Kurs i obuka - Computer Network and Internet security engineer

Pred svakoga koga interesuje savladavanje znanja vezano za poslove bezbednosti na internetu je svakako iznet zahtev da mora odlično poznavati rad na računaru, tako da svako ko ispunjava ovaj uslov može i da pohađa specijalizovanu obuku, koju su stručnjaci Obrazovnog centra Akademije Oxford osmislili kako bi zainteresovanima omogućili da steknu zvanje Computer Network and Internet security engineer. Podrazumeva se i da polaznici moraju da imaju makar osnovno znanje vezano za korišćenje engleskog jezika i u pisanoj i u usmenoj formi, jer je to izuzetno važno za praćenje nastave.

Generalno, postoje dva tipa edukacije tako da je polaznicima na raspolaganju klasična i online obuka i kurs - Computer Network and Internet security engineer, tako da se podrazumeva da svaki pojedinačni polaznik donosi odluku na koji način će pristupati predavanjima. Ali je takođe vrlo važno da svi prijavljeni znaju i to da im naša institucija izuzev grupne nastave, takođe nudi mogućnost i da predavanja prate u formi poluindividualne ili individualne nastave, a o čemu će oni takođe morati da se prilikom upisa odluče i sasvim jasno navedu ovlašćenom licu naše poslovnice za koju vrstu nastave su se opredelili.

Način na koji se grupni kurs sprovodi je u tom smislu specifičan što svaki pojedinačni polaznik na prvom mestu mora da sačeka da se nakon njegovog prijavljivanja za pohađanje te vrste nastave online ili u našim poslovnicama prijavi barem još troje ljudi, uzevši u obzir da je minimum četvoro polaznika neophodno za formiranje grupe, a da ih osmoro najviše može prisustvovati tom vidu edukacije. Za ovaj tip nastave važi pravilo da organizator definiše i termine održavanja predavanja, ali i dinamiku, te da nakon kreiranja jedne grupe obaveštava o tim detaljima prijavljene, kao i o tome kog tačno datuma će grupni kurs i obuka - Computer Network and Internet security engineer da počne.


Poluindividualna nastava je prevashodno namenjena za dve osobe, dok individualnoj pristupa svaki polaznik pojedinačno, a obe se organizuju na potpuno isti način. Pod tim se misli da je omogućeno svakom pojedinačnom polazniku da se opredeli u kojim terminima bi mu najviše odgovaralo da prati predavanja, to jest kog datuma bi trebalo izabrana vrsta edukacije da počne i prema takvoj dinamici će se konkretna vrsta nastave odvijati. Upravo sve to bi on trebalo da usaglasi sa profesorom koji će biti zadužen da vodi konkretni kurs, a to će svakako učiniti uz prisustvo koordinatora za nastavu.

Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje i specifičnu vrstu nastave, koju bi trebalo da prate one osobe koje su u jednoj firmi zaposlene. Kada je u pitanju korporativna obuka i kurs - Computer Network and Internet security engineer, nastava se sprovodi upravo po onom principu koji bude najviše odgovarao klijentu, a naša institucija može da je organizuje na bilo kom mestu, odnosno ili u našoj poslovnici ili u onim prostorijama koje nadležni u toj kompaniji budu odredili ili putem interneta. Isto tako se podrazumeva da će se predstavnik te kompanije i naše institucije da se dogovore i o tome, ali i o svim ostalim detaljima.

Kako se kurs i obuka - Computer Network and Internet security engineer organizuje prema odredbama definisanog nastavnog plana, a tokom cele kalendarske godine, to znači da i svi zainteresovani imaju pravo da izvrše prijavu kad god im to odgovara. U opticaju je nekoliko mogućnosti za prijavljivanje, a svaki pojedinačni kandidat će izabrati naravno onu koja mu najviše odgovara. Osim što mogu da dođu u jednu od poslovnica organizatora, oni takođe prijavljivanje mogu da izvrše ili preko telefona, odnosno mejla naše institucije, a obavezno je lično prisustvo svakog prijavljenog prilikom upisivanja.Koje oblasti obrađuje kurs i obuka - Computer Network and Internet security engineer?

Svaka osoba koja ima želju ili potrebu da stekne zvanje inženjera računarske mreže i internet bezbednosti, odnosno koju interesuje obuka i kurs - Computer Network and Internet security engineer neizostavno mora da poseduje zavidan nivo znanja vezanih za IT sektor. A pohađanjem ove obuke će imati priliku da od najboljih stručnjaka u ovoj oblasti stekne dovoljno znanja da može da se zaposli na poziciji analitičara za bezbednost, mrežnog administratora ili inženjera bezbednosti mreže. Isto tako će steći dovoljno i znanja i veština da mogu da se zaposle na radnom mestu sistem administratora, te specijaliste za bezbednost mreže, a svakako će biti u mogućnosti da obavljaju i druge različite poslove koji se odnose na sigurnost interneta, odnosno mreže.

Neophodno je da se polaznici na samom početku ovog kursa upoznaju sa svim obavezama koje moraju da ispunjavaju osobe koje su stekle zvanje Computer Network and Internet security engineer. Predavači će govoriti tom prilikom i o svim onim veštinama i znanjima koji se odnose kako na oblast dizajniranja konkretne IT infrastrukture, tako i na njeno instaliranje. A upoznaće ih i sa oblašću vezanom za izradu plana konkretne infrastrukture, kao i sa znanjima koja se odnose na utvrđivanje i rešavanje potencijalnih problema, ali i sa segmentom koji se odnosi na njeno obezbeđivanje.

Takođe će se kurs i obuka - Computer Network and Internet security engineer usmeriti i na prezentovanje oblasti koja se tiče samog podešavanja konkretne mrežne infrastrukture, a biće reči i o brojnim uslugama koje su na mreži dostupne, tako da će prisutni imati prilike da se upoznaju i sa njihovim bezbednim korišćenjem.

Kako je predviđeno da polaznici veći deo vremena prisustvuju praktičnoj nastavi, a koju će obavljati na uređajima koji su vrhunskog kvaliteta i nalaze se u svakoj poslovnici organizatora, to će svi oni vrlo lako moći da steknu uvid u navedene oblasti, te će naučiti da rade sve što je prethodno opisano i to potpuno samostalno. Obrazovni centar Akademije Oxford svakako ima obavezu da istakne činjenicu vezano za kvalitet nastave, jer se on može donekle razlikovati ako nekoga zainteresuje online obuka i kurs - Computer Network and Internet security engineer, te se opredeli da nastavu prati preko ličnog računara. Naime, naša institucija u potpunosti pruža garancije ako se nastava prati u našim poslovnicama, ali to isto ni u kom slučaju ne može da učini ukoliko se neko bude odlučio da je pohađa preko interneta.

Prisutni će u potpunosti da ovladaju sistemom umrežavanja, ali će apsolutno shvatiti i moći u praksi da primene sve koncepte bezbednosti koji su u opticaju, a kako bi se konkretna mreža učinila maksimalno sigurnom.

Naučiće i na koji način se vrši konfigurisanje Windows servera, odnosno kako funkcioniše Windows server administracija, te će isto tako biti govora i o naprednim Windows uslugama. Takođe se podrazumeva i da će savladati osnove oblasti koja se odnosi na CCNA Routing and Switching, dok će ih profesori upoznati i sa načinom konfigurisanja kako Cisco Routing - a, tako i Cisco Switching - a. Zatim će se upoznati i sa rešavanjem problema koji se javljaju vezano za rad i sa Windows serverom i sa Cisco mrežama, odnosno sa opcijama bezbednosti koje se moraju primeniti u radu sa njima.

Gde i kada se održava kurs i obuka - Computer Network and Internet security engineer?

Sve detalje vezano za mesto, ali i vreme održavanja edukacije će svaki pojedinačni polaznik već prilikom prijavljivanja, odnosno upisivanja da dobije od strane ovlašćenog lica u poslovnici organizatora, pa kako moramo istaći prvo činjenicu da je u našoj ponudi kako klasična obuka i kurs - Computer Network and Internet security engineer, koja uključuje praćenje predavanja u našim poslovnicama, tako isto i nastava koja se sprovodi preko interneta. A nakon što osoba koja vrši prijavu izabere gde će nastavu pratiti, ona mora da se opredeli i za individualnu, grupnu ili poluindividualnu obuku, budući da su sve one zastupljene u našoj zvaničnoj ponudi.

A termini njihovog održavanja se svakako razlikuju, kao i dinamika održavanja, odnosno datum početka i generalno, princip organizacije za svaku od ponuđenih vrsta edukacije, ali isto tako i broj osoba koje bi trebalo da određenom tipu nastave prisustvuju. Naime, individualnu nastavu treba da prati samo jedan polaznik, a grupnu od njih četvoro do najviše osmoro, dok je poluindividualni kurs i obuka - Computer Network and Internet security engineer namenjena za dvoje polaznika, te je okarakterisan i kao nastava u paru.

Najpre je bitno da naglasimo da se individualna i poluindividualna obuka organizuju na potpuno isti način, ali se u svakom slučaju razlikuje broj osoba koja bi trebalo da prisustvuju svakoj od njih. A što se tiče tačnog termina održavanja, ali i dinamike, odnosno datuma početka i to bilo za poluindividualnu, bilo za individualnu obuku, to je isključivo stvar dogovora između pojedinačnog polaznika i profesora koji će biti ovlašćen da vodi edukaciju.

Ni nalik tome nije način na koji se organizuje grupna obuka i kurs - Computer Network and Internet security engineer, već je sve striktno određeno sve vezano za tačne termine i dinamiku održavanja te vrste nastave, a o tome će se pobrinuti institucija organizatora. Međutim, ovde je naročito važno napomenuti da ovu vrstu nastave prati od četvoro do osmoro polaznika, najviše, pa se sa tim u vezi i zahteva prvo prijavljivanje njih najmanje 4, a zatim i formiranje grupe, te sledi i zvanično obaveštavanje polaznika o datumu početka i o svim ostalim detaljima.

U okviru naše institucije se organizuje i korporativni kurs i obuka - Computer Network and Internet security engineer, a što je edukacija namenjena za kompanije, to jest za njihove zaposlene. Princip organizacije je vrlo sličan onome koji je vezan za poluindividualnu ili individualnu nastavu, tako da je tada polaznicima, odnosno njihovim nadređenima dozvoljeno da definišu sve potrebne detalje sa predstavnikom institucije organizatora. Naglašavamo da se korporativna obuka može organizovati na već pomenute načine, ali i da možemo da je sprovedemo u prostorijama te firme ili tamo gde to odgovara našim klijentima.

Na koji način se održava obuka i kurs - Computer Network and Internet security engineer?

Od 40 sati je sačinjen nastavni plan i program prema kome se obuka i kurs - Computer Network and Internet security engineer organizuje. A budući da u okviru grupne nastave dinamiku isključivo može da definiše organizator, to je i određeno da grupna nastava traje oko sedam nedelja, pošto je definisano i da polaznici prate predavanja u trajanju od 5 do 7 sati u toku jedne sedmice. A pošto bude bila kreirana grupa od minimum 4 osobe, organizator će da odredi tačan datum početka i o tome će odmah nakon toga da obavesti sve prijavljene.

A one osobe koje interesuje kako poluindividualni kurs i obuka - Computer Network and Internet security engineer, isto tako i individualni tip nastave, moraju imati na umu da se ne može prethodno definisati njihovo trajanje. Osnovni razlog za to jeste što je način organizacije takav da se polaznici dogovaraju sa nadležnim profesorima o svim detaljima, pa samim tim i o dinamici, tako da se u skladu sa tim definiše i trajanje.

Sve to isto se odnosi i na onu vrstu kursa koji se organizuje na zahtev neke firme, tako da se odgovor na pitanje koliko će da traje korporativna obuka i kurs - Computer Network and Internet security engineer dobija tek nakon dogovora između predstavnika naše i institucije klijenta.

Koliko bi trebalo da traje kurs i obuka - Computer Network and Internet security engineer?

Od 40 sati je sačinjen nastavni plan i program prema kome se obuka i kurs - Computer Network and Internet security engineer organizuje. A budući da u okviru grupne nastave dinamiku isključivo može da definiše organizator, to je i određeno da grupna nastava traje oko sedam nedelja, pošto je definisano i da polaznici prate predavanja u trajanju od 5 do 7 sati u toku jedne sedmice. A pošto bude bila kreirana grupa od minimum 4 osobe, organizator će da odredi tačan datum početka i o tome će odmah nakon toga da obavesti sve prijavljene.

A one osobe koje interesuje kako poluindividualni kurs i obuka - Computer Network and Internet security engineer, isto tako i individualni tip nastave, moraju imati na umu da se ne može prethodno definisati njihovo trajanje. Osnovni razlog za to jeste što je način organizacije takav da se polaznici dogovaraju sa nadležnim profesorima o svim detaljima, pa samim tim i o dinamici, tako da se u skladu sa tim definiše i trajanje.

Sve to isto se odnosi i na onu vrstu kursa koji se organizuje na zahtev neke firme, tako da se odgovor na pitanje koliko će da traje korporativna obuka i kurs - Computer Network and Internet security engineer dobija tek nakon dogovora između predstavnika naše i institucije klijenta.

Spisak gradova za kurs i obuku "Computer Network and Internet security engineer"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje