JPOA - Bravar - zavarivač

U rešenju broj 610 - 04 - 100 / 2021 / 3, a koje je Agencija za kvalifikacije Republike Srbije, koja se nalazi u Beogradu, u ulici Majke Jevrosime broj 51, donela 9. februara 2022. godine navedeno je da je „ Akademija Oxford - Agent DOO “ iz Jagodine dobila odobren status javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih, odnosno da je stekla JPOA status i to za izvođenje programa obuka za bravara - zavarivača.

Navedeno rešenje doneto je na osnovu člana 3 tačka 2 Zakona o javnim agencijama, a koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2005, broj 81 / 2005 – ispr. broj 47 / 2018. Takođe se pomenuta institucija prilikom donošđenja tog rešenja rukovodila članom broj 40 stavom 1 i članom broj 42 stavovima 9 i 11 Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 27 / 2018, 6 / 2020 i 129 / 2021 – dr. zakon, kao i članom broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, koji je zvanično objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2016 i broj 95 / 2018.

Uzevši u obzir da je " Akademija Oxford - Agent " DOO Jagodina ispunila sve zakonom propisane zahteve, to je okarakterisan kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih za konkretnu edukaciju. Ti zahtevi se ne odnose samo na nastavni program prema kome će biti organizovana JPOA JPOA obuka za bravara – zavarivača, već i na stručni i nastavni kadar, ali isto tako i na prostor u kome će nastava da bude organizovana. Treba pomenuti i zahteve koji se tiču nastavnih sredstava potrebnih za rad, što je još jedan uslov koji je ova obrazovna institucija u potpunosti ispoštovala.


JPOA - Bravar - zavarivač

Konkretnim rešenjem je predviđeno da JPOA obuka za bravara – zavarivača obuhvati dva dela, što znači da će kandidati da budu u obavezi ne samo da pohađaju teorijski deo, to jest predavanja, već i praktični deo obuke.

U skladu sa navodima pomenutog rešenja, teorijski deo ove JPOA obuke će biti organizovan u Kragujevcu i to u prostorijama „ Akademije Oxford - Agent DOO “, koje se nalaze u tom gradu i to na adresi Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića broj 23.

Predviđeno je da u preduzeću „ Dušan Adžić MAŠINSKA OBRADA “ bude organizovan praktični deo. Prostorije tog preduzeća takođe se nalaze u Kragujevcu i to u ulici Dragana Mauzera broj 1.

S obzirom na to da je " Akademija Oxford - Agent " DOO Jagodina pomenutim rešenjem okarakterisana kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa JPOA obuka za bravara - zavarivača, to je konkretnim rešenjem navedeno da će svaki kandidat po završetku pohađanja i teorijskog i praktičnog dela ove obuke steći sertifikat za ostvaren standard stručnih kompetencija za kvalifikaciju bravar - zavarivač.

Tom prilikom će kandidat savladati sve oblasti koje su propisane aktuelnim programom, što znači da će se upoznati na prvom mestu sa planiranjem, a zatim i sa pripremom i sa organizovanjem bravarskih i zavarivačkih radova.Takođe će naučiti i kako se izrađuju delovi metalnih konstrukcija uz pomoć mehaničke obrade, te na koji način funkcioniše spajanje delova metalnih konstrukcija, bilo razdvojivim ili nerazdvojivim spojevima.

U aktuelnom programu ove JPOA obuke nalazi se i tema koja je vezana za upoznavanje kandidata sa postupkom izrade metalnih konstrukcija i procesne opreme, kao i sa planiranjem tih postupaka.

Kontrola kvaliteta opreme i bravarskih radova u skladu sa aktuelnim standardima, zakonskim odredbama i normativima je takođe jedna od oblasti koju će obraditi JPOA obuka za bravara - zavarivača. Isto tako je predviđeno da se kandidati upoznaju i sa postupkom elektrolučnog i elektrootpornog zavarivanja, a zatim i sa gasnim zavarivanjem i sa postupkom spajanja delova bilo mekim ili tvrdim lemljenjem i lepljenjem.

Naučiće takođe i kako se pri zavarivanju vrši kontrola kvaliteta rada i naravno kako u praksi funkcioniše očuvanje zdravlja, ali i okoline, te kako se u praksi primenjuju odredbe zakona koje se odnose na bezbednost na radu kada se vrše bravarski i zavarivački radovi.

Bitno je napomenuti i to da nakon što završi sa pohađanjem ove obuke i stekne sertifikat za ostvaren standard stručnih kompetencija za kvalifikaciju bravar - zavarivač, svaki kandidat ima pravo da zahteva upis tog sertifikata u svoj radni dosije. Pre toga je vrlo važno da u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje otvori radni dosije, odnosno da se zvanično prijavi na evidenciju te službe. Isto tako se podrazumeva i da, bez obzira da li je kandidat prijavljen na evidenciju te službe ili ne, svakako treba u svoju radnu biografiju, to jest u svoj CV da unese i podatak o tome da je stekao pravno validan i zvanično priznati sertifikat za zanimanje bravar – zavarivač. Posebno ukoliko ima nameru da aplicira na oglase za posao za tu radnu poziciju.

Svakako je važno napomenuti i to da je " Akademija Oxford - Agent " DOO Jagodina ispunila apsolutno sve zahteve koji su vezani za prostor i kadar, odnosno za nastavni program i za opremu, kao i za nastavna sredstva koja su neophodna za izvođenje ovog programa.

Iako je predviđeno da JPOA obuka za bravara - zavarivača bude organizovana u Kragujevcu, svima koji su zainteresovani za pohađanje se nudi mogućnost da prijavljivanje izvrše u okviru bilo koje poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford. Na više od 40 lokacija se one nalaze, tako da zainteresovani kandidati mogu da izaberu poslovnicu koja im je najbliža i da direktno u njenim prostorijama izvrše prijavljivanje. Isto tako je moguće prijavljivanje da izvrše i putem telefona, odnosno na mejl adresu, kada se zahteva da elektronskim putem pošalju osnovne informacije o sebi. Zapravo je za prijavljivanje neophodno da svako od njih navede kako ime i prezime, odnosno datum rođenja, tako isto i broj telefona.

Vrlo je važno napomenuti i to da postupak upisivanja podrazumeva lično prisustvo svakog ranije prijavljenog kandidata. Pre toga će takođe svako od njih da dobije informaciju o tome koja dokumenta mora da dostavi u trenutku upisa, odnosno koje uslove mora da ispuni da bi mu bilo dozvoljeno da pohađa ovu edukaciju.

Kako se upisuje JPOA obuka za bravara - zavarivača?

Vrlo je važno da svi koji žele da steknu zvaničan sertifikat za ostvaren standard stručne kompetencije za kvalifikaciju bravar - zavarivač ispoštuje zahteve koji su zakonom propisani. A to znači da mora imati dokaz o tome da je najmanje stekao osnovno obrazovanje, odnosno da je u pitanju punoletno lice. Jedino u tom slučaju može da bude pohađana JPOA obuka za bravara - zavarivača.

Naravno da kandidat mora u trenutku upisa da dostavi dokaz i o tome da je prema zakonima Republike Srbije punoletan, odnosno da ima najmanje 18 godina i da dostavi dokaz o završenoj osmogodišnjoj školi, što je u tom slučaju svedočanstvo.

Napominjemo da lica koja imaju više kvalifikacije, odnosno koja su eventualno završila neku srednju ili višu školu, te fakultet treba da dostave dokaz i tome.

Predviđeno je pomenutim rešenjem da se JPOA obuka za bravara - zavarivača organizuje u Kragujevcu, odnosno teoretski deo u prostorijama " Akademije Oxford - Agent DOO " u tom gradu,a praktični deo u prostorijama preduzeća „ Dušan Adžić MAŠINSKA OBRADA METALA “, koje se takođe nalaze u Kragujevcu.

Ipak, prijavljivanje nije fokusirano samo na Kragujevac, jer Obrazovni centar Akademije Oxford na području Republike Srbije ima više od 40 poslovnica. Praktično u svakoj od njih zainteresovani imaju pravo da se prijave.

Osim mogućnosti da to učine putem telefona ili direktno u prostorijama izabrane poslovnice ove obrazovne institucije, nudi im se i opcija elektronskog prijavljivanja, odnosno slanje zahtevanih podataka na mejl adresu najbližeg predstavništva.

Ime i prezime, broj telefona i datum rođenja su neophodni podaci za prijavljivanje.

A kada bude bio organizovan upis, od kandidata će se zahtevati da dostave ne samo dokaz o tome da su punoletni, što je zapravo validan lični dokument, nego i dokaz o stečenim kvalifikacijama. Kao što smo već pomenuli JPOA obuka za bravara - zavarivača se organizuje isključivo za punoletna lica koja su završila najmanje osnovnu školu pre toga, pa je zato važno da kandidat u trenutku zvaničnog upisivanja dostavi svedočanstvo osnovne škole.

Svako ko je završio pre toga srednju školu ili neku višu školu, ima 18 godina i želi da pohađa ovu obuku, treba da dostavi relevantan dokaz i o tome u trenutku kada se bude upisivao.

Plan i program neformalnog obrazovanja odraslih za bravara - zavarivača

U aktuelnom nastavnom programu, u skladu sa čijim pravilima se organizuje JPOA obuka za bravara - zavarivača se nalaze i teorijski i praktični deo.

Kao što je ranije već navedeno, u prostorijama " Akademije Oxford - Agent DOO " u Kragujevcu će biti organizovan teoretski deo, a praktični u kragujevačkom preduzeću „ Dušan Adžić MAŠINSKA OBRADA METALA “.

Kandidati će po završetku pohađanja i jednog i drugog dela edukacije postati vlasnici validnog sertifikata za ostvaren standard stručne kompetencije za kvalifikaciju bravar - zavarivač.

A što se tiče aktuelnog nastavnog programa, predviđeno je da se upoznaju sa bravarskim i zavarivačkim radovima, odnosno sa procesom njihovog planiranja, pripreme i na kraju organizovanja tih radova i u teorijskom smislu i u praktičnom.

Programom je predviđeno da se kandidati bliže upoznaju sa postupkom mehaničke obrade, odnosno sa načinom izrade delova metalnih konstrukcija uz pomoć mehaničke obrade. Takođe će imati priliku i da nauče šta su to razdvojivi, a šta nerazdvojivi spojevi i na koji način se delovi metalnih konstrukcija spajaju uz pomoć jednih i drugih.

Predviđeno je da JPOA obuka za bravara - zavarivača omogući kandidatima da se upoznaju i sa postupkom izrade i montiranja metalnih konstrukcija, zatim sa procesnom opremom i sa time kako se vrši kontrola kvaliteta i to ne samo bravarskih radova, nego i opreme, odnosno koji su to propisi, standardi i normativi obavezni za poštovanje u toj oblasti.

Sa različitim postupcima zavarivanja će se kandidati upoznati. Na prvom mestu sa gasnim zavarivanjem, te sa elektrolučnim ( RIL, MIG, MAG i TIG ) zavarivanjem. Predviđeno je i da se upoznaju sa postupkom lepljenja, odnosno sa načinom spajanja delova mekim i tvrdim lemljenjem.

Takođe je nastavnim programom obuhvaćena i kontrola kvaliteta rada u toku postupka zavarivanja, a JPOA obuka za bravara - zavarivača podrazumeva i upoznavanje kandidata sa koracima koji moraju biti preduzeti ne samo za očuvanje zdravlja zaposlenih, nego i okoline, kao i bezbednosti na radu kada se izvode i zavarivački i bravarski radovi.

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje