English for commerce (EfC)

Poznavanje engleskog jezika je u savremenom svetu imperativ, pa ne čudi ni podatak da mnoge vodeće svetske, a sve više i domaće kompanije od svojih zaposlenih zahtevaju da poseduju adekvatne sertifikate, kojima će potvrditi određeni nivo znanja ovog jezika. Osnovni razlog za ovaj zahtev je taj što poslodavac može mnogo lakše da izvrši odabir svojih zaposlenih, te da ih u skladu sa nivoom znanja engleskog jezika, ali i mnogim drugim ličnim karakteristikama, rasporedi na odgovarajuće radno mesto, čime će u velikoj meri ne samo uštedeti svoj trud i vreme, već i obezbediti bolje poslovanje kompanije, uzevši u obzir da će imati osobu koja poseduje određeni nivo znanja upravo na pravoj radnoj poziciji.

Sve to je i dovelo do povećane potražnje za različitim tipovima sertifikaa, te kandidati koji žele da ih steknu zahtevaju da to budu oni koji su priznati na mnogim stranim univerzitetima, ali i u gotovo svim državama sveta. Osluškujući zahteve svojih klijenata Privredna komora koja se nalazi u prestonici Velike Brtanije, Londonu je osmislila niz različitih ispita kojima se stiču međunarodno priznati sertiifikati o poznavanju engleskog jezika, ali ne samo za određeni nivo znanja, kao što je to uobičajeno, već i poznavanja ovog jezika specifičnog za određenu oblast. Svi ti sertifikati imaju skraćeni naziv LCCI, a koji potiče od početnih slova naziva ovog udruženja, to jest London Chamber of Commerce and Industry.

Jedan od takvih je i EfC sertifikat, odnosno English for Commerce koji je usmeren na poznavanje engleskog jezika u oblasti trgovine.

Kandidati koji žele da polažu ovaj ispit od sada to mogu da urade i u ovlašćenom LCCI test centru Akademije Oxford u mnogim gradovima Srbije, uz uslov da im engleski nije maternji jezik. Takođe, da bi neko polagao ispit za sticanje ovog sertifikata on neizostavno mora imati određeno predznanje engleskog jezika koji se koristi posebno u oblasti trgovine, a ako niste sigurni da je nivo znanja ovog jezika koji trenutno imate dovoljan da možete da polažete English for Commerce ispit, možete upisati pripremnu nastavu u okviru naše Škole stranih jezika, te se na adekvatan način pripremiti za polaganje.

English for Commerce ispiti su u potpunosti usklađeni prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, to jest CEFR - a (Common European Framework of Reference) koji propisuje ukupno 6 nivoa znanja nekog jezika koje može da stekne kandidat koji ga uči kao strani, odnosno kome to nije maternji jezik. U praksi, to znači da se osnovna znanja nekog jezika svrstavaju u nivoe A grupe, to jest A 1 kao niži osnovni i A 2, koji je takozvani viši osnovni nivo znanja jezika. Zatim slede nivoi B grupe, tako da je B 1 nivo niži srednji, a B 2 viši srednji, a najviši nivo poznavanja određenog jezika su nivo C 1 ili niži napredni i nivo C 2, odnosno viši napredni. Upravo je nivo C 2 najviši nivo poznavanja jednog jezika do koga može da dođe osoba kojoj on nije maternji.



Koji sve nivoi English for Commerce ispita postoje

Iako su English for Commerce ispiti usklaženi sa pravilima pomenutog jezičkog okvira, ovim ispitima nisu obuhvaćeni baš svi nivoi, već samo A 2, B 2 i B 2, a koji su označeni kao English for Commerce nivo 1 (Level 1), nivo 2 (Level 2) i EfC nivo 3 (Level 3), koji je i najviši nivo poznavanja engleskog jezika koji se koristi u oblasti trgovine.

English for Commerce - nivo 1 (CEFR A 2 nivo)

Kako je u pitanju A 2 nivo po CEFR - u koji podrazumeva prvi nivo viši od osnovnog, tako se i od kandidata očekuje poznavanje samo osnovne komunikacije na engleskom jeziku u oblasti trgovine. Preciznije rečeno, kandidat koji polaže English for Commerce nivo 1 bi trebalo da može da čita, ali i da razume ono što je pročitao, a što je navedeno u tekstovima čija tematika je vezana za oblast privrede, ali prvenstveno trgovine. Trebalo bi i da može da učestvuje u razgovorima sa temom trgovine, a čija mu je tema relativno bliska, te da može da razume, odnosno koristi osnovne termine iz ove oblasti.



English for Commerce - nivo 2 (CEFR B 1 nivo)

Nivo B 1 prema pravilima Zejedničkog evropskog referentnog okvira za jezike sa kojim je ekvivalentan i English for Commerce nivoa 2 podrazumeva da kandidat poseduje znanja jezika koja su dovoljna da vodi uspešnu komunikaciju i to bez obzira da li mu je tema razgovora naročito bliska ili ne. Kandidat bi stoga trebalo da razume, ali i da na pravi način koristi mnoge stručne termine vezane za oblast trgovine, te da vodi poslovnu prepisku bez naročitih poteškoća. Pored toga, od njega se očekuje da može lako i sa visokim stepenom tačnosti da čita specijalizovane tekstove iz oblasti trgovine različite kompleksnosti i dužine.

Takođe, kandidat bi trebalo da adekvatno reaguje na određenu informaciju koju je čuo, poput recimo uputstva koje dobija na svom radnom mestu, te da iskazuje svoje mišljenje o određenoj temi iz oblasti trgovine i to kako usmeno, tako i pisanim putem. Trebalo bi da se prilično jasno i precizno izražava, bez obzira da li govori ili piše na ovom jeziku.

English for Commerce - nivo 3 (CEFR B 2 nivo)

Najviši nivo poznavanja engleskog jezika koji je usmeren na oblast trgovine prema LCCI pravilima je B 2, odnosno viši srednji nivo prema važećim pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike.

Od kandidata koji polaže English for Commerce ispit nivoa 3 se očekuje da govori tečno engleski jezik, te da je upoznat sa gotovo svim stručnim terminima u oblasti trgovine. Pored toga, podrazumeva se da je sposoban da samostalno vodi poslovnu komunikaciju i to kako u govornom, tako i u pisanom obliku, te da zna tečno da čita tekstove različite kompleksnosti i dužine, a čija je tema vezana za oblast trgovine. Međutim, sama činjenica da je ipak u pitanju srednji nivo znanja, iako je B 2 nivo viši srednji nivo, je dovoljna da se od kandidata u pojedinim slučajevima ipak očekuju greške, koje u večini slučajeva ne utiču loše na poslovanje, te da mu je u pojedinim, izuzetno retkim situacijama potrebna pomoć osoba koje su izvorni govornici engleskog jezika.

Kako izgleda English for Commerce ispit

Iako pravila CEFR - a nalažu da se proveravaju sve četiri oblasti znanja jednog jezika i to: slušanje, čitanje, pisanje i umeće konverzacije, budući da je English for Commerce ispit uskostručan, u okviru njega postoje samo dve oblasti provere, to jest čitanje i pisanje.

Ukoliko kandidat ima želju ili potrebu da proveri nivo svog govornog umeća na engleskom jeziku u ovkiru oblasti trgovine, u obavezi je da to i naglasi, kako bi ovlašćeni LCCI test centar Akademije Oxford izašao u susret njegovom zahtevu u potpunosti i omogućio mu da polaže i ovu vrstu ispita.

English for Commerce ispit za nivo 1 (CEFR A 2 nivo)

U okviru English for Commerce ispita za nivo 1 se provera vrši samo u okviru dve oblasti i to čitanje i pisanje. Sam ispit je sastavljen iz tri segmenta i to u prvom delu kandidat ima zadatak da piše o zadatoj temi, a koje je vezana za neki uobičajenu, opštu temu vezanu za oblast trgovine. Tekst treba da bude dužine oko 200 reči, a kandidat bira o kojoj će temi da piše od 6 koje su mu ponuđene. Zatim ima zadatak da čita određeni tekst, čija je dužina oko 300 reči, te da odgovarajuči na pitanja pokaže da je razumeo ono što je pročitao na odgovarajući način. Pitanja su uglavnom prilično jednostavna, pa takav odgovor i zahtevaju, dok je najčešće samo jedno pitanje koje zahteva nešto složeniji odgovor. Treća oblast provere je usmerena na proveru oblasti pisanja. Tu kandidat ima zadatak da sastavi jednostavno, formalno poslovno pismo na osnovu pruženih informacija, a čija bi ukupna dužina trebalo da bude oko 100 reči.

Ukupan broj poena koje kandidat može da osvoji na ovom ispitu je 100, a sistem bodovanja je takav da se prva oblast ocenjuje sa 40, a druge dve oblasti provere sa po 30 poena. Čitav English for Commerce ispit nivoa 1 traje ukupno 2 sata.

Da bi kandidat uspešno položio ovaj ispit neophodno je da uradi tačno barem 50 % svih zadataka.

English for Commerce ispit za nivo 2 (CEFR B 1 nivo)

Kao i prethodni, tako se i English for Commerce ispit za nivo 2 sastoji iz tri dela, a u kojima se proveravaju oblasti čitanja i pisanja. Budući da je reč o nižem srednjem nivou, sasvim je jasno da su i zadaci u ovom ispitu kompleksniji nego u prethodnom. Pa tako, u okviru prve oblasti provere kandidat ima zadatak da piše o određenoj temi koja spada u domen trgovine. Nakon što odabere jednu od šest tema koje su mu ponuđene, kandidat piše tekst čija bi dužina trebalo da bude oko 300 reči. Druga oblast podrazumeva da kandidati dobijaju tekst čija je tema vezana za trgovinu i čija je ukupna dužina oko 400 reči, a oni imaju zadatak da ga preformulišu tako da on ne bude duži od oko 120 reči. Neophodno je da koriste svoje reči, ali i stručne termine koje poznaju, a neophodno je i da navedu naslov sumiranog teksta. Provera treće oblasti je usmerena na proveru pisanja, pa kandidat ima zadatak da napiše poslovno pismo određenoj organizaciji u kojoj će izneti određeni problem ili predlog za saradnju. Njegova dužina bi trebalo da bude između 120 i 150 reči.

English for Commerce ispit za nivo 2 traje ukupno 150 minuta. Sistem bodovanja je istovetan kao i u prethodnom ispitu. Da bi se smatralo da je kandidat uspešno položio ova ispit, neophodno je da osvoji minimu 50 % poena.

U okviru ovog ispita kandidat može zahtevati od ovlašćenog test centra Akademije Oxford da polaže test za proveru komunikacijskih sposobnosti. Ovaj ispit traje tek nešto više od 10 minuta, stim što je kandidatu na raspolaganju oko 5 minuta za pripremu, a sama provera traje 5 do 6 minuta.

English for Commerce ispit za nivo 3 (CEFR B 2 nivo)

Kada se uzme u obzir da j u pitanju najviši nivo poznavanje engleskog jezika u oblasti trgovine, jasno je i zašto su u okviru ovog ispita zadaci znatno kompleksniji. Provera podrazumeva 5 oblasti, odnosno zadataka koje kandidat ima. U prvom delu kandidat ima obavezu da napiše tekst dužine 400 do 600 reči, čija je tema vezana za trgovinu. Na raspolaganju mu je 6 različitih tema, a on samostalno bira o kojoj će da piše. Drugi zadatak je da odgovori na pitanja koja su vezana za tekst koji je u obavezi da pročita. Dužina tog teksta je uglavnom oko 700 reči, a tema je vezana za oblast trgovine. U okviru treće oblasti provere kandidat dobija tekst čija je ukupna dužina oko 500 reči, a zatim ima zadatak da ga sažme tako da njegova dužina bude oko 180 reči. Pritom je vrlo važno da koristi sopstvene reči, te da tekst maksimalno učini razumljivim, a da istovremeno ispoštuje zahtevanu dužinu. Pisanje poslovnog pisma je zadatak u okviru četvrte oblasti provere, stim što je njegova tema u većini slučajeva vezana za određeni problem u oblasti trgovine, o kome kandidat obaveštava ili određenu organizaciju ili odgovornog pojedinca. Da bi uspešno uradio ovaj zadatak, neophodno je i da potpunosti ispoštuje formu poslovnog pisma.

Čitav English for Commerce ispit za nivo 3 traje ukupno 3 sata. Ovlašćeni test centar Akademije Oxford svim zainteresovanim kandidatima nudi i mogućnost polaganja usmenog ispita English for Commerce nivoa 3 koji podrazumeva proveru komunikacijskih sposobnosti kandidata. Ukupno vreme trajanja ovog ispita je oko 15 minuta, a satnica izgleda otprilike ovako: 5 minuta je namenjeno pripremi kandidata, 2 minuta se vodi dijalog između ispitivača i kandidata o odabranoj temi, a 8 minuta je komunikacija između njih usmerena isključivo na temu koju je odabrao kandidat.

Da bi se navelo da je kandidat položio English for Commerce ispit za nivo 3 neophodno je da ima makar 50 % uspešnosti.

Šta još treba da znate o EfC ispitima

Od kandidata koji se prijavio za polaganje English for Commerce ispita se očekuje da bude u prostorijama ovlašćenog test centra Akademije Oxford pola sata pre početka ispita. Sa sobom bi trebalo da ponese samo papir i plavu ili crnu hemijsku olovku, a po želji može poneti i flašicu vode. Unošenje mobilnog telefna i drugih uređaja koji mogu da utiču na rezultate ispita je strogo zabranjeno, kao i korišćenje korektora na ispitu. Neophodno je da kandidati ponesu i važeći lični dokument na kome se nalazi i fotografija radi identifikacije, tako da možete, osim lične karte poneti i važeći pasoš ili vozačku dozvolu.

Prijava za ispit se vrši u propisanom roku, a najkasnije do 30 dana pre zakazanog termina. O terminima se svi zainteresovani kandidati mogu obavestiti kontaktiranjem našeg test centra u odabranom gradu. U principu, prijavljivanje se vrši u prvoj polovini februara, odnosno aprila, kao i u prvoj polovni oktobra, a termini se usklađuju prema broju kandidata.

Tokom trajanja ispita, u sali je prisutan najmanje jedan ispitivač, stim što ako je u pitanju grupa od 25 i više kandidata u sali moraju postojati najmanje dva ispitivača.

Ukoliko je to dozvoljeno zvaničnim Pravilnikom test centra, kandidati imaju dozvolu da koriste lične računare za obradu tekstova, uz uslov da nemaju pristup internet pretraživačima i drugim online sadržajima koji mogu da utiču na rezultat ispita.

U situaciji kada ispitivač utvrdi da je kandidat na bilo koji način pokušao da vara na ovom ispitu, taj kandidat je u obavezi da odmah napusti ispit, te mu se oduzima i sav ispitni materijal. A u zavisnosti od mišljenja stručne komisije o tom slučaju se odlučuje da li će mu biti dozvoljeno ponovo da polaže i u kom vremenskom periodu će dobiti dozvolu za polaganje.

Tokom trajanja ispita je dozvoljeno korišćenje rečnika, stim što ispitivač ima pravo da od kandidata traži da mu dozvoli da pregleda rečnik, kako bi se uverio u njegovu ispravnost.

Ukoliko u ovlašćenom test centru dođe do nasilnog prekida ispita usled nepredviđenih okolnosti, te ako on traje duže od pola sata, ispit se otkazuje i u najkraćem mogućem roku se zakazuje novi termin.

Kandidat koji za vreme trajanja English for Commerce ispita ima potrebu da ode u toalet je u obavezi da zatraži odzvolu od dežurnog profesora, koji je dužan da ga otprati, kako bi se uverio da kandidat neće da zloupotrebi ovaj izlazak sa ispita.

Rezultati ispita su dostupni kandidatima najdalje 9 nedelja nakon održavanja ispita, a 14 dana nakon toga im se dostavljaju i sertifikati i to na pravilnikom propisan način. Svi kandidati koji su stekli LCCI English for Commerce sertifikat, a iz bilo kog razloga žele ponovo da ga izvade mogu da nam se obrate kako bismo im omogućili da dobiju duplikat, a ova usluga se naplaćuje prema važećoj tarifi.

Osoba koja želi da polaže ovaj ispit, a ima bilo kakvo fizičko, mentalno ili čulno oštećenje može zatražiti od organizatora da prilagodi polaganje njenim potrebama. Organizator je u obavezi da ispoštuje ovaj zahtev, a od kandidata se očekuje da dostavi svu potrebnu dokumentaciju kojom potvrđuje svoje zdravstveno stanje.

Svi kandidati koji su iz opravdanih razloga propustili termin polaganja English for Commerce ispita mogu da nam dostave svu potrebnu dokumentaciju kojom to potvrđuju kako bi naša komisija razmotrila mogućnost da za njih organizuje posebno polaganje ovog ispita.

Ako, pak želi da odloži polaganje ispita iz bilo kog razloga, mora uputiti molbu komisiji kako bi eventualno dobio dozvolu za odlaganje, čiji je rok važnosti 6 meseci. Uslov za sticanje ove dozvole jeste da ona bude odobrena od strane stručne komisije pri ovlašćenom test centru Akademije Oxford pre zakazanog termina za polaganje ispita.

Spisak gradova za English for Commerce (EfC)

NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje