JPOA - Izvođenje tehnike maderoterapije

Zahvaljujući rešenju broj 62 - 140 / 2021 / 3, a koje je Agencija za kvalifikacije Republike Srbije, Majke Jevrosime broj 51 u Beogradu, donela 03. marta 2022. godine, je " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina stekla status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za programa obuke za izvođenje tehnike maderoterapije.

Moramo napomenuti i to da je Agencija za kvalifikacije Republike Srbije prilikom donošenja konkretnog rešenja uzela u obzir najpre član broj 3 tačka 2 Zakona o javnim agencijama, a koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2005, broj 81 / 2005 - ispr. broj 47 / 2018, zatim član broj 40 stav 1 i član 42 stavovi 9 i 11 Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 27 / 2018, 6 / 2020 i 129 / 2021 - dr. zakon, kao i člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2016 i broj 95 / 2018.

A u skladu sa konkretnim rešenjem, odnosno nastavnim programom koji je " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina predložila predviđeno je da JPOA obuka za izvođenje tehnike maderoterapije obuhvati i teorijski i praktični deo.


JPOA - Izvođenje tehnike maderoterapije

U ulici Makenzijeva broj 53 u Beogradu, gde se nalaze prostorije jedne od poslovnica " Akademije Oxford - Agent " DOO u srpskoj prestonici biće organizovan teorijski deo ove obuke. Kandidati koji izvrše prijavljivanje i upišu se u skladu sa pravilima će imati obavezu da u frizerskom - kozmetičkom studiju „ La Prima “, a koje se nalazi u ulici Bulevar kralja Aleksandra broj 162 u Beogradu, pohađaju praktični deo ove edukacije.

Pošto budu savladali celokupan program, kandidati će od strane " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina dobiti i potvrdu o savladanom programu obuke za sticanje ili dopunjavanje znanja, veština i stavova za izvođenje maderoterapije.

U nastavnom programu navedene su ukupno tri oblasti koje kandidati moraju savladati da bi postali vlasnici ove potvrde, što znači da se oni na prvom mestu moraju upoznati bolje sa postupkom primene metode asepsa i antisepsa. Druga oblast vezana je za upoznavanje sa izvođenjem masaže postupkom maderoterapije i lica i tela, a treća oblast se odnosi na upoznavanje sa organizacijom rada u jednom salonu i prijemom klijenata.

Zahvaljujući činjenici da je " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina okarakterisana kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih - JPOA obuka za izvođenje tehnike maderoterapije, to znači da kandidati koji budu stekli konkretnu potvrdu, a prijavljeni su na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje i tamo imaju otvoren radni dosije, imaće i pravo da od nadležnih u toj službi zahtevaju zvanično upisivanje potvrde u radni dosije, kako bi na taj način stekli dodatne kvalifikacije. Isto tako se podrazumeva da u svoju radnu biografiju ( CV ), a koju podnose prilikom apliciranja za zaposlenje, svi kandidati imaju pravo da unesu podatak o tome da su stekli potvrdu o savladanom programu obuke za sticanje ili dopunjavanje znanja, veština i stavova za izvođenje tehnike maderoterapije.

Vrlo je važno da svi kandidati koji žele da steknu ovu potvrdu, odnosno da pohađaju konkretnu edukaciju imaju na umu da zakon trenutno propisuje da JPOA obuka za izvođenje tehnike maderoterapije može da bude organizovana kako za punoletna lica, tako isto i za ona koja imaju najmanje osnovno obrazovanje. Ukoliko neko ne ispunjava ta dva uslova, neće mu biti omogućeno da pohađa ovu stručnu edukaciju, prosto zato što zakon vrlo precizno navodi za koje kategorije lica može ova edukacija da bude organizovna.

Zato jeste vrlo važno da svaki kandidat nakon što izvrši prijavljivanje dođe lično u prostorije " Akademija Oxford - Agent " DOO u Beogradu, kako bi se upisao i da dostavi dokaze o tome da ispunjava konkretne uslove.

Na prvom mestu se misli na važeću ličnu kartu, to jest na bilo koji drugi važeći lični dokument, kojim će kandidat potvrditi da je u skladu sa zakonima Republike Srbije punoletan, što znači da ima najmanje 18 godina u trenutku kada pristupa upisu. Drugi dokument koji kandidat mora da priloži kada se upisuje na ovu edukaciju jeste svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, što je relevantan dokaz da je pre toga najmanje imao prilike da stekne osnovno obrazovanje.

Ističemo da i kandidati koji su punoletni, a koji su svoje školovanje po završetku osnovne škole nastavili, te koji su stekli diplomu neke srednji ili više škole, odnosno završili fakultet, naravno imaju pravo da se upoznaju sa svim temama koje obrađuje JPOA obuka za izvođenje tehnike maderoterapije. Ali u tom slučaju oni u trenutku zvaničnog upisivanja ne dostavljaju svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, već diplomu one škole koju su poslednju završili.

Mada je predviđeno da JPOA obuka za izvođenje tehnike maderoterapije bude organizovana na teritoriji Beograda, što se odnosi i na njen teorijski i na praktični deo, kandidati iz cele Srbije imaju pravo da izvrše prijavljivanje i to u okviru bilo koje od preko 40 poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford. U tom slučaju je potrebno samo da nadležne u toj poslovnici informišu o svom imenu i prezimenu, datumu rođenja i o broj telefona, a posle toga će dobiti sva potrebna obaveštenja o postupku zvaničnog upisivanja i o tome koja dokumenta imaju obavezu da prilože u tom trenutku.

A u zavisnosti od toga kako više kandidatu odgovara, prijavljivanje može izvršiti i elektronski, to jest slanjem konkretnih informacija na mejl adresu najbliže poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, ali i putem telefona i direktno u prostorijama poslovnice.

Šta je potrebno za upis JPOA obuke za izvođenje tehnike maderoterapije?

S obzirom na to da je trenutno aktuelnim zakonima vrlo precizno navedeno za koga može da bude organizovana JPOA obuka za izvođenje tehnike maderoterapije, to podrazumeva da svaki pojedinačni kandidat neizostavno mora dostaviti relevantne dokaze o tome da konkretne uslove ispunjava, što će biti u obavezi da učini u trenutku zvaničnog upisivanja.

Pored toga što kandidat mora biti punoletan prema zakonima Republike Srbije, od njega se zahteva i da ima najmanje stečeno osnovno obrazovanje pre toga, to jeste dokaz o tome da je završio minimum osnovnu školu do momenta kada bude vršio upisivanje na ovoj edukaciju.

Kao priznati dokaz o tome da ima najmanje 18 godina, to jest da je prema zakonima naše zemlje u pitanju punoletno lice, uzima se u obzir najpre važeća lična karta, a potom i drugi važeći lični dokument, iz koga se može zaključiti da je reč o punoletnom licu, pa je neophodno da taj dokument kandidat svakako ponese kada bude dolazio u poslovnicu institucije organizatora kako bi izvršio upis.

Svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi se smatra relevantnim dokazom o tome da je kandidat najmanje stekao osnovno obrazovanje pre toga, te se podrazumeva da u trenutku zvaničnog upisa on mora i taj dokument da dostavi.

Svako koga interesuje JPOA obuka za izvođenje tehnike maderoterapije, a koju kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih sprovodi " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina, i ko je prethodno stekao viši nivo obrazovanja treba da dostavi dokaz o tome. Naime, kandidati koji su završili ili višu školu ili srednju ili neki fakultet pre upisa, a sada žele da pohađaju ovu obuku, neće biti u obavezi da dostave validno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, već dokument kojim potvrđuju da su završili srednju, višu školu ili neki fakultet.

Iako je u konkretnom rešenju, kojim je " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina stekla pravo da izvodi program JPOA obuka za izvođenje tehnike maderoterapije navedeno da će teorijski i praktični deo da bude organizovan u Beogradu, postoji mogućnost da kandidati iz cele Srbije izvrše prijavljivanje i to u okviru poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford koja im je najbliža, uzevši u obzir da ta obrazovna institucija na više od 40 lokacija ima poslovnice.

Neophodno je da za prijavljivanje kandidati navedu prezime i ime, potom informaciju o tome kog datuma su rođeni i broj telefona, jer će ih kasnije kontaktirati nadležni, kako bi im dali sva potrebna obaveštenja i o upisu i o organizaciji nastave.

Posle toga će saznati da se upisivanje isključivo vrši u prostorijama " Akademija Oxford - Agent " DOO u Beogradu, koje se nalaze nadomak hrama Svetog Save i trga Slavije, u ulici Makenzijeva broj 53. Takođe će biti informisani i o tome da moraju dostaviti relevantne dokaze o ispunjenosti konkretnih zahteva i uslova, da bi bilo omogućeno da pohađaju ovu edukaciju.

Plan i program neformalnog obrazovanja odraslih za izvođenje tehnike maderoterapije

Shodno konkretnom rešenju je predviđeno da " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina, koja je stekla pravo za izvođenje programa - JPOA obuka za izvođenje tehnike maderoterapije svakom pojedinačnom kandidatu koji sa uspehom bude pohađao i teorijski i praktično je deo izda potvrdu o savladanom programu obuke za sticanje ili dopunjavanje znanja, veština ili stavova za izvođenje tehnike maderoterapije.

U praksi to znači da kandidati imaju obavezu i u teorijskom smislu i u praktičnom da savladaju ukupno tri oblasti ili kompetencije. A nakon što to budu učinili, " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina će im izdati konkretnu potvrdu, koju će zatim svi kandidati prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, a u okviru koje imaju otvoreni radni dosije, svakako imati pravo i zvanično u taj dosije da upišu, a na osnovu trenutno važećih zakona. Zapravo upis svih stečenih dokumenata trenutno vrše samo zaposleni u toj instituciji.

Prva oblasti ili kompetencija koju će biti u obavezi da savladaju kandidati vezana je za upoznavanje sa metodama asepsa i antisepsa, kao i sa njihovom primenom u praksi.

Na koji način se izvodi masaža postupkom maderoterapije i to kako lica, tako i tela je druga kompetencija ili oblast koju obuhvata JPOA obuka za izvođenje tehnike maderoterapije i koju kandidati moraju u potpunosti da savladaju i teorijski i praktično, da bi mogli da steknu potvrdu o savladanom programu obuke za sticanje ili dopunjavanje znanja, veština i stavova za izvođenje tehnike maderoterapije.

Treća i poslednja kompetencija koja je obuhvaćena nastavnim programom ove stručne edukacije vezana je za upoznavanje kandidata sa procesom organizacije rada u jednom salonu, kao i sa prijemom klijenata. I taj deo će obuhvatiti teoriju i praksu.

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje