Kurs i obuka za HTML - početni

U skladu sa odredbama zvaničnog nastavnog plana, a u okviru Akademije Oxford, koja je i organizator, svaki punoletan polaznik ima priliku da pohađa obuku i kurs za HTML - početni.

Osim što će osnovna znanja vezana za primenu HTML - a tom prilikom da stekne, polaznik će da nauči takođe kako se obrađuju uz njegovu pomoć i tekstualni, ali i video i audio sadržaji, te će dobiti osnovna znanja koja može dalje, po želji da nadograđuje, uzevši u obzir da je u ponudi i specijalizovani kurs i obuka za HTML - napredni.

Budući da poslovnice organizatora nalaze najpre na nekoliko lokacija u glavnom gradu naše zemlje, a zatim i na teritoriji mnogih većih gradova, poput recimo Kragujevca, Niša i Novog Sada, ali i u mnogim drugim (Kraljevo, Jagodina, Subotica, Čačak, Ćuprija i drugi), to zaista svako koga interesuje kurs i obuka za HTML - početni ima priliku da dođe i lično se, u jednoj od poslovnica prijavi za pohađanje nastave. Naravno, svaki zainteresovani polaznik isto tako može i da kontaktira putem telefona konkretnu poslovnicu, a postoji mogućnost i da na mejl adresu organizatora pošalje sve podatke važne za prijavu. U tom mejlu bi trebalo da sem imena i prezimena, odnosno datuma rođenja, takođe navede i podatke za kontakt, ali i da naglasi u kom gradu je zainteresovan da pohađa ovu obuku.


Naglašavamo da su svi predavači koji vode ovaj kurs, ne samo dugi niz godina u ovom poslu, nego je reč o iskusnim IT stručnjacima i to upravo onima koji su posebno fokusirani na rad sa HTML - om, što nesumnjivo znači da će oni sigurno na najbolji mogući način sva znanja koja su predviđena zvaničnim nastavnim planom da prenesu polaznicima.

Obuka i kurs za HTML - početni se odvija na tri različita načina, te se iz tog razloga i očekuje da svaki polaznik prilikom prijave, odnosno upisa, navede da li želi da nastavu prati preko interneta, to jest u okviru online kursa ili mu više odgovara individualna, to jest grupna obuka.

Kako online, tako i individualna nastava se, jednostavno rečeno odvijaju prema istom principu, a jedino što se u tom slučaju razlikuje jeste mesto održavanja. Reč je o tome da polaznik koji izabere neku od njih, dobija mogućnost da predavaču naglasi kada želi da kurs i obuka za HTML - početni tačno počne, a zatim treba i da se sa njim usaglasi oko termina, to jest oko dinamike.

Isto tako je važno i da znate, da je primaran uslov koji morate da ispunite ako želite da nastavu pratite preko interneta, ne samo da imate računar, nego i on mora da bude stabilnom vezom spojen na mrežu, a kako bi se online nastava odvijala prema jasno definisanim pravilima.

Jedini tip nastave koji se bitno razlikuje u organizaciji od ostalih jeste grupni kurs, uzevši u obzir da tada polaznik dobija od strane organizatora definisane termine i dinamiku. A samo jednu stvar u tom slučaju organizator ne može da definiše, odnosno precizno navede, a ona je vezana za tačan datum početka tog tipa obuke. Razlog je što se tom prilikom zahteva da prijavu izvrši najmanje četiri osobe, pa će na taj način biti jedna grupa formirana u toj poslovnici i to od minimalnog broja polaznika, a inače, njih najviše može da bude osmoro u jednoj grupi.

Pored sebe pomenutog, za sve vrste nastave je tačno određeno i trajanje, a koje podrazumeva ukupno 15 školskih časova.

Isto je bitno naglasiti da se od svakog polaznika koga zanima obuka i kurs za HTML - početni svakako očekuje da bude aktivan korisnik interneta, kao i da poseduje iskustvo u radu, a vezano za korišćenje Windows operativnog sistema, te bi trebalo i da je sposoban da samostalno koristi usluge elektronske pošte. Takođe, svako ko izvrši prijavu, odnosno upiše se na ovaj kurs, svakako mora da zna da koristi, makar na osnovnom nivou, onaj program koji je namenjen unosu, ali i obradi podataka, kao i onaj koji se koristi za unos i izmenu tekstualnog sadržaja.

TESTOVI


Šta obuhvata kurs i obuka za HTML - početni?

Najpre će polaznici koji budu pohađali obuku i kurs za HTML - početni da se upoznaju sa izgledom jednog HTML dokumenta (HyperText Markup Language), te se svakako podrazumeva da će predavači nastojati prvo da ih upoznaju sa sadržajem konkretne HTML stranice. Takođe će im skrenuti pažnju i na to zbog čega je navedeno da se upravo ovaj programski jezik smatra osnovom web - a.

Zatim će profesori da se fokusiraju na upoznavanje svih polaznika sa osnovnom sintaksom, ali i sa svim onim tehnikama koje se najčešće koriste. Predviđeno je zvaničnim programom, a po kome se sprovodi obuka i kurs za HTML - početni da polaznici saznaju šta je to Head i Body sekcija, odnosno šta su entiteti u HTML - u, te selektori.

Naši iskusni predavači će ih upoznati i sa načinom rada sa tabelama, ali i sa tekstualnim sadržajem, odnosno naučiće ih i kako treba da rade sa slikama. Očekuje se da svaki pojedinačni polaznik za vreme ovog kursa nauči da kreira linkove, a vrlo važan segment na koji će takođe biti usmerena pažnja za vreme trajanja nastave jeste i optimizacija slika, sa čime će svakako polaznici dobro da se upoznaju, kako bi mogli da ta znanja vrlo brzo primene i u praksi.

Takođe će da se upoznaju sa listama, a važno je da naglasimo i to da će imm profesori ukazati i na često primećene greške, a koje su prisutne prilikom korišćenja ovog programskog jezika, sa ciljem da ih nauče kako bi oni mogli da ih izbegnu. Iz tog razloga će im prvo objasniti na koji način se one uopšte mogu ustanoviti, a zatim i razjasniti kako se one mogu otkloniti i to u što kraćem roku.

Predviđeno je i da kurs i obuka za HTML - početni obuhvati i rad sa HTML5, a gde će polaznici biti u prilici da nauče kako da prepoznaju njegove elemente, te na koji način može da se konkretan pretraživač testira da li podržava HTML5 ili ne.

U svakom slučaju, ko god se bude odlučio da pohađa pomenutu obuku, može biti siguran da će steći dovoljno znanja vezano za korišćenje HTML - a, a koja su odlična osnova za upoznavanje web programiranja. Naravno, svako ko je zainteresovan može i da stečena znanja usavršava posle toga samostalno, ali isto tako može da se opredeli i za kurs i obuku za HTML - napredni, a u okviru koje će na najbolji mogući način da dobije znatno viši nivo znanja u ovoj oblasti.

Kako je organizovana obuka za HTML - početni?

U trenutku kada se polaznik bude upisivao na ovu obuku, on će i da navede za koju vrstu nastave se odlučio, a u ponudi su, sem grupnog i individualnog, takođe i online kurs i obuka za HTML - početni.

Svakako od nekoga ko želi da nastavu prati preko interneta se zahteva, na prvom mestu posedovanje računara, ali da bi taj tip obuke mogao da bude organizovan maksimalno kvalitetno, isto tako je potrebno i da računar bude stabilnom vezom spojen sa internetom.

Kako online, tako i individualna obuka i kurs za HTML - početni se organizuju na isti način i to u smislu da polaznik datum početka nastave, kao i dinamiku, odnosno termine u kojima će se časovi odvijati, treba da direktno sa onim profesorom koji je i zadužen za obuku, precizira.

Sa druge strane, grupna nastava ima sasvim drugačiji način organizacije, a na prvom mestu zato što je sve prethodno pomenuto, u tom slučaju određeno isključivo od strane organizatora. Naime, Akademija Oxford kod grupne obuke samostalno definiše termine i dinamiku prema kojoj se sprovode predavanja, ali zato datum početka ni u kom slučaju ona ne može da odredi. Stvar je u tome da je ovde neophodno ispunjenje primarnog uslova za početak nastave, to jest oformljenje jedne grupe u toj poslovnici. Uzevši u obzir da u grupama može da bude minimalno 4, a maksimalno 8 osoba, to i znači da se zahteva prijavljivanje najmanje 4 zainteresovana polaznika u određenoj poslovnici, a da bi grupni kurs i obuka za HTML - početni mogla da počne. Naravno, organizator će nakon što taj uslov bude bio ispunjen, sve koji su prijavu izvršili na propisan način da obavesti o tačnom datumu početka, ali i o terminima.

Bitno je da polaznici znaju da se kod ove vrste nastave ne pribegava promeni termina, izuzev u vrlo retkim situacijama, ali i tada koordinator za nastavu nije obavezan da njihovu promenu dozvoli polaznicima. Radi se o tome da se ova promena možda i može dozvoliti, a ako svaki pojedinačni polaznik koji nastavu pohađa u okviru konkretne grupe, bude naveo da mu definisani termini ne odgovaraju, te ako bude i zvanično zahtevao od profesora da omogući njihovu promenu. Posle toga će o pomenutom zahtevu da bude obavešteno ovlašćeno lice poslovnice, koje i ima dužnost da pravilno proceni celokupnu situaciju, te da je promenu dozvoli. Tačnije, on omogućuje ispunjenje ovog zahteva polaznicima samo u slučaju da ne postoji bojazan da će ta promena ugroziti bilo koju drugu obuku koja se tu, takođe organizuje.

Kome je kurs za HTML - početni namenjen?

Kurs i obuka za HTML - početni predviđa da svaki prijavljeni polaznik mora da bude punoletan, ali se isto tako očekuje i da on mora da koristi aktivno internet.

Trebalo bi da je svako ko se prijavljuje za pohađanje ovog kursa svakako upoznat sa radom u okviru Windows okruženja, a što podrazumeva takođe da poznaje korišćenje onog programa koji je namenjen za elektronsku poštu.

Očekuje se i da svaki polaznik zna da koristi makar osnovne programe čija je osnovna namena unos teksta, ali i da su upoznati sa radom u programima namenjenim za unos podataka.

Koliko traje obuka za HTML - početni?

Trajanje nastave je sasvim jasno definisano, tako da se u skladu sa odredbama nastavnog programa prema kome se obuka i kurs za HTML - početni i organizuje, predviđa da svaki pojedinačni polaznik ima obavezu da ukupno pohađa nastavu u trajanju od 15 školskih časova.

Kojom će dinamikom da se nastava odvija, isključivo zavisi od toga da li je taj polaznik odabrao da je pohađa u grupi, odnosno individualno ili preko interneta.

Koliko košta obuka i kurs za HTML - početni?

Cene se naravno razlikuju isključivo u zavisnosti od toga za koji tip nastave se svaki pojedinačni polaznik bude odlučio.

Ukoliko nekoga zanima kurs i obuka za HTML - početni, a koja se odvija u grupi, njena cena iznosi 8 000 RSD.

A potpuno je ista cena kada polaznik želi da pohađa individualnu nastavu ili onu koja podrazumeva praćenje predavanja preko interneta i iznosi ukupno 12 000 RSD.

Uz to, napominjemo da je svaki pojedinačni polaznik obavezan da plaćanje izvrši prema jasno definisanim uslovima i to direktno u poslovnici u kojoj će i da pohađa obuku i kurs za HTML - početni. Au slučaju da je zainteresovan da nastavu prati preko interneta, plaćanje će da izvrši u prostorijama poslovnice u kojoj se i upisao.

Gde i kada se održava obuka za HTML - početni?

Predviđeno je da svaki pojedinačni polaznik, a kada bude pristupao upisu, odnosno kada bude vršio prijavljivanje, tačno navede u kojoj od preko 20 poslovnica, koliko ih za sada ima u celoj zemlji Akademija Oxford, želi da nastavu pohađa. Takođe, on mora da zna i da je u ponudi kako individualna obuka i kurs za HTML - početni, tako i grupna, pa čak i ona nastava koja se odvija isključivo preko interneta (online obuka).

Samim tim što postoji tri mogućnost za praćenje predavanja, to znači da od svakog pojedinačnog polaznika i zavisi za koju vrstu nastaviće se odlučiti. A ono što mora da zna, jeste da grupe broje od četvoro do osmoro ljudi i da se ta vrsta kursa organizuje u poslovnici u kojoj se za to stvore uslovi, to jest u onoj u kojoj se oformi grupa od najmanjeg broja članova. Tačnije rečeno, osnovni uslov da bi grupni kurs i obuka za HTML - početni mogla da počne, jeste prijavljivanje najmanje četiri osobe koje žele da taj tip nastave pohađaju.

Pored toga, važno je i da svako ko je zainteresovan za učenje na daljinu, to jest za pohađanje nastave online, osim posedovanja računara, svakako ima obavezu i da obezbedi stabilnu internet konekciju.

Inače, ne samo ta vrsta, nego i individualna, su namenjene za po jednog polaznika, a ono što svako zainteresovan da pohađa te tipove nastave treba da zna, jeste da online obuka i kurs za HTML - početni, odnono individualna predviđaju specifičan princip organizacije. U tom slučaju svaki pojedinačni polaznik ima apsolutnu slobodu da navede u kojim terminima bi voleo da pohađa predavanja, ali i kada želi da konkretna obuka počne. Podrazumeva se, takođe da bi trebalo sa nadležnim profesorom da se dogovori i oko dinamike, a po kojoj će nastava u tom slučaju da se odvija.

Dodatne napomene:

  • kompanija koja ima želju da njeni zaposleni pohađaju kurs i obuku za HTML - početni treba da se obrati direktno koordinatoru za nastavu u jednoj od poslovnica Akademije Oxford, a kako bi se usaglasili uslovi, te se po potrebi pristupilo određenim korekcijama u okviru predviđenog nastavnog programa
  • plaćanje je potrebno izvršiti direktno u poslovnici u kojoj se polaznik upisuje ili pohađa nastavu i to prema aktuelnom cenovniku, a u jasno definisanom roku
  • prijava se vrši cele kalendarske godine preko telefona jedne od poslovnica organizatora ili lično, a postoji mogućnost i slanja podataka za prijavu na mejl organizatora navedenog kursa

Spisak gradova za kurs za HTML - početni

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje