LCCI - London chamber of commerce and industry (SEFIC)

Svako ko želi da svoja znanja engleskog jezika potvrdi, ima mogućnost da polaže različite vrste ispita o poznavanju ovog jezika na određenom nivou ili u okviru određene oblasti primene. Nakon što uspešno položi odabrani ispit, kandidat stiče i sertifikat ili diplomu koja je priznata u mnogim državama sveta i čijim posedovanjem u velikoj meri povećava sebi šanse za zaposlenje u odabranoj kompaniji, bez obzira da li ona posluje na domaćem ili međunarodnom tržištu.

Takozvani LCCI sertifikati o poznavanju engleskog jezika u različitim oblastima su među najtraženijima u svetu, a od sada možete da ih polažete i u našoj zemlji, jer je Akademija Oxford zvanično ovlašćen LCCI test centar. Svi ispiti provere koje organizujemo su pod direktnom nadležnošću Privredne komore glavnog rada Velike Britanije, odnosno London Chamber of Commerce and Industry.

U nizu specifičnih ispita se izdvaja SEFIC, odnosno Spoken English for Industry and Commerce, koji podrazumeva proveru nivoa znanja govornog engleskog jezika, ali isključivo onog koji je vezan za oblast industrije i trgovine.Upravo iz tog razloga se i polaganje ovog ispita preporučuje onim kandidatima koji su svoja znanja engleskog jezika i to najpre komunikacijskih veština, ali i slušanja razvili u pravcu oblasti industrije i trgovine. Naravno, osnovni uslov da kandidat stekne sertifikat Spoken English for Industry and Commerce određenog nivoa, odnosno da polaže odabrani ispit je i da mu engleski jezik nije maternji.

Svi SEFIC ispiti su podeljeni na nivoe, a koji su usklađeni prema pravilima zvanično priznatog međunarodnog standarda za ovu oblast, odnosno Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, to jest CEFR - a (Common European Framework of Reference).

Pravila ovog okvira nalažu postojanje ukupno 6 nivoa poznavanja jezika koji nisu maternji kandidatima, odnosno onih jezika koje uče kao strane. Praktično gledano to znači da svako ko uči neki strani jezik može da ga zna na osnovnom nivou i to nižem i višem osnovnom, što su nivoi A 1 i A 2 prema pravilima CEFR - a. Ukoliko poseduje nešto viši nivo znanja od osnovnog, tada kandidat poznaje određeni jezik na nivoima B grupe, gde nivo B 1 odgovara nižem, a nivo B 2 više, srednjem. A ako kandidat određeni strani jezik poznaje naročito dobro, onda govorimo o nivou C 1 kao nižem naprednom i nivou C 2, koji se naziva viši napredni i koji je, prema pravilima pomenutog okvira najviši nivo znanja jednog jezika koji neko može da ima, a koji taj jezik uči kao strani.Koji sve nivoi SEFIC ispita postoje

Spoken English for Industry and Commerce ispit podrazumeva proveru znanja govornog engleskog jezika koji se koristi u oblasti industrije i trgovine i u potpunosti je usklađen sa pravilima pomenutog satndarda. Stim, što SEFIC ispit podrazumeva proveru za 5 od ukupno 6 nivoa po CEFR - u, tako da postoje ispiti od A 1 do C 1 nivoa.

Spoken English for Industry and Commerce - preliminary level (CEFR A 1 nivo)

Osnovni nivo poznavanja jezika podrazumeva da kandidat zna sve ono što se očekuje i ukoliko poseduje A 1 nivo znanja prema pravilima CEFR - a, stim da je u okviru svih ovih ispita poseban akcenat stavljen na poznavanje govornog engleskog jezika i to u oblasti industrije i trgovine.

Od kandidata se očekuje da poseduje osnovna znanja kako klasičnog, govornog engleskog jezika, tako i onoga koji podrazumeva osnovnu komunikaciju u oblasti industrije i trgovine.

Komunikacija kandidata na ovom nivou znanja se zasniva na najosnovnijoj poslovnoj komunikaciji, ali se od njega očekuje da može da se uključi u one poslovne razgovore koji se tiču najčešćih tema u oblasti industrije i trgovine. Takođe, trebalo bi da može da opiše svoje radno mesto, osnovne poslove u kompaniji u kojoj je zaposlen, te da zna da govori o uopštenim, a najosnovnijim informacijama koje se tiču njegovog poslovnog angažmana.

Spoken English for Industry and Commerce - nivo 1 (CEFR A 2 nivo)

Nivo 1 Spoken English for Industry and Commerce ispita podrazumeva da kandidat ima znanje koje odgovara nivou A 2 prema pravilima CEFR -a, što znači da i dalje govorimo o optimalnom poznavanju engleskog jezika u oblasti industrije i trgovine, pa su u skladu sa tim i zadaci koji se stavljaju pred kandidata lakši nego na nivoima B, odnosno C grupe.

Od kandidata koji polaže ovaj ispit se očekuje da ima relativno razvijenu moć slušanja i razumevanja onoga što je čuo, te da može da razume one poslovne infrmacije koje spadaju u osnovnije, poput različitih osnovnih, kratkih uputstava. Najjednostavnije rečeno, trebalo bi da može da razume sve što podrazumeva osnovnu socijalnu komunikaciju u sferi industrije i trgovine, ali ipak da poseduje viša znanja od kandidata koji polaže Spoken English for Industry and Commerce ispit za prethodni nivo.

Spoken English for Industry and Commerce - nivo 2 (CEFR B 1 nivo)

Kada se uzme u obzir da Spoken English for Industry and Commerce nivo 2 odgovara nivou B 1 prema pravilima Zajedničkog evropskog referntnog okvira za jezike, sasvim je jasno da se od kandidata zahteva znatno viši nivo poznavanja engleskog jezika nego u prethodnim nivoima, a posebno u sferi industrije i trgovine. On bi trebalo da razume sve one informacije koje se odnose na ove dve oblasti, a najpre u smislu osnovnih informacija, te da na adekvatan način reaguje na uputstva koja dobija. Takođe bi trebalo da može da učestvuje u svim onim uobičajenim razgovorima koji se vode tokom radnog dana u oblasti industrije i trgovine. U suštini, ako kandidat polaže Spoken English for Industry and Commerce ispit za ovaj nivo smatra se da je u potpunosti ovladao samostalnom komunikacijom na svom radnom mestu o uobičajenim temama, te da može da razume ali i kaže manje - više sve vezano za ovu oblast. Naravno, uzevši u obzir da je ipak reč o nižem srednjem nivou poznavanja jezika, ponekad se može dogoditi da mu je potrebna i pomoć izvornih govornika engleskog jezika.

Spoken English for Industry and Commerce - nivo 3 (CEFR B 2 nivo)

Sada je već reč o ozbiljnijem nivou poznavanja govornog engleskog jezika koji se koriti u oblasti industrije i trgovine, budući da nivo B 2 prema pravilima CEFR - a kome pripada i Spoken English for Industry and Commerce nivo 3 spada u viši srednji nivo znanja.

Od kandidata koji polaže ovaj ispit se očekuje da relativno lako stupa u interakciju sa osobama koje su izvorni govornici jezika, te da je ovladao veštinom konverzacije, ali i slušanja, odnosno razumevanja onoga što je čuo. Samim tim se smatra da može relativno lako da stupa u interakcije sa izvornim govornicima jezika, te da učestvuje u razgovoru čija je tema vezana za oblast industrije i trgovine, pa čak i ako nije u potpunosti upoznat sa temom konkretnog razgovora. Smatra se i da može, takođe relativno lako da odgovara na pitanja koja se tiču njegove oblasti delovanja na radnom mestu, te da poseduje relativno široka znanja engleskog jezika u poslovnom segmentu, odnosno da može da daje, ali i razume uputstva o obavljanju nekog zaduženja koje dobija od svojih kolega ili nadređenog osoblja.

Spoken English for Industry and Commerce - nivo 4 (CEFR C 1 nivo)

Najviši nivo Spoken English for Industry and Commerce ispita je ekvivalentan nižem srednjem nivou prema pravilima CEFR - a, što u osnovi znači da se od kandidata očekuje vrlo visok nivo znanja engleskog jezika koji se koristi u oblasti trgovine i industrije. On bi trebalo da može nesmetano i potpuno samostalno da učestvuje u različitim vrstama razgovora i o širokom spektru tema iz ovih oblasti, te da pruža, ali i prima odgovarajuće poslovne informacije.

Kada se uzme u obzir da je u pitanju prvi nivo znanja jezika koji se nalazi ispod najvišeg, jasno je da se od kandidata očekuje da se snađe u gotovo svakoj situaciji u kojoj može da učestvuje, a vezana je za poslovanje u oblasti industrije i trgovine. Naravno, očekuje se i da može samostalno da vodi poslovnu prepisku praktično bez greške.

Kako izgleda Spoken English for Industry and Commerce ispit

Svi LCCI ispiti, pa tako i ovaj u potpunosti poštuju pravila Zajedničkog evropskog referntnog okvira za jezike. Međutim, činjenica je da je Spoken English for Industry and Commerce posebna vrsta ispita, uzevši u obzir da je provera usmerena isključivo na procenu znanja govornog jezika, pa se tako u ovom slučaju mahom proveravaju samo oblasti slušanja i razumevanja odslušanog, odnosno umeća konverzacije na engleskom jeziku, a koja je usmerena na oblast industrije i trgovine.

Spoken English for Industry and Commerce - preliminary level (CEFR A 1 nivo)

Kada se uzme u obzir da je u pitanju ispit kojim se proveravaju komunikacijske veštine kandidata u oblasti industrije i trgovine, sasvim je jasno da je reč o posebnoj vrsti LCCI ispita.

Ukupno vreme provere je svega 20 minuta, a sam ispit je sastavljen od 4 dela, od kojih svaki traje po 5 minuta u proseku. Prvi deo podrazumeva komunikaciju između kandidata i ispitivača i to o osnovnim temama kao što su recimo predstavljanje kandidata, podaci iz biografije, razgovor o njegovim ili njenim ličnim afinitetima i slično, stim što je prilično ograničen fond reči koje se tokom razgovora koriste, uzevši u obzir da je reč o najosnovnijem od svih nivoa Spoken English for Industry and Commerce ispita.

Drugi deo podrazumeva da ispitivač zadaje određene zadatke kandidatu, a od njega se očekuje da ih ispuni. Na taj način se, praktično provera oblast slušanja i razumevanja odslušanog. Naredni deo se odnosi na opisivanje slike koju kandidat dobije, a osnovni cilj ovog zadatka je da se proveri nivo poznavanja rečnika kandidata i korišćenje različitih gramatičkih kategorija. Obično je slika koju kandidat ima zadatak da opiše u ovom delu ispita vezana za oblast poslovanja industrije i trgovine. I poslednji deo provere u okviru osnovnog nivoa Spoken English for Industry and Commerce ispita podrazumeva da kandidat ima zadatak da učestvuje u razgovoru sa ispitivačem, a tema razgovora se obično odnosi na sliku koju je opisivao u prethodnom delu ispita.

Spoken English for Industry and Commerce - nivo 1 (CEFR A 2 nivo)

Čitav Spoken English for Industry and Commerce ispit za nivo 1 traje ukupno 25 minuta, a sastavljen je od 5 delova, od kojih svaki traje po 5 minuta.

Najpre se kandidat predstavlja, odnosno obaveštava ispitivača o svom zaposlenju i oblasti rada. Zatim u drugom delu provere kandidat ima zadatak da izvrši instrukcije koje mu daje ispitivač, a koje su za nijansu složenije nego u prethodnom nivou. Ukoliko je kandidat zaposlen, onda u trećem delu provere razgovara sa ispitivačem o svom radnom mestu i zadacima koje obavlja, a ako nije zaposlen dobija sliku o kojoj treba da govori, odnosno da je opiše. Tačnije, on ima zadatak da sa slike koja mu je ponuđena odabere jedan lik i govori o njegovom poslu. U ovom delu se proverava poznavanje termina specifičnih za oblast industrije i trgovine, kao i poznavanje gramatičkih pravila. Četvrti nivo provere podrazumeva opširniji razgovor o slici, dok je peti deo provere Spoken English for Industry and Commerce ispita za nivo 1 usmeren na simulaciju određenih situacija koje su uobičajene za oblast industrije i trgovine. U ovom delu se proverava koliko je kandidat sposoban da učestvuje u dijalogu.

Spoken English for Industry and Commerce - nivo 2 (CEFR B 1 nivo)

U okviru Spoken English for Industry and Commerce ispita za nivo 2 ukupno vreme trajanja provere je oko pola sata, tačnije 35 minuta, budući da se ispit sastoji iz 5 delova, stim da provera u okviru 4 dela traje po 5 minuta, dok je vreme trajanje provere samo jednog dela 10 minuta.

Prvi deo provere je sličan kao za prethodna dva nivoa, a uz to se od kandidata očekuje bolje poznavanje rečnika, pa samim tim i kvalitetnija konverzacija. U drugom delu provere kandidat ima zadatak da opiše sliku koja mu je data, a na kojoj obično postoji određena problematična situacija koja se može dogoditi u oblasti trgovine ili industrije, te je kandidat u obavezi da je uoči i razradi, a uz korišćene adekvatnog fonda reči. Provera treće oblasti traje 10 minuta, a ona podrazumeva proveru slušanja, odnosno razumevanja odslušanog, te kandidat ima zadatak da dobro prouči određeni dijagram koji mu je dat i da odsluša dodatni materijal koji se odnosi upravo na ono što je u njemu navedeno, jer će potom odgovarati na pitanja vezano za stanje na dijagramu, ali isto tako treba imati na umu da će tokom provere ove oblasti makar jedno pitanje podrazumevati da kandidat koristi dijagram kako bi ukazao na odgovor. Zatim se kandidatu daje određeni štampani materijal, a najčešće najava nekog događaja ili reklamni materijal, pa nakon što ga pročita, ispitivač mu postavlja pitanja u vezi sa pročitanim tekstom. Na osnovu tog materijala se proverava i poslednja oblast u okviru Spoken English for Industry and Commerce ispita nivoa 2 koja podrazumeva da ispitivač postavlja širi spektar pitanja, te pokupava da navede kandidata da jasno izrazi svoje mišljenje o toj temi, odnosno slaganje ili neslaganje sa njom.

Spoken English for Industry and Commerce - nivo 3 (CEFR B 2 nivo)

Spoken English for Industry and Commerce ispit za nivo 3 traje ukupno 35 minuta, a provera se vrši u okviru 5 segmenata. Od svih njih, tri traju po 5, a dve oblasti provere po 10 minuta.

Najpre se kandidat kratko predstavlja, a odmah zatim sledi uvodna konverzacija između njega i ispitivača. Fokus te konverzacije je usmeren prvenstveno na određene teme koje su vezane za posao koji kandidat obavlja, stim da se od njega očekuje da koristi širok dijapazon stručnih termina. Ova oblast provere traje 5 minuta, kao i naredna, u kojoj kandidat najpre čita određeni tekst, a potom odgovara na pitanja vezana za nju, koja su uglavnom usmerena na stručni segment, odnosno oblast industrije i trgovine. Treća i četvrta oblast provere traju po 10 minuta. U okviru trećeg dela ispita kandidat najpre sluša određeni audio materijal koji je u formi dijaloga, a koji je vezan za vežbu iz prethodnog dela. Zatim on ima zadatak da iznese osnovne delove dijaloga, kao i da iskaže svoje mišljenje o onome što je u njemu navedeno, odnosno o rešenju problema poslovne prirode koji je u njemu iznet. Četvrta oblast se tiče takođe provere razumevanja pročitanog, a kandidat čita određeni poslovni materijal i to najčešće poslovno pismo, koje je opet u vezi sa prethodnim delovima, nakon čega ima zadatak da se osvrne na pojedine delove koje je pročitao, a koje bira ispitivač. Poslednja oblast provere koja traje 5 minuta je osmišljena kao simulacija dijaloga, a na osnovu svog materijala koji je korišćen u prethodnim zadacima. Kandidat u okviru ovog dela provere ima zadatak da iznese svoje mišljenje o određenoj situaciji, odnosno da aktivno učestvuje u konverzaciji sa ispitivačem.

Spoken English for Industry and Commerce - nivo 4 (CEFR C 1 nivo)

Najviši nivo Spoken English for Industry and Commerce ispita ima i najzahtevniju proveru, koja u ovom slučaju traje 40 minuta, a čine je ukupno 4 oblasti.

Provera prve oblasti podrazumeva predstavljanje kandidata, ali sa posebnim akcentom na njegovom poslovnom angažmanu, te se od njega očekuje da pokaže visok nivo poznavanja vokabulara. Ukupno vreme trajanja provere ove oblasti je 5 minuta. Zatim sledi druga oblast u kojoj kandidat ima obavezu da prikaže prezentaciju koju je pripremio, a koju je dobio za zadatak od ovlašćenog test centra Akademije Oxford u propisanom roku. Takođe, kandidat je u obavezi i da ispitivaču tom prilikom dostavi sinopsis o prezentaciji koji bi trebalo da bude kucan sa dvostrukim proredom i da bude ukupne dužine oko 200 reči, kako bi on mogao da prati njegovo izlaganje. Iako provera u okviru ove oblasti traje 15 minuta, zapravo je kandidatu na raspolaganju nešto manje od 10 minuta za prezentovanje pripremljenog materijala, jer je minimum 5 minuta namenjeno za diskusiju o onome što je prikazao. U okviru sledeće oblasti se proverava umeće slušanja, pa kandidat najpre sluša određeni dijalog, a onda treba da ispitivaču iznese njegove glavne tačke, te da iznese svoje mišljenje o situaciji koja je prikazana u dijalogu, kao i da predloži moguće rešenje te situacije, koristeći adekvatne stručne termine iz oblasti trgovine i industrije. Ukupno vreme trajanja provere ove oblasti je 10 minuta, kao i poslednje oblasti provere u okviru Spoken English for Industry and Commerce ispita niova 4. U njoj, kandidat dobija određeni tekst, ali i prateći materijal, koji najčešće podrazumeva grafikon, a zatim treba da pronađe odgovarajuće informacije i u tekstualnom i u grafičkom dokumentu koji mu je dat, kako bi odgovorio na pitanja ispitivača. Tema u ovoj oblasti provere se razlikuje od prethodnih.

Šta još treba da znate o SEFIC ispitima

Tokom trajanja ispita je neizostavno prisutan najmanje 1 ispitivač, a ukoliko je broj kandidata veći o 25 mora biti prisutno najmanje 2 ispitivača.

Svi kandidati su u obavezi da doću u prostorije ovlašćenog test centra Akademije Oxford 30 minuta pre zakazanog termina ispita, te da poštujući važeći pravilnik, u učionicu ne unose svoje mobilne telefone, osim ako nije drugačije određeno.

Uzevši u obzir da je u pitanju provera govornog engleskog jezika, samo za određene nivoe Spoken English for Industry and Commerce ispita, potrebno da kandidati donose hemijske olovke i papire, kako bi mogli da napišu kratak koncept, ali će o tome svakako dobiti obaveštenje od naših predstavnika prilikom prijavljivanja.

Kandidat je u obavezi da se identifikuje pre početka polaganja ovog ispita, odnosno da sa sobom ponese važeći dokument sa fotografijom, što znači da može da ponese ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš.

Termini za polaganje Spoken English for Industry and Commerce ispita zavise od broja zainteresovanih kandidata, tako da je prijavu moguće izvršiti tokom cele godine. Ukoliko u roku od 7 dana nakon prijavljivanja kandidat ne dobije važeću potvrdu, neophodno je da kontaktira ovlašćeni test centar Akademije Oxford u svom gradu, odnosno onaj koji mu je najbliži, kako bi se ustanovilo zbog čega je došlo do takvog propusta.

Ako dođe do prekida ispita koji traje duže od 30 minuta, a do koga je došlo usled nepredviđenih okolnosti, organizator je u obavezi da taj ispit otkaže i da u doglednom vremenskom roku zakaže novi termin, a u skladu sa važećim pravilnikom.

Rezultati polaganja Spoken English for Industry and Commerce ispita se zvanično objavljuju u roku od 9 nedelja od termina polaganja, a 2 nedelje nakon toga se kandidatima dostavljaju sertifikati i to na pravilnikom propisan način.

Kandidat koji je stekao sertifikat, ali ima potrebu za izdavanjem duplikata može da se obrati ovlašćenom test centru Akademije Oxford u svom gradu, koji će mu izvaditi duplikat sertifikata, a za koji je kandidat u obavezi da plati propisanu novčanu nadoknadu.

Ako kod kandidata postoji bilo kakvo oštećenje, bez obzira da li je u pitanju mentalno, fizičko ili čulno, ovlašćeni test centar je u obavezi da organizuje Spoken English for Industry and Commerce ispit koji je prilagođen potrebama kandidata. Međutim, uslov za organizovanje ispita na ovaj način jeste blagovremeno obaveštavanje od strane kandidata, a najpre dostavljanje adekvatne medicinske dokumentacije.

Kandidat koji ima potrebu da odloži ispit iz bilo kog opravdanog razloga to može učiniti ako zahteva dozvolu za odlaganje od ovlašćenog test centra, koja važi ukupno 6 meseci, uz uslov da bude odobrena pre zakazanog termina za polaganje Spoken English for Industry and Commerce ispita određenog nivoa. Takođe je neophodno i da dostavi odgovarajuću dokumnetaciju kojom će potvrditi opravdanost razloga za odlaganje polaganja ispita.

Spisak gradova za London Chamber of Commerce and Industry

NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje