JPOA - Prva pomoć za zaposlene - napredni nivo

Na dan 12. avgusta 2022. godine je Agencija za kvalifikacije Republike Srbije, koja se nalazi na adresi Majke Jevrosime broj 51 u Beogradu donela rešenje broj 62 - 28 / 2022 / 3. Prilikom donošenja tog rešenja, a kojim je " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina stekla status javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa JPOA obuka za prvu pomoć za zaposlene - napredni nivo se Agencija za kvalifikacije Republike Srbije pozvala najpre na član broj 3 tačka 2 Zakona o javnim agencijama, a koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2005, broj 81 / 2005 - ispr. broj 47 / 2018, zatim na član broj 40 stav 1 i člana 42 stavovi 9 i 11 Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 27 / 2018, 6 / 2020 i 129 / 2021 - dr. zakon, kao i na član broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2016 i broj 95 / 2018.

Predviđeno je da JPOA obuka za prvu pomoć za zaposlene - napredni nivo obuhvati teorijski i praktični deo, a koji će biti organizovani u prostorijama " Akademija Oxford - Agent " DOO, koje se nalaze u Beogradu, u Makenzijevoj ulici broj 53, nadomak beogradskog trga Slavija i hrama Svetog Save.

Svi kandidati će biti obavešteni i o tome da je neophodno da savladaju ukupno šest kompetencija, koliko ih je obuhvaćeno aktuelnim nastavnim programom, kako bi stekli potvrdu o savladanom programu obuke za prvu pomoć za zaposlene - napredni nivo, a za sticanje ili dopunjavanje znanja, veština i stavova koji se stiču obukom za tih šest kompetencija obuhvaćenih nastavnim programom.


JPOA - Prva pomoć za zaposlene - napredni nivo

Svakako će kandidati biti obavešteni i o tome da je prva kompetencija koju obrađuju vezana za prepoznavanje vrste opasnosti na radnom mestu, a da zatim treba da se upoznaju i sa načinom prepoznavanja vrsta opekotina po stepenu, što je druga kompetencija, odnosno druga oblast obuhvaćena nastavnim programom. Na koji način se vrši prepoznavanje povrede koja je nastala pri izlaganju ekstremnim temperaturama, odnosno kako se prepoznaje stanje nastalo trovanjem su naredne dve kompetencije koje obuhvata JPOA obuka za prvu pomoć za zaposlene - napredni nivo. Koji postupci treba da budu primenjeni na mestu nesreće je peta oblast, a šesta i poslednja koju treba kandidati i u teorijskom i u praktičnom smislu da savladaju odnosi se na pružanje pomoći kod povreda koštano - zglobnog sistema, opekotina i trovanja.

A kada se uspehom budu i na teorijski i na praktični način savladali ovih šest kompetencija, oni će steći i potvrdu o savladanom programu obuke za sticanje ili dopunjavanje znanja, veština i stavova koji se stiču JPOA obukom za prvu pomoć za zaposlene - napredni nivo. S obzirom na to da se radi o dokumentu koji je pravno validan, to svi kandidati imaju apsolutno pravo da u svoju radnu biografiju ( CV ) navedu informaciju o tome da konkretnu potvrdu poseduju.

Svi koji su zainteresovani za pohađanje ove edukacije, odnosno za sticanje navedene potvrde moraju imati na umu i to da je zakonom tačno propisano za koga može da bude organizovana JPOA obuka za prvu pomoć za zaposlene - napredni nivo. Misli se na prvom mestu na to da kandidati moraju biti punoletni prema aktuelnim zakonima Republike Srbije, a zatim i na to da moraju posedovati relevantan dokaz o tome da su do momenta zvaničnog upisa stekli najmanje osnovno obrazovanje.

S obzirom na to da svaki kandidat mora lično da prisustvuje zvaničnom upisivanju, to on najpre mora dostaviti važeću ličnu kartu, odnosno neki drugi važeći lični dokument, kako bi dokazao da je punoletan, to jest da ima najmanje 18 godina u tom trenutku. Zatim se zahteva i da svi prijavljeni prilože svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, kako bi dokazali da su najmanje stekli osnovno obrazovanje do tog trenutka.

Naravno da lica koja su punoletna, a koja imaju viši nivo obrazovanja ne dostavljaju svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, već prilažu dokaz o poslednjem stečenom nivou obrazovanja, a što je u konkretnom slučaju na primer diploma neke srednje škole ili više škole, ali i fakulteta.

U ranije pomenutom rešenju je navedeno da će i teorijski i praktični deo koji obuhvata JPOA obuka za prvu pomoć za zaposlene - napredni nivo da bude organizovan u Makenzijevoj ulici broj 53 u Beogradu, gde se nalaze prostorije " Akademija Oxford - Agent " DOO u tom gradu. Upravo na toj lokaciji će biti organizovan i zvaničan upis, ali što se prijavljivanja tiče, kandidati imaju mnogo više mogućnosti.

Naime, radi se o tome da Obrazovni centar Akademije Oxford ima na više od 40 lokacija u Srbiji poslovnice. A u okviru svake od njih kandidati imaju pravo da izvrše prijavljivanje, s tim što se kasnije obavezuju da nastavu pohađaju na lokaciji koja je jasno navedena u pomenutom rešenju.

Neophodno je da osnovne informacije o sebi dostavi prilikom prijavljivanja svaki pojedinačni kandidat, što znači da izuzev svog imena i prezimena, navodi i datum rođenja i broj telefona.

Svako od njih može odabrati da prijavljivanje izvrši direktno u prostorijama bilo koje od preko 40 poslovnica institucije organizatora ili putem telefona, a dozvoljena je i mogućnost prijavljivanja elektronskim putem, to jest slanja konkretnih informacija na mejl adresu bilo koje poslovnice.

Šta je potrebno za upisivanje JPOA obuke za prvu pomoć za zaposlene - napredni nivo?

Iako je konkretnim rešenjem kojim je " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina dobila zvanično odobren status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa JPOA obuka za prvu pomoć za zaposlene - napredni nivo navedeno da će i teorijski i praktični deo ove edukacije da budu organizovani u prostorijama navedene obrazovne institucije u Beogradu, u ulici Makenzijeva broj 53, kandidatima je omogućeno da u celoj Srbiji izvrše prijavljivanje, ako im tako više odgovara.

Stvar je u tome da Obrazovni centar Akademije Oxford posluje praktično na teritoriji cele zemlje, uzevši u obzir da na preko 40 lokacija ima otvorene poslovnice. U svakoj od njih kandidat može da izvrši prijavljivanje, ali je svakako njegova obaveza kasnije da nastavu pohađa na tačno određenoj lokaciji i da prisustvuje upisu lično.

Neophodno je da kandidat odabere da li će osnovne informacije o sebi da pošalje na mejl adresu najbližeg predstavništva navedene obrazovne institucije ili će se prijaviti putem telefona, odnosno lično, jer su sve te opcije u ponudi.

Zahteva se da navede prilikom prijavljivanja ne samo svoje ime i prezime i datum rođenja, nego i broj telefona.

Lično prisustvo je obavezno, a takođe je neophodno i da kandidati dostave ne relevantne dokaze o tome da ispunjavaju dva zakonom propisana uslova kada bude bio vršen upis.

Da razjasnimo, JPOA obuka za prvu pomoć za zaposlene - napredni nivo isključivo može da bude organizovana za osobe koje su punoletne u trenutku zvaničnog upisa i koje imaju minimalno stečeno osnovno obrazovanje do tog momenta.

Dakle, svako od njih je obavezan da u trenutku upisa dostavi kao prvo važeću ličnu kartu, odnosno neki drugi važeći lični dokument, čime potvrđuje da ima minimum 18 godina, a kao drugo svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, čime dokazuje da je stekao najmanje osnovno obrazovanje pre toga.

Međutim, sama činjenica da JPOA obuka za prvu pomoć za zaposlene - napredni nivo interesuje i punoletne kandidate koji imaju viši nivo obrazovanja od osnovnog, dovodi do toga da se od njih ne zahteva dostavljanje svedočanstva o završenoj osnovnoj školi, već relevantnog dokaza o tome koju su srednju ili višu školu, odnosno fakultet do tog trenutka završili.

Bitno je da svaki pojedinačni kandidat bude obavešten i o tome da će steći potvrdu o savladanom programu obuke za sticanje ili dopunjavanje znanja, veština i stavova koji se stiču obukom za prvu pomoć za zaposlene - napredni nivo, a nakon što savlada svih šest kompetencija, koje su navedene u konkretnom nastavnom programu. Nakon toga može u svoju radnu biografiju, to jest CV da unese podatak o posedovanju ove potvrde, kako bi na pravilan način dokazao da je osposobljen za pružanje prve pomoći na naprednom nivou.

Nastavni plan neformalnog obrazovanja odraslih za prvu pomoć za zaposlene - napredni nivo

I teorijski i praktični deo koji obuhvata JPOA obuka za prvu pomoć za zaposlene - napredni nivo, a kako je navedeno u konkretnom rešenju će biti organizovani na istoj lokaciji. U pitanju su prostorije " Akademija Oxford - Agent " DOO u Beogradu, koje se nalaze u Makenzijevoj ulici broj 53, relativno blizu hrama Svetog Save na Vračaru i beogradskog trga Slavija.

Sa tim u vezi moramo napomenuti i informaciju da je aktuelnim nastavnim programom obuhvaćeno ukupno šest oblasti ili kompetencija, koje kandidati imaju obavezu i teorijski i praktično da savladaju, kako bi im " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina izdala validnu potvrdu o savladanom programu obuke za sticanje ili dopunjavanje znanja, veština i stavova.

Prva kompetencija koju će savladati kandidati odnosi se na upoznavanje sa različitim vrstama opasnosti na radnom mestu i sa postupkom njihovog prepoznavanja.

Druga kompetencija vezana je za opekotine i za prepoznavanje vrsta opekotina po stepenu. Treća kompetencija koju obuhvata JPOA obuka za prvu pomoć za zaposlene - napredni nivo odnosi se na povrede koje nastaju ukoliko dođe do izlaganja ekstremnim temperaturama, te se podrazumeva da će kandidati naučiti kako se takve povrede prepoznaju.

Naredna oblast ili kompetencija koja je navedena u nastavnom programu odnosi se na upoznavanje kandidata sa postupkom prepoznavanja stanja nastalih trovanjem.

Peta kompetencija je vezana za sve one postupke koji moraju da budu izvršeni na mestu nesreće. Poslednja oblast ili kompetencija je šesta i odnosi se na pružanje pomoći u slučaju različitih povreda koštano - zglobnog sistema, odnosno u slučaju trovanja ili opekotina.

I tek nakon što kandidat bude pohađao ovu edukaciju i upoznao se sa svih šest kompetencija i teorijski i praktično, smatraće se da je savladao nastavni program i " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina će mu izdati potvrdu o savladanom programu obuke za sticanje ili dopunjavanje znanja, veština i stavova koji se stiču obukom za prvu pomoć za zaposlene - napredni nivo. Zatim kandidat ima pravo podatak o posedovanju te potvrde da unese u svoju radnu biografiju ( CV ) ili da od nadležnih u ispostavi Nacionalne službe za zapošljavanje, na čiju evidenciju je rpe toga prijavljen, zahteva zvaničan upis u svoj radni dosije, jer se ona smatra relevantnim dokazom osposobljenosti svakog kandidata za pružanje prve pomoći na naprednom nivou.

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje