JPOA - Rukovalac građevinskom mehanizacijom

Kako je navedeno u rešenju broj 62 - 22 / 2021 / 4, a koje je na dan 15. avgusta 2022. godine donela Agencija za kvalifikacije Republike Srbije, Majke Jevrosime broj 51 u Beogradu, kao relevantna državna institucija, " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina stekla je status javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa JPOA obuka za rukovaoca građevinskom mehanizacijom.

S obzirom na to da je ova obrazovna institucija ispunila sve zahteve koji su propisani aktuelnim zakonima vezano na prvom mestu za nastavni program, a zatim i za stručni, odnosno nastavni kadar, kao i za opremu, prostor i nastavna sredstva koja su potrebna za sprovođenje ove edukacije, to se Agencija za kvalifikacije Republike Srbije prilikom donošenja ovog rešenja pozvala na član broj 3 tačka 2 trenutno aktuelnog Zakona o javnim agencijama, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2005, broj 81 / 2005 - ispr. broj 47 / 2018, potom na član broj 40 stav 1 i člana 42 stavovi 9 i 11 Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 27 / 2018, 6 / 2020 i 129 / 2021 - dr. zakon, kao i na član broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, a koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2016 i broj 95 / 2018.

Samim tim što je predviđeno da ova ova edukacija treba da obuhvati i teorijski i praktični deo, konkretnim rešenjem je navedeno da će JPOA obuka za rukovaoca građevinskom mehanizacijom biti organizovan na na dve lokacije, s tim što postoji mogućnost i da teorijski deo bude pohađan preko platforme virtuelna učionica, a kada se organizuje nastava na daljinu.


JPOA - Rukovalac građevinskom mehanizacijom

Sa tim u vezi ističemo da će u prostorijama " Akademija Oxford - Agent " DOO, koje se nalaze u ulici Trepčaninova broj 1 u Jagodini biti organizovan teorijski deo, dok će u tom gradu biti organizovan i praktični deo koji takođe obuhvata JPOA obuka za rukovaoca građevinskom mehanizacijom i to u prostorijama firme „ Obrad Stojanović PR autoprevoznik Dražmirovac “,a koje se nalaze u jagodinskoj ulici Dražmirovac bb.

Tek nakon što kandidat bude savladao sve segmente nastavnog programa, " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina će mu izdati i sertifikat za ostvaren standard kvalifikacije u celini, za kvalifikaciju rukovalac građevinskom mehanizacijom.

Shodno trenutno aktuelnim pravilima, svako ko ima otvoren radni dosije u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje, odnosno ko je prijavljen na evidenciju te službe, ima pravo da zahteva upis stečenog sertifikata. Podrazumeva se isto tako da kandidati imaju pravo da podatak o posedovanju ovog sertifikata navedu i u svojoj radnoj biografiji ( CV ), jer se on smatra zvanično priznatim i validnim dokazom da je kandidat sertifikovan za obavljanje poslova rukovalac građevinskom mehanizacijom.

Moramo napomenuti i to da JPOA obuka za rukovaoca građevinskom mehanizacijom može isključivo da bude organizovana za one kandidate koji su prema zvaničnim zakonima punoletni, što znači da u trenutku upisa imaju minimum 18 godina i o tome poseduju relevantan dokaz, kao i za kandidate koji imaju najmanje završenu osnovnu školu pre toga, a o čemu će biti u obavezi da dostave važeći dokaz.

Zahteva se iz tog razloga da svako prilikom zvaničnog upisivanja, a koje će biti organizovano u prostorijama " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina u tom gradu, dostavi na prvom mestu validnu ličnu kartu ili bilo koji drugi važeći lični dokument, odnosno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi.

U slučaju da neko ko je punoletan želi da pohađa ovu edukaciju i stekne zvanično priznati sertifikat za ostvaren standard kvalifikacije u celini za kvalifikaciju rukovalac građevinskom mehanizacijom, a završio je posle osnovne i neku drugu srednju ili višu školu, odnosno neki fakultet, onda se podrazumeva da taj kandidat ne dostavlja prilikom upisa svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, već diplomu škole koju je poslednju završio, odnosno fakulteta.

Iako je konkretnim rešenjem navedeno na kojoj lokaciji će biti organizovan i teorijski i praktični deo ove edukacije, svima koji su zainteresovani se nudi mogućnost da se prijave u bilo kojoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford u našoj zemlji.

Dovoljno je da kandidat prilikom prijavljivanja navede na prvom mestu svoje ime i prezime, a zatim i datum rođenja i broj telefona. Sve te informacije može ili poslati elektronski, odnosno prijavljivanje izvršiti preko mejl adrese najbliže poslovnice ove obrazovne institucije ili direktno u njenim prostorijama, kao i putem telefona.

A ono što je važno napomenuti jeste da će kandidati biti upoznati sa time da je u trenutku zvaničnog upisivanja njihovo lično prisustvo obavezno.

Šta je potrebno za upis JPOA obuke za rukovaoca građevinskom mehanizacijom?

Isključivo lica koja su punoletna prema zakonima Republike Srbije, odnosno koja imaju najmanje završenu osnovnu školu pre toga mogu da izvrše prijavljivanje, prosto zato što se JPOA obuka za rukovaoca građevinskom mehanizacijom može organizovati isključivo za te kategorije lica.

Ističemo da je konkretnim rešenjem kojim je " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina okarakterisana kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa JPOA obuka za rukovaoca građevinskim mehanizacijom predviđeno da svaki kandidat treba da pohađa i teorijski i praktični deo.

U istom tom rešenju navedeno je i da će teorijski deo edukacije da bude organizovan u ulici Trepčaninova broj 1 u Jagodini, gde se nalaze prostorije navedene obrazovne institucije, dok će u ulici Dražmirovac bb Jagodina, u prostorijama firme „ Obrad Stojanović PR autoprevoznik Dražmirovac “ biti organizovan praktični deo, koji obuhvata JPOA obuka za rukovaoca građevinskom mehanizacijom.

Ali je predviđeno da kandidati iz cele Srbije mogu da izvrše prijavljivanje i to direktno u prostorijama bilo koje od preko 40 poslovnica, koliko ih broji Obrazovni centar Akademije Oxford. Dakle, može kandidat iz bilo kog grada da se prijavi ili direktno u prostorijama najbliže poslovnice ili putem telefona, a dozvoljena je i opcija elektronskog prijavljivanja, kojom prilikom svako ko je zainteresovan ima obavezu da osnovne informacije o sebi pošalje na mejl adresu predstavništva te obrazovne institucije koje mu je najbliže.

Od podataka je neophodno da kandidat navede kako svoje prezime i ime, tako isto i kog datuma je rođen, odnosno broj telefona.

Biće obavešten svako od njih da mora lično da bude prisutan na unapred određenoj lokaciji kada bude bilo vršeno zvanično upisivanje i da je u obavezi tom prilikom da dostavi relevantne dokaze o ispunjenju osnovnih zahteva.

A u te zahteve spada prvo godište kandidata, odnosno uzrast, prosto zato što JPOA obuka za rukovaoca građevinskom mehanizacijom može isključivo da bude organizovana za one osobe, koje su prema trenutno aktuelnim zakonima Republike Srbije punoletne. U tom smislu kandidat dostavlja ili važeću ličnu kartu ili neki drugi važeći lični dokument, kojim potvrđuje da taj uslov ispunjava.

Takođe naveden je i drugi zahtev, a on se odnosi na stečeni nivo obrazovanja do trenutka upisa. Radi se o tome da JPOA obuka za rukovaoca građevinskom mehanizacijom može da bude pohađana isključivo od strane punoletnih lica, koja do tog momenta imaju minimum stečeno osnovno obrazovanje. Dokaz da i taj uslov ispunjavaju jeste validno svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, koje su obavezni da dostave nadležnima u trenutku upisa.

Kandidati koji su punoletni i žele da se upoznaju sa tematikom ove obuke, a nakon osnovne škole su završili ili neku srednju ili višu školu, te možda fakultet, svakako ne bi trebalo da u trenutku zvaničnog upisivanja dostavljaju uopšte svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi. Od njih se zahteva da dostave relevantan dokaz o poslednjem stečenom nivou obrazovanja, što znači da tom prilikom dostavljaju diplomu završene srednje ili više škole, te fakulteta.

Plan i program neformalnog obrazovanja odraslih za rukovaoca građevinskom mehanizacijom

Aktuelnim nastavnim programom, u skladu sa čijim pravilima će biti organizovana JPOA obuka za rukovaoca građevinskom mehanizacijom obuhvaćen je i teorijski i praktični deo, u okviru kojih kandidati imaju obavezu da savladaju ukupno četiri kompetencije.

A nakon što sa uspehom budu savladali sve te kompetencije, " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina će svakome od njih da izda sertifikat za ostvaren standard kvalifikacija u celini, za kvalifikaciju rukovalac građevinskom mehanizacijom.

Svi kandidati koji su ranije prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, odnosno koji imaju u okviru te službe otvoren radni dosije bi trebalo nakon toga da zahtevaju od strane nadležnih i zvaničan upis tog dokumenta, kako bi potvrdili da su osposobljeni za obavljanje svih onih poslova koje uključuje radno mesto rukovalac građevinskom mehanizacijom. Uz to je preporuka da podatak o posedovanju tog dokumenta navedu i u svoj CV, odnosno radnu biografiju, jer će je na taj način obogatiti.

Što se tiče kompetencija, prva je ona koja se odnosi na podelu građevinskih mašina i na upoznavanje generalno sa građevinskom mehanizacijom i sa njenim osnovnim karakteristikama.

Druga oblast ili kompetencija vezana je za upoznavanje kandidata sa načinom funkcionisanja građevinske mehanizacije, a u smislu da će imati prilike da se i teoretski i praktično upoznaju sa načinom pogona građevinske mehanizacije, kao i sa načinom kretanja i napajanjem motora, te sa vrstama sistema upravljanja, kako posrednim, tako i neposrednim, a na kraju ove kompetencije je predviđeno da kandidati nauče i kako se održava građevinska mehanizacija.

U trećoj oblasti koju obuhvata JPOA obuka za rukovaoci gradjevinskom mehanizacijom predviđeno je da kandidati najpre teorijski, a zatim i praktično nauče kako se upravlja buldožerima, zatim bagerima i drugim mašinama.

Na koji način se koristi zaštitna oprema tokom upravljanja građevinskom mehanizacijom i koji su to bezbednosni postupci koji moraju da budu primenjeni u toku rada je tema četvrte oblasti ili kompetencije koju obuhvata ova stručna edukacija.

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje