JPOA - Izrada pica

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Nemanjina broj 22 do 26 Beograd je na dan 17. juna 2021. godine donelo rešenje broj 611 - 00 - 048 / 2018 - 03, kojim je " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina dobila odobren status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih, odnosno status JPOA za izvođenje programa obrazovanja odraslih JPOA obuka za izradu pica.

Konkretno ministarstvo se tom prilikom pozvalo na član broj 18 stavove 7 i 9 Zakona o obrazovanju odraslih, koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 55 / 13, kao i na član broj 23 stav 2 Zakona o državnoj upravi, objavljenog u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 79 / 05, 101 / 07, 95 / 10 i 99 / 14. Uz to, navedeno rešenje je nadležno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije donelo i na osnovu člana broj 51 stav 3 Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 27 / 18 i na osnovu člana broj 2 stav 1 i člana 3 stav 1 Pravilnika o bližim uslovima u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava za sticanje statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih, a koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 89 / 15.

Podrazumeva se da je " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina u potpunosti ispunila sve zahteve koji su vezani kako za nastavni program na prvom mestu, tako isto i za stručni i nastavni kadar potreban za sprovođenje ove edukacije, kao i za prostor potreban za organizaciju nastave i svu opremu i nastavna sredstva neophodna da u skladu sa pravilima bude organizovana JPOA obuka za izradu pica.


JPOA - Izrada pica

Samim tim što je stekla status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za konkretnu edukaciju, " Akademija Oxford - Agent " DOO iz Jagodine svakom kandidatu koji bude pohađao i teorijski i praktični deo ove edukacije će izdati uverenje za delimično ostvaren standard stručnih kompetencija za izradu pica.

Priprema za rad i sprovođenje higijenskih, ali zaštitnih i ekoloških mera u pekarskoj proizvodnji je stručna kompetencija koja mora da bude savladana i u teorijskom i u praktičnom segmentu, a u okviru nje će kandidati biti u obavezi da savladaju ukupno pet jedinica kompetencije. Prva se odnosi na pripremu i doziranje sirovina i pomoćnih sirovina za testo i nadev, zatim na pripremu zamesa testa za pice i treća jedinica kompetencije je vezana za pripremu odgovarajućih nadeva za pice. Četvrta i peta jedinica kompetencije koja je obuhvaćena programom, u skladu sa čijim pravilima se organizuje JPOA obuka za izradu pica vezana je za praćenje svih promena za vreme pečenja i za pakovanje, odnosno distribuciju pica.

Posle sticanja uverenja za delimično otvoren standard stručne kompetencije za izradu pica bi kandidati koji imaju radni dosije otvoren u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje, to jest koji su već prijavljeni na evidenciju te službe, trebalo da se nadležniima u toj službi obrate i zahtevaju njegov zvaničan upis u njihov radni dosije. Svakako bi svi koji budu pohađali ovu edukaciju posle sticanja tog uverenja trebalo podatak o tome da navedu i svojoj radnoj biografiji ( CV ), tim pre ako su u potrazi upravo za zaposlenjem za koje je to uverenje bitno.

Moramo napomenuti i to da JPOA obuka za izradu pica ne može da bude organizovana za svakoga, već samo za kandidate koji su punoletni i koji imaju minimum osnovno obrazovanje stečeno do momenta kada bude bilo vršeno zvanično upisivanje.

Dakle, da bi bilo omogućeno zvanično upisivanje svakom zainteresovanom kandidatu, on mora da dostavi relevantne dokaze o tome da konkretne zahteve ispunjava, što znači da u momentu zvaničnog upisivanja treba na prvom mestu da priloži ili ličnu kartu ili neki drugi važeći lični dokument, a zatim i svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, kako bi dokazao da je osnovno obrazovanje stekao do tog trenutka.

Svakako da punoletna lica koja imaju viši nivo obrazovanja takođe mogu da pristupe upisu i kasnijem pohađanju ove edukacije, ali oni su tada u obavezi da dostave relevantan dokaz o ranije stečenom obrazovanju, odnosno diplomu one obrazovne institucije koju su najviše završili. Podrazumeva se da to može biti i srednje i više škola, kao i neki fakultet. Svakako se od tih kandidata ne zahteva da dostavljaju u trenutku upisa i svedočanstvo o završenoj osnovj školi, prosto zato što su stekli viši nivo kvalifikacija, a bez obzira da li su završili neku srednju ili višu školu, te fakultet.

Prijavljivanje kandidati mogu da izvrše u bilo kom trenutku u okviru jedne od brojnih poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford u našoj zemlji i to kako putem telefona, tako isto i lično ili elektronski, slanjem tačno određenih podataka o sebi na mejl adresu poslovnice te obrazovne institucije koju izaberu.

Od informacija neophodnih za prijavljivanje se zahteva ime i prezime kandidata, zatim podatak o tome kog datuma je rođen i broj telefona.

U konkretnom rešenju je navedeno da će JPOA obuka za izradu pica obuhvatiti i teorijski i praktični deo, te da će i jedan i drugi deo biti organizovani u Novom Sadu, ali na različitim lokacijama. Podrazumeva se da će nadležni na vreme svakog prijavljenog kandidata i o tome informisati, ali i o tome da moraju lično da budu prisutni kada bude bilo vršeno upisivanje.

A u prostorijama Srednje škole „ Sveti Arhangel “ u Novom Sadu, koje se nalaze na adresi Trg Marije Trandafil broj 14 će biti organizovan teorijski deo obuke. U ulici Narodnog fronta broj 25, takođe u Novom Sadu, gde se nalazi kompanija „ Garibaldi “ DOO će biti organizovan praktični deo koji podrazumeva JPOA obuka za izradu pica.

Šta je sve potrebno za upis JPOA obuke za izradu pica?

Trenutno važećim zakonom je navedeno da JPOA obuka za izradu pica u principu ne može da bude organizovana za svakoga ko to želi, već isključivo za osobe koje su prema zakonskim odredbama punoletne, to jest koje u momentu zvaničnog upisa imaju najmanje 18 godina i pod uslovom da su do tog trenutka najmanje završile osnovnu školu i o tome poseduju pravno validan dokaz.

S obzirom na to da upisivanje mora da bude izvršeno isključivo uz lično prisustvo svakog pojedinačnog prijavljenog kandidata, to znači da oni moraju na prvom mestu da dostave važeću ličnu kartu ili neki drugi validan lični dokument, kako bi dokazali da imaju najmanje 18 godina i da su prema zakonima Republike Srbije punoletni. Isto tako se zahteva da svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi u tom trenutku priloži svaki kandidat, kako bi na taj način dokazao da ima minimum stečeno osnovno obrazovanje.

Da ne bude zabune, moramo napomenuti i to da JPOA obuka za izradu pica može da bude organizovana i za kandidate koji imaju viši nivo obrazovanja, pod uslovom da su u trenutku upisa punoletni. Od njih se ne zahteva da dostave tom prilikom svedočanstvo završene osnovnoj školi, već pravno validan dokaz o završenoj obrazovnoj instituciji koja je višeg stepena, a što osim srednje škole, može biti i neka viša škola ili fakultet.

Teorijski deo ove edukacije će prema ranije pomenutom rešenju da bude organizovan u prostorijama Srednje škole „ Sveti Arhangel “ u Novom Sadu, koje se nalaze na Trgu Marije Trandafil broj 14, a u prostorijama firme „ Garibaldi “ DOO, u ulici Narodnog fronta broj 25 u Novom Sadu će biti organizovan praktični deo.

Uprkos tome što je unapred određeno na kojoj lokaciji će biti organizovana JPOA obuka za izradu pica, odnosno i teorijski i praktični deo koji je obuhvaćen aktuelnim nastavnim programom, dozvoljeno je svim zainteresovanima iz cele Srbije da prijavljivanje izvrše praktično u svom gradu, odnosno u najbližoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford. Najpre je važno da oni odaberu na kojoj lokaciji im najviše odgovara da izvrše prijavljivanje, a zatim i da odluče da li će se prijaviti lično u prostorijama te poslovnice ili preko telefona, odnosno slanjem konkretnih informacija na mejl adresu.

Potrebno je da tom prilikom navedu svoje ime i prezime, potom broj telefona i datum rođenja, a svakako će biti u obavezi da lično prisustvuju upisu na unapred određenoj lokaciji, o čemu će naravno i da budu na vreme obavešteni od strane nadležnih.

Nastavni plan i program neformalnog obrazovanja odraslih za izradu pica

Isključivo oni kandidati koji budu pohađali i teorijski i praktični deo ove edukacije, te sa uspehom savladali jednu stručnu kompetenciju i pet jedinica kompetencije koje obuhvata trenutno aktuelni program, će od strane " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina dobiti uverenje za delimično ostvaren standard stručne kompetencije za izradu pica.

Podrazumeva se da kandidati koji su prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, odnosno koji zvanično imaju otvoren svoj radni dosije u toj službi, mogu od strane nadležnih da zahtevaju i upis tog uverenja u skladu sa pravilima. Dobro je i da generalno svaki pojedinačni kandidat u svoju radnu biografiju ( CV ) unese podatak o tome da je konkretno uverenje stekao. Ovo je naročito važno za one kandidate koji žele tim poslom da se bave, odnosno da apliciraju na oglase za tu radnu poziciju.

Već smo pomenuli da JPOA obuka za izradu pica obuhvata samo jednu stručnu kompetenciju, koja se odnosi na pripremu za rad u pekarskoj proizvodnji, a zatim i na sprovođenje svih kako higijenskih, tako i zaštitnih i ekoloških mera u okviru pekarske proizvodnje.

Predviđeno je nastavnim programom prema kome se organizuje JPOA obuka za izradu pica da u okviru te stručne kompetencije kandidati imaju obavezu da teorijski i praktično savladaju ukupno pet jedinica kompetencije. Tek nakon što to budu učinili, moći će da steknu validno uverenje.

Kako se vrši priprema svih sirovina i pomoćnih sirovina za testo i nadev, odnosno kako se vrši njihovo doziranje je prva jedinica kompetencije koju kandidati treba i teorijski i praktično da savladaju.

Druga jedinica kompetencije tiče se zamesa testa za pice, odnosno pravilnog načina njegove pripreme, dok je treća jedinice kompetencije koju obuhvata JPOA obuka za izradu pica vezana za upoznavanje kandidata sa načinom pripreme određenih nadeva.

Upoznavanje sa procesom pečenja i sa načinom praćenja promena u toku tog procesa je tema četvrte jedinice kompetencije ove edukacije, dok je peta jedinica kompetencije vezana za završnicu ovog procesa, odnosno za upoznavanje kandidata sa postupkom pakovanja pica i sa njihovom kasnijom distribucijom do potrošača.

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje