JPOA - Srpski jezik kao strani nivo B1

S obzirom na to da je " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina stekla status javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa obrazovanja odraslih - JPOA obuka za srpski jezik kao strani nivo B 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike ili CEFR - a ( The Common European Framework of Reference for Languages ), to znači da svi kandidati imaju mogućnost da pohađaju ovu nastavu u konkretnoj obrazovnoj instituciji i postanu vlasnici potvrde o savladanom programu obuke za srpski jezik kao strani za stečene kompetencije na nivou B 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike.

Dobro je napomenuti da je u rešenju broj 62 - 1 / 2020 1 / 5, a koje je 31. januara 2022. godine donela agencija za kvalifikacije Republike Srbije, Majke Jevrosime broj 51, Beograd navedeno da će nastava biti organizovana u prostorijama Akademija Oxford Beograd, koje su smeštene u ulici Makenzijeva broj 53, odnosno u blizini hrama Svetog Save i beogradskog trga Slavija.

Kako je navedeno u konkretnom rešenju, Agencija za kvalifikacije Republike Srbije je navedeno rešenje donela na osnovu člana broj 3 tačka 2 Zakona o javnim agencijama, a koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2005, broj 81 / 2005 - ispr. broj 47 / 2018, zatim člana 40 stav 1 i člana 42 stavovi 9 i 11 Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 27 / 2018, 6 / 2020 i 129 / 2021 - dr. zakon, kao i na osnovu člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku objavljenom u "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 18 / 2016 i broj 95 / 2018.


JPOA - Srpski jezik kao strani nivo B1

A ono sa čime moraju biti upoznati svi zainteresovani jeste da je zakonom propisano da JPOA obuka za srpski jezik kao strani na nivou B 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike može isključivo da bude organizovana za kandidate koji su na prvom mestu punoletni, a na drugom za sve one koji imaju minimum stečeno osnovno obrazovanje pre zvaničnog upisa.

Zato se i zahteva od svakog kandidata nakon prijavljivanja, a kada bude organizovan zvaničan upis da dostavi relevantne dokaze o tome da konkretne zahteve u potpunosti ispunjava. A pod tim se misli najpre na važeću ličnu kartu, to jest na bilo koji drugi važeći lični dokument, kojim će kandidat potvrditi da je punoletan, te zatim i na svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, kako bi dokazao da ispunjava i drugi navedeni uslovi.

Inače je predviđeno da prijavljivanje može da bude izvršeno praktično na bilo kojoj lokaciji u našoj zemlji, na kojoj postoji poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford. Dovoljno je da svako zainteresovano lice izabere da li će prijavljivanje da izvrši elektronski, to jest slanjem zahtevanih informacija na mejl adresu najbližeg predstavništva te obrazovne institucije ili će se prijaviti preko telefona, a naravno da uvek postoji mogućnost da to učini i lično.

Uopšteno govoreći, sasvim je svejedno koji od ponuđenih način će kandidat da odabere, budući da je svako od njih u obavezi da tom prilikom navede kako svoje ime i prezime, isto tako i datum rođenja i broj telefona.

Nadležni će ga obavestiti o tome da mora lično da prisustvuje upisu na unapred određenoj lokaciji i da je u obavezi da dostavi relevantne dokaze o tome da konkretne zahteve ispunjava.

Još je potrebno da napomenemo i to da JPOA obuka za srpski jezik kao strani na nivou B 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike svakako može da bude organizovana i za sve one kandidate koji imaju viši stepen stručne spreme. U tom smislu se od njih ne može zahtevati da prilikom upisa dostave svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, jednostavno zato što imaju viši nivo kvalifikacija. Zato oni treba da dostave ili diplomu završene srednje ili više škole ili fakulteta, odnosno one obrazovne institucije koju su završili poslednju, a neposredno pre upisa ove edukacije.

Zajednički evropski referentni okvir za jezike ili CEFR ( The Common European Framework of Reference for Languages ), prema čijim jasno utvrđenim pravilima se organizuje JPOA obuka za srpski jezik kao strani na nivou B 1 podrazumeva obavezu savladavanja ukupno pet kompetencija. U pitanju su kompetencije vezane za domet, kao i za tačnost ili preciznost izraza i tečnost govora, te kompetencija koja se odnosi na stepen interakcije i na povezanost.

Nakon što budu sa uspehom savladali svih pet kompetencija, kandidati će od strane " Akademije Oxford - Agent " DOO, Jagodina da dobiju potvrdu o savladanom programu obuke za srpski jezik kao strani za stečene kompetencije na nivou B 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike. Svi oni kandidati koji su ranije prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje i u okviru nje imaju otvoren radne dosije će moći da od nadležnih u toj instituciji zahtevaju zvaničan upis konkretne potvrde.

Naravno da generalno svi koji budu pohađali ovu edukaciju treba podatak o stečenoj potvrdi da unesu u svoj CV, to jest u svoju radnu biografiju, a posebno ukoliko je ta informacija važna za poslove na koje žele da apliciraju.

Šta je sve potrebno za upis JPOA obuke za srpski jezik kao strani na nivou B 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike?

Nema nikakvog uticaja na prijavljivanje to što je u rešenju, koji im je " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina stekla status javno priznatog organizatora obrazovanja odraslih za izvođenje programa obrazovanja odraslih - JPOA obuka za srpski jezik kao strani na nivou B 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike, jer prijavljivanje kandidati mogu da izvrše u apsolutno svakoj poslovnici te obrazovne institucije, koje se u našoj zemlji nalaze na više od 40 lokacija.

Njima se nudi mogućnost da prijavljivanje izvrše ličnim odlaskom u prostorije izabrane poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford ili putem telefona, ali i elektronski, kojom prilikom sve potrebne informacije o sebi šalju na mejl adresu poslovnice koju su prethodno odabrali.

Ime i prezime, datum rođenja i broj telefona su podaci koji su neophodni za prijavljivanje, a svaki pojedinačni kandidat će od strane nadležnih biti obavešten o tome da je njegova obaveza na tačno određenoj lokaciji, odnosno onoj na kojoj će biti organizovana JPOA obuka za srpski jezik kao strani za nivo B 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike, lično da bude prisutan u trenutku upisa.

Napominjemo da je u konkretnom rešenju navedeno da će nastava biti organizovana u ulici Makenzijeva broj 53 u Beogradu, gde se nalaze poslovnice institucije organizatora u tom gradu.

Najbitnije je da kandidati ispoštuju pravilo koje je unapred zakonom propisano, odnosno da u trenutku zvaničnog upisa dostave relevantne dokaze o tome da u potpunosti ispunjavaju dva zahteva.

Prvi zahtev je vezan za to da kandidati moraju da budu punoletni u tom momentu, odnosno da imaju najmanje 18 godina, a drugi se odnosi na nivo njihove stručne spreme, uzevši u obzir da JPOA obuka za srpski jezik kao strani na nivou B1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike može da bude isključivo organizovana za osobe koje imaju najmanje završenu osnovnu školu.

Potrebno je na prvom mestu da u trenutku zvaničnog upisivanja svaki pojedinačni kandidat dostavi važeću ličnu kartu, odnosno neki drugi važeći dokument, kako bi na taj način dokazao da je punoletan, odnosno da ispunjava prvi pomenuti zahtev. A da bi dokazao da i drugi zahtev ispunjava, tom prilikom dostavlja svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi.

Međutim, neretko se događa da JPOA obuka za srpski jezik kao strani na nivou B 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike interesuje i one osobe, koje su nastavile školovanje. Sve to dalje znači da ti kandidati ne dostavljaju prilikom upisa svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, već diplomu one obrazovne institucije koju su najkasnije završili. Naravno da to može biti i srednja i viša škola, ali i fakultet.

Nastavni program neformalnog obrazovanja odraslih za srpski jezik kao strani na nivou B 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike

Zajednički evropski referentni okvir za jezike nivo B 1 smatra nižim srednjim nivoom znanja, pa u tom smislu se definiše kako bi trebalo kandidat da se izražava nakon što se završi JPOA obuka za srpski jezik kao strani na nivou B 1.

Inače CEFR ( The Common European Framework of Reference for Languages ), odnosno pomenuti jezički okvir predviđa da kandidat mora savladati ukupno pet oblasti ili pet kompetencija da bi mogao da stekne validnu potvrdu o tome, koju će mu izdati " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina.

Prva kompetencija koja se savladava u toku ove edukacije vezana je za domet, a u principu se odnosi na poznavanje rečnika srpskog jezika. Uopšteno govoreći, kandidat bi po završetku ove edukacije trebalo da sasvim dovoljno poznaje reči i izraze da može da iznese svoje mišljenje, ali najpre o temama koje su njemu lično bliske i koje su aktuelne na društvenom nivou.

Preciznost ili tačnost je druga kompetencija koju obuhvata JPOA obuka na nivou B 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike. Ovde se očekuje da kandidati po završetku edukacije i dalje prave greške, ali one nisu naročito lako uočljive, odnosno u principu ne bi trebalo da utiču na tok razgovora.

Kandidati čiji doznanja odgovara nižem srednjem nivou prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike se, uopšteno govoreći relativno tečno izražavaju, ali svakako prave i dalje pauze u govoru, kao i greške, a posebno kada su u pitanju rečenične konstrukcije, što je tema treće kompetencije, koja se odnosi na tečnost govora.

Stepen interakcije je četvrta oblast koju obuhvata JPOA obuka za srpski jezik kao strani na nivou B 1 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike. Ovde je važno napomenuti da kandidati koji savladaju edukaciju mogu da se izražavaju uglavnom o temama sa kojima su u većoj ili u manjoj meri prethodno upoznati, ali je potrebno da sagovornik ima razumevanje za to da je u pitanju stranac i u tom smislu da ne koriste neke kompleksne reči i izraze, kao i rečenične konstrukcije, već one koji su prilično često u upotrebi.

Savladavanjem kompetencije koja se odnosi na koherenciju ili povezanost, peta je u nizu koju obuhvata JPOA obuka za srpski jezik kao strani na nivou B 1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, smatraće se da je kandidat savladao sve kompetencije i da će moći da stekne validnu potvrdu o tome. Svako od njih bi trebalo sa tim nivoom znanja da relativno dobro povezuje elemente koji su jednostavniji i kraći, pa se u tom smislu i očekuje da može da se izražava i uz korišćenje dužih rečenica.

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje