Kurs i obuka - COBIT 5 i upravljanje IT sektorom

Kada govorimo o ovom tipu edukacije, moramo istaći da je nastava na prvom mestu namenjena onim osobama koje su zaposlene u IT sektoru neke kompanije, a primarno onima koji u tom odeljenju zauzimaju neku od menadžerskih pozicija. Pored toga, ovu obuku bi trebalo da pohađaju osobe koje obavljaju poslove projektnih menadžera, te uopšteno svako ko poseduje viši nivo znanja u oblasti informacionih tehnologija.

Ističemo da svako koga interesuje kurs i obuka - COBIT 5 i upravljanje IT sektorom treba prvo da izvrši zvaničnu prijavu za praćenje nastave, a što može da učini praktično govoreći tokom cele kalendarske godine. Kako putem telefona jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, tako isto prijava može biti izvršena i direktno u njenim prostorijama, a svakako zainteresovani imaju i opciju slanja osnovnih podataka preko mejla.

Potrebno je da apsolutno svako ko izvrši prijavu ispoštuje pravilo koje podrazumeva dostavljanje obavezne dokumentacije prilikom upisa, te je svakako obavezujuće i da se upis izvrši isključivo u prisustvu svakog kandidata. Sve informacije o dokumentaciji, koju je potrebno tom prilikom priložiti će svaki prijavljeni da dobije od strane ovlašćenog lica u jednoj od poslovnica organizatora.


Obuka i kurs - COBIT 5 i upravljanje IT sektorom se može pratiti u prostorijama one poslovnice koju polaznik lično bude izabrao, ali mu je na raspolaganju i mogućnost pohađanja predavanja online. Samo u tom slučaju, zainteresovani polaznik mora imati sopstveni kompjuter, a o instalaciji specijalizovanog softvera će dodatne informacije dobiti od strane koordinatora za nastavu u poslovnici organizatora u kojoj se prijavljuje, odnosno upisuje. Naglašavamo da se online nastava prati uz primenu tog softvera, a kada polaznik predavanjima pristupa putem takozvanih virtuelnih učionica.

Kada bude doneo odluku o tome gde će da prati časove, svaki prijavljeni bi trebalo da se opredeli i na koji način će to da učini, uzevši u obzir da se u našoj ponudi nalazi grupni kurs i obuka - COBIT 5 i upravljanje IT sektorom, ali i nastava koju bi polaznik trebalo da prati individualno, kao i ona koja je namenjena za njih dvoje istovremeno, odnosno poluindividualna.

Precizno je određeno za svaku od njih na koji način će se sprovoditi, kao što je i tačno definisan broj osoba koje bi trebalo da budu prisutne tom prilikom. Tako je za formiranje grupe naveden uslov od prijavljivanja najmanje četvoro polaznika, a podrazumeva se da ih osmoro maksimalno sme tom prilikom biti prisutno. Ubrzo nakon što se navedeni broj osoba bude prijavio, koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora pristupa kreiranju jedne grupe, kao i definisanju datuma početka tog tipa edukacije, odnosno određivanju termina u kojima će predavanja da se organizuju, kao i dinamike. A čim to sve bude odredio, on će na predviđen način i da obavesti sve osobe koje su do tog trenutka izvršile prijavu za praćenje ove vrste nastave. Iako se to podrazumeva, naša je obaveza da naglasimo i to da ne može da dođe ni do kakvih izmena termina ili datuma početka, te dinamike održavanja nastave u grupi, pa ako nekome to ne bude u potpunosti odgovaralo, na raspolaganju mu je nastava za jednog ili za dvoje polaznika.Prilično je slobodan način na koji se organizuju i individualna i poluindividualna obuka i kurs - COBIT 5 i upravljanje IT sektorom, a najpre zato što je svakom prijavljenom dozvoljeno da časove pohađa onako kako njemu, ali i njegovom profesoru najviše odgovara. Radi se o tome da koordinator za nastavu u jednoj od poslovnica pomenute institucije, zatim profesor koji će da vodi ovaj kurs i pojedinačni polaznik tom prilikom definišu sve segmente sprovođenja izabrane vrste edukacije, to jest određuju kada će tačno ona da počne, kojom dinamikom će da se sprovode predavanja i u kojim terminima.

Naša institucija može, isto tako na zahtev klijenta, to jest nadležnih lica u okviru neke kompanije da organizuje i takozvani korporativni kurs. Radi se o posebnoj vrsti edukacije, a koju bi trebalo zaposleni u toj firmi da pohađaju, tako da organizator nastoji u potpunosti da njeno sprovođenje prilagodi potrebama i zahtevima klijenta, odnosno njegovih zaposlenih. Sa tim u vezi moramo istaći i informaciju da se korporativna obuka i kurs - COBIT 5 i upravljanje IT sektorom sprovodi na bilo koji od načinna koji su do ovog trenutka pomenuti, ali da ako klijentu i njegovim zaposlenima tako više odgovara, nastava može da bude organizovana i u kancelarijama, to jest u prostorijama kompanije klijenta. Podrazumeva se da će koordinator za nastavu jedne od poslovnica naše institucije i ovlašćeno lice zainteresovane kompanije da se o svemu tome detaljno dogovore.

Šta kurs i obuka - COBIT 5 i upravljanje IT sektorom izučava?

Podrazumeva se da će uvodno predavanje koje uključuje obuka i kurs - COBIT 5 i upravljanje IT sektorom svakako biti vezano za definisanje samog pojma COBIT 5. A tada će prisutni biti upoznati sa osnovnim smernicama koje su vezane za ovakav način upravljanja IT sektorom u kompanijama različite strukture, tako da će im iskusni predavači precizno objasniti i zbog čega je upravo ova verzija te platforme najbolja za primenu u praksi. Takođe će naučiti i zbog čega se informacija smatra izuzetno važnom u definisanju poslovnog imidža određene kompanije, ali će biti reči i o tome kako postavljanje pravilnih pitanja u konkretnim situacijama utiče na rad IT sektora.

Podrazumeva se, takođe da će se prisutni biti upoznati i sa brojnim prednostima koje korišćenje COBIT 5 platforme nudi, a svakako će posebno biti zastupljen praktičan rad.

Napominjemo da je Obrazovni centar Akademije Oxford poznat kao institucija koja svojim klijentima omogućuje maksimalno kvalitetne uslove rada, pa je upravo zato i naša obaveza da istaknemo informaciju koja se odnosi na kvalitet opreme prisutne u svim našim poslovnicama. Potpuno smo sigurni da će svako koga zanima klasičan kurs i obuka - COBIT 5 i upravljanje IT sektorom, to jest ko bude odlučio da predavanja pohađa direktno u prostorijama jedne od naših poslovnica, biti apsolutno zadovoljan kvalitetom rada opreme koja će mu biti na raspolaganju. Ipak, bitno je da istaknemo i informaciju da svaki polaznik koji se odluči za praćenje ove edukacije preko sopstvenog računara, od nas ne može da dobije garancije za kvalitet nastave, budući da ne posedujemo informacije o kvalitetu konkretnog uređaja.

Tokom praktičnog dela, a koji takođe uključuje obuka i kurs - COBIT 5 i upravljanje IT sektorom, polaznici će imati prilike da se upoznaju sa primenom ove platforme, a predavači će im takođe objasniti i na koji način se koriste različiti alati koje ona nudi. Podrazumeva se, takođe da profesori mogu praktičnu primenu ovog pristupa da prilagode zahtevima klijenta i to onda kada se sprovodi nastava za zaposlene, to jest takozvana korporativna obuka.

Isto tako je dobro pomenuti i da će polaznici imati prilike za vreme trajanja teorijskog dela da se upoznaju kako ste prednostima korišćenja COBIT 5 platforme, tako i sa onim što se smatra njenom manom. A imaće prilike i da nauče na koji način se pomenuta platforma primenjuje sa svima onima koje se, takođe često u praksi koriste.

Naravno da će biti reči i o primeni konkretne platforme sa stanovišta upravljanja rizicima, a primarno će biti stavljen akcenat na njeno korišćenje kada je potrebno redukovati troškove koji su vezani za upravljanje IT sektorom.

Gde i kada se kurs i obuka - COBIT 5 i upravljanje IT sektorom organizuje?

Osnovni uslov da bi bilo ko ko je zainteresovan da se edukuje u ovoj oblasti mogao da sazna na kom mestu i u kojim terminima se sprovodi obuka i kurs - COBIT 5 i upravljanje IT sektorom jeste da iznese svoju odluku vezano za način njenog pohađanja. Naime, u opticaju je kako online, tako isto i klasična nastava, a određeno je da se svaka od njih pohađa ili u formi grupne ili individualne, odnosno one koju bi trebalo da prati dvoje polaznika.

Ali da krenemo od početka… Dakle, prvo će prijavljeni da navede da li mu više odgovara da predavanja prati preko interneta i to putem sopstvenog računara ili je zainteresovan da dolazi u prostorije jedne od poslovnica institucije organizatora, a kako bi pohađao nastavu. Glavni i jedini uslov za praćenje edukacije putem interneta, naravno podrazumeva posedovanje računara, stim da je polaznik koji se za nju opredeli svakako obavezan da neposredno pre početka izvrši instalaciju specijalnog softvera, a o čemu će precizno da dobije informacije kada se bude upisivao.

Zatim se od njega očekuje da se opredeli između pomenuta tri tipa nastave, to jest da navede da li želi da je prati individualno ili sa još jednim polaznikom (poluindividualna nastava), te može naravno da izabere i da to bude grupni kurs i obuka - COBIT 5 i upravljanje IT sektorom, a kojoj može da prisustvuje od četvoro do osmoro polaznika u isto vreme.

Što se tiče načina organizacije svakog od navedenih tipova edukacije, moramo naglasiti da se individualna i poluindividualna nastava, praktično govoreći organizuju po istom principu. A očekuje se tada da se svaki prijavljeni detaljno dogovori o terminima održavanja, odnosno o dinamici, kao i o datumu početka bilo poluindividualne, bilo individualne nastave direktno sa profesorom, to jest sa predstavnikom odabrane poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Nasuprot tome, kada se sprovodi grupna obuka i kurs - COBIT 5 i upravljanje IT sektorom, to praktično govoreći znači da polaznik ne može da donese odluku ni o čemu, jer je sve prepušteno ovlašćenom licu institucije organizatora. Tačnije, on je dužan da nakon kreiranja jedne grupe, to jest nakon što prijavu bude izvršilo najmanje četvoro ljudi, donese odluku o datumu početka, kao i o dinamici, odnosno o terminima u kojima će se ta vrsta edukacije organizovati, pa svakako obaveštava prijavljene odmah nakon toga. Važno je da svi koji interesuje ovaj tip edukacije znaju da se ništa od pomenutog ne može na njihov zahtev izmeniti, tako da je neophodno da se u potpunosti prilagode svemu tome.

U situaciji kada ovlašćena lica neke kompanije žele da njihovi zaposleni prate ovu edukaciju, neophodno je da svaki zahtev iznesu direktno ovlašćenom licu konkretne poslovnice naše institucije, a kako bi na njega moglo da bude adekvatno odgovoreno. Izuzetno je važno da istaknemo činjenicu da se korporativni kurs i obuka - COBIT 5 i upravljanje IT sektorom takođe može sprovesti i u prostorijama određene firme, ali je svakako važno da i taj zahtev njen predstavnik iznese prilikom dogovora.

Kako se organizuje obuka i kurs - COBIT 5 i upravljanje IT sektorom?

Podrazumeva se da će svako ko izvrši prijavu da se odluči na koji način će da pohađa pomenutu obuku, budući da je u opticaju prvo klasičan tip edukacije, a što podrazumeva da se kurs i obuka - COBIT 5 i upravljanje IT sektorom organizuje direktno u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, a zatim i onaj koji predviđa praćenje časova preko interneta. Međutim, bitno je naglasiti da se za tu vrstu edukacije svakako zahteva posedovanje računara, s obzirom na to da polaznici tada imaju obavezu da instaliraju poseban tip softvera, a kako bi uopšte mogli predavanja da prate.

Inače za oba pomenuta tipa nastave se podrazumeva da je potrebno svaki prijavljeni da izvrši odabir između načina praćenja, pošto je u ponudi ove institucije kako individualna, tako i grupna obuka i kurs - COBIT 5 i upravljanje IT sektorom, te isto tako časove može da prati i dvoje polaznika istovremeno, kada se sprovodi takozvana poluindividualna nastava.

U principu, definisano je prisustvo između četvoro i osmoro ljudi u okviru jedne grupe, pa se samim tim i iznosi zvaničan zahtev za formiranjem grupe od najmanjeg broja članova, a zatim se definiše sve vezano za organizaciju. Ističemo da apsolutno svaki detalj koji se odnosi na sprovođenje nastave u grupi, može da definiše samo zvanično ovlašćeno lice konkretne poslovnice organizatora, te da nije dozvoljeno vršiti izmene, a ako polaznici to budu tražili. Iz tog razloga je bitno napomenuti i to da bi taj tip edukacije trebalo da prate isključivo osobe koje imaju više slobodnog vremena, to jest koje su u mogućnosti da se u takve termine uklope.

A svako ko želi da nastavu prati onda kada to njemu odgovara, ima mogućnost da se opredeli za individualnu ili poluindividualnu, pošto je princip njihovog sprovođenja potpuno drugačiji od rada u grupi. Tačnije, tada se zvanično ovlašćeno lice naše institucije dogovara direktno sa prijavljenom osobom oko toga kada će ili nastava u paru ili ona namenjena za praćenje samo jedne osobe da počne, ali isto tako oni zajedno definišu i tačnu dinamiku, odnosno termine održavanja.

Onda kada se sprovodi korporativni kurs i obuka - COBIT 5 i upravljanje IT sektorom, tada se isto preporučuje da predstavnik konkretne kompanije koja je zainteresovana da se njeni zaposleni edukuju u ovoj oblasti, dogovori oko svih potrebnih detalja sa ovlašćenim licem u izabranoj poslovnici organizatora. Ističemo da se ova vrsta nastave, po potrebi može organizovati i na nekoj drugoj lokaciji, a najpre mislimo na prostorije firme koja je za nju zainteresovana.

Koliko će da traje kurs i obuka - COBIT 5 i upravljanje IT sektorom?

Odmah moramo da naglasimo da jedino unapred mogu da budu iznete informacije o tome koliko će da traje obuka i kurs - COBIT 5 i upravljanje IT sektorom ako neko želi da nastavu prati u formi grupne. Zapravo, samo u tom slučaju Obrazovni centar Akademije Oxford odlučuje o njenom trajanju, to jest o dinamici, kao što definiše i termine, odnosno datum početka, ali sve to čini nakon formiranja grupe od minimalnog broja članova.

Dakle, sa predviđenih 20 časova fonda, grupni kurs traje ukupno sedam dana, a nakon ispunjenja glavnog uslova za njegov početak, sve dodatne informacije će prijavljeni dobiti od strane ovlašćenih lica konkretne poslovnice organizatora.

Kako je predviđen sasvim drugačiji način po kome se poluindividualni i individualni kurs i obuka - COBIT 5 i upravljanje IT sektorom organizuju, ali i korporativna edukacija, to je određeno da se pojedinačni polaznik, to jest predstavnik zainteresovane kompanije i o ovom, ali i o svim ostalim detaljima vezanim za organizaciju izabrane vrste nastave, dogovora sa ovlašćenim licem u našoj poslovnici.

Spisak gradova za kurs i obuku "COBIT 5 i upravljanje IT sektorom"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje