JPOA - Monter suve gradnje

Rešenjem broj 610 - 04 - 125 / 2020/ 3, a koje je Agencija za kvalifikacije Republike Srbije. Majke Jevrosime broj 51, u Beogradu, donela na dan 11. avgusta 2021. godine je " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina okarakterisana kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa JPOA obuka za montera suve gradnje.

Pomenuto rešenje doneto je na osnovu člana 3 tačka 2 Zakona o javnim agencijama, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2005, broj 81 / 2005 - ispr. i broj 47 / 2018, zatim na osnovu člana broj 40 stav 1 i člana 42 stavovi 9 i 11 Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 27 / 2018, 6 / 2020 i 129 / 2021 - dr zakon, kao i na osnovu člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2016 i broj 95 / 2018.

Konkretna edukacija podrazumeva da će kandidat po završetku pohađanja i teorijskog i praktičnog dela postati vlasnik sertifikata za ostvaren standard kvalifikacije u celini, za kvalifikaciju monter suve gradnje. Samim tim što je " Akademija Oxford - Agent " DOO iz Jagodine pomenutim rešenjem stekla status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za tu obuku, te se smatra relevantnom i zvanično priznatom obrazovnom institucijom, to znači da konkretni sertifikat kandidat ima pravo u svoj radni dosije pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje i da upiše. Zakonom je propisano da upis sertifikata u ovom slučaju vrše isključivo nadležni u toj službi, a za sve one kandidate koji su prijavljeni na njenu evidenciju, odnosno koji imaju otvoren radni dosije u okviru te službe, što znači da bi trebalo posle sticanja pomenutog dokumenta kandidat da se obrati nadležnima u ispostavi Nacionalne službe za zapošljavanje, u kojoj je prijavljen i da upis konkretnog sertifikata od njih i zahteva. Isto tako se podrazumeva da bi trebalo u svojoj radnoj biografiji ( CV ) da navede informaciju o posedovanju tog dokumenta, kako bi dokazao da je osposobljen da se tim poslom i bavi.


JPOA - Monter suve gradnje

Teorijski deo koji uključuje JPOA obuka za montera suve gradnje će prema odredbama pomenutog rešenja biti organizovan u prostorijama " Akademija Oxford - Agent " DOO u Beogradu, a koje su smeštene na adresi Makenzijeva broj 51. A pored teorijskog dela, ova edukacija obuhvata i praktični deo, koji se organizuje u prostorijama firme SGTR „ Matex Plus “, koje se takođe nalaze u Beogradu i to u ulici Radoja Joksića broj 14 a.

Svaki kandidat će u trenutku prijavljivanja, odnosno kada bude vršio zvanično upisivanje, dobiti informacije i o tome na kojoj lokaciji će pohađati teorijski, a na kojoj praktični deo ove obuke.

Isto tako će biti obavešteni o tome da se JPOA obuka za montera suve gradnje isključivo može organizovati za lica koja imaju minimum završenu osnovnu školu pre toga, odnosno stečeno osnovno obrazovanje i koja su u skladu sa zakonima Republike Srbije u tom trenutku punoletna. Iz tih razloga će biti zahtevano od prijavljenih da o ispunjavanju ta dva uslova dostave i relevantne dokaze prilikom zvaničnog upisivanja.

Budući da " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa JPOA obuka za montera suve gradnje izdaje sertifikat za ostvaren standard kvalifikacije u celini za kvalifikaciju monter suve gradnje, to podrazumeva da kandidati moraju i u teorijskom i u praktičnom smislu da prođu kroz sve oblasti, odnosno da steknu stručne kompetencije za tri oblasti koje su predviđene aktuelnim nastavnim programom.

Na prvom mestu je to stručna kompetencija koja je vezana za organizaciju radova suve gradnje i njihovu pripremu, zatim kompetencija koja se odnosi na izradu podkonstrukcije i na kraju kompetencija koja je vezana za postupak montiranja gips kartonskih ploča i ornamentiku. Pošto bude kandidat stekao pomenuti sertifikat, ne samo da ima pravo da zahteva njegovo zvanično upisivanje u svoj radni dosije, a koji ima pre toga otvoren u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje, nego bi trebalo i da podatak o tome navede u svojoj radnoj biografiji, uzevši u obzir da se smatra da je kompetentan za obavljanje poslova koja podrazumeva zanimanje monter suve gradnje.

Šta je potrebno za upis JPOA obuke za montera suve gradnje?

Trenutno aktuelni zakonski akti navode da JPOA obuka za montera suve gradnje, a koju kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih organizuje " Akademija Oxford - Agent " DOO iz Jagodine može da bude organizovana samo za osobe koje su punoletne, odnosno koje imaju najmanje 18 godina u momentu kada vrše zvaničan upis. Takođe je u zakonima navedeno da ovu obuku imaju pravo da pohađaju isključivo one osobe, koje u trenutku zvaničnog upisivanja imaju najmanje stečeno osnovno obrazovanje, odnosno koje su minimum završile pre toga osnovnu školu.

Baš zato što su konkretni uslovi jasno definisani je neophodno da u trenutku kada bude vršeno zvanično upisivanje, svaki pojedinačni kandidat dostavi i relevantne dokaze o tome da konkretne uslove u potpunosti ispunjava.

Zapravo je potrebno da u momentu zvaničnog upisa kandidat dostavi na prvom mestu važeći lični dokument, kojim će potvrditi da je punoletan, odnosno da ima najmanje 18 godina. Potrebno je takođe da priloži i svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, kao dokaz da ima sečeno minimum osnovno obrazovanje do tog momenta.

Da ne bi bilo nikakve zabune, moramo napomenuti da se JPOA obuka za montera suve gradnje može organizovati i za punoletna lica, a koja imaju viši nivo obrazovanja. Zato i ističemo da osobe koje vrše prijavljivanje i upisivanje, a pre toga imaju završenu srednju ili višu školu ne treba u tom trenutku da dostave svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, već diplomu srednje ili više škole koju su pre toga završili. Sve to isto se, naravno odnosi i na punoletne kandidate koji su imali prilike do tog trenutka da steknu fakultetsko obrazovanje.

U svakom slučaju će svi prijavljeni kandidati dobiti informaciju o tome da se isključivo uz njihovo lično prisustvo mora izvršiti i zvanično upisivanje, a uz obavezno dostavljanje konkretnih dokumenata.

Inače je ranije pomenutim rešenjem određeno da se teorijski deo koji obuhvata JPOA obuka za montera suve gradnje organizuje u prostorijama „ Akademija Oxford - Agent “ DOO u Makenzijevoj ulici broj 53 u Beogradu, dok će praktični deo biti organizovan u prostorijama firme SGTR „ Matex Plus “, koje se nalaze u beogradskoj ulici Radoje Joksića 14 a.

Mada se upisivanje vrši u prostorijama institucije organizatora na navedenoj adresi, kandidati iz cele Srbije imaju mogućnost da prijavljivanje izvrše u okviru bilo koje od preko 40 poslovnica, koliko ih u ovom trenutku broji Obrazovni centar Akademije Oxford. Na raspolaganju je svima koji su zainteresovani za pohađanje ove edukacije da prijavljivanje izvrše ili elektronski, odnosno slanjem tačno određenih informacija na mejl adresu najbliže poslovnice institucije organizatora ili direktno u prostorijama, odnosno putem telefona.

U principu je potpuno svejedno na koji način će kandidati izvršiti prijavljivanje, ali je vrlo važno da tom prilikom navede osnovne informacije o sebi, u koje osim imena i prezimena kandidata, spada i datum njegovog rođenja, kao i broj telefona.

Posle toga će od strane nadležnih svako od prijavljenih biti obavešten o tome koja dokumenta ima obavezu u trenutku zvaničnog upisa da dostavi, kao i o tome da upis mora biti izvršen uz njegovo lično prisustvo.

Neformalno obrazovanje odraslih za montera suve gradnje - plan i program edukacije

Iz dva dela se sastoji JPOA obuka za montera suve gradnje. U aktuelnom rešenju je navedeno da je odobreno da teorijski deo bude organizovan u prostorijama " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina, koje se u Beogradu nalaze na adresi Makenzijeva broj 51, dok će u prostorijama firme SGTR „ Matex Plus “, u ulici Radoje Joksića, takođe u Beogradu biti organizovan praktični deo ove edukacije.

Osnovni uslov koji mora biti ispunjen da bi kandidat stekao sertifikat za ostvaren standard kvalifikacije u celini, a za kvalifikaciju monter suve gradnje jeste da pohađa i teorijski i praktični deo ove obuke, odnosno da stekne stručne kvalifikacije, a u skladu sa aktuelnim nastavnim programom.

U praktičnom smislu to znači da će kandidati biti u obavezi da savladaju sve tri oblasti koje su navedene u programu ove edukacije.

A u okviru prvog segmenta koji obuhvata JPOA obuka za montera suve gradnje predviđeno je da se kandidati upoznaju sa postupkom organizacije radova u suvoj gradnji, odnosno da se upoznaju sa pripremom radova.

Drugi segment je usmeren na upoznavanje kandidata sa potkonstrukcijom i načinom njene izrade, a i u teorijskom i u praktičnom smislu.

Poslednji i treći segment koji obuhvata JPOA obuka za montera suve gradnje se odnosi na gips kartonske ploče i način njihove montaže, kao i na upoznavanje kandidata sa ornamentikom.

Podrazumeva se da tek nakon što i u teorijskom i u praktičnom smislu kandidat bude sve segmente savladao, moći će i da postane vlasnik sertifikata za ostvaren standard kvalifikacije u celini, a za kvalifikaciju monter suve gradnje. Zatim ima pravo da od nadležnih u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje, ako je zvanično prijavljen na evidenciju te službe, zahteva upis konkretnog sertifikata. Naravno da pre toga kandidat mora imati otvoren radni dosije u okviru ove službe, kako bi u skladu sa slovom zakona izneo zahtev za upisivanje sertifikata, te se svakako podrazumeva da u svoju radnu biografiju treba da navede informaciju o tome da je konkretni sertifikat stekao, jer će na taj način i upotpuniti svoj CV i imati relevantan dokaz da je osposobljen za obavljanje svih onih poslova koje uključuje radno mesto monter suve gradnje.

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje