JPOA - MIG/MAG zavarivanje

Agencija za kvalifikacije Republike Srbije, koja se nalazi u Beogradu u ulici Majke Jevrosime broj 51 je na dan 18. jula 2022. godine donela rešenje broj 62 - 130 / 2021 - 0 4 / 3, kojim je " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina stekla status javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih - JPOA obuka za MIG / MAG zavarivanje i sticanje kvalifikacija za zanimanje bravar - zavarivač.

Donoseći ovo rešenje Agencija za kvalifikacije Republike Srbije se pozvala na član broj 3 tačka 2 Zakona o javnim agencijama, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2005, broj 81 / 2005 - ispr. broj 47 / 2018, kao i na član 40 stav 1 i član 42 stavovi 9 i 11 Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 27 / 2018, 6 / 2020 i 129 / 2021 - dr. zakon, te na član 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, objavljenom u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2016 i broj 95 / 2018.

Ne samo da je " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina ispunila sve zahteve koji su zakonom propisani u vezi sa programom ove edukacije, nego i sve zahteve koji se tiču nastavnog i stručnog kadra, te prostora u kome će biti organizovana JPOA obuka za MIG / MAG zavarivanje, ali i one zahteve koji se tiču nastavnih sredstava, odnosno opreme potrebne za sprovođenje ove edukacije.


JPOA - MIG/MAG zavarivanje

U tom rešenju je navedeno da ova JPOA obuka obuhvata dva dela i to teorijski i praktični. Oba dela koja uključuje JPOA obuka za MIG / MAG zavarivanje i sticanje kvalifikacija za zanimanje bravar - zavarivač će biti organizovana u Kragujevcu, s tim što će teorijski deo obuke biti organizovan u prostorijama " Akademija Oxford - Agent " DOO, koje se nalaze u ulici Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića broj 23, dok će u firmi „ Dušan Adžić MAŠINSKA OBRADA METALA “, koja se nalazi u ulici Dragana Mauzera broj 1 biti organizovan praktični deo ove edukacije.

Sa tim u vezi naglašavamo da je primarno predviđeno da se kandidati prijavljuju u prostorijama institucije organizatora u Kragujevcu, ali isto tako prijavu mogu izvršiti i u bilo kojoj drugoj poslovnici, jer Obrazovni centar Akademije Oxford trenutno na više od 40 lokacija ima poslovnice u celoj našoj zemlji.

Svaki kandidat bi trebalo da navede prilikom prijavljivanja ime i prezime, broj telefona i datum rođenja.

Takođe ima mogućnost da se opredeli između prijavljivanja lično u prostorijama izabranog predstavništva te obrazovne institucije ili putem telefona, ali i elektronski, kada je neophodno konkretne informacije da pošalje na mejl adresu.

Biće informisan svako koga interesuje JPOA obuka za MIG / MAG zavarivanje i sticanje kvalifikacija za zanimanje bravar - zavarivač da je njegova obaveza u trenutku zvaničnog upisivanja lično da bude prisutan i da dostavi relevantne dokaze o tome da ispunjava dva osnovna uslova. A ti uslovi se odnose na starost kandidata i na ranije stečeno obrazovanje.

Da pojasnimo, zakonom je propisano da JPOA obuka za MIG / MAG zavarivanje može isključivo za punoletna lica da bude organizovana, to jest za sve kandidate koji imaju minimum 18 godina u trenutku zvaničnog upisivanja. Drugi uslov koji moraju ispuniti prijavljeni vezan je za nivo obrazovanja koji su stekli, a koje mora biti osnovno, što znači da kandidat u trenutku upisa mora imati najmanje završenu osnovnu školu i relevantan dokaz o tome.

A u dokaze na prvom mestu spada važeća lična karta, to jest neki drugi lični dokument, iz koga se može utvrditi da li kandidat ispunjava prvi uslov koji je pomenut, to jest da li u trenutku zvaničnog upisivanja ima minimum 18 godina i prema zakonima Republike Srbije je punoletan.

Drugi dokument koji je u obavezi kandidat za priloži u trenutku upisa jeste svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, a ako je pre toga minimum stekao osnovno obrazovanje. Ako je nastavio školovanje i eventualno završio neku višu ili srednju školu, te fakultet, onda mora dostaviti relevantan dokaz o tome.

Kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa obrazovanja odraslih – JPOA obuka za MIG / MAG zavarivanje, " Akademija Oxford - Agent " DOO svakom kandidatu koji sa uspehom završi pohađanje i teorijskog i praktičnog dela izdaje validno uverenje o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija programa obuke za MIG / MAG zavarivanje u skladu sa standardom kvalifikacije bravar - zavarivač. Sve to dalje znači da će svi oni kandidati koji su pre toga prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje moći da zahtevaju od nadležnih lica u toj službi i upis konkretnog uverenja u svoj radni dosije, što se smatra relevantnim dokazom o osposobljenosti za obavljanje poslova koje podrazumeva zanimanje bravar, odnosno zavarivač. Naravno da bi trebalo informaciju o posedovanju tog uverenja kandidati da unesu i u svoj CV, a kako bi na taj način obogatili radnu biografiju.

S obzirom na to da će uverenje steći isključivo kandidati koji se uspehom savladaju i teorijski i praktično i deo koji podrazumeva JPOA obuka za MIG / MAG zavarivanje i sticanje kvalifikacija za zanimanje bravar - zavarivač, to znači da će biti u obavezi da savladaju dve kompetencije, odnosno dve oblasti, koliko ih je obuhvaćeno programom.

Prva oblast vezana je za upoznavanje načina zavarivanja MIG postupkom, odnosno načina zavarivanja MAG postupkom.

Druga kompetencija koju uključuje obuka za MIG / MAG zavarivanje se odnosi na kontrolu kvaliteta rada u toku postupka zavarivanja i nakon njega.

Tek pošto budu u teorijskom i u praktičnom smislu savladali ove dve kompetencije, kandidati će steći i uverenje o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija programa obuke za MIG / MAG zavarivanje u skladu sa standardom kvalifikacije bravar - zavarivač.

Kako se upisuje JPOA obuka za MIG / MAG zavarivanje?

Ukoliko je neko prema zakonu naše zemlje punoletan i ako ima najmanje završenu osnovnu školu, onda je njemu i namenjena JPOA obuka za MIG / MAG zavarivanje i sticanje kvalifikacija za zanimanje bravar - zavarivač. Zapravo su to dva uslova koja su zvanično navedena i koja kandidati neizostavno moraju ispuniti, da bi im bilo dozvoljeno da pohađaju ovu edukaciju i nakon toga steknu priznato uverenje o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija programa obuke za MIG / MAG zavarivanje u skladu sa standardom kvalifikacije bravar - zavarivač.

Ranije smo pomenuli da je " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina već navedenim rešenjem stekla status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja za sprovođenje ove edukacije i to i u teorijskom i u praktičnom smislu. Kako je precizno navedeno u pomenutom rešenju, oba dela ove edukacije će kandidati pohađati u Kragujevcu. U prostorijama institucije organizatora, koje se nalaze u ulici Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića broj 23 će biti organizovan teorijski deo koji uključuje JPOA obuka za MIG / MAG zavarivanje i sticanje kvalifikacija za zanimanje bravar - zavarivač, dok će praktični deo ove edukacije takođe biti organizovan u Kragujevcu i to na adresi i Dragana Mauzera broj 1, gde se nalaze prostorije firme „ Dušan Adžić MAŠINSKA OBRADA METALA “.

Međutim, sama činjenica da se poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford nalaze na više od 40 lokacija u našoj zemlji pruža mogućnost svim zainteresovanim ljudima iz Srbije da izvrše prijavljivanje u poslovnici koja im je najbliža. Takođe mogu odabrati opciju prijavljivanja putem telefona ili elektronski, u kom slučaju će biti u obavezi da na mejl adresu odabranog predstavništva pošalju osnovne informacije o sebi, koje podrazumevaju ime i prezime svako kandidata, zatim broj njegovog telefona i informaciju o tome kog datuma je rođen.

Kada je u pitanju zvanično upisivanje, ono se isključivo vrši u prisustvu prethodno prijavljenih kandidata i naravno da će sa tom obavezom svi oni na vreme da budu upoznati.

Već smo pomenuli da trenutno aktuelni zakon navodi da JPOA obuka za MIG / MAG zavarivanje i sticanje kvalifikacija za zanimanje bravar - zavarivač isključivo može da bude organizovana za lica koja su punoletna u skladu sa zakonima Republike Srbije, odnosno koja imaju najmanje 18 godina u trenutku kada se upisuju. Isto tako postoji još jedan uslov, koji je vezan za prethodno stečeno obrazovanje kandidata. Naime, da bi nekome bilo dozvoljeno da pohađa ovu edukaciju i stekne uverenje o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija programa obuke za MIG / MAG zavarivanje u skladu sa standardom kvalifikacije bravar - zavarivač, on mora posedovati relevantan dokaz o tome da je stekao najmanje osnovno obrazovanje. A u praktičnom smislu to znači da kandidat mora u trenutku upisa dostaviti i svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, kako bi dokazao da pomenuti uslov ispunjava.

Od svakog prijavljenog kandidata se zahteva i da u tom trenutku dostavi važeći lični dokument, bez obzira da li je u pitanju lična karta ili neki drugi lični dokument, a kako bi na taj način dokazao da ispunjava prvi navedeni uslovi, odnosno da je punoletan u skladu sa zakonima koji trenutno važe na teritoriji naše zemlje.

Plan i program neformalnog obrazovanja odraslih za MIG / MAG zavarivanje i sticanje kvalifikacija za zanimanje bravar - zavarivač

Podrazumeva se da svako ko želi da stekne uverenje o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija programa JPOA obuke za MIG / MAG zavarivanje u skladu sa standardom kvalifikacije bravar - zavarivač, a koje će " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih za sprovođenje konkretne obuke izdati kandidatu nakon završetka ove edukacije, on mora da pohađa tačno određeni broj sati i teorijskog i praktičnog dela.

U suštini je potrebno da savlada dve kompetencije, koje su obuhvaćene trenutno aktuelnim nastavnim programom.

Šta podrazumeva MIG postupak zavarivanja, a šta podrazumeva MAG postupak zavarivanja je prva kompetencija, odnosno oblast koju obuhvata JPOA obuka za MIG / MAG zavarivanje i sticanje kvalifikacija za zanimanje bravar - zavarivač.

Nakon što teorijski i praktično bude savladao tu kompetenciju, svaki kandidat će biti u obavezi da se upozna i sa tematikom druge oblasti, koja se odnosi na kontrolu kvaliteta rada u toku postupka MIG ili MAG zavarivanja, odnosno kontrolom kvaliteta rada po završetku jednog ili drugog postupka.

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje