest definiše kako dinamiku i termine, tako i datum početka.

Važno je da napomenemo da će svaki predavač u potpunosti nastojati da na najlakši mogući način prenese znanja, a koja su obuhvaćena zvaničnim nastavnim planom prema kome se obuka i kurs za CSS - napredni i odvija. Budući da su u pitanju iskusni stručnjaci, mi možemo da siguramo da će svaki polaznik biti i više nego zadovoljan.

TESTOVI


Šta kurs za CSS - napredni obuhvata?

Samim tim što se očekuje da je svaki pojedinačni polaznik već savladao osnovnu upotrebu CSS - a, to će i fokus ove obuke svakako biti usmeren na sve one napredne funkcije, a koje su u tom slučaju dostupne.

Prvenstveno će predavači polaznike da upoznaju sa načinom na koji HTML mogućnosti mogu da se prošire i to isključivo uz primenu CSS, a biće upoznati i sa naprednim korišćenjem sintakse, ali i sa svim onim tehnikama koja se kod ovog programskog jezika se primenjuju.

Osnovni cilj koji obuka i kurs za CSS - napredni ima jeste da polaznik nauči da izgrađuje takozvane Responsive stranice, odnosno da se upozna sa karakteristikama Responsive dizajna.

Polaznici će da nauče i koje su to osnovne karakteristike takozvane Bootstrap biblioteke, a biće upoznati i sa načinom njene izgradnje, te sa svim onim naprednim funkcijama koje su u tom slučaju i dostupne.

Selektori je takođe tema ovog kursa, a gde će se polaznici upoznati, pored ostalog i sa načinom za pravilno dodavanje Drop down menu - ja, odnosno sa svim onim svojstvima ovog programskog jezika, a koja se koriste kada je potrebno da se definiše izgled različitih elemenata na jednoj stranici.

Isto tako se podrazumeva i da će naučiti šta su to CSS atributi, ali i na koji način su oni zvanično podeljeni. Savladaće znanja potrebna za pravilnu primenu boja, te će ih profesori upoznati i sa time na koji način može da se izvrši resetovanje, odnosno kada i ako je to potrebno učiniti.

Koja su to napredna svojstva u obradi teksta, a zatim i na koji način se organizuje kompletan sajt, te kako se primenjuju u takvim situacijama napredna svojstva ovog programskog jezika su sve teme sa kojima će se sresti svako ko kurs i obuku za CSS - napredni pohađa.

Naravno, biće reči i o CSS3 i njegovoj primeni, a tu će polaznici da nauče na koji način se radi sa animacijama i tranzicijama, ali i sa transformacija, dok će ih predavači uputiti i u to na koji način se određena svojstva koja CSS3 neizostavno ima primenjuju za pozadinu i tekst.

Profesori upoznaju polaznike i sa CSS jedinicama, a gde će oni da nauče koje su to relativne, ali isto tako i koje su apsolutne jedinice. Pored toga, predviđeno je i da svaki polaznik nauči šta su to klase i ID, odnosno koje su njihove osnovne karakteristike, te na koji način se dele i šta je to što ih razlikuje.

Obuka i kurs za CSS - napredni u završnom delu predviđa da će svaki polaznik da nauči i na koji način treba pravilno da se konkretan pretraživač testira na ovaj programski jezik.

Uzevši u obzir da će svaki pojedinačni polaznik sasvim sigurno da dostigne napredni nivo znanja CSS - a, očekuje se da će on maksimalno kvalitetno, ali i kreativno moći i da izradi konkretnu web stranicu ,a prema pravilima koja na vodi ovaj programski jezik i sa kojima će se on upoznati za vreme trajanja ove obuke.Kako je organizovan kurs za CSS - napredni?

Za svakoga koga interesuje obuka i kurs za CSS - napredni je od velike važnosti i podatak da mi organizujemo kako nastavu u grupi, isto tako i preko interneta, te se u redovnom programu nalazi i individualna obuka. Samo iz tog razloga naglašavamo da svako ko izvrši prijavu za pohađanje, ima apsolutno pravo da odabere upravo onaj tip nastave koji mu najviše odgovara.

U principu, samo se način organizovanja grupne obuke razlikuje, dok se individualna i online kurs i obuka za CSS - napredni sprovode na potpuno isti način. A jedina razlika između ova dva tipa nastave je vezana za mesto organizovanja, budući da polaznik individualnu pohađa u prostorijama jedne od naših poslovnica, a online sa onog mesta gde ima pristup računaru i to bez ikakvih smetnji, uz uslov da ima i stabilnu internet konekciju, a preko koje taj uređaj svakako mora da bude spojen sa internetom. Ono što je specifično kod ova dva tipa nastave jeste što svaki polaznik ima pravo da predavaču, to jest koordinatoru za nastavu određene poslovnice, stavi do znanja kada želi da taj kurs počne, odnosno u kojim terminima mu i najviše odgovara da nastavu prati, kao i prema kojoj dinamici želi da se ta predavanja organizuju. A sve to će on da dogovori sa njima, te je važno i da zna da i online i individualna nastava, svakako predviđaju prisustvo isključivo jednog polaznika.

Grupna obuka i kurs za CSS - napredni, sa druge strane predviđa sasvim drugačiji način organizovanja, a ne zato što isključivo podrazumeva i istovremeno prisustvo od četvoro do osmoro osoba, nego i zato što je organizator u ovom slučaju zadužen da definiše termine i dinamiku. Postoji samo jedna stvar koju u ovom slučaju organizator ne može da odredi, a ona se tiče datuma početka nastave. Razlog za to jeste što grupna obuka ne može da počne brzo pošto pojedinačni polaznik izvrši prijavu, jer se zahteva da se u okviru jedne od naših poslovnica kreira grupa, a u kojoj mora da se nađe najmanje četiri osobe, budući da je to i osnovni uslov da bi ovaj tip nastave uopšte mogao da bude organizovan. Takođe je bitno da svaki polaznik, a kome najviše odgovara upravo ovaj tip nastave, ima na umu da promena termina može da bude dozvoljena u izuzetno retkim situacijama. Preciznije rečeno, isključivo onda kada apsolutno svaki pojedinačni polaznik od profesora bude zahtevao da promena već određenih termina bude izvršena. Nakon što koordinator za nastavu bude izvršio adekvatnu procenu celokupne situacije, postoji mogućnost da on tu promenu odobri. Međutim, sve to treba uzeti sa dozom rezerve, budući da se lako može desiti da on odbije da tim polaznicima ispuni zahtev, a ukoliko bude utvrdio da bi na taj način došlo do ugrožavanja bilo koje obuke koja se isto tako u toj poslovnici organizuje.

Kome je kurs za CSS - napredni namenjen?

Na prvom mestu napominjemo da je obuka i kurs za CSS - napredni isključivo namenjena osobama koje su prema zakonima naše zemlje punoletne, a uzevši u obzir da je u pitanju napredni kurs jasno je da se podrazumeva da prijavljeni polaznik mora da poseduje određeni nivo znanja CSS - a.

Isto tako se od njega očekuje da aktivno koristi internet, kao i Windows operativni sistem, te da poznaje i sve njegove mogućnosti. Potrebno da polaznik zna da koristi one programe koji su namenjeni kako unosu podataka, tako isto i unosu tekstualnog sadržaja.

Koliko traje obuka za CSS - napredni?

Svaki polaznik bez obzira da li ne zanima individualna grupna ili online obuka i kurs evra da pohađa predavanja u trajanju od ukupno 15 školskih časova za svaku od pomenutih vrsta nastave se razlikuje i dinamika prema kojoj su tih 15 časova raspoređeni tako da će onaj polazni koji nastavu pohađa u grupi morati da prihvati termine koje određuje organizatora dok ih u ostalim slučajevima on precizira sa profesorom koji će i da drži obuku.

Koja je cena kursa za CSS - napredni?

Prema jasno definisanom cenovniku, a koga se u potpunosti Akademija Oxford pridržava, obuka i kurs za CSS - napredni košta 10 000 RSD i to onda kada se polaznik odluči za grupnu nastavu.

A ukoliko je njegov izbor praćenje predavanja online, tada je potrebno da plati 15 000 RSD, dok isto toliko košta i individualni kurs i obuka za CSS - napredni.

Naglašavamo da je polaznik dužan da ispoštuje definisani način plaćanja i da sve svoje obaveze u tom smislu izvrši u onoj poslovnici u kojoj će ovaj kurs i da pohađa. Ako on odluči da predavanja prati preko interneta, svakako će plaćanje da izvrši u onoj poslovnici organizatora u kojoj je i pristupio upisivanju.

Kada i gde se održava obuka za CSS - napredni?

Kako Akademija Oxford svakome ko je zainteresovan da pohađa pomenutu obuku nudi mogućnost da to učini na tri načina (individualna, online i grupna), to će vreme i mesto njihovog održavanja zavisiti samo od toga koju od pomenutih vrsta će polaznik da izabere prilikom upisa. A pre nego što to bude učinio, svakako je vrlo važno i da poseduje jasne informacije o načinu organizovanja svakog pojedinačnog tipa nastave.

Naime, individualna obuka i kurs za CSS - napredni podrazumeva da je prisutan samo jedan polaznik u toku predavanja, a ona se organizuje u prostorijama one poslovnice Akademije Oxford koju polaznik bude lično odabrao. Takođe će se tu on o tačnim terminima dogovoriti sa profesorom koji je nadležan, odnosno sa koordinatorom za nastavu. Osim o terminima, oni takođe treba da se usaglase i oko dinamike, te da odrede i kog datuma će individualni kurs da počne.

Potpuno isti princip organizovanja podrazumeva i online nastava, ali nju polaznik pohađa preko interneta. Međutim, da bi mu i bilo omogućeno da nesmetano prati predavanja u ovom slučaju, taj polaznik ima obavezu i da obezbedi računar, a kako bi imao sredstvo preko koga će da prati nastavu, te isto tako i internet konekciju, ali za koju se zahteva da bude stabilna.

Pored ova dva tipa nastave, postoji još i kurs i obuka za CSS - napredni, a koja se organizuje za četvoro do osmoro polaznika maksimalno u isto vreme. Specifičnost grupne nastave se odnosi na jasno određenu dinamiku, ali i termine, a za to je uvek zadužen organizator. Jedino gde postoji ograničenje kada je reč o ovoj vrsti nastave, jeste u datumu njenog početka, uzevši u obzir da je svaki pojedinačni polaznik u obavezi da prihvati uslov, a koji je vezan za formiranje grupe. Da budemo jasniji, tek nakon što se u poslovnici u kojoj je neko već izvršio prijavu za ovu vrstu nastave, bude prijavilo još najmanje 3 polaznika i to tako da ih bude ukupno četvoro zainteresovanih, smatraće se da je formirana jedna grupa od minimalnog broja članova i samim tim će biti i ostvaren uslov za početak tog tipa nastave. Podrazumeva se da će svi koji su se pre toga već prijavili, od strane organizatora, a u propisanom roku biti informisani o potrebnim detaljima, koji su vezani za pohađanje tog tipa nastave.

Dodatne napomene:

  • prijavljivanje se vrši na nekoliko načina i to bilo kog dana u toku godine preko mejla, odnosno u radno vreme odabrane poslovnice putem broja njenog telefona ili direktno u njenim prostorijama
  • svaka firma koja je zainteresovana da kurs i obuku za CSS - napredni pohađa određeni broj njenih zaposlenih, treba da se direktno obrati ovlašćenom licu u izabranoj poslovnici, a kako bi eventualno nastavni plan bio prilagođen njihovim zahtevima
  • direktno u poslovnici u kojoj polaznik pohađa nastavu, on treba da izvrši i plaćanje na koje se obavezao i to u skladu sa cenom koja je navedena u tada aktuelnom cenovniku

Spisak gradova za kurs za CSS - napredni

ISPITNI CENTRI
  • Cambridge English - Ispitni centar
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje