JPOA - Vođenje poslovnih knjiga

Rešenje koje je 17. marta 2022. godine donela agencija za kvalifikacije Republike Srbije, Majke Jevrosime broj 51, Beograd, a koje je zavedeno pod brojem 62 - 55 / 2021 - 0 4 / 5 je „ Akademija Oxford - Agent “ DOO Jagodina stekla status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa obrazovanja odraslih - JPOA obuka za vođenje poslovnih knjiga, u skladu sa standardom kvalifikacije finansijsko - računovodstveni tehničar.

Od strane podnosioca je predloženo da oba dela ove edukacije, odnosno i teorijski i praktični, budu organizovani na jednoj lokaciji i to u prostorijama „ Akademija Oxford - Agent “ DOO u srpskoj prestonici, a koje su smeštene na adresi Makenzijeva broj 53, u blizini hrama Svetog Save i trga Slavija.

Kada je Agencija za kvalifikacije Republike Srbije donosila ovo rešenje, pozvala se na član broj 3 tačka 2 Zakona o javnim agencijama, a koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2005, broj 81 / 2005 - ispr. i broj 47 / 2018, zatim na član 40 stav 1 i član 42 stavovi 9 i 11 Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, a koji je objavljen u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 27 / 2018, 6 / 2020 i 129 / 2021 - dr zakon, kao i na član broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, objavljenom u " Službenom glasniku Republike Srbije " broj 18 / 2016 i broj 95 / 2018.


JPOA - Vođenje poslovnih knjiga

Kako je stekla status javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih za izvođenje programa obrazovanja odraslih - JPOA obuka za vođenje poslovnih knjiga, u skladu sa standardom kvalifikacije finansijsko - računovodstveni tehničar, „ Akademija Oxford - Agent “ DOO iz Jagodine je automatski stekla pravo da svakom kandidatu izda i uverenje o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija programa obuke za vođenje poslovnih knjiga u skladu sa standardom kvalifikacije finansijsko - računovodstveni tehničar. Samim tim što je u pitanju zvanično priznata institucija, kandidati koji steknu ovo uverenje, a pre toga imaju otvoren radni dosije, odnosno prijavljeni su na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, mogu zahtevati i njegov zvaničan upis. U skladu sa trenutno aktuelnim zakonom, upis uverenja, potvrda i sertifikata isključivo vrše zaposleni u ispostavi Nacionalne službe za zapošljavanje. Isto tako podatak o posedovanju ovog uverenja kandidat bi trebalo da navede i u svojoj radnoj biografiji ( CV ), jer će to sigurno doprineti lakše pronalaženju zaposlenja u struci.

Ne samo da je „ Akademija Oxford - Agent “ DOO, Jagodina ispunila sve zakonom propisane zahteve koji se odnose na program ove edukacije, nego i zahteve koji su vezani za prostor i stručni, odnosno nastavni kadar, ali i vezano za opremu i nastavna sredstva koja su potrebna da bi JPOA obuka za vođenje poslovnih knjiga u skladu sa standardom kvalifikacije finansijsko - računovodstveni tehničar bila organizovana onako kako to predviđa slovo zakona.

Svi koji su zainteresovani moraju znati i to da se ova edukacija može održati samo za lica koja su punoletna, odnosno koja imaju 18 godina u trenutku upisivanja i pod uslovom da do tog momenta imaju najmanje završenu osnovnu školu, to jest stečeno osnovno obrazovanje. Sve to će naravno da bude predočeno kandidatima, prosto zato što se upis isključivo vrši uz njihovo lično prisustvo i zato što u tom trenutku imaju obavezu da prilože i relevantna dokaze o tome da konkretne zahteve ispunjavaju.

Neophodno je ne samo da dostave trenutno važeći lični dokument, a najpre ličnu kartu ili neki drugi, kojim će potvrditi da su prema zakonima Republike Srbije punoletni i da ispunjavaju prvi zahtev, nego i svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi. Zahvaljujući dostavljanju tog dokumenta će se smatrati da kandidat ispunjava i drugi navedeni uslov.

Međutim, ako neko ko je punoletan takođe ima interesovanje za pohađanje ove edukacije i za sticanje uverenja o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija programa obuke za vođenje poslovnih knjiga u skladu sa standardom kvalifikacije finansijsko - računovodstveni tehničar, a završio je srednju ili višu školu, pa čak i fakultet, onda neće biti u obavezi da dostavlja svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, već dokument o završenoj drugoj obrazovnoj instituciji, to jest onoj u okviru koje je stekao i poslednje kvalifikacije pre trenutka zvaničnog upisivanja.

S obzirom na to da se u prostorijama „ Akademija Oxford - Agent “ DOO u Beogradu, na adresi Makenzijeva broj 53 se organizuje JPOA obuka za vođenje poslovnih knjiga, u skladu sa standardom kvalifikacije finansijsko - računovodstveni tehničar, to znači da će upis na toj lokaciji biti izvršen i da u toj poslovnici ove obrazovne institucije kandidati mogu da izvrše i prijavljivanje. Ali isto tako je svakom zainteresovanom pojedincu dozvoljeno da prijavljivanje izvrši u bilo kojoj drugoj poslovnici ove obrazovne institucije u Srbiji. Samim tim što se one nalaze na više od 40 lokacija trenutno, to znači da praktično svaki stanovnik naše zemlje bez obzira gde živi može da izvrši prijavljivanje u poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, koja mu je najbliža.

Osim mogućnosti da prijavljivanje izvrši lično ili putem telefona, svakom zainteresovanom se nudi i opcija da to učini elektronski, odnosno da na mejl adresu odabranog predstavništva navedene obrazovne institucije pošalje osnovne informacije o sebi.

U principu se za prijavljivanje zahteva navođenje prezimena i imena zainteresovanog lica, datum njegovog rođenja i broj telefona. Svakako će kandidati biti informisani najpre o tome da JPOA obuka za vođenje poslovnih knjiga, u skladu sa standardom kvalifikacije finansijsko - računovodstveni tehničar uključuje i teorijski i praktični deo, a da će oba segmenta edukacije biti organizovana u prostorijama „ Akademija Oxford - Agent “ DOO, koje se nalaze na adresi Makenzijeva broj 53 u Beogradu.

Kako se upisuje JPOA obuka za vođenje poslovnih knjiga, u skladu sa standardom kvalifikacije finansijsko - računovodstveni tehničar?

Sa ciljem da maksimalno pojednostavi postupak prijavljivanja i upisivanja, „ Akademija Oxford - Agent “ DOO Jagodina navodi da JPOA obuka za vođenje poslovnih knjiga, u skladu sa standardom kvalifikacije finansijsko - računovodstveni tehničar, a koju ta obrazovna institucija organizuje na osnovu već pomenutog rešenja i odobrenog statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih, može da bude održana isključivo za kandidate koji su prema slovu zakona punoletni i koji imaju najmanje stečeno osnovno obrazovanje do tog momenta.

Vrlo je važno da u trenutku upisa, koji će biti izvršen u prostorijama ove obrazovne institucije u Beogradu, na ranije navedenoj adresi, kandidati dostave i propisana dokumenta, kako bi na taj način dokazali da konkretne zahteve u potpunosti ispunjavaju.

Što se tiče organizacije nastave, konkretnim rešenjem je predviđeno da JPOA obuka za vođenje poslovnih knjiga, u skladu sa standardom kvalifikacije finansijsko - računovodstveni tehničar bude organizovana u prostorijama „ Akademija Oxford - Agent “ DOO u Beogradu, Makenzijeva broj 53 i to kako teorijski deo, tako isto i praktični.

Ipak, s obzirom na to da ova obrazovna institucija na više od 40 lokacije u našoj zemlji ima otvorena predstavništva, to znači da će kandidatima biti omogućeno da prijavljivanje izvrše praktično u svakom od njih, odnosno u onom koje im je i najbliže.

Prilikom prijavljivanja svaki pojedinačni kandidat bira da li će osnovne informacije o sebi da pošalje elektronski, to jest na zvaničnu mejl adresu ili će to učiniti putem telefona, odnosno lično, pošto su sve tri opcije dozvoljene. Kako god odluči da to učini, on je u obavezi da navede svoje ime i prezime, potom broj telefona i datum rođenja.

A kada bude bio organizovan upis, kandidati će biti u obavezi da priloži odgovarajuća dokumenta, kako bi dokazao na taj način da konkretne zahteve ispunjava. A ti zahtevi su, kao što je ranije rečeno, vezani za uzrast kandidata i nivo obrazovanja koje je imao prilike da stekne.

U tom smislu se zahteva od svakog prijavljenog pojedinca da na prvom mestu u trenutku zvaničnog upisa kao dokaz o godinama starosti dostavi važeći lični dokumenti to najpre ličnu kartu, jer nadležni moraju da utvrde da li je on prema zakonima Republike Srbije u tom trenutku punoletan. Sledeće što imaju obavezu da prilože kandidati da bi mogla za njih da bude organizovana JPOA obuka za vođenje poslovnih knjiga, u skladu sa standardom kvalifikacije finansijsko - računovodstveni tehničar jeste svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, čime dokazuju da su najmanje stekli osnovno obrazovanje do trenutka zvaničnog upisa.

Svako ko je školovanje kasnije nastavio i eventualno stekao diplomu neke srednje ili više škole, odnosno ko je možda čak završio i fakultet, bi trebalo da u trenutku zvaničnog upisa da dostavi dokaz o tome, a ne svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, prosto zato što je stekao viši nivo obrazovanja.

Kada se budu prijavljivali, svi kandidati će dobiti informaciju o tome da će im uverenje o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija programa obuke za vođenje poslovnih knjiga u skladu sa standardom kvalifikacije finansijsko - računovodstveni tehničar izdati „ Akademija Oxford - Agent “ DOO Jagodina, a nakon što završi sa pohađanjem i teorijskog i praktičnog dela, koje obuhvata ta edukacija.

Plan i program neformalnog obrazovanja odraslih za vođenje poslovnih knjiga, u skladu sa standardom kvalifikacije finansijsko - računovodstveni tehničar

Nastavnim programom u skladu sa čijim smernicama se organizuje JPOA obuka za vođenje poslovnih knjiga u skladu sa standardom kvalifikacije finansijsko - računovodstveni tehničar predviđeno je da kandidat treba da savlada samo jednu stručnu kompetenciju, da bi „ Akademija Oxford - Agent “ DOO, Jagodina mogla da mu izda uverenje o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija programa obuke za vođenje poslovnih knjiga u skladu sa standardom kvalifikacije finansijsko - računovodstveni tehničar.

Zatim će svaki pojedinac koji ima otvoren radni dosije u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje moći i da od nadležnih u toj službi zahteva upis stečenog uverenja, a isto tako ima pravo da u svoju radnu biografiju (CV) navede podatak o tome, kako bi poboljšao šanse da pronađe zaposlenje u konkretnoj struci.

Vođenje računovodstvene evidencije na propisani način je jedina stručna kompetencija koja je obuhvaćena nastavnim programom. Ne samo da će JPOA obuka za vođenje poslovnih knjiga, u skladu sa standardom kvalifikacije finansijsko - računovodstveni tehničar pružiti mogućnost kandidatima da tu stručnu kompetenciju savladaju teorijski, nego i praktično, jer je upravo tako navedeno u konkretnom rešenju.

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje