Kurs i obuka za češki jezik

Czech Language Certificate Exam il iskraćeno CCE je međunarodno priznat sertifikat o poznavanju českog jezika za strance. Iako je polaganje ovog ispita usklađeno sa pravilima CEFR - a (The Common European Framework of Reference for Languages), odnosno Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, prema kome postoji ukupno 6 nivoa znanja jezika, provera českog kao stranog jezika se ne sprovodi za sve nivoe.

Postoji tri vrste ispita za proveru znanja češkog jezika za osobe kojima on nije maternji. Najčešće se koristi pomenuti CCE, odnosno Czech Language Certificate Exam, a tu je i češki za mlade učenike, odnosno Czech Language Certificate Exam for Young Learners, kao i ispit za proveru znanja češkog jezika koji je namenjen onima koji žele za stalno da se nastane u ovoj zemlji, to jest Czech Language Exam for Applicants for Permanent Residency.

Kako se CCE najčešće koristi u praksi, mi ćemo uglavnom o njemu i govoriti. Polaganje ovog ispita je namenjeno svim kandidatima kojima češki jezik nije maternji i koji imaju iznad 16 godina, a koji imaju potrebu za sticanjem sertifikata o nivou znanju ovog jezika.

Koji sve nivoi CCE ispita postoje

Iako je učenje češkog jezika usklađeno sa pravilima CEFR - a, ipak se provera znanja ovog jezika za osobe kojima on nije maternji sprovodi na ukupno 5 nivoa i to od A 1 kao početnog do C 1 kao najvišeg nivoa znanja.

Što se tiče ispita o proveri znanja češkog jezika za mlade, ona se za sada sprovodi za samo 2 nivoa i to za A 1 i A 2 nivo, a uslov za polaganje ovog ispita jeste da kandidati imaju manje od 16 godina.

Ukoliko niste sigurni za koji nivo znanja možete da polažete CCE, odnosno ukoliko niste sigurni koliko je vaše znanje češkog jezika, možete uraditi vrlo jednostavnu samoproveru. Za nivo A 1 prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike bi trebalo da : možete da razumete uobičajene reči i izraze, samo ukoliko osoba koju slušate, a koja je izvorni govornik češkog jezika, govori vrlo sporo i razgovetno. Zatim bi trebalo da možete da pročitate reči sa kojima ste upoznati, poput recimo reklama na bilbordima ili u novinama i slično, te da možete da vodite najosnovniju konverzaciju, u smislu opštih tema, kao i da pratite jednostavan razgovor ukoliko vam sagovornici pomažu da u njemu učestvujete. Možete i da se predstavite, kažete gde živite, iz koje zemlje dolazite i slično, a trebalo bi i da se sposobni da napišete kraću poruku, poput one u razglednicama, kao i da potpuno samostalno napišete svoe ime, adresu i da popunite bilo koji registracioni list.Ukoliko ste sposobni da razumete uobičajene reči i izraze koji spadaju u oblasti koje su vam bliske i da razumete osnovne odrednice razgovora, te da pročitate kratak, jednostavan tekst i u njemu pronađete odgovarajuću informaciju relativno brzo i da razumete kraća pisma i poruke, onda je vaše znanje na A 2 nivou. Trebalo bi i da možete da komunicirate o opštim temama, te da razumete razgovor između osoba koji su izvorni govornici češkog, čak i ukoliko ne razumete baš svaku reč, kao i da u koristite reči i izraze koji su često u upotrebi, kako biste se predstavili, govorili o svom poslu, obrazovanju, porodici i slično. Možete pisati i kraće tekstove, poput recimo izjava zahvalnosti i slično.

Znanje za nivo B 1 podrazumeva da možete da razumete osnovni smisao razgovora, ukoliko osobe razgovaraju uobičajenom brzinom i ukoliko vam je tema razgovora relativno bliska, kao i da razumete većinu programa na radiju i televiziji ukoliko se govori o aktuelnim temama. Možete i da pročitate tekstove koji se odnose na teme vezane za svakodnevna dešavanja ili posao kojim se bavite, kao i opišete određene događaje, osećanja i svoje želje. Trebalo bi da možete da se snađete u različitim situacijama tokom putovanja, recimo, te da razumete instrukcije koje su vam upućene (gde se nešto nalazi, kako da stignete do hotela i slično), kao i da opišete svoja iskustva, događaje, ambicije i slično pomoću ne mnogo komplikovanih reči i izraza. I sve to o čemu pričate možete i pismeno da iskažete.

Ukoliko želite da polažete za B 2 nivo, to znači da možete da razumete duže i komplikovanije razgovore i predavanja, ukoliko vam je tema makar i malo poznata, kao i da razumete većinu televizijskog i radijskog programa i filmove na češkom jeziku, koji nisu titlovani. Možete, takođe da čitate i tekstove i izveštaje koji govore o aktuelnim dešavanjima i da razumete uglavnom sve tekstove koji spadaju u savremenu prozu na češkom jeziku. Ukoliko želite da polažete CCE B 2 nivo, trebalo bi i da možete da se uključite u govoto svaki razgovor koji vode osobe kojima je češki jezik maternji, te da uzmete aktivno učešće u razgovorima koji se odnose na temu koja vam je relativno poznata, te da iznesete svoje mišljenje o temi razgovora i odbranite ga. O svemu ovome bi trebalo da možete vrlo detaljno da govorite, kao i da napišete vrlo jasan i detaljan tekst o temi koja spada u vaše polje interesovanja. Možete da napišete izveštaj ili esej, da prenesete određene informacije i da napišete pismo u kome ćete vrlo precizno opisati određeni događaj, recimo.

Da bi kandidat mogao da polaže za C 1 nivo, koji se ujedno smatra i najvišim nivoom poznavanja češkog jezika za strance, mora biti sposoban da u potpunosti samostalno razume duže razgovore koje vode izvorni govornici češkog jezika, bez obzira da li mu je tema poznata u potpunosti ili ne. Mogu da razumeju i gotovo sve televizijske i radijske programe prilično lagano, kao i različite vrste književnih tekstova, te specijalizovane članke i duža upustva koja se odnose na tehničke karakteristike i uputstva za rukovanje uređajima koji su bliski kandidatu. Takođe, kandidat koji poseduje znanja koja odgovaraju ovom nivou zna i da govori tečno i spontano, bez pravljenja pauza kako bi pronašao odgovarajuću reč ili izraz i bez obzira da li se tema odnosi na njegov lični ili profesionalni život. Kandidat može i potpuno samostalno da piše duže tekstove na različite teme, u odgovarajućoj formi i odgovarajućim stilom, te da u njima naglasi ono što smatra važnim.

Kako izgleda CCE ispit

U suštini, za sve ispite se proveravaju 4 osnovne oblasti i to : Slušanje i razumevanje odslušanog, Čitanje i razumevanje pročitanog, Pisanje i Konverzacija. Stim što se u određenim nivoima proverava i Vokabular i Gramatička pravila, odnosno njihovo poznavanje.

Za početni nivo znanja, odnosno CCE A 1 ispit, u principu važi sledeći redosled provere : Čitanje, Pisanje, Slušanje i Konverzacija.

Tokom CCE A 2 i CCE B 1, raspored provere po oblastima u većini slučajeva izgleda ovako : Čitanje, Slušanje, Pisanje i Konverzacija.

Što se tiče CCE B 2 i CCE C 1, gotovo uvek se najpre proverava Čitanje, pa Slušanje, a zatim sledi pa provera Gramatike i gramatičkih pravila, te Pisanje i Konverzacija. Kada dođe do usmenog dela ispita, najčešće se kandidati ne prozivaju redom, već prema rasporedu koji je utvrđen od strane ovlašćenog test centra i taj raspored u većini slučajeva nije podložan promenama.

Da bi se smatralo da je kandidat prošao bilo koji od nivoa ispita za proveru poznavanja češkog jezika kao stranog, on mora imati minimualno 60 % uspešnosti, odnosno u svakoj oblasti mora osvojiti minimum 60 % poena. Ukoliko, pak u samo jednoj od oblasti koje su predmet ispitivanja kandidat uspešno uradi 50 % testa, a u svim ostalim po 60 i više procenata, može se dogoditi da dobije ocenu "prošao", što u velikoj meri zavisi od broja poena u ostalim oblastima provere. Za nivoe A 1, A 2 i B 2 kandidat može da osvoji maksimalno 100 poena, odnosno u svakoj oblasti provere maksimalno po 20 poena. Za nivo B 2 je sistem bodovanja nešto drugačiji, ali takođe je maksimalan broj poena koje kandidat može da osvoji 100, dok je za C 1 nivo maksimalan broj poena 150, odnosno 30 poena u okviru svake oblasti provere pojedinačno.

Šta još treba da znate o CCE ispitima

Ispiti se uglavnom održavaju nekoliko puta godišnje, a u skladu sa brojem prijavljenih kandidata. Ono što je važno da znate, jeste da se ispiti za proveru znanja češkog kao stranog jezika uvek održavaju najkasnije do novembra meseca za tekuću kalendarsku godinu.

Ukoliko nije drugačije određeno, kandidati imaju obavezu da se prijave najkasnije tri nedelje pre datuma koji je određen za polaganje ispita i to na način koji je tačno opisan na zvaničnim sajtovima ovlašćenih test centara. Ako kandidati spadaju u osobe sa posebnim potrebama, neophodno je da se obrate zvaničnicima ovlašćenih test centara, kako bi mogli da polažu CCE na način koji je u skladu sa njihovim potrebama.

U roku od 30 dana od trenutka polaganja bilo kog CCE ispita, kandidati mogu da doznaju rezultate ispita putem interneta, a oni koji su prošli uspešno neki od ispita stiču međunarodno priznat sertifikat o poznavanju određenog nivoa češkog jezika. Sertifikati se šalju poštom direktno kandidatima i to najčešće u roku od 7 nedelja od dana polaganja ispita. Ukoliko se dogodi da kandidat ne dobije sertifikat u roku od 9 nedelja od dana polaganja ispita, smatra se da je sertifikat izgubljen i njemu se izdaje duplikat, stim što se u tom slučaju naplaćuje i taksa za izdavanje duplikata sertifikata.

Iako nije obavezna, pripremna nastava se preporučuje u slučajevima kada kandidat ima potrebu da polaže za više nivoe poznavanja jezika, a ne poseduje znanja koja su potrebna da uspešno položi ispit.


Spisak gradova za kurs i obuku za češki jezik

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje