JPOA - Osnove digitalnog marketinga

Dana 15. marta 2022. godine je Agencija za kvalifikacije Republike Srbije sa sedištem u ulici Majke Jevrosime broj 51 u Beogradu donela rešenje broj 62 - 24 / 2021 / 3, a kojim je " Akademija Oxford - Agent DOO " iz Jagodine stekla status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih i to za izvođenje programa obrazovanja odraslih - osnove digitalnog marketinga.

Kako je navedeno u pomenutom rešenju, Agencija za kvalifikacije Republike Srbije rukovodila se najpre članom broj 3 tačkom 2 Zakona o javnim agencijama, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2005, 81 / 2005 – ispr. i 47 / 2018, kao i članom broj 41 i članom broj 42 stav 9 i stav 11 Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, objavljenom u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 27 / 2018, 6 / 2020 i 129 / 2020 1 – dr. zakon, te članom broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, koji je objavljen u službenom glasniku broj 18 / 2016 i broj 95 / 2018.

Ne samo da je „ Akademija Oxford - Agent DOO “ Jagodina zvanično stekla status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa obrazovanja odraslih - Osnove digitalnog marketinga, nego je u pomenutom rešenju navedeno i da će ta obrazovne institucije svakom kandidatu koji bude pohađao i teorijski i praktični deo ove obuke izdati potvrdu o savladanom programu obuke osnove digitalnog marketinga i to za tačno određene veštine, znanja i sposobnosti, a što je sve navedeno u aktuelnom programu. Kandidati mogu da se obrate nadležnima u okviru Nacionalne tužbe za zapošljavanje, a u ispostavi u kojoj imaju otvoren radni dosije, te da zahtevaju upis konkretne potvrde u njega. Naravno da bi bilo dobro da podatak o stečenoj potvrdi unese u svoju radnu biografiju, to jest u CV svaki kandidat, nevezano za to da li je prethodno prijavljen na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje ili ne, odnosno da li već ima otvoren radni dosije u okviru te službe ili ne. Svakako će mu to značiti kada bude aplicirao na određene radne pozicije, za koje se traži i poznavanje veština digitalnog marketinga.


JPOA - Osnove digitalnog marketinga

Predviđeno je nastavnim programom da će kandidati imati prilike da se upoznaju sa osnovama digitalnog marketinga i sa strategijama poslovanja na prvom mestu. Podrazumeva se da će naučiti i da pravilno upravljaju nalozima na društvenim mrežama, a savladaće i osnove kreiranja marketinških kampanja uz pomoć digitalnih medija i optimizacije pretraživača ( SEO - Search Engine Optimisation ).

JPOA obuka - Osnove digitalnog marketinga uključuje i upoznavanje kandidata sa ključnim principima kreiranja sadržaja digitalnog marketinga, što zapravo znači da će se kandidati upoznati najpre sa osnovama brendiranja, zatim sa postupkom kreiranja tekstualnih sadržaja i sa takozvanim prodajnim levkom.

Najpre teoretski, a zatim i praktično će naučiti i da postavljaju sadržaj putem sistema za upravljanje sadržajem, odnosno Wordpress - a, a uz sve to će JPOA obuka - Osnove digitalnog marketinga omogućiti kandidatima da se upoznaju i sa Google analitikom, odnosno da nauče koje parametre treba da prate i kako da analiziraju i posetu i zadovoljstvo korisnika.

Da bi neko ko je zainteresovan za pohađanje ove JPOA obuke imao dozvolu da to učini, on mora na prvom mestu da bude punoletan, odnosno da prema zakonima Republike Srbije ima najmanje 18 godina u trenutku kada vrši prijavljivanje i upisivanje, a posle toga je vrlo važno i da kandidat ima dokaz o tome da je prethodno stekao minimum osnovno obrazovanje.

Svako ko ta dva uslova ispunjava ima pravo da se prijavi, odnosno upiše.

Kako je navedeno u pomenutom rešenju, predviđeno je da JPOA obuka - Osnove digitalnog marketinga obuhvati dva dela, to jest teorijski i praktični. A u skladu sa predlogom javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih i jedan i drugi deo obuke će biti organizovan u prostorijama „ Akademije Oxford - Agent DOO “ na teritoriji grada Beograda, u ulici Makenzijeva broj 53.

S obzirom na to da se poslovnice ove obrazovne institucije nalaze na brojnim lokacijama u celoj našoj zemlji, a trenutno na više od 40 njih, to je omogućeno svakom zainteresovanom kandidatu da prijavljivanje izvrši u apsolutno bilo kojoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford u Srbiji. Jednostavno, svako zainteresovano lice koje želi da pohađa ovu JPOA obuku bi trebalo da ili putem telefona ili lično u prostorijama te obrazovne institucije, odnosno preko mejl adrese izvrši prijavljivanje. Od kandidata se očekuje da navedu u prijavi ne samo svoje ime i prezime, već i datum rođenja i broj telefona.

Dobiće svako od njih informacije o tome da će JPOA obuka - Osnove digitalnog marketinga da bude organizovana u prostorijama institucije organizatora u Makenzijevoj ulici broj 53 u Beogradu, ali i o tome da će kandidati biti u obavezi da pohađaju i teorijski i praktični deo.

Podrazumeva se da će svako od njih dobiti informaciju i o tome da po završetku pohađanja oba dela ove edukacije stiče potvrdu o savladanom programu obuke osnove digitalnog marketinga.

Naravno da kandidati moraju imati na umu i to da je JPOA obuka - Osnove digitalnog marketinga isključivo namenjena punoletnim licima, to jest osobama koje imaju najmanje 18 godina u trenutku kada vrše prijavljivanje i upis, kao i onima koji su pre toga stekli osnovno obrazovanje najmanje. Baš iz tog razloga se od prijavljenih kandidata zahteva da dostave relevantne dokaze i o tome da imaju 18 godina minimum i o tome da su završili osnovnu školu makar pre toga.

Kako se upisuje JPOA obuka - Osnove digitalnog marketinga?

Trenutno aktuelnim zakonom je predviđeno da JPOA obuka - Osnove digitalnog marketinga isključivo može da bude pohađana od strane lica koja su punoletna prema zakonima Republike Srbije, s tim što je naveden i zvaničan zahtev da svaki kandidat mora imati minimum završenu osnovnu školu pre nego što bude upisan. Naravno da će to biti napomenuto svakom zainteresovanom kandidatu, a takođe će dobiti informaciju i o tome da ova JPOA obuka ne uključuje samo teorijski deo, nego i praktični, te da se oba dela organizuju u prostorijama " " Akademija Oxford - Agent DOO " ", koje se nalaze na adresi Makenzijeva broj 53 u Beogradu.

Takođe će zainteresovani dobiti informaciju i o tome da se na više od 40 lokacija u ovom momentu nalaze poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford na teritoriji cele Republike Srbije i da u okviru bilo koje od njih kandidati imaju pravo da izvrše prijavljivanje.

Dakle, da ne bude zabune, JPOA obuka - Osnove digitalnog marketinga se organizuje samo na jednoj lokaciji, ali je omogućeno zainteresovanim polaznicima da prijavljivanje izvrše u prostorijama bilo koje poslovnice te obrazovne institucije.

Dovoljno je da osnovne informacije o sebi izdiktiraju zaposlenima u toj poslovnici i to ili lično ili putem telefona, a ako im tako više odgovara, mogu ih poslati i na mejl adresu te poslovnice.

U podatke koji su neophodni za prijavljivanje osim imena i prezimena zainteresovanog lica, spada i broj telefona i datum rođenja.

Obaveza je svakog ranije prijavljenog kandidat da lično bude prisutan u prostorijama konkretne poslovnice, kako bi upis bio izvršen u skladu sa pravilima. Prethodno će svako od njih dobiti informacije o tome da se JPOA obuka - Osnove digitalnog marketinga organizuje za osobe koje su stekle minimum osnovno obrazovanje i koje imaju najmanje 18 godina u tom trenutku, to jest koje su punoletne prema slovu zakona Republike Srbije.

Samim tim što su navedeni konkretni zahtevi, to " Akademija Oxford - Agent DOO " kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih zahteva od kandidata da tom prilikom dostave validan lični dokument, kako bi dokazali da su punoletni, odnosno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, a da bi dostavili dokaz da ispunjavaju i drugi uslov.

Međutim, ako je neko završio i srednju školu, odnosno višu školu ili fakultet, a zanima ga JPOA obuka - Osnove digitalnog marketinga, onda bi trebalo da dostavi samo ta dokumenta kada se bude upisivao, a ne svedočanstvo osnovne škole.

Pored svega toga, kandidati će biti informisani od strane nadležnih u konkretnoj poslovnici ove obrazovne institucije i o tome da će nakon završetka i teoretskog i praktičnog dela, koji obuhvata JPOA obuka - Osnove digitalnog marketinga da dobije potvrdu o savladanom programu obuke osnove digitalnog marketinga i to za tačno utvrđene sposobnosti, veštine i znanja, a koje su zastupljene u aktuelnom nastavnom programu.

Plan neformalnog obrazovanja odraslih za JPOA obuku - Osnove digitalnog marketinga

Vrlo je precizno određenu programom u skladu sa čijim pravilima će biti organizovana JPOA obuka - Osnove digitalnog marketinga da kandidati imaju obavezu da se najpre kroz teoriju upoznaju sa određenim temama, a zatim i da savladaju njihovu praktičnu primenu. Sve to dalje znači da će im biti mnogo lakše taj posao da obavljaju, prosto zato što će im " Akademija Oxford - Agent DOO " Jagodina pružiti kvalitetna i kompletna znanja o digitalnom marketingu.

Na samom početku će kandidati imati prilike da se upoznaju sa osnovnim pravilima koja važe u digitalnom marketingu i sa time kako bi trebalo definisati strategiju poslovanja. Nastavnim programom je predviđeno da zatim JPOA obuka - Osnove digitalnog marketinga bude usmerena na predstavljanje načina upravljanja nalozima na brojnim društvenim mrežama. Ovde će se profesor fokusirati uglavnom na one društvene mreže koje su najčešće u upotrebi u poslovne svrhe.Takođe će kandidati imati prilike da se upoznaju sa pravilima optimizacije sadržaja za web pregledače, odnosno sa time kako bi trebalo da uz pomoć digitalnih medija kreiraju marketinške kampanje.

Koji su ključni principi kreiranja sadržaja digitalnog marketinga je takođe tema koju će obraditi JPOA obukao snove digitalnog marketinga, kojom prilikom će biti reči kako o osnovama brendiranja i o takozvanom prodajnom levku, tako isto i o postupku kreiranja kvalitetnih tekstualnih sadržaja.

A jedna od veštine i sposobnosti koji će savladati svako ko bude pohađao ovu JPOA obuku vezana je i za rad na platformi Wordpress, u smislu da će kandidatima biti omogućeno da se upoznaju sa pravilima koja važe prilikom postavljanja sadržaja uz pomoć konkretne platforme.

Kako funkcioniše Google analitika je izuzetno važno za svakoga ko želi da se bavi digitalnim marketingom, pa je u tom smislu predviđeno da JPOA obuka - Osnove digitalnog marketinga, a koju kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih organizuje " Akademija Oxford - Agent DOO " iz Jagodine omogući kandidatima da se upoznaju sa time i na koji način bi trebalo da prate Google analitiku, odnosno koji su parametri bitni i kako oni utiču na pravilno analiziranje ne samo poseta konkretnom digitalnom sadržaju, nego i zadovoljstvo korisnika.

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje