First certificate for teachers of business English (FTBE)

Dobro je poznat podatak da svaki profesor jezika neprekidno radi na svom usavršavanju, jer je jezik živ i neprekidno se menja, pa ako neko hoće da bude uspešan u svom poslu koji podrazumeva prenošenje znanja jezika zainteresovanim polaznicima, on mora da vodi računa da neprekidno bude u toku sa promenama u jeziku za koji je specijalizovan. To zapravo znači da svaki profesor, odnosno predavač stranog jezika, pored toga što pohađa različiti kurseve na kojima stiče nova znanja o jeziku, takođe poseduje i mnoge sertifikate koji su priznati na međunarodnom nivou, a kojima potvrđuje svoja posebna znanja određenog jezika.

Svaki profesor koji želi da proširi svoju oblast delovanja, te da osim klasičnog engleskog jezika, predaje i poslovni engleski jezik koji je sve više i više tražen u današnjem vreme, neizostavno mora posedovati First Certificate for Teachers of Business English ili skraćeno FTBE, koji je samo prvi u nizu sertifikata koji su vam potrebni ukoliko želite da predajete poslovni engleski jezik zainteresovanim polaznicima.

Posebno napominjemo da je tvorac ovog sertifikata LCCI (London Chamber of Commerce and Industry), to jest Londonska privredna komora, te da je on priznat na gotovo svim vodećim univerzitetima širom sveta, ali ga priznaju i mnoge državne institucije u svetu, kao i vodeće kompanije u različitim oblastima. Upravo iz tog razloga je posedovanje ovog sertifikata, praktično gledano imperativ za sve one koji žele da predaju poslovni engleski jezik.

Da bi neko mogao da se prijavi za polaganje First Certificate for Teachers of Business English ispita najpre mora da zadovolji uslov da mu engleski jezik nije maternji, ali i da je kvalifikovan da predaje ovaj jezik. To zapravo znači da je reč o kandidatima koji poseduju vrlo visok nivo znanja engleskog jezika, te da se bave poslovima predavanja ovog jezika u klasičnom smislu.

Srećom po sve zainteresovane kandidate koji žele da polažu First Certificate for Teachers of Business English ispit, te steknu međunarodno priznat sertifikat koji će im omogućiti da predaju poslovni engleski praktično u mnogim državama sveta, ovaj ispit možete da polažete i u Republici Srbiji. Reč je o tome da je Akademija Oxford ovlašćeni LCCI test centar, što znači da praktično u svakoj našoj poslovnici širom Srbije možete da polažete ovaj ispit, a u skladu sa pravilima Londonske privredne komore.Koji sve nivoi First Certificate for Teachers of Business English ispita postoje

Kada se zna da je u pitanju ispit koji je namenjen isključivo onim kandidatima koji su već stekli zvaničnu diplomu za predavače engleskog jezika, sasvim je jasno da postoji samo jedan nivo First Certificate for Teachers of Business English ispita i to onaj najviši.

Od svih kandidata se očekuje da su upoznati sa svim zahtevima koje postavlja prenošenje znanja poslovnog engleskog jezika, ali i da su upoznati sa različitom metodologijom predavanja, te da su u potpunosti sposobni da samostalno identifikuju najbolji način za prenošenje znanja kako bi ih kandidat usvojio na najlakši i najbrži mogući način. Samim tim se podrazumeva da kandidat ipak ima određeni nivo iskustva, iako to nije uslov za polaganje First Certificate for Teachers of Business English ispita.

Takođe, trebalo bi da je u potpunosti upoznat sa osnovnim konceptima prakse i poslovanja uopšte i to u različitim oblastima, te da poznaje priličan broj stručnih poslovnih termina. Takođe, trebalo bi i da ima znanja o pravilnom vođenju poslovne korespondencije u pisanom i elektronskom obliku.

Ukratko rečeno, od kandidata koji želi da polaže First Certificate for Teachers of Business English ispit se pored visokog nivoa znanja engleskog jezika očekuje i dovoljan nivo poznavanja poslovne kulture u svim segmentima.Kako izgleda First Certificate for Teachers of Business English ispit

Ukupno vreme trajanja First Certificate for Teachers of Business English ispita je 150 minuta, a sastoji se od 3 segmenta. Prva dva dela provere traju po 55 minuta, odnosno 110 minuta ukupno, dok se treći proverava 40 minuta.

Sistem bodovanja je označen u procentima u ovom ispitu, pa tako oko 35 % nosi prvi deo, isto toliko i drugi, a treći oko 30 %.

U okviru prvog dela ovog ispita se proveravaju profesionalne veštine u predavanju poslovnog engleskog jezika, odnosno TBE (Teaching Business English), dok je drugi deo rezervisan za proveru znanja iz oblasti metodologije predavanja poslovnog engleskog jezika. Poslednji deo procene u okviru ovog ispita je namenjen za proveru znanja kandidata o opštim i specifičnim poslovnim konceptima i poslovnoj praksi.

U principu, testiranje je mahom po principu zaokruživanja tačnog odgovora, te dopisivanja odgovora, ali može uključivati i drugačije forme pitanja. Takođe, često je jedan od zadataka u testu i pisanje kraćeg eseja na zadatu temu i slično.

Da bi se smatralo da je kandidat uspešno položio First Certificate for Teachers of Business English ispit, mora imati najmanje 50 % uspešnosti.

Šta još treba da znate o First Certificate for Teachers of Business English ispitima

Kao i većina ostalih LCCI ispita, tako je i za First Certificate for Teachers of Business English predviđeno da se održava tri puta u toku godine, stim da ovlašćeni test centri u mnogim državama sveta imaju pravu da u skladu sa brojem kandidata koji se prijave za polaganje ispit organizuju i ćešće. Uopšteno, oni se organizuju najčešće u prvoj polovini aprila, prvoj polovini juna i krajem oktobra ili u prvoj polovini novembra.

Prijavljivanje se vrši najkasnije 30 dana pre narednog zakazanog termina za polaganje ispita.

U slučaju da se kandidat prijavi, a u propisanom roku od najduže 7 dana nakon prijavljivanja ne dobije zvaničnu potvrdu o prijavi, dužan je da ovlašćeni LCCI test centar Akademije Oxford obavesti o tome, kako bi se ovaj propust ispravio na propisan način.

Kandidat je dužan da na dan kada je zakazano polaganje ispita dođe 30 minuta pre zakazanog termina, te da ponese važeći lični dokument radi identifikacije. To mora biti onaj dokument koji sadrži i fotografiju, to jest: lična karta, vozačka dozvola ili pasoš.

U učionicu u kojoj će se održati ispit je dozvoljeno uneti samo hemijsku olovku i to isključivo onu koja piše plavom ili crnom bojom i flašicu vode. Mobilne telefone i druge uređaje čije korišćenje može uticati na uspešnost polaganja je izričito zabranjeno unositi u učionicu, a nije dozvoljeno ni koristiti korektor za ispravljanje grešaka, osim ako to nije drugačije određeno. U pojedinim slučajevima je dozvoljeno koristiti klasične, papirne rečnike, dok je korišćenje rečnika u elektronskom formatu strogo zabranjeno. Kandidat je u obavezi da test popunjava čitko i štampanim slovima, kako bi njegovi odgovori mogli da budu lako rastumačeni od strane komisije koja je zadužena za pregledanje testova.

Svaki vid varanja na ispitu koji primeti, ovlašćeni ispitivač je dužan da sankcioniše na propisan način. To znači da će najpre studenta zamoliti da napusti učionicu u tišini, kao i da mu preda sav materijal koji je dobio za polaganje. Zatim će, po završetku ispita sastaviti izveštaj u kome će podrobno opisati takav događaj. Potom, specijalizovana komisija na osnovu ovog izveštaja donosi odluku da li se tom kandidatu zabranjuje da polaže First Certificate for Teachers of Business English ispit i u kom vremenskom roku, odnosno da li mu se izriče privremena ili trajna zabrana polaganja.

U učionici za vreme trajanja ispita mora biti prisutan najmanje jedan ispitivač. Ukoliko grupa kandidata koji polažu ispit broji više od 25 njih, obavezno je prisustvo najmanje 2 dežurna profesora.

Ako se dogodi da kandidat ima potrebu da ide u toalet dok ispit još traje, a dežurni profesor mu to dozvoli, on mora očekivati da će ga profesor otpratiti do toaleta, te sačekati ga da završi, kako bi ga ponovo dopratio do prostorije u kojoj se održava ovaj ispit. Na taj način je dežurni ispitivač siguran da kandidat nije zloupotrebio ovaj kratak prekid za neku nedozvoljenu radnju, koja može da utiče na kvalitet njegovog rezultata.

Iz bilo kog nepredviđenog razloga da dođe do prekida First Certificate for Teachers of Business English ispita koji traje duže od 30 minuta, ovlašćeni test centar bi trebalo da prekine taj ispit, ali i da u najkraćem roku obavesti kandidate o novom terminu za polaganje. Pod nepredviđenim okolnostima u ovom slučaju se može smatrati dojava o požaru, dojava o postavljenoj bombi, prirodne nepogode i slično.

Najkasnije 9 nedelja nakon polaganja se objavljuju rezultati testiranja, a kandidatima koji su uspešno položili ispit se na propisan način dostavljaju sertifikati.

Kandidati koji su uspešno položili ovaj ispit, te stekli međunarodno priznat sertifikat, ali im je iz bilo kog razloga potreban njegov duplikat, mogu ga dobiti po ceni iz važećeg cenovnika za izradu duplikata. Svakako najpre moraju da obaveste ovlašćeni LCCI test centar, kako bi dobili neophodnesmernice za izdavanje duplikata ovog sertifikata.

Kod onih kandidata kod kojih je prisutan neki fizički deformitet ili, pak čulna, odnosno mentalna poteškoća je vrlo važno da test centar dobije adekvatne informacije o tome, a koje su obavezno potkrepljene odgovarajućim maternjim dokazima, odnosno medicinskom dokumentacijom kako bi im pružio mogućnost da First Certificate for Teachers of Business English ispit polažu u uslovima koji su primereni njihovom stanju.

Dogodi li se da kandidat iz opravdanog razloga propusti termin za polaganje ovog ispita za koji se prijavio usled opravdanog razloga, može da nam dostavi određenu dokumentaciju, kako bismo mu eventualno omogućili naknadno polaganje ispita. Pod opravdanim razlozima se u ovom slučaju smatra hitan odlazak u bolnicu, povreda, smrt bliskog člana porodice i slično.

A pored svega toga, kandidat ima mogućnost da od ovlašćenog LCCI test centra zahteva da mu izda dozvolu za odlaganje ispita. Da bi ona mogla da bude izdata, neophodno je da kandidat dostavi svu traženu dokumentaciju, te da maksimalno ispoštuje rokove za dostavu, jer je jedina validna dozvola za odlaganje ona koja je doneta pre termina za koji se kandidat prijavio. Ova specijalna dozvola važi 6 meseci od dana donošenja.

Spisak gradova za First Certificate for Teachers of Business English (FTBE)

NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje