Practical business English

Londonska privredna komora (London Chamber of Commerce and Industry), odnosno LCCI, u nizu specijalizovanih ispita kojima se kandidatima iz celog sveta pruža mogućnost da provere nivo svog znanja engleskog jezika, kako uopšteno, tako i u pojedinim oblastima primene ima i specijalno osmišljen paket koji podrazumeva praktično korišćenje poslovnog engleskog jezika.

Polaganje Practical Business English ispita je namenjeno svim onim kandidatima koji poseduju određeni nivo znanja poslovnog engleskog jezika, a koji jednostavno žele da provere da li su sposobni da komuniciraju na engleskom jeziku u poslovnom smislu i to za sada samo na osnovnim nivoima znanja (niži i viši osnovni), odnosno nižem srednjem nivou prema pravilima CEFR - a (Common European Framework of Reference).

Ipak treba imati na umu da je ovo samo takozvani pilot projekat pri Londonskoj privrednoj komori, te da se još uvek razvija. Za sada je dostupno polaganje Practical Business English samo za prva tri osnovna nivoa po CEFR - u, odnosno za nivoe: A 1, A 2 i B 1, pa su u skladu sa tim i očekivanja o poznavanju poslovnog engleskog jezika kandidata koji želi da polaže ovaj ispit.

Zahvaljujući činjenici da je Akademija Oxford ovlašćeni LCCI test centar, svako ko želi da polaže ovaj ispit sada to može uraditi i na teritoriji Republike Srbije, odnosno u mnogim našim poslovnicama koje se nalaze širom naše zemlje.

Osnovni uslov koji treba da ispune kandidati koji žele da polažu Practical Business English ispit jeste da im engleski nije maternji, na prvom mestu, a zatim i da poseduju određeni nivo znanja poslovnog engleskog jezika.Koji sve nivoi Practical Business English ispita postoje

Kako je u pitanju takozvani pilot projekat Londonske privredne komore, za sada postoji samo jedan Practical Business English ispit koji odgovara osnovnim nivoima (nižem i višem osnovnom), odnosno nižem srednjem nivou. To zapravo znači da se od kandidata oćekuje da poseduje znanja engleskog jezika u poslovnom smislu, a koja odgovaraju nivoima A 1, A 2 i B 1 prema pravilima važečeg Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, odnosno CEFR - a (Common European Framework of Reference).

Osnovni cilj ispitivanja prema Practical Business English ispitu jeste da se utvrdi da li je kandidat sposoban da razume i koristi jednostavnije načine poslovne komunikacije.Practical Business English nivo A 1 po CEFR - u

Samim tim se od kandidata očekuje da pokaže osnovni nivo znanja koji odgovara nižem osnovnom nivou znanja prema pravilima pomenutog jezičkog okvira. To znači da kandidat koji polaže ovaj ispit ima najosnovniji mogući nivo znanja poslovne komunikacije na engleskom jeziku, te da je upoznat samo sa najužom oblasti poslovne terminologije.

Practical Business English nivo A 2 po CEFR - u

Od kandidata sa ovim nivoom znanja poslovnog engleskog jezika se sasvim sigurno očekuje viši nivo znanja nego na prethodnom nivou, ali još uvek u domenu osnovnog korišćenja poslovnog engleskog jezika.

Samim tim bi kandidat trebalo da može da razume one poslovne termine koji su najčešće u upotrebi na njegovom radnom mestu, te da zna njihovo značenje, ali isto tako i da zna da ih upotrebi u skladu sa kontekstom razgovora. Što se pisanja tiče, kandidat na ovom nivou znanja bi trebalo da je u stanju da piše kratke rečenice ili izraze, ali samo ukoliko je u pitanju terminologija koja mu je relativno dobro poznata.

Practical Business English nivo B 1 po CEFR - u

Ovo je prvi među srednjim nivoima znanja poslovnog engleskog jezika prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike.

Od kandidata koji poseduje ovaj nivo znanja se očekuje da može da se upusti u razgovor čak i kada mu tema nije u tolikoj meri poznata, te da na osnovu reči koje poznaje može da shvati osnovni smisao tog razgovora. Samim tim se očekuje i da može da vodi poslovnu komunikaciju koja je u domenu njegovog znanja.

Kako izgleda Practical Business English ispit

U principu postoji samo jedna vrsta Practical Business English ispita, a na osnovu pokazanog znanja se ocenjuje koji nivo znanja poslovnog engleskog jezika poseduje kandidat. Da bi se smatralo da je kandidat položio ovaj ispit, neophodno je da uspešno uradi minimu 50 % ispita.

Ispit je zamišljen tako da kandidat ima zadatak da odgovori na ukupno 50 pitanja različitih tipova, a čitav test je sačinjen od ukupno 3 oblasti.

Zadatak kandidata je da uspešno prepozna određene gramatičke kategorije, te da u skladu sa zadacima testa koristi adekvatnu poslovnu terminologiju, odnosno da zna da protumači određene uskostručne termine vezane za poslovnu primenu ovog jezika.

Ukupno vreme trajanja Practical Business English ispita je 60 minuta.

U okviru gramatičkih kategorija, među zahtevima u testu su između ostalih prisutni: glagoli i sva glagolska vremena (prošlo, buduće i sadašnje vreme), odnosno glagolski načini, te modaliteti (mogu, smem, treba da i slično) i njihove negacije (ne mogu, ne treba da itd), zatim pridevi različitih vrsta i oblika, kao i veznici i sve vrste imenica i zamenica. Jednom rečju sve gramatičke kategorije, ali su zahtevi u testu u potpunosti primereni nivou znanja za koji su namenjeni.

Što se stručnih termina tiče, takođe su zastupljeni oni koji su najčešće u upotrebi i to u skladu sa znanjima koja se očekuju od kandidata čiji nivo znanja odgovara nivoima A 1, A 1 ili B 1 prema pravilima Zajedničkog evrospkog referentnog okvira za jezika.

Šta još treba da znate o Practical Business English ispitima

Uzevši u obzir da je reč o posebnoj vrsti ispita o proveri nivoa znanja poslovnog engleskog jezika u praktičnom smislu, on se organizuje najčešće u skladu sa zahtevima kandidata, tako da se možete prijaviti tokom cele godine ovlašćenom LCCI test centru Akademije Oxford. U većini slučajeva su termini precizirani za prvu polovinu aprila, prvu polovinu juna i drugu polovinu oktobra ili prvu polovinu novembra, a u skladu sa važećim pravilnikom o održavanju ispita oni se mogu održavati i češće, ali i u drugim terminima. Svakako je preporuka da kontaktirate ovlašćeni test centar kako biste se raspitali oko detalja.

Ukoliko u roku od 7 dana nakon prijave ne dobijete povratnu informaciju da je ona uspešno izvršena, neophodno je da nas kontaktirate kako bismo eventualno otklonili ovu nepravilonost.

Na dan kada se održava ispit u obavezi ste da dođete u naše prostorije 30 minuta pre zakazanog termina za početak ispita. Takođe, tom prilikom morate ovlašćenom ispitivaču dati na uvid i važeći lični dokument, koji sadrži i vašu fotografiju. To podrazumeva da možete poneti važeću ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu.

Na ispit možete poneti i flašicu sa vodom, ako želite, a obavezno je i da ponesete hemijsku olovku, ali isključivo onu koja ima minu plave ili crne boje, kao i da na testu pišete čitko i štampanim slovima, kako ne biste došli u situaciju da vam neki odgovor ne bude priznat zbog nejasnoće. To isto se odnosi i na preciznost u pitanjima gde se od kandidata zahteva da zaokruži tačan odgovor ili da poveže pitanje i odgovor.

Zabranjeno je da kandidati u učionicu unose mobilne telefone, ali i bilo koje druge uređaje čije korišćenje može da utiče na kvalitet polaganja ispita. Zabranjeno je i korišćenje korektora, ali i elektronskih rečnika, dok je klasične rečnike moguće koristiti samo u slučajevima kada je tako određeno važećim pravilnikom o polaganju ispita.

Tokom trajanja Practical Business English ispita u prostoriji je obavezno prisutan najmanje 1 dežurni profesor. A ukoliko grupa kandidata broji više 25 kandidata, obavezno je prisustvo minimum 2 ovlašćena ispitivača.

Kandidat koji tokom ispita ima potrebu da napusti ispit na kratko kako bi otišao u toalet, ima pravo da traži dozvolu od ispitivača da izađe. Ali je jedan od ispitivača dužan da ga otprati do toaleta, sačeka da završi i ponovo otprati u učionicu, jer je tako siguran da nije došlo do zloupotrebe izlaska od starne kandidata.

U slučaju da se dogodi da dođe do prekida Practical Business English ispita usled nepredviđenih okolnosti, kao što je recimo dojava o požaru ili podmetnutoj bombi, te da taj prekid traje duže od 30 minuta ovlašćeni LCCI test centar Akademije Oxford će u većini slučajeva otkazati polaganje ispita, te u skladu sa pravilnikom zakazati u najkraćem mogućem roku novi termin za polaganje.

Dežurni profesor koji tokom trajanja ispita primeti pokušaj varanja je u obavezi da dotičnog kandidata zamoli odmah da napusti prostoriju u kojoj se polaže ispit, te da mu preda sav ispitni materijal. A po završetku ispita, dežurni ispitivač piše izveštaj o tom događaju koji predaje stručnoj komisiji. Dalje ta komisija, na osnovu izveštaja odlučuje da li se tom kandidatu privremeno ili trajno zabranjuje polaganje Practical Business English ispita.

Najkasnije 9 nedelja nakon održavanja ispita se objavljuju rezultati. Kandidatima koji su uspešno položili ovaj ispit se dostavljaju sertifikati na način opisan u pravilniku.

Kandidat koji ima potrebu za izdavanjem duplikata sertifikata bi trebalo da o tome obavesti ovlašćeni LCCI test centar Akademije Oxford, te da u propisanom roku uplati nadoknadu za izdavanje duplikata, kako bi mu isti bio i izdat.

Ukoliko postoje fizička, čulna ili mentalna oštećenja kod kandidata obaveza je da im se omogući polaganje ispita u skladu sa njihovim oštećenjem, ali oni najpre moraju da dostave adekvatnu medicinsku dokumentaciju u propisanom roku.

U slučajevima kada kandidati propuste da izađu na Practical Business English ispit za koji su se prijavili, ali iz opravdanog razloga kao što je iznenadna povreda, odlazak u bolnicu ili smrt bliskog člana porodice, mogu da u propisanom roku dostave adekvatnu dokumentaciju kako bi im eventualno bilo omogućeno naknadno polaganje ispita.

Svi zainteresovani kandidati imaju mogućnost da traže posebnu dozvolu za odlaganje polaganja ovog ispita, a koja važi maksimalno 6 meseci od dana donošenja, stim da ova dozvola mora biti odobrena pre planiranog datuma za održavanje ispita za koji se kandidat prijavio.

Spisak gradova za Practical Business English

NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje