Česta pitanja za školu stranih jezika

 1. Koliko traju kursevi u školi stranih jezika?
 2. Škola stranih jezika organizuje kurseve različite vrste, pa upravo od izbora kandidata i zavisi koliko oni traju. Najčešći vid nastave su grupni kursevi, koji traju ukupno 4 meseca, a čiji je nastavni fond 32 dvočasa, odnosno 64 školska časa. Njihova dinamika podrazumeva nastavu dva puta u toku nedelje u trajanju od po 90 minuta, to jest dva dvočasa na nedeljnom nivou.

  Sa druge strane, individualna, poluindividualna i online nastava mahom traju između 4 i 6 meseci, jer je kandidatima pružena mogućnost da sami biraju termine i dinamiku održavanja nastave, a ukupan fond ovakvih kurseva je 25 dvočasa (50 školskih časova).

  Tu su i ubrzani, konverzacijski, te specijalistički kursevi jezika, a trajanje ovih obuka zavisi isključivo od kandidata. Škola stranih jezika organizuje i kurseve jezika za decu, sa dinamikom od 2 školska časa u toku nedelje, odnosno 90 minuta za nedelju dana.

 3. Koji su termini za održavanje nastave?
 4. Grupna nastava koju organizuje škola stranih jezika podrazumeva precizno određene termine održavanja nastave i to dva puta sedmično. Uglavnom je reč o poslepodnevnim i večernjim časovima i to najčešće u sledećim intervalima:

  od 16:00 do 17:30 h
  od 17:30 do 19:00 h
  od 19:00 do 21:30 h
  od 21:30 do 22:00 h

  Polaznici u okviru svih ostalih vidova nastave, osim grupne imaju znatno veću mogućnost izbora termina, uzevši u obzir da mogu da odaberu bilo koji u periodu od 08:00 do 22:00 sata, a u skladu sa svojim potrebama i dogovorom sa profesorima ili koordinatorima za nastavu pri poslovnici Akademije Oxford.

 5. Koja je starosna granica za kandidate?
 6. Škola stranih jezika organizuje kurseve za pripadnike svih životnih dobi, kako za najmlađe, tako za učenike koji pohađaju osnovnu i srednju školu, studente, zaposlene i penzionere.

 7. Gde i kada se vrši prijava za kurs?
 8. Uzevši u obzir da škola stranih jezika postoji na preko 20 lokacija u Srbiji, odnosno u svakom gradu u kome postoji i poslovnica Akademije Oxford, to se i prijava na odabrani kurs može izvršiti direktno u bilo kojoj poslovnici ili pozivanjem telefona jedne od njih.

  Takođe, ako vam tako više odgovora, možete jednostavno da popunite formular za prijavu online koji možete da pronađete na sledećem linku.
 9. Ko su predavači u školi stranih jezika?
 10. Tim škole stranih jezika Akademije Oxford se sastoji od diplomiranih filologa i profesora. A tu su i oni profesori koji su izvorni govornici, što je od izuzetnog značaja za konverzacijske kurseve na prvom mestu.

 11. Kako se određuje nivo kursa koji kandidat treba da upiše?
 12. Svaki kandidat koji želi da upiše kurs jezika, popunjava inicijalni test kojim se određuje nivo njegovog znanja. Ova vrsta procene je potpuno besplatna, a test radi svako ko ima ma kakvo znanje određenog jezika.

  Samo u slučaju da kandidat naglasi da ne poseduje znanje jezika, nema potrebe da radi inicijalni test, već se tada po automatizmu upućuje na početni, A 1 nivo nastave za jezik koji želi da savlada.

 13. Koliko nivoa kurseva ima u školi stranih jezika?
 14. Ukupno je 6 nivoa kurseva, a svi oni su u potpunosti usklađeni sa pravilima CEFR - a (The Common European Framework of Reference for Languages), odnosno Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike.

  Nivoi se kreću od A 1 kao osnovnog, odnosno nižeg poečtnog, pa do C 2 nivoa, koji se smatra višim naprednim nivoom prema pravilima pomenutog okvira za jezike i važi za najviši nivo poznavanja jezika koji može da poseduje jedan kandidat, uz uslov da mu to nije maternji jezik. Tu su još i viši početni, odnosno A 2 nivo, te niži i viši srednji, to jest B 1 i B 2 nivoi, kao i C 1 nivo koji se naziva niži napredni.

 15. Da li je moguće učiti i kineski i japanski jezik kod vas?
 16. Naravno, i to i kineski i japanski od nivoa A 1 do nivoa C 2. Uz to, u ponudi imamo i kurseve sledećih jezika: engleski, nemački, portugalski, španski, ruski, italijanski, grčki, turski, hrvatski, ukrajinski, bugarski, slovački, estonski, mađarski, korejski, aparski, makedonski, norveški, rumunski, znakovni, pakistanski, češki, danski, poljski, bosanski, švedski, slovenački, finski i ostale jezike kojima se koriste ljudi u svetu.

 17. Kako funkcioniše grupna nastava?
 18. Škola stranih jezika organizuje različite vidove kurseva, ali je grupna nastava svakako najposećenija. Ovakav vid obuke podrazumeva tačno određene termine i trajanje obuke, tako da ona ukupno ima 32 dvočasa nastavnog fonda i traje 4 meseca. Polaznici pohađaju 2 dvočasa na nedeljnom nivou, što je ukupno 180 minuta nastave za jednu sedmicu.

  Termini održavanja časova su uglavnom poslepodnevni, odnosno večernji, a ukoliko u okviru jedne grupe svi kandidati iznesu zahtev da pohađaju nastavu u prepodnevnim terminima, učinićemo sve da taj zahtev i ispunimo.

  Grupe polaznika u okviru ove vrste nastave broje njih 3 minimalno, a 12 maksimalno, tako da se održava visok nivo kvaliteta, jer profesor ima mogućnost da posveti dovoljnu pažnju svakom kandidatu ponaosob.

  Ukoliko kandidati imaju potrebu da zamene grupu, neophodno je da taj zahtev iznesu koordinatoru za nastavu u poslovnici škole stranih jezika Akademije Oxford u kojoj pohađaju nastavu, kako bi se na adekvatan način izašlo u susret njihovim zahtevima.

 19. Da li postoje indivudualna i poluindividualna nastava?
 20. Sem grupne, organizujemo i individualnu, odnosno poluindividualnu nastavu. Svaki kandidat koji odluči da pohađa ovakvu vrstu kursa, ima pravo da zahteva da se časovi održavaju u onim terminima koji njemu odgovaraju, a u dogovoru sa profesorom.

  Individualna nastava podrazumeva da je jedan profesor zadužen za obuku jednog kandidata, dok poluindividualnu nastavu pohađaju dva polaznika istovremeno.

  Ukupan fond časova u ovom slučaju je 50 školskih, što je 25 dvočasa. Bbudući da polaznici sami biraju termine i organizuju dinamiku održavanja nastave, a na osnovu dogovora sa profesorom, odnosno koordinatorom za nastavu, ovakav kurs obično traje od 4 do 6 meseci. Kandidatima su na raspolaganju termini u periodu od 08 do 22 časa.

 21. Da li mogu online da pratim kurs u školi stranih jezika?
 22. Naša škola stranih jezika svim zainteresovanim polaznicima pruža mogućnost obuke online, putem posebno osmišljene virtuelne platforme. Kandidati koji pohađaju online kurseve jezika, imaju mogućnost da prate nastavu poput individualne, a da ne moraju pritom da napuštaju svoj dom. Uz to, o terminima se dogovaraju direktno sa profesorima.

  Jedini uslov koji moraju da ispune kandidati ako žele da pohađaju nastavu na ovaj način, jeste da osim želje da nauče neki jezik, imaju i računar koji je na internet povezan isključivo stabilnom konekcijom, kako bi nastava mogla da se odvija bez ikakvih poteškoća.

  Svim polaznicima su na raspolaganju celodnevni termini, odnosno u periodu od 08 do 22 sata.

 23. Da li organizujete privatne časove jezika?
 24. Da, i to na dva načina. Kandidati mogu da ih pohađaju u poslovnici Akademije Oxford ili mogu da zahtevaju da profesor nastavu održava u njihovom domu.

  Uslov za održavanje privatnih časova u domu polaznika jeste da se profesorima omoguće kvalitetni uslovi za rad.

 25. Kako izgleda i šta obuhvata škola stranih jezika za decu?
 26. Škola stranih jezika za decu traje 10 meseci, nastava je grupna. Grupe i gradivo se određuju na osnovu uzrasta dece. Cilj nastave škole za decu jeste da kroz zabavni program i igru deca nauče strani jezik.

 27. Po završetku škole stranih jezika dobijam potvrdu o pohađanju ili sertifikat?
 28. Za sve kandidate koji uspešno završe određeni nivo nekog jezika, škola stranih jezika organizuje završni ispit, kako bi stručna komisija procenila nivo njihovog znanja. Ovaj ispit podrazumeva 2 dela, odnosno pisani u usmeni deo, a kandidat koji ga sa uspehom položi stiče sertifikat koji je priznat na teritoriji naše zemlje, ali i na teritoriji onih zemalja koje su članice Evropske Unije.

  Pisani deo završnog ispita podrazumeva proveru poznavanja gramatike i pravopisa, na prvom mestu, ali i nivo poznavanja rečnika jednog jezika, dok je usmeni deo ovog ispita usmeren na proveru umeća komunikacije.

  Samo u onim situacija kada se od kandidata zahteva da priloži neki specijalistički sertifikat, poput recimo onog sa univerziteta Kembridž ili, pak sertifikat koji izdaje LCCI (London Chamber of Commerce and Industry), te Swedex (Swedish Examinations) ili neki sličan, ne možemo govoriti o priznatosti sertifikata koji izdaje škola stranih jezika.

 29. U kojim gradovima postoji škola stranih jezika?
 30. Budući da škola stranih jezika funkcioniše u sastavu Akademije Oxford, to se i nastava odvija u svakoj našoj poslovnici u kojoj postoji dovoljan broj zainteresovanih polaznika.

  Detaljan spisak gradova u kojima se nalaze naše poslovnice možete pogledati ovde.

  Privatne časove može da pohađa svaki kandidat koji to želi, bez obzira a li se nalazi na teritoriji naše zemlje ili ne.

 31. Imam mogućnosti za rad u Norveškoj, međutim jezik ne govorim uopšte, da li je potrebno da upišem stručni kurs norveškog jezika?
 32. Budući da ne poznajete norveški jezik, najbolje je da upišete osnovni kurs norveškog jezika koji traje 4 meseca. Takođe možete upisati i ubrzani kurs norveškog jezika koji će vam omogućiti da brzo savladate ovaj jezik, a nakon toga ukoliko želite da usavršite jezik u oblasti u kojoj vam se nudi posao, možete da pohađate stručni kurs norveškog jezika.

 33. Šta podrazumeva specijalizovani kurs?
 34. Specijalizovani kursevi su namenjeni polaznicima koji žele da usavrše svoje znanje stranog jezika iz određenu oblasti. Na specijalističkim kursevima se obrađuju termini i fraze, kao i situacije vezane za onu oblast na koju kandidat želi da se fokusira, a uslov za pohađanje ovakvih kurseva je niži srednji nivo poznavanja određenog jezika, odnosno B 1 nivo prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog ovkira za jezike.

 35. Da li organizujete konverzacijske kurseve jezika?
 36. Poseban vid obuke koji škola stranih jezika organizuje za sve zainteresovane polaznike su konverzacijski kursevi, koji imaju za cilj da pomognu kandidatima da usavrše svoja znanja usmene komunikacije u ovkiru određenog jezika.

  Uslov koji moraju da ispune, da bi mogli da prate nastavu u okviru ove vrste obuke jeste poznavanje nekog jezika na određenom nivou. U principu, polaznici sami biraju o čemu će da se vodi diskusija u ovkiru ovakvih kurseva.

  Najčešći vid nastave su individualna i poluindividualna, kao i online. Na zahtev kandidata možemo da organizujemo i grupne konverzacijske kurseve, uz uslov da svi polaznici imaju iste afinitete, te da žele da razgovaraju o istim temama u okviru obuke.

 37. Da li se na ubrzanom kursu stranog jezika obrađuje isto gradivo kao i na grupnim kursevima?
 38. Ubrzani kurs stranog jezika obuhvata isto gradivo kao i opšti kurs stranog jezika. Razlika je u tome što polaznici ubrzanog kursa imaju potrebu da savladaju gradivo i nauče jezik u što kraćem roku pa je za njih organizovana nastava svakodnevno u trajanju od nekoliko školskih časova, a prema dogvoru koji kandidat ima sa svojim profesorom.

 39. Treba da usavršim poslovni engleski jezik, koji kurs da upišem?
 40. Osim specijalističkih kurseva, škola stranih jezika posebno organizuje i poslovne kurseve, koje može da pohađa svaki kandidat koji želi da usavrši umeće pisane i usmene poslovne komunikacije.

  Nastava se najčešće organizuje kao grupna, a radi se o manjim grupama polaznika, tako da one broje između 3 i 12 njih. Nastavni fond je 64 školska časa, što je ukupno 32 dvočasa. Sa predviđenom dinamikom od po 2 dvočasa nedeljno, ovaj kurs traje ukupno 4 meseca.

  Škola stranih jezika pruža mogućnost kandidatima da u okviru ovakvih kurseva pohađaju i nastavu online, odnosno poluindividualnu ili individualnu, a nastavni fond je u tom slučaju 25 dvočasa. Kako kandidati sami biraju dinamiku i termine, to ovakav vid obuka uglavnom traje najkraće 4, a najduže 6 meseci.

 41. Da li škola stranih jezika organizuje i specijalizovane poslovne kurseve?
 42. Osim onih, da tako kažemo uobičajenih poslovnih kurseva, škola stranih jezika organizuje i brojne specijalističke poslovne kurseve, kao na primer poslovne kurseve u oblasti turizma, marketinga, ekologije i zaštite životne sredine. Takođe, organizujemo i poslovne kurseve jezika u domenu informacionih tehnologija, te u oblasti telekomunikacija, bankarstva i ekonomije, ali i kurseve poslovnog jezika koji su namenjeni pravnicima, inžinjerima i drugim stručnjacima.

 43. Koja je cena kurseva?
 44. Ako želite da saznate cene u okviru škole stranih jezika, pogledajte ovaj link.

 45. Trenutno nisam zaposlen, da li odabravate neki popust?
 46. Sva nezaposlena lica koja žele da pohađaju kurseve u ovkiru škole stranih jezika imaju popust 20 %. Da bi polaznici mogli da ostvare pravo na ovaj popust, u obavezi su da blagovremeno dostave odgovrajuću potvrdu iz Nacionalne službe za zapošljavanje, koja ni u kom slučaju ne sme da bude starija od 3 dana.

  Više informacija koje se tiču popusta, možete da pronađete ovde.

 47. Da li je moguće platiti kurs u ratama?
 48. Ne da je moguće, već se podrazumeva da se nastava koja traje nekoliko meseci, kao što je recimo grupni kurs, plaća po isteku svakog meseca, A kako grupni kursevi traju 4 meseca, to kandidati imaju obavezu da plate po jednu ratu svakog meseca. Da ilustrujemo: kurs koji košta recimo 16 000 dinara, a traje 4 meseca, podrazumeva da polaznici plaćaju po 4 000 RSD sve vreme dok pohađaju nastavu, to jest svakog meseca.

 49. Kako da upišem sertifikat škole stranih jezika u radni dosije?
 50. Od 01.01.2016. godine radne knjižice se koriste isključivo u elektronskoj verziji. Zbog toga je upisivanje diploma i sertifikata Akademije Oxford, kao i svih ostalih, moguće jedino elektronski u radni dosije polaznika i to preko Nacionalne službe za zapošljavanje, direktno u dosije kandidata. Uslov za to je da se kandidati nalaze na evidenciji nezaposlenih lica NSZ-a.

  Za lica koja su u trenutku dobijanja sertifikata ili diplome u radnom odnosu, dokumenta donose poslodavcu samo na uvid, dok upis novostečenog zvanja mogu izvršiti tek po ponovnom prijavljivanju na evidenciju nezaposlenih lica u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

 51. Do kada važi sertifikat?
 52. Svaki serifikat koji stekne polaznik u okviru škole stranih jezika važi doživotno.

 53. Da li moram sam da nabavim udžbenike potrebne za pohađanje kursa?
 54. Polaznici mogu da naruče originalne udžbenike preko naše škole.

 55. Kako funkcioniše pripremna nastava za sticanje međunarodnih sertifikata?
 56. Škola stranih jezika, takođe organizuje i pripremnu nastavu za polaganje ispita, kojima se stiču međunarodno priznati sertifikati.

  Na osnovu toga za polaganje koje vrste međunarodnog ispita se kandidat odluči, zavisiće i način funkcionisanja pripremne nastave. Fokus u okviru ovakve obuke je stavljen na upoznavanje sa zahtevima ispita, te njihovim usavršavanjem.

  Nastava se u ovom slučaju najčešće odvija kao individualna, a ređe kao poluindividualna, odnosno online.

 57. Da li mogu osobe sa invaliditetom da pohađaju školu stranih jezika?
 58. Da i to u bilo kojoj školi stranih jezika Akademije Oxford širom naše zemlje. Samo je neophodno ovu informaciju naglasiti direktno koordinatorima za nastavu pri onoj našoj poslovnici u kojoj želi da pohađate kurs.

 59. Kako preuzimam sertifikat?
 60. Kandidat koji sa uspehom položi završni test u okviru odabranog jezika, određenog nivoa stiče sertifikat koji se priznaje, kako na teritoriji naše zemlje, tako i u mnogim državama Evropske Unije.

  Sertifikat može da preuzme lično u našoj najlbližoj poslovnici, odnosno da zahteva da im se pošalje preko kurirske službe na određenu adresu. U takvim situacijama, svaki polaznik mora da zna da usluga slanja nije uračunata u osnovnu cenu nastave, tako da se dodatno naplaćuje prilikom preuzimanja.

 61. Nisam zadovoljan rezultatima završnog ispita, kome mogu da se obratim?
 62. Ukoliko niste zadovoljni rezultatima završnog ispita, možete da uložite žalbu i to između 08 i 16 časova svakog radnog dana, na sledeći broj telefona +381(0)60/4 5555 84.


Najčešća pitanja
ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ICDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje