JPOA - Prva pomoć za zaposlene - osnovni nivo

U skladu sa članom broj 3 tačka 2 Zakona o javnim agencijama, a koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2005, broj 81 / 2005 - ispr. broj 47 / 2018, te sa članom broj 40 stav 1 i članom 42 stavovi 9 i 11 Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 27 / 2018, 6 / 2020 i 129 / 2021 - dr. zakon, kao i u skladu sa članom broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2016 i broj 95 / 2018, Agencija za kvalifikacije Republike Srbije, Majke Jevrosime broj 51 u Beogradu je zvanično odobrila status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih " Akademiji Oxford - Agent " DOO, Jagodina, a za izvođenje programa JPOA obuka za prvu pomoć za zaposlene - osnovni nivo. Sve to je navedeno u rešenju broj 62 - 0 2 / 2022 / 3, a koje je pomenuta agencija donela na dan 13. jula 2022. godine.

Samim tim što je " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina ovim rešenjem stekla status javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih ( JPOA status ) za izvođenje programa JPOA obuka za prvu pomoć za zaposlene - osnovni nivo, to znači da će svi kandidati koji budu završili i teorijski i praktični deo ove edukacije biti u mogućnosti da steknu i potvrdu o savladanom programu obuke za sticanje ili dopunjavanje znanja, veština i stavova koji se stiču obukom za ukupno tri kompetencije.

Uzevši u obzir da se radi o dokumentu koji je sa pravnog aspekta potpuno validan i smatra se relevantnim dokazom da je zaposleno lice obučeno za postupke prve pomoći u konkretnim kompetencijama, to znači da svako ima pravo u svoj CV, to jest u radnu biografiju da navede podatak o tome da poseduje potvrdu o savladanom programu obuke za sticanje ili dopunjavanje znanja, veština i stavova, a koji se stiču obukom za tri kompetencije predviđene nastavnim programom.


JPOA - Prva pomoć za zaposlene - osnovni nivo

U pitanju je kompetencija koja se odnosi na osnovne korake koje treba preduzeti na mestu nesreće, potom kompetencija koja se tiče postupanja sa osobama koje su bez svesti i treća kompetencija koja je obuhvaćena nastavnim programom vezana je za pružanje prve pomoći ukoliko je došlo do krvarenja.

Rešenjem kojim je " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina zvanično stekla status javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa obuka za prvu pomoć za zaposlene - osnovni nivo utvrđeno je da ova edukacija treba da ima dva dela. Teorijski i praktični deo mora pohađati svaki kandidat, da bi mogao da stekne potvrdu o savladanom programu obuke za sticanje ili dopunjavanje znanja, veština i stavova u okviru tri kompetencije.

Na adresi Makenzijeva broj 53 u Beogradu, u kojoj se nalaze prostorija " Akademija Oxford - Agent " DOO u tom gradu će biti organizovan i teorijski i praktični deo ove edukacije.

Međutim, sama činjenica da Obrazovni centar Akademije Oxford na više od 40 lokacija trenutno ima otvorena predstavništva u celoj Srbiji dovodi do toga da svi koji su zainteresovani za pohađanje ove JPOA obuke imaju mogućnost praktično na bilo kojoj od tih lokacija da izvrše prijavljivanje.

Neophodno je da prilikom prijavljivanja svaki pojedinačni kandidat osim svog imena i prezimena, navede i kog datuma je rođen, kao i da ostavi broj svog telefona.

A pošto izvrše prijavljivanje, svako od njih će biti upoznat sa time i da upis mora da bude izvršen uz lično prisustvo kandidata i to na tačno određenoj lokaciji, gde će i biti organizovana JPOA obuka za prvu pomoć za zaposlene - osnovni nivo.

Isto tako će svaki pojedinačni kandidat dobiti informacije i o tome da ova edukacija može biti organizovana samo za osobe koje imaju minimum stečeno osnovno obrazovanje i koje su punoletne. Zato se zahteva od kandidata da u trenutku zvaničnog upisa dostave validan dokaz o tome da oba uslova ispunjavaju.

Primarno je važno da dostave važeću ličnu kartu, odnosno neki drugi važeći lični dokument, iz koga nadležni mogu zaključiti da se radi o punoletnom licu, ali takođe i da prilože svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, što je dokaz da imaju najmanje stečeno osnovno obrazovanje pre toga.

Svako ko želi da pohađa ovu edukaciju, a nije završio samo osnovnu školu, već je školovanje nastavio, ne bi trebalo da u trenutku zvaničnog upisivanja da dostavi svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, već relevantan dokaz o tome koju srednju, višu školu ili fakultet je završio.

Kako se upisuje JPOA obuka za prvu pomoć za zaposlene - osnovni nivo?

Na osnovu već pomenutog rešenja jasno je navedeno da će JPOA obuka za prvu pomoć za zaposlene - osnovni nivo obuhvatiti dva dela, odnosno i teorijski i praktični deo. Takođe je navedeno i da će polaznici ove edukacije biti u obavezi da oba segmenta nastave pohađaju u prostorijama " Akademija Oxford - Agent " DOO u prestonici Republike Srbije, a koje se nalaze u beogradskoj ulici Makenzijeva broj 53.

Samim tim je predviđeno i da upis bude izvršen na toj lokaciji, ali se kandidatima nudi mogućnost da prijavljivanje izvrše praktično gde god im to odgovara, uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford na više od 40 lokacija ima otvorene poslovnice u celoj našoj zemlji.

Kandidati treba da izaberu da li će se prijaviti elektronskim putem, kada je neophodno da na mejl adresu odabrane poslovnice pošalju zahtevane informacije, odnosno da odluče o tome da li će to učiniti lično ili direktno u prostorijama odabrane poslovnice.

Sasvim je svejedno u principu na koji način će izvršiti prijavljivanje, jer u sva tri slučaja imaju obavezu da dostave tačno određene podatke o sebi. Najpre se misli na ime i prezime kandidata, a zatim i na broj njegovog telefona i na datum kada je rođen.

Posle toga će svako od njih biti informisan i o detaljima vezano za lokaciju organizacije nastave, ali i o tome da isključivo za punoletna lica i za ona koja imaju najmanje stečeno osnovno obrazovanje do tog momenta može organizovati JPOA obuka za prvu pomoć za zaposlene - osnovni nivo.

U tom smislu " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina zahteva od svakog pojedinačnod kandidata da prilikom zvaničnog upisivanja dostavi dokaz o tome da konkretne zahteve ispunjava.

Lična karta ili neki drugi validan lični dokument se smatraju relevantnim dokazom da je kandidat punoletan u trenutku upisa. A kao dokaz da je pre toga najmanje stekao osnovno obrazovanje, u obavezi je da priloži važeće svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi.

Posebno je važno da istaknemo podatak da JPOA obuka za prvu pomoć za zaposlene - osnovni nivo može da bude organizovana i za sva punoletna lica, koja imaju viši nivo kvalifikacija. Ako je to slučaj, ne obavezuje se kandidat da dostavi svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, već relevantan dokaz u vidu diplome o završenoj nekoj srednjoj ili višoj školi, ali i fakultetu.

Isto tako će svako od njih dobiti informaciju i o tome da pošto završi sa pohađanjem i teorijskog i praktičnog dela ove edukacije dobija potvrdu o savladanom programu obuke za sticanje ili dopunjavanje znanja, veština i stavova koji se stiču obukom za tri kompetencije predviđene važećim nastavnim programom. Posle toga kandidat ima pravo podatak o posedovanju ove potvrde da unese u svoju radnu biografiju ( CV ), uzevši u obzir da je u pitanju zvanično priznati dokument kojim se potvrđuje da je on obučen za pružanje prve pomoći na osnovnom nivou ili da od nadležnih u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, a u okviru koje ima ranije otvoren radni dosije, zvanično zahtev upis.

Plan i program neformalnog obrazovanja odraslih za prvu pomoć za zaposlene - osnovni nivo

Da bi mogla da stekne rešenje o odobravanju statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa JPOA obuka za prvu pomoć za zaposlene - osnovni nivo, " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina morala je pored ostalog da priloži i adekvatan nastavni program. Na osnovu tog nastavnog programa, koji obuhvata i teorijski i praktični deo je konkretna institucija koja je i donela rešenje predvidela da će " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina izdati svakom kandidatu koji bude završio sa pohađanjem oba dela edukacije, potvrdu o savladanom programu obuke za sticanjanje ili dopunjavanje znanja, veština i stavova koji se stiču obukom za ukupno tri kompetencije.

Praktično govoreći, tek nakon što kandidat bude savladao te tri oblasti i teorijski i praktično, steći će i uslov za dobijanje konkretne potvrde. Kasnije, ako to želi, ima puno pravo da podatak o posedovanju stečene potvrde navede u svoj CV, to jest u radnu biografiju, kako bi imao relevantan dokaz o tome da je propisno obučen za pružanje prve pomoći na osnovnom nivou.

Prva oblast sa kojom će se kandidati i u teorijskom i u praktičnom smislu upoznati vezana je za sve one korake koji se preduzimaju na mestu nesreće, a koji se smatraju osnovnim.

Druga kompetencija koju treba svaki kandidat da savlada vezana je za postupanje sa povređenim osobama bez svesti.

Pored svega toga, JPOA obuka za prvu pomoć za zaposlene - osnovni nivo obuhvata i treću kompetenciju, koja se odnosi na postupanje sa osobama kod kojih postoji krvarenje, odnosno na pružanje prve pomoći u takvim slučajevima.

Oba dela ove edukacije će kandidati biti u obavezi da pohađaju na tačno određenoj lokaciji, koja je definisana u pomenutom rešenju. U pitanju su prostorije " Akademija Oxford - Agent " DOO, koje se nalaze u Beogradu, u neposrednoj blizini i hrama Svetog Save i trga Slavija, a na adresi Makenzijeva broj 53.

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje