JPOA - Krojenje i šivenje

Prilikom donošenja rešenja broj 62 - 172 / 2021 - 04 / 3, a koje je Agencija za kvalifikacije Republike Srbije, Majke Jevrosime broj 51, Beograd donela 12. maja 2022. godine, odlučeno je da " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina stekne odobren status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa obrazovanja odraslih - JPOA obuka za krojenje i šivenje, te za sticanje kvalifikacije modni krojač.

Kada su nadležni iz Agencije za kvalifikacije Republike Srbije donosili ovo rešenje, oni su to učinili na osnovu člana broj 3 tačka 2 Zakona o javnim agencijama, objavljenog u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2005, broj 81 / 2005 - ispr. broj 47 / 2018, zatim člana 40 stav 1 i člana 42 stavovi 9 i 11 Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 27 / 2018, 6 / 2020 i 129 / 2021 - dr. zakon, kao i na osnovu člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, objavljenom u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2016 i broj 95 / 2018.

U konkretnom rešenju je na prvom mestu navedeno da će JPOA obuka za krojenje i šivenje, te za sticanje kvalifikacije modni krojač obuhvatiti dva dela, a da će kandidati biti u obavezi da u prostorijama " Akademija Oxford - Agent " DOO u Beogradu, na adresi Makenzijeva broj 53 pohađati teorijski deo ove obuke. Praktični deo će biti organizovan u ulici Braće Jerković broj 132 a, takođe u Beogradu, gde se nalaze prostorije firme „ D 2 COUTURE HOUSE “, koja je poslovni partner institucije organizatora.


JPOA - Krojenje i šivenje

U istom tom rešenju je jasno navedeno da će " Akademija Oxford - Agent " DOO svakom pojedinačnom kandidatu, koji bude završio pohađanje i teorijskog i praktičnog dela izdati uverenje o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija programa obuka za krojenje i šivenje u skladu sa standardom kvalifikacije modni krojač.

A tom prilikom će kandidati pomenuto uverenje steći ukoliko savladaju dve predviđene kompetencije i to krojenje odevnih predmeta i kompetenciju šivenje odevnih predmeta.

Mada je u konkretnom rešenju navedeno da će JPOA obuka za krojenje i šivenje, odnosno za sticanje kvalifikacije modni krojač biti organizovana na dve lokacije na teritoriji grada Beograda, gde će kandidati pohađati teorijske i praktične i deo, zahvaljujući činjenici da Obrazovni centar Akademije Oxford na više od 40 lokacija u celoj Srbiji ima poslovnice, to je dozvoljeno svim zainteresovanim kandidatima da se u okviru bilo koje poslovnice te obrazovne institucije najpre prijave.

Naravno da se podrazumeva da će upis morati da bude izvršen u pomenutoj poslovnici u Beogradu, te da će kandidati imati obavezu nastavu da pohađaju na rešenjem predviđenim lokacijama.

A ako žive u drugim delovima naše zemlje i žele da se prijave, mogu to učiniti ili direktno u prostorijama poslovnice ove obrazovne institucije koja se nalazi u njihovom gradu i li putem telefona, dok oni kojima tako više odgovara prijavljivanje mogu izvršiti i elektronskim putem, kada je neophodno da tačno određene informacije o sebi pošalju na mejl adresu najbližeg predstavništva institucije organizatora.

Ime i prezime, datum rođenja kandidata i njegov broj telefona su informacije koje svako zainteresovan ima obavezu da dostavi, kako bi se smatralo da je izvršio prijavljivanje.

Kasnije će biti informisan svaki pojedinačni kandidat o tome da lično mora da prisustvuje upisu i da ima obavezu da dostavi tačno određena dokumenta, na osnovu kojih će dokazati da ispunjava dva zakonom propisana zahteva.

Da razjasnimo, JPOA obuka za krojenje i šivenje isključivo može da bude organizovana za osobe, koje su u skladu sa zakonima Republike Srbije punoletne, to jest koje imaju najmanje 18 godina u momentu kada se upisuju. Potrebno je da bude ispunjen i drugi uslov od strane punoletnih kandidata. On se odnosi na najmanji nivo obrazovanja koji su stekli. Naime, propisano je zakonom da kandidat koji želi da pohađa ovu obuku mora da ima osnovnu školu minimum završenu pre toga i da o tome treba da dostavi relevantan dokaz.

Baš zato se zahteva da kandidati budu lično prisutni u trenutku upisa i na prvom mestu da prilože važeću ličnu kartu, odnosno neki drugi lični dokument, kako bi dokazali da su u tom trenutku punoletni prema slovu zakona naše zemlje, a zatim i validno svedočanstvo završene osnovne škole, jer će na taj način dokazati da ispunjavaju i drugi pomenuti uslov, to jest da su najmanje završili osnovnu školu do tog trenutka.

A ako je neki kandidat nastavio školovanje posle završene osnovne škole, te u tom smislu završio ili neku srednju školu ili neku višu školu ili, pak fakultet, podrazumeva se da neće biti u obavezi da dostavlja važeće svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, već dokaz o tome koju je obrazovnu instituciju poslednju završio. U tom smislu to može, na primer da bude diploma o završenoj izabranoj srednjoj školi.

Kada budu vršili upisivanje, svi kandidati će dobiti na prvom mestu informaciju o tome da JPOA obuka za krojenje i šivenje, odnosno za sticanje kvalifikacije modni krojač uključuje dva dela. Saznaće i da se teorijski deo ove edukacije organizuje u prostorijama " Akademija Oxford - Agent " DOO u Beogradu, u ulici Makenzijevoj broj 53. Nadležni će ih informisati i o tome da se praktični deo ove edukacije organizuje na drugoj lokaciji i to u prostorijama firme „ D 2 COUTURE HOUSE “, koje se nalaze u ulici Braće Jerkovića broj 132 a.

Izuzev toga, kandidati moraju biti obavešteni i o tome da po završetku pohađanja i teorijskog i praktičnog dela postaju vlasnici uverenja o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija programa obuke za krojenje i šivenje u skladu sa standardom kvalifikacije modni krojač.

Informisaće ih nadležni i o tome da su predviđene 2 stručne kompetencije, koje moraju savladati da bi postali vlasnici pomenutog uverenja, što znači da moraju i u teorijskom i u praktičnom smislu savladati najpre kompetenciju koja je vezana za krojenje odevnih predmeta, a zatim i onu koja se odnosi na šivenje odevnih predmeta. Pošto im " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina bude izdala uverenje o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija programa obuke za krojenje i šivenje u skladu sa standardom kvalifikacije modni krojač, svi oni kandidati koji u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje imaju otvoren radni dosije mogu da se nadležnima u toj službi obrate i da zvanično od njih zahtevaju da informacija o posedovanju konkretnog uverenja bude uneta u njihov radni dosije u skladu sa pravilima. Naravno da imaju pravo i u svoju radnu biografiju, odnosno u svoj CV i da unesu informaciju o tome da su postali vlasnici konkretnog uverenja, odnosno da su se u skladu sa zakonom kvalifikovali za obavljanje poslova modnog krojača.

Kako se upisuje JPOA obuka za krojenje i šivenje?

Trenutno aktuelnim zakonskim aktima je predviđeno da JPOA obuka za krojenje i šivenje, te za sticanje kvalifikacije modni krojač isključivo može da bude organizovana za one kandidate, koji poseduju relevantan dokaz o tome da su punoletni u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Iz tog razloga se prilikom zvaničnog upisivanja od svakoga od njih zahteva da prilože ili važeću ličnu kartu ili neki drugi važeći lični dokument, na osnovu koga će dokazati da imaju najmanje 18 godina i da su u skladu sa zakonima naše zemlje punoletni.

Naveden je naravno i drugi uslov, koji takođe svi zainteresovani moraju ispuniti, a on se tiče stepena kvalifikacija koje je kandidat stekao, odnosno činjenice da se zahteva minimum osnovno obrazovanje od svakog prijavljenog. Dokaz u tom smislu jeste važeće svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, što kandidat mora da priloži u trenutku zvaničnog upisa i na taj način dokaže da i drugi uslov ispunjava.

Ukoliko se bude dogodilo da nekoga ko je pre toga završio ili fakultet ili višu, odnosno srednju školu takođe interesuje JPOA obuka za krojenje i šivenje, te za sticanje kvalifikacije modni krojač, on neće biti u obavezi da dostavlja validno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, već diplomu završene srednje ili više škole, odnosno obrazovne institucije koju je poslednju završio pre nego što dođe do upisa ove stručne edukacije.

Vrlo je važno da svako od kandidata bude informisan i o tome da " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina, a na osnovu već pomenutog rešenja svakome od njih po završetku edukacije izdaje uverenje o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija programa obuke za krojenje i šivenje u skladu sa standardom kvalifikacije modni krojač.

Predviđene su nastavnim programom dve stručne kompetencije, koje kandidatima obavezu i u teorijskom i u praktičnom smislu da savlada, kako bi mogao da postane vlasnik konkretnog uverenja i da se smatra zvanično kvalifikovanim za obavljanje poslova na poziciji modni krojač. U pitanju je kompetencija krojenje odevnih predmeta, dok je druga kompetencija koju mora da savlada kandidat vezana za šivenje odevnih predmeta.

Svako ko je ranije prijavljen na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje i u njoj ima već otvore radni dosije bi trebalo da zahteva upis pomenutog uverenja od strane nadležnih u okviru te institucije, budući da je tako propisano aktuelnim zakonom. Isto tako bi svaki kandidat, bez obzira da li je prijavljen na evidenciju pomenute službe ili ne, podatak o tome da je stekao uverenje o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija programa obuke za krojenje i šivenje u skladu sa standardom kvalifikacije modni krojač da navede u svojoj radnoj biografiji, jer će mu to vrlo verovatno biti od koristi kada bude aplicirao za posao u konkretnoj struci.

Plan i program neformalnog obrazovanja za krojenje i šivenje - modni krojač

Samim tim što je u konkretnom rešenju navedeno da JPOA obuka za krojenje i šivenje, te za sticanje kvalifikacije modni krojač obuhvata dve stručne kompetencije koje kandidati moraju savladati, to se podrazumeva da oni imaju obavezu da pohađaju i teorijski deo ove edukacije i praktični.

Shodno pravilniku će " Akademija Oxford - Agent " DOO omogućiti svakome od njih, a ko bude završio sa pohađanjem oba dela ove stručne edukacije da postane vlasnik zvanično priznatog uverenja o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija programa obuke za krojenje i šivenje u skladu sa standardom kvalifikacije modni krojač.

Dve su stručne kompetencije predviđene aktuelnim nastavnim programom. Da bi kandidat postao vlasnik konkretnog uverenja, on mora u potpunosti, kako u teorijskom smislu, tako isto i u praktičnom da se upozna sa prvom kompetencijama, koja je vezana za krojenje odevnih predmeta, a zatim i sa drugom stručnom kompetenciju, koja se odnosi na šivenje odevnih predmeta. Posle toga će " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina svakome od njih izdati i pomenuto uverenje.

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje