JPOA - Srpski jezik kao strani B2

Zahvaljujući činjenici što je " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina rešenjem broj 62 - 6 / 2021 / 5, a koje je Agencija za kvalifikacije Republike Srbije, Majke Jevrosime broj 51, Beograd donela 31. januara 2022. godine okarakterisan kao javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih, to svi koje interesuje JPOA obuka za srpski jezik kao strani na nivou B 2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike imaju mogućnost tu edukaciju u okviru ove obrazovne institucije da pohađaju.

Z konkretnom rešenju je istaknuto da ga je Agencija za kvalifikacije Republike Srbije donela na osnovu člana 3 tačka 2 Zakona o javnim agencijama, a koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2005, broj 81 / 2005 - ispr. broj 47 / 2018, a potom i na osnovu člana broj 40 stav 1 i člana 42 stavovi 9 i 11 Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 27 / 2018, 6 / 2020 i 129 / 2021 - dr. zakon, kao i na osnovu člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2016 i broj 95 / 2018.

Takođe je posebno važno napomenuti da će JPOA obuka za srpski jezik kao strani na nivou B 2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike, to jest CEFR - a ( The Common European Framework of Reference for Languages ) da bude organizovana u Beogradu, u Makenzijevoj ulici broj 53, gde se nalaze poslovnice institucije organizatora u srpskoj prestonici.


JPOA - Srpski jezik kao strani B2

A to dalje znači da svi kandidati moraju ispoštovati pravilo i lično doći na tu adresu kada bude bio organizovan upis, s tim što postoji mogućnost da prijavljivanje izvrše praktično gde god im to odgovara, jer Obrazovni centar Akademije Oxford ima na više od 40 lokacija u našoj zemlji otvorene poslovnice.

Svako zainteresovano lice koji ispunjava unapred određene zahteve bi trebalo da prilikom prijavljivanja navede kako svoje ime i prezime, tako isto i broj telefona i datum rođenja.

S obzirom na to da postoje tri mogućnosti za prijavljivanje, to znači da će svaki pojedinačni kandidat moći da odabere da li će prijavljivanje da izvrši elektronski, odnosno da li će na mejl adresu najbliže poslovnice navedene obrazovne institucije te podatke poslati ili će prošetati do prostorija i lično se prijaviti, s tim što je dozvoljena i mogućnost da zainteresovana lica prijavljivanje izvrše preko telefona.

Njihovo lično prisustvo je svakako obavezno u trenutku zvaničnog upisa, kao i dostavljanje relevantnih dokaza o tome da ispunjavaju dva zakonom propisana uslova.

Naime, pored toga što je JPOA obuka za srpski jezik kao strani na nivou B 2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike mora da bude organizovana isključivo za lica koja su slovom zakona punoletna, isto tako kandidati imaju obavezu i da ispune još jedan uslov, odnosno moraju imati minimum stečeno osnovno obrazovanje do tog trenutka.

A kada bude bio organizovan upis, kandidati su obavezni na prvom mestu da prilože validan lični dokument, a najpre ličnu kartu ili, pak neki drugi važeći lični dokument, kako bi na taj način dokazali da su punoletni prema zakonima naše zemlje, a zatim treba da dostave svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, čime dokazuju da u potpunosti ispunjavaju drugi uslov.

U slučaju da neko ko je punoletan, a ima stečeno više obrazovanje od osnovnog, želi da pohađa ovu edukaciju, onda ne dostavlja svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, već je relevantan dokaz o tome koju je srednju, višu školu ili fakultet završio pre toga, što znači da treba da dostavi validnu diplomu te obrazovne institucije.

Još je ostalo da napomenemo i to da će potvrdu o savladanom programu obuke za srpski jezik kao strani za stečene kompetencije na nivou B 2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike svakom kandidatu da izda " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina, pod uslovom da savlada ukupno pet kompetencija, koliko ih podrazumeva konkretni okvir za jezike.

Shodno trenutno aktuelnim pravilima, kandidati koji već imaju u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje otvoren radne dosije, treba da se nadležnima u toj službi obrate posle sticanja potvrde i zvanično zahtevaju njen upis. Isto tako je preporuka da svi koji završe ovu edukaciju i postanu vlasnici konkretne potvrde navedu podatak o tome u svoj CV, to jest radnu biografiju, kako bi je u velikoj meri obogatili i naravno povećali šanse za zaposlenje.

Kako se upisuje JPOA obuka za srpski jezik kao strani na nivou B 2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike?

Trenutno aktuelnim zakonom je vrlo precizno navedeno za koje grupe kandidata može da bude organizovana JPOA obuka za srpski jezik kao strani na nivou B 2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike.

Nakon što izvrše prijavljivanje, svi oni će saznati da je prvi obavezan uslov da budu punoletni, a drugi, takođe obavezan uslov da pre toga imaju najmanje završenu osnovnu školu, odnosno minimum stečeno osnovno obrazovanje.

Inače je predviđeno navedenim rešenjem da u prostorijama Akademija Oxford Beograd, koje se nalaze na adresi Makenzijeva broj 53 bude organizovana JPOA obuka za srpski jezik kao strani na nivou B 2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike. Upravo na toj lokaciji će biti organizovano i zvanično upisivanje, ali zahvaljujući činjenici da Obrazovni centar Akademije Oxford poslovnice ima na više od 40 lokacija u celoj našoj zemlji, omogućeno je zainteresovanima, koji ispunjavaju unapred definisane zahteve, da prijavljivanje izvrše u prostorijama bilo koje od tih poslovnica, odnosno putem telefona ili slanjem tačno određenih informacija na mejl adresu poslovnice koju su prethodno izabrali.

Zapravo je potpuno svejedno na koji način će kandidati izvršiti prijavljivanje, jer svakako moraju dostaviti potpuno iste podatke o sebi, a u koje izuzev imena i prezimena, spada i broj telefona svakog kandidata i datum njegovog rođenja.

Bitno je naravno da imaju na umu da će JPOA obuka za srpski jezik kao strani na nivou B 2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike svakako da bude organizovana na navedenoj lokaciji, gde će biti sproveden i upis.

U trenutku zvaničnog upisivanja kandidati moraju biti lično prisutni na konkretnoj lokaciji i u obavezi su da dostave priznate dokaze o tome da prethodno pomenuta dva zahteva ispunjavaju.

Sve to dalje znači da moraju dostaviti važeću ličnu kartu, to jest neki drugi važeći lični dokument i svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi. Dostavljanjem tih dokumenata kandidati dokazuju da u potpunosti ispunjavaju dva osnovna zahteva i da za njih može da bude organizovana JPOA obuka za srpski jezik kao strani na nivou B 2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike.

A nakon što budu savladali svih pet kompetencija, odnosno veština, koje podrazumeva Zajednički evropski referentni okvir za jezike ili CEFR ( The Common European Framework of Reference for Languages ), " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina će svakome od njih da izda potvrdu o savladanom programu obuke za srpski jezik kao strani za stečene kompetencije na nivou B 2 Evropskog okvira za žive jezike.

Vrlo je važno da svi oni pojedinci koji su prethodno prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje i tamo imaju otvoren radni dosije zahtevaju od nadležnih u toj instituciji zvaničan upis konkretne potvrde u radni dosije, jer na taj način oni poboljšavaju svoje kvalifikacije. Svakako je preporuka da kandidati i u svoju radnu biografiju ( CV ) navedu informaciju o tome da su konkretnu potvrdu stekli.

Nastavni program neformalnog obrazovanja odraslih za srpski jezik kao strani na nivou B 2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike

U Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike ili CEFR - u ( The Common European Framework of Reference for Languages ), u skladu sa čijim pravilima se organizuje JPOA obuka za srpski jezik kao strani na nivou B 2 navedeno je da kandidati imaju obavezu da savladaju ukupno pet kompetencija, odnosno pet veština ili oblasti.

A u konkretnom rešenju je takođe navedeno da će svakome ko to učini " Akademija Oxford - Agent " DOO, Jagodina izdati potvrdu o savladanom programu JPOA obuke za srpski jezik kao strani za stečene kompetencije na nivou B 2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike. Shodno pravilima kandidati koji imaju otvoren radni dosije, to jest koji su prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje mogu da zahtevaju upis te potvrde, a svako od njih bi trebalo u svoju radnu biografiju informaciju o posedovanju potvrde da navede.

Pet oblasti koje podrazumeva Zajednički evropski referentni okvir za jezike su domet, tačnost ili preciznost, tečnost govora, stepen interakcije i koherencija, odnosno povezanost.

U okviru kompetencije domet koju podrazumeva JPOA obuka za srpski jezik kao strani na nivou B 2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike navedeno je da kandidat treba da poseduje dovoljno znanja reči srpskog jezika da može da se izrazi i o temi koja mu nije naročito bliska. Ovde treba uzeti u obzir činjenicu da je Evropski referentni okvir za jezike nivo B 2 prepoznaje kao viši srednji nivo znanja.

A u okviru druge kompetencije se očekuje da kandidat po završetku ove edukacije može prilično precizno da se izrazi i da greške u njegovom govoru vezano najpre za gramatiku nisu naročito česte. Čak i ako kandidat sa ovim nivoom znanja napravi neku grešku u pisanom ili u usmenom izdržavanju, vrlo je verovatno da će moći samostalno da je uoči, ali i samostalno ispravi.

Tečnost govora je treća kompetencija, odnosno treća veština koju podrazumeva JPOA obuka za srpski jezik kao strani na nivou B 2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike. Očekuje se od svakog kandidata da u govoru pravi pauze ali vrlo kratke i to samo kako bi se podsetio određene reči ili izraza.

Stepen interakcije je četvrta kompetencija i s obzirom na to da je u pitanju viši srednji nivo znanja, kako B 2 karakteriše je Zajednički evropski referentni okvir za jezike, to se očekuje da kandidat može bez ikakvih problema da učestvuje u razgovoru sa izvornim govornicima, čak i ako mu tema nije bliska, odnosno da pokrene razgovor i odgovori na sva pitanja sagovornika.

S obzirom na to da je u pitanju relativno visok nivo znanja, to se u okviru pete kompetencije koju obuhvata JPOA obuka za srpski jezik kao strani na nivou B 2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike očekuje da kandidat može da koristi i one gramatičke strukture i rečenice koji se smatraju složenijima.

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje