Kurs ALTE - Albanski kao strani jezik

U skladu sa ALTE programom Evropske Unije (The Association of Language Testers in Europe), odnosno Udruženja za proveru znanja jezika u Evropi od 2009. godine Centar za obrazovanje, testiranje i sertifikaciju (The Education, testing and certification centre) ili skraćeno ETCC je počeo sa testiranjem znanja albanskog jezika kao stranog jezika.

Konkretno, ovaj projekat nosi naziv “Determination of language levels of Albanian and Macedonian languages according to ALTE program of EU” i direktno je podržan od strane Odbora za naučna istraživanja iz Tetova u Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, to jest od Committee for scientific researches of SEEU (South East European Univeristy - Univerziteta Jugositočne Evrope).

Polaganje ispita za sticanje priznatog sertifikata o nivou poznavanja albanskog jezika je namenjeno svima onima kojima ovaj jezik nije maternji. Takođe, iako su nivoi usklađeni sa pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, odnosno CEFR - a (The Common European Framework of Reference for Languages) po kome postoji ukupno 6 nivoa poznavanja jezika i to od A 1 do C 2, provera poznavanja albanskog jezika se vrši samo u tri nivoa i to : A 2 kao početni, B 2 kao srednji i C 1 nivo kao viši.


Koji sve nivoi ispita o poznavanju albanskog jezika kao stranog postoje

Ukupno je tri nivoa poznavanja albanskog kao stranog jezika i to : početni, srednji i viši nivo znanja. U skladu sa tim se izdaju i sertifikati.

Osnovni, odnosno početni nivo odgovara nivou A 2 prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (The Common European Framework of Reference for Languages). Srednji nivo poznavanja albanskog jezika prema ovakvom načinu provere odgovara nivou B 2 prema pravilima CEFR - a, dok je viši nivo ekvivalentan C 1 nivou po CEFR - u.

Kako izgleda ispit o poznavanju albanskog jezika kao stranog

Kao i za gotovo sve druge jezike, tako se i za poznavanje albanskog jezika proveravaju 4 segmenta : slušanje (i razumevanje odslušanog audio materijala), čitanje (i razumevanje pročitanog tekstualnog sadržaja), pisanje i konverzacija, odnosno govor. Ispit za svaki nivo ukupno traje oko 180 minuta, stim što je drugačija satnica po oblastima za svaki nivo provere. U zavisnosti od predznanja kandidata, zavisiće i za koji nivo od navedenih može da polaže.1. Nivo 1 (ekvivalent A 2 nivou po CEFR - u)

U okviru ispita za početni nivo poznavanja albanskog jezika prema pravilima ALTE A 2, odnosno CEFR - a za ovaj nivo proveravaju se sve četiri oblasti : slušanje, čitanje, pisanje i konverzacija. Provera oblasti Slušanja traje oko 40 minuta, a kandidat može najmanje da osvoji 28, a najviše 55 poena. On sluša nekoliko dijaloga i audio objava, a potom odgovara na pitanja u vezi sa onim što je čuo, kako bi se proverilo da li je razumeo odslušan materijal.

Provera oblasti Čitanja traje oko 30 minuta, a kandidat može minimalno da osvoji 18, a maksimalno 35 poena. Kandidat čita kraći tekst poput opisnog teksta u kome bi trebalo da poznaje gotovo sve reči ili neki kraći reklamni test, recimo, a potom odgovara na pitanja vezana za ono što je pročitano, kako bi se utvrdio stepen njegovog razumevanja.

Sledeća oblast se odnosi na proveru Pisanja i kandidat ima zadatak da popuni prazan prostor u tekstu koji je uglavnom u formi dijaloga, te da napiše kraći tekst ili određena pitanja, a u skladu sa planom i programom samog ispita. Provera ove oblasti traje ukupno oko 90 minuta, a najmanji broj poena koje kandidat može da osvoji u ovoj oblasti je 68, dok je 135 poena najviše.

Ukupno vreme provere oblasti Konverzacije traje oko 20 minuta, a maksimalan broj poena koje kandidat može da osvoji je 60, dok je minimalan 30 poena. Kandidat se najpre predstavlja, a potom odgovara na pitanja ispitivača, te ima zadatak da izrazi lično mišljenje o određenoj, uglavnom opštoj temi i slično.

2. Nivo 2 (ekvivalent B 2 nivou po CEFR - u)

Kako Nivo 2, odnosno B 2 nivo prema pravilima CEFR - a spada u viši srednji nivo, tako se i ispit razlikuje u odnosu na prethodni. Takođe se proveravaju pomenute četiri oblasti, a satnica izgleda ovako : Slušanje - oko 40 minuta, Čitanje - oko 40 minuta, Pisanje - oko 80 minuta i Konverzacija - oko 20 minuta, što je ukupno oko 180 minuta. Maksimalan broj poena koje kandidat može da osvoji je 300.

Provera oblasti Slušanja obezbeđuje kandidatu maksimalno 55 poena, dok je minimalan broj poena koji može da osvoji 28. Kandidat sluša audio materijal koji se uglavnom sastoji od kratkih dijaloga, koji sadrže podatke i brojeve ili su u formi dijaloga, a nakon toga odgovara na pitanja koja su vezana za odsluđani audio materijal.

Kratki dijalozi, tekstovi prilagođeni temama koje su bliske kandidatu ili, recimo reklamne objave služe za proveru u okviru oblasti Čitanja, a nakon pročitanih tekstova kandidat odgovara na pitanja o njima. Maksimalan broj poena koje može da osvoji je 60, a minimalan 30. U oblasti Pisanja kandidat može maksimalno da osvoji 125 poena, a minimalno 63. On ima zadatak da napiše kraći tekst na zadatu temu, koja mu je u većini slučajeva bliska, te da popuni zahteve u testu vezane za proveru ove oblasti.

Poslednja oblast provere podrazumeva proveru umeća govora, odnosno konverzacije kandidata, a maksimalan broj poena za ovu oblast je 60, dok je minimalan broj poena koje kandidat može da osvoji u ovoj oblasti 35.

3. Nivo 3 (ekvivalent C 1 nivou po CEFR - u)

Uzevši u obzir da je o vo najviši nivo poznavanja albanskog jezika kao stranog i test provere se umnogome razlikuje u odnosu na prva dva nivoa. Za prve dve oblasti provere, Slušanje i Čitanje je rezervisano po 40 minuta, za proveru Pisanja oko 85 minuta, a za Konverzaciju oko 15. Maksimalan broj poena je 300, a po oblastima to izgleda ovako : Slušanje (minimalno 28, maksimalno 55), Čitanje (minimalno 30, maksimalno 60), Pisanje (minimalno 63, maksimalno 125) i Konverzacija (minimalno 35, maskimalno 60 poena).

Provera prve oblasti podrazumeva slušanje audio materijala različite tematike, a potom kandidat odgovara na pitanja vezana za ono što je odslušao, kako bi se utvrdio stepen njegovog razumevanja. Oblast Čitanja uključuje čitanje različitih vrsta tekstova koji su uglavnom duži i komplikovaniji, te kandidat ima zadatak da odgovori na pitanja koja se tiču pročitanog. Kandidat ima obavezu da napiše ukupno 5 kraćih tekstova čija tema je različita, kako bi se proverila oblast Pisanja albanskog jezika. Poslednja oblast provere podrazumeva da kandidat ostvaruje interakciju sa ispitivačem o različitim temama.

Što se sistema bodovanja tiče, on je različit za sva tri nivoa. Pa tako, za prvi nivo je maksimalan broj poena koje kandidat može da osvoji 285, za drugi i treći odnosno najviši nivo poznavanja albanskog kao stranog jezika maksimalan broj poena 300. Da bi se smatralo da je kandidat položio prvi nivo, neophodno je da osvoji ukupno 144 poena, dok je za drugi i treći nivo neophodno da osvoji minimum 156 bodova. To zapravo znači da je u okviru sva tri nivoa neophodno da uspešno uradi 55 % testa.

Šta još treba da znate o ovim ispitima

Na prvom mestu treba naglasiti da se tekst za sticanje priznatog sertifikata o poznavanju albanskog kao stranog jezika može polagati i online. Pripremna nastava u principu nije obavezna, ali je preporučljivo pohađati je ukoliko kandidat ima potrebu da poseduje sertifikat o višem nivou poznavanja albanskog jezika kao stranog. Ispiti se održavaju dva puta godišnje i neophodno je da kandidat izvrši blagovremenu pijavu u skladu sa pravilima test centra. Uglavnom se održavaju svake godine u februaru i junu, ali je datum podložan promenama, a u skladu sa brojem zainteresovanih kandidata i planom i programom ovlašćenog centra za proveru.

Iako kandidat ima potpunu slobodu da samostalno odluči za koji od navedenih nivoa poznavanja albanskog jezika kao stranog će polagati ispit, svakako se preporučuje da potraži savet kvalifikovanog predavača albanskog jezika, kako bi mu ukazao za koji nivo on smatra da kandidat treba da polaže.

Rezultati su dostupni uglavnom pet radnih dana od trenutka kada kandidat uradi test, a svaki kandidat dobija i rezultate u pisanoj formi. Kandidat koji uspešno položi ispit će dve nedelje nakon zvaničnog objavljivanja rezultata dobiti poziv o uručivanju sertifikata. Ukoliko kandidat ne položi ovaj test, može ga ponovo polagati tri meseca nakon toga, odnosno u sledećem terminu polaganja testa, a plaća punu cenu polaganja, bez obzira da li je prvobitno položio određene oblasti testiranja.


Spisak gradova za kurs i obuku za ALTE - Albanski kao strani jezik

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje