Foundation english language skills assessment (FELSA)

Počeli ste da učite engleski jezik ili imate obavezu da svom trenutnom poslodavcu priložite i međunarodno priznat sertifikat o nivou znanja ovog jezika, a ne znate za koji od mnogih da se odlučite? Onda je kao skrojen za vas Foundation English Language Skills Assessment sertifikat ili skraćeno FELSA. Tvorac ovog ispita kojim se stiče sertifikat koji je priznat širom sveta je LCCI (London Chamber of Commerce and Industry) odnosno Privredna komora grada Londona. A od sada Foundation English Language Skills Assessment ispit možete da polažete i širom Srbije i to u jednoj od mnogih poslovnica ovlašćenog LCCI test centra Akademije Oxford.

FELSA ispit je osmišljen kao specijalan, rekli bismo dijagnostički ispit, jer se njime procenjuju sposobnosti slušanja, čitanja i konverzacije na engleskom jeziku za kandidate svih starosnih dobi i nivoa obrazovanja, ali uz uslov da njihova znanja ovog jezika odgovaraju osnovnim nivoima znanja prema pravilima Zejdničkog evropskog referentnog okvira za jezike, to jest CEFR - a (Common European Framework of Reference). Zapravo, svako kome engleski jezik nije maternji, a želi da testira nivo svog znanja može da polaže FELSA ispit, naravno pod uslovom da su njegova znanja na A 1 ili A 2 nivou, to jest nižem i višem osnovnom.

Glavna svrha Foundation English Language Skills Assessment ispita jeste da pomogne kandidatu da identifikuje nivo znanja engleskog jezika koji ima i to u oblasti slušanja, čitanja i konverzacijskih veština, kako bi mogao da odluči da li želi da dalje usavršava svoja znanja, odnosno da njegovom trenutnom ili budućem poslodavcu jasno pokaže šta može da od njega očekuje na radnom mestu, to jest koji posao on može da obavlja u određenoj kompaniji.

Pored svega navedenog, uslov koji mora da ispoštuje kandidat da bi mogao da polaže Foundation English Language Skills Assessment ispit jeste da mu engleski jezik ne bude maternji, to jest da ga uči kao strani jezik.Koji sve nivoi FELSA ispita postoje

Sama činjenica da je reč o najjednostavnijem mogućem načinu procene nivoa znanja engleskog jezika za osobe kojima on nije maternji je dovoljan razlog da za Foundation English Language Skills Assessment ispit postoje samo dva nivoa i to A 1 i A 2, koji prema pravilima pomenutog okvira za jezike spadaju u osnovne nivoe znanja, tačnije niži i viši osnovni nivo.

Budući da je i ovaj, kao i svi ostali LCCI ispiti usklađen sa pravilima CEFR - a podrazumeva da se od kandidata očekuju sve one veštine i znanja koja podrazumevaju uopšteno A 1 i A 2 nivo.

Najjednostavnije rečeno, od kandidata koji poseduje ovaj nivo znanja stranog jezika se očekuje da može da govori i piše o osnovnim stvarima iz svog života, te da može da se snađe u onim uobičajenim svakodnevnim životnim situacijama. On bi trebalo da može da razume i izvorne govornike engleskog jezika, ali uz uslov da govore sporo i razgovetno, te da ne koriste preveliki fond reči, kao i da se razgovor vodi o onoj temi koja je kandidatu posebno bliska.

U suštini, kandidat koji želi da polaže Foundation English Language Skills Assessment ispit bi trebalo da može potpuno samostalno da se predstavi, kaže osnovne podatke o svojoj porodici, zaposlenju, zemlji iz koje dolazi, te da može potpuno samostano na primer da ode u kupovinu i pita za neke osnovne informacije, poput recimo pravca u kome treba da ide ili gde se nalazi neka znamenitost i slično. Uz to se od njega očekuje i da može da ode u restoran i nesmetano naruči hranu ili piće koje želi, te da može da napiše kratku SMS ili meil poruku i slično.Kako izgleda Foundation English Language Skills Assessment ispit

U principu, postoji samo jedan tip ispita, a da li će kandidat dobiti međunarodno priznat sertifikat o nivou znanja engleskog jezika koji odgovara nivou A 1 ili A 2 se odlučuje na osnovu rezultata ispita.

Pa tako, ako u proveri oblasti čitanje osvoji od 0 do 23 poena, njegovo znanje odgovara nivou A 1 prema pravilima CEFR - a, a rezultat od 24 do maksimalnih 30 poena koje kandidat osvoji pokazuje da njegovo znanje odgovara nivou A 2.

U okviru provere oblasti slušanje može da da osvoji maksimalnih 30 poena, odnosno ako osvoji od 24 do 30 to znači da poseduje znanje engleskog jezika nivoa A 2, a sve ispod 24 poena odgovara nivou A 1.

Poslednja oblast provere, umeće komunikacije podrazumeva da ispitivača vrši procenu znanja u ovom segmentu na licu mesta, tako da u principu nema zvanične bodovne skale. Potom se sabiraju osvojeni bodovi, pa komisija na sve to dodaje svoje mišljenje o umeću vođenja konverzacije na engleskom jeziku koju je kandidat pokazao u trećoj oblasti provere, te se navodi da li njegovo znanje odgovara nivou A 1 ili A 2 prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike.

Ukoliko kandidat želi da se izvrši i procena nivoa znanja u okviru oblasti pisanja, neophodno je da o tome obavesti ovlašćeni LCCI test centar Akademije Oxford u propisanom roku, kako bi mu bilo omogućeno i polaganje ovog dela Foundation English Language Skills Assessment ispita, jer je to jedina oblast koja se proverava isključivo na zahtev kandidata.

Dakle, u okviru ovog ispita se proveravaju tri oblasti i to: slušanje i razumevanje odslušanog, čitanje i razumevanje pročitanog te umeće komunikacije, dok se oblast čitanja provera isključivo na zahtev kandidata.

U okviru provere oblasti slušanja kandidat ima zadatak da odgovori na 30 pitanja koja su isključivo vezana za audio materijal koji sluša na početku provere ove oblasti. Ukupno vreme trajanja ovog dela ispita je najduže 60 minuta, a najčešće traje kraće. Pitanja u testu su u formi zaokruživanja i dopune odgovora.

Čitanje se proverava na sledeći način: kandidat najpre dobije određeni tekst na engleskom jeziku koji mora da pročita, a zatim dobija test koji sadrži 30 pitanja ukupno, a koja se odnose na tekst koji je kandidat pročitao. Pitanja mogu biti različitog formata i to najčešće dopunjavanje odgovora, odabir tačnog odgovora i slično. Provera ove oblasti takođe traje najduže 60 minuta.

Oko 20 minuta traje provera poslednje oblasti u okviru Foundation English Language Skills Assessment ispita. Umeće komunikacije se proverava tako što ovlašćeni ispitivač kandidatu postavlja pitanja, na koja on odgovara, ali u opsegu tema koje su mu poznate, uglavnom.

Šta još treba da znate o FELSA ispitima

Prijavljivanje za ove ispite se vrši kontaktiranjem odabranog ovlašćenog LCCI test centra Akademije Oxford u jednom od mnogih gradova Srbije. U principu, ne postoji precizno određen termin za polaganje Foundation English Language Skills Assessment ispita, pa se samim tim prijavljivanje za polaganje vrši tokom cele godine.

Kada dobiju obaveštenje o zakazanom terminu polaganja, kandidati su u obavezi da u prostorije gde će se ispit održati dođu 30 minuta pre početka ispita i da sa sobom ponesu važeći lični dokument koji sadrži fotografiju, radi identifikacije. To može biti lična karta, vozačka dozvola ili pasoš. Takođe, potrebno je da ponesu hemijsku olovku i to onu koja piše plavo ili crno, te mogu ako žele da ponesu i rečnik, odnosno ukoliko je to dozvoljeno važećim pravilnikom. U prostoriju za polaganje je zabranjeno unositi mobilne telefone i druge tipove uređaja koji mogu da utiču na kvalitet rezultata ispita. Takođe ako žele, kandidati mogu sa sobom poneti i flašicu vode. Korišćenje korektora je zabranjeno tokom ovog ispita.

Tokom trajanja ispita je u prostoriji prisutan najmanje 1 ispitivač. Ukoliko grupa kandidata koji polažu Foundation English Language Skills Assessment ispit ima više od 25 prisutnih, ovlašćeni LCCI test centar Akademije Oxford je u obavezi da obezbedi prisustvo barem 2 dežurna profesora.

Ako iz bilo kog nepredviđenog razloga dođe do prekida ispita koji traje duže od 30 minuta, organizator je obavezan da taj ispit odloži, te da u propisanom roku omogući kandidatima ponovno polaganje.

Ako kandidat tokom trajanja ispita ima potrebu da izađe, dežurni profesor ili bilo koje drugo ovlašćeno lice koje je prisutno tokom ispita je u obavezi da ga otprati, kako bi se uverio da kandidat neće zloupotrebiti dozvolu koju je dobio od ispitivača.

Ispitivač ima pravo da, ako primeti bilo kakav vid varanja na Foundation English Language Skills Assessment ispitu, određenog kandidata zamoli da napusti prostoriju, te da od njega uzme sav ispitni materijal. Po završetku ispita stručna komisija na osnovu izveštaja dežurnog profesora donosi odluku da li će kandidati biti dozvoljeno da ponovo polaže ovaj ispit ili će mu biti izrečena trajna, odnosno privremena zabrana polaganja.

Od kandidata se zahteva da piše štampanim slovim i čitko, kako ne bi došao u situaciju da mu određeni odgovori ne budu priznati zbog nemogućnosti da se razazna šta u njima piše.

U roku od najkasnije 9 nedelja od datuma održavanja ispita, ovlašćeni LCCI test centar Akademije Oxford objavljuje rezultate ispita, a u roku od 2 nedelje nakon toga se kandidatima koji su položili ovaj ispit dostavljaju sertifikati i to na način opisan u pravilniku.

Kandidati koji su stekli Foundation English Language Skills Assessment sertifikat određenog nivoa, a iz bilo kog razloga imaju potrebu za izdavanjem duplikata su u obavezi da o tome obaveste naš test centar, te da dostave svu potrebnu dokumentaciju i uplate nadoknadu za izdavanje duplikata sertifikata.

Svaki kandidat koji želi da se prijavi za polaganje ovog ispita, a ima bilo kakav fizički, mentalni ili čulni nedostatak je u obavezi da dostavi medicinsku i drugu dokumentaciju našem test centru kojom to potvrđuje, kako bismo mu omogućili da polaže ispit u uslovima koji su primereni njegovom stanju.

U slučaju da se kandidat prijavi za polaganje Foundation English Language Skills Assessment ispita, a iz nekog razoga nije u mogućnosti da mu prisustvuje može da zahteva dozvolu za odlaganje, stim što je neophodno da dostavi dokumentaciju o razlozima u propisanom roku. Ova dozvola se izdaje na period od 6 meseci, a da bi bila validna neophodno je da bude donešena pre zakazanog termina za polaganje ispita za koji se kandidat prijavio.

A ukoliko kandidat zbog opravdanog razloga propusti polanje ispita za koji je već izvršio prijavu, može u propisanom roku dostaviti odgovarajuću dokumentaciju, na osnovu koje mu se omogućava naknadno polaganje ispita. Opravdani razlog u ovom slučaju je neočekivana povreda, smrtni slučaj u užoj porodici i slično.

Uzevši u obzir da je u pitanju provera nivoa znanja engleskog jezika na osnovnim nivoima pripremna nastava nije obavezna. Ali, ako ipak želite da se pripremite na pravi način za polaganje ovog ispita, na raspolaganju su vam brojni kursevi u okviru Škole stranih jezika koje organizuje Akademija Oxford.

Spisak gradova za Foundation English Language Skills Assessment (FELSA)

NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje