JPOA - Šminker

Prema rešenju broj 62 - 48 / 2021 / 3, a koje je Agencija za kvalifikacije Republike Srbije, sa sedištem u Beogradu, u ulici Majke Jevrosime broj 51 donela 28. februara 2022. godine, " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina je dobila odobren status je javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja za odrasle za izvođenje programa JPOA obuka za primenu postupaka šminkanja ( dekorativna kozmetika ).

Kako je navedeno, rešenje se poziva na član 3, tačka 2 Zakona o javnim agencijama, objavljenom u „ Službenom glasniku Republike Srbije “broj 18 / 05, 81 / 05 – ispr. i 47 / 18, zatim na član 41 i član 42 stav 9 i 11 Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije ( „ Službeni glasnik Republike Srbije “ broj 27 / 2018, 6 / 2020 i 129 / 2021 – dr. zakon ). Takođe, rešenje se zasniva i na članu 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 18 / 2016 95 / 2018.

Kako je navedeno u rešenju, " " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina " kao zvanično priznati JPOA za izvođenje programa obuka za primenu postupaka šminkanja ( dekorativna kozmetika ) se obavezuje da će teoretski deo ove edukacije biti realizovan u ulici Makenzijevoj broj 53 u Beogradu, gde se nalazi jedna od poslovnica te obrazovne institucije. Praktični deo ove edukacije će biti sproveden u frizersko - kozmetičkom salonu „ Lady SC “, koji se nalazi u Zemunu, u ulici Gornjogradskoj 52 a.


JPOA - Šminker

Nakon što kandidat bude ispunio sve zahteve , steći će potvrdu o savladanom programu obuke, koju ima pravo da upiše u svoj radni dosije, a ukoliko ga ranije ima otvorenog u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje.

Uzevši u obzir da je " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina, u potpunosti ispunila sve zahteve i stekla zvanje Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja za odrasle, skraćeno JPOA i to za obuku za primenu postupaka šminkanja ( dekorativna kozmetika ), to znači da je ova obrazovna institucija ispunila apsolutno sve uslove kako u pogledu programa koji je propisan, tako isto i prostora i kadra, te u pogledu potrebne opreme i nastavnih sredstava. A u praktičnom smislu to znači da je pomenuta obrazovna institucija obezbedila sve što je potrebno kandidatima da na vrhunskom nivou pohađaju i teoretski i praktični deo ove obuke.

Tokom ove edukacije će kroz teoretski i praktični deo kandidati biti upoznati sa dekorativnom kozmetikom i priborom za rad, odnosno sa oblikom očiju i lica, te sa različitim korekcijama. Sem toga, JPOA obuka za šminkera, odnosno JPOA obuka za primenu postupaka šminkanja ( dekorativna kozmetika ) uključuje i upoznavanje kandidata sa pravilnim vođenjem higijene radnog mesta, zatim sa održavanjem materijala i svog alata koji se koristi za rad. Podrazumeva se da će se kandidati upoznati sa postupcima nanošenja kako bazne šminke, tako i korektivne, te sa primenom postupaka tehnike poznate kao ajlajner. Naučiće i da vrše korekciju trepavica i obrva, kao i usana, s tim da će se kandidati upoznati i sa različitim tehnikama šminkanja lica za uobičajene, odnosno dnevne prilike, ali i sa večernjom šminkom i šminkom za specijalne prilike.

Još da napomenemo i to da je konkretnim rešenjem utvrđeno da " Akademija Oxford - Agent " DOO Jagodina u potpunosti ispunjava sve zahteve koji su propisani konkretnim zakonima, tako da stiče zvanje JPOA i to za program obuka za primenu postupaka šminkanja ( dekorativna kozmetika ), što znači da će kandidati nakon što ispune sve zahteve, koje pohađaju i teoretski i praktični deo ovog programa biti u mogućnosti da steknu potvrdu, tako da će ona po njihovom zahtevu moći da bude upisana i u njihov radni dosije pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Kako se upisuje JPOA obuka za za primenu postupaka šminkanja ( dekorativna kozmetika )?

Podrazumeva se da svako ko ima želju da pohađa JPOA obuku za primenu postupaka šminkanja ( dekorativna kozmetika ) mora da ispuni određene zakonom propisane uslove.

Vrlo je važno naravno da kandidati na prvom mestu budu punoletni, odnosno da imaju navršenih 18 godina u trenutku zvaničnog upisa i da o tome poseduju relevantan dokaz. Upravo taj dokaz je neophodno da prilože kada se budu prijavljivali i kada budu vršili zvanično upisivanje.

Ovde je takođe važno da napomenemo i to da " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina kao Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja za odrasle ( JPOA ) vrši ovu obuku u skladu sa donetim rešenjem, a isključivo na lokaciji u Beogradu i to u ulici Makenzijeva broj 53. Kada je u pitanju praktičan deo, on će biti organizovan u frizersko – kozmetičkom salonu „ Lady SC “, Gornjogradska 52 a u Zemunu. Kandidati prijavljivanje mogu da izvrše naravno u poslovnici u kojoj će i pohađati teoretski deo edukacije, ali isto tako i na više od 40 lokacija, odnosno u okviru svake poslovnice te obrazovne institucije.

Prilikom prijavljivanja se zahteva da svaki kandidat navede osnovne informacije o sebi, odnosno svoje ime i prezime, broj telefona i datum rođenja.

A što se načina prijavljivanja tiče, svi punoletni kandidati koje interesuje JPOA obuka za primenu postupaka šminkanja ( dekorativna kozmetika ), te informacije mogu ili poslati na mejl adresu najbliže poslovnice ili odlučiti da prijavljivanje izvrše lično ili putem broja telefona. Sama činjenica da se na više od 40 lokacija nalaze poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford u našoj zemlji, koja je organizator, u velikoj meri olakšavaju i prijavljivanje i upisivanje kandidata.

Prilikom upisivanja su svi kandidati u obavezi na prvom mestu na tom prilikom dostave relevantan dokaz o svojim godinama, a što je u ovom slučaju važeća lična karta ili neki drugi važeći lični dokument.

S obzirom na to da JPOA obuka za primenu postupaka šminkanja ( dekorativna kozmetika ) može da bude organizovana isključivo za punoletna lica koja imaju prethodno najmanje završenu osnovnu školu, to je neophodno da kandidati u trenutku zvaničnog upisivanja dostave i relevantan dokaz o tome da i taj uslov ispunjavaju. Ističemo da je to važeće svedočanstvo osnovne škole koju je kandidat završio.

Naravno da svako ko želi da stekne potvrdu o savladanom JPOA i programu za primenu postupaka šminkanja ( dekorativna kozmetika ), a ko je pre toga završio neku srednju školu, višu ili fakultet, treba o tome prilikom upisa i da dostavi relevantan dokaz.

Kada se budu prijavljivali i upisivali, kandidati će od starane nadležnih dobiti sve potrebne informacije o tome kako je planirano da bude organizovana ova edukacija, odnosno na kojoj lokaciji će biti u obavezi da pohađaju teorijski deo, a na kojoj lokaciji praktični deo. Isto tako će kandidati dobiti informaciju i o tome da potvrda o savladanoj obuci za primenu postupaka šminkanja ( dekorativna kozmetika ), a koju će steći nakon što završe sa pohađanjem konkretnog programa, može da bude upisana i u njihov radni dosije, koji bi trebalo da imaju otvoren prethodno u okviru nadležne poslovnice Nacionalne službe za zapošljavanje. Sa tim u vezi ističemo da i potvrde, ali i uverenja i sertifikate prema trenutno aktuelnom zakonu isključivo upisuju nadležni u okviru te službe, pa je potrebno da se kandidati njima i obrate.

Program neformalnog obrazovanja odraslih za primenu postupaka šminkanja ( dekorativna kozmetika )

S obzirom na to da " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina ispunjava apsolutno sve uslove i zahteve, to je ona okarakterisana kao Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja za odrasle ( JPOA ) i to za obuku za primenu postupaka šminkanja ( dekorativna kozmetika ), ističemo sa tim u vezi i to da će kandidati koji budu savladali ovaj program i u njegovom teorijskom i u njegovom praktičnom delu steći validnu potvrdu. Zatim, ako to žele i ako u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje imaju već otvoren rade dosije, oni mogu uputiti zahtev nadležnim licima u toj službi za upisivanje konkretne potvrde, kako bi na taj način dokazali da su propisno obučeni za primenu postupaka šminkanja ( dekorativna kozmetika ).

Vrlo je važna informacija, da ovu edukaciju mogu da pohađaju samo punoletni kandidati, koji ranije najmanje imaju završenu osnovnu školu, jer je to od strane nadležnih institucija navedeno kao najbitniji zahtev za pohađanje ove obuke. Takođe bi trebalo da znaju i to da se edukacija sastoji od teorijskog i praktičnog dela. Tteorijski deo JPOA obuke za primenu postupaka šminkanja ( dekorativna kozmetika ) organizuje u prostorijama " Akademije Oxford - Agent " DOO, a koje se nalaze u ulici Makenzijeva broj 53 u Beogradu. Drugi deo ove edukacije, odnosno praktični će biti organizovan takođe u Beogradu i to u Zemunu, u prostorijama frizersko - kozmetičkog salona „ Lady SC “, koji se nalazi u Gornjogradskoj ulici broj 52 a.

Da bi kandidat mogao da stekne potvrdu o tome da je savladao JPOA program za primenu postupaka šminkanja ( dekorativna kozmetika ), potrebno je da i u okviru teoretskog i u okviru praktičnog dela stekne određena znanja, veštine i stavove.

Na prvom mestu je ova obuka usmerena na upoznavanje kandidata sa dekorativnom kozmetikom, odnosno sa priborom koji će mu biti neophodan za rad. Zatim će imati priliku da i kroz teoriju i kroz praksu upoznaju oblike očiju i lica, odnosno da se bolje upoznaju sa različitim korekcijama koje se vrše na tim delovima tela.

Vođenje higijene radnog mesta, kao i održavanje najpre materijala, a zatim i alata koje će koristiti za rad je naredna tema koju podrazumeva JPOA obuka za primenu postupaka šminkanja ( dekorativna kozmetika ). Kandidati koji su punoletni i imaju pre toga najmanje završenu osnovnu školu, te izvrše prijavljivanje i upisivanje za pohađanje ovog programa će zatim da se detaljno upoznaju i to kroz teoriju najpre, a zatim i praktično sa tim kako da samostalno obavljaju postupak nanošenja bazne šminke, ali i sa postupkom nanošenja korektivne šminke.

Naravno da će naučiti kako se primenjuje postupak ajlajner tehnike, a nakon što završe pohađanje teoretskog i praktičnog dela JPOA obuke za primenu postupaka šminkanja ( dekorativna kozmetika ), kandidati će imati prilike i da samostalno izvode na prvom mestu korekcije obrva, a potom i trepavica, te će se osposobiti i za samostalno izvođenje korekcije usana, uz primenu određenih materijala i alata za rad.

Isto tako je predviđeno programom ove obuke da se kandidati upoznaju sa različitim tehnikama šminkanja lica. Nna prvom mestu će naučiti kako da samostalno izvode konture i tehniku šminkanja lica, a potom će prvo kroz teoriju, pa posle i kroz praksu da se upoznaju sa takozvanom bejking tehnikom šminkanja lica.

Završni deo koji podrazumeva JPOA obuka za primenu postupak šminkanja ( dekorativna kozmetika ) usmeren je na osposobljavanje kandidata da potpuno samostalno izvode šminkanje kako za dnevne obaveze, tako isto i za večernje, odnosno za specijalne prilike.

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje