Kurs i obuka za finansijske analize za menadžere svih nivoa

Primarno je specijalizovani kurs i obuka finansijske analize za menadžere svih nivoa osmišljena da apsolutno svakome ko ima želju da detaljno ovlada ovim postupkom, a zaposlen je na menadžerskoj poziciji u određenoj kompaniji, omogući da to uradi na apsolutno najbolji način i uz vrlo povoljne cene. Iako jeste fokus stavljen na menadžere, nastavu ima pravo da prati svako ko je zaposlen u sektoru finansija određene kompanije, a prvenstveno na upravljačkim pozicijama, ali je naravno dozvoljeno da svako ko je zainteresovan i ko ima osnovna znanja u oblasti finansija, prati nastavu.

Da bi mogao da pohađa ovu obuku, svaki zaiinteresovani prvo vrši prijavu, a zatim donosi zahtevanu dokumentaciju i zvanično se upisuje u odabranoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Prijava za pohađanje ove obuke se vrši telefonskim putem, odnosno ličnim dolaskom kandidata u prostorije institucije organizatora i to u bilo kom gradu u Srbiji, a svakako je dozvoljeno i da bude poslati mail sa svim neophodnim podacima (ime i prezime, broj telefona i datum rođenja).


Princip prema čijim smernicama se organizuje stručna obuka i kurs finansijske analize za menadžere svih nivoa podrazumeva kako mogućnost praćenja nastave u paru i u grupi, tako i individualno, a sve to ili na klasičan način ili online.

Poluindividualna edukacija podrazumeva prisustvo dve osobe, a način na koji se ona sprovodi je sasvim isti kao i onaj koji se primenjuje kada samo jedna osoba želi da pohađa časove, to jest kada se organizuje individualna nastava. A tom prilikom se od prijavljenih, svakako očekuje da u dogovoru sa stručnom osobom, koja će biti zadužena da vodi edukaciji i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu poslovnice u koju se upisuju, definišu na koji način će se jedan ili drugi tip nastave organizovati. Zapravo, oni će odrediti kog datuma će da počnu časovi, a potom i u kojim terminima će da budu organizovani i naravno, kakvom dinamikom, to jest koliko će, uopšteno da traje poluindividualni ili individualni seminar finansijske analize za menadžere svih nivoa.

Potpuno suprotno od toga se organizuje nastava u grupi, primarno zato što se prvo zahteva prijavljivanje najmanje četiri osobe, kako bi bio ispunjen osnovni uslov za nastanak grupe, a samim tim i za početak te vrste nastave. Zvanično ovlašćeno lice u onom predstavništvu organizatora u kome se navedeni uslov ostvario će odmah posle toga da oformi jednu grupu, odnosno da definiše kada će ta vrsta edukacije da počne, kojim tempom i u kojim terminima će predavanja da budu organizovana, te če svakako i obavestiti, na jasno definisan način, sve prijavljene. Ovde ne postoji mogućnost da se ništa od definisanog izmeni, a ako to bilo koji kandidat bude zahtevao.
Na isti način kao i poluindividualna i individualna edukacije se i korporativna obuka, s tim da se razlikuje publika, u smislu da su tom prilikom polaznici, zapravo one osobe koje su u nekoj firmi zvanično zaposlene. Ističemo da zainteresovani klijenti imaju pravo u toj situaciji da iznesu zahtev za izmenom mesta održavanja časova, ali je tada vrlo važno da bude u pitanju prostor koji ispunjava određene uslove sa kojima će, naravno da bude prethodno upoznat svaki zainteresovani klijent.

Nama je preostalo da navedemo i to da se online kurs i obuka finansijske analize za menadžere svih nivoa može pratiti sa bilo kog mesta, a uz korišćenje računara pojedinačnog kandidata, koji mora da ima stabilnu internet konekciju, kako bi se odvijalo nesmetano praćeno edukacije, te je vrlo važno i da se to učini uz primenu namenskog softvera, koji će svaki kandidat prethodno morati da instalira. Uzevši u obzir da su u svakoj od poslovnica institucije organizatora zaposlena i lica koja su specijalizovana upravo za instalaciju tog tipa softvera, to se podrazumeva da će svaki kandidat koji bude imao potrebu, da u najkraćem roku dobije njihovu adekvatnu podršku.

Što se tiče klasičnog tipa edukacije, naglašavamo da se tom prilikom specijalizovani seminar finansijske analize za menadžere svih nivoa organizuje na više od 20 lokacija, uzevši u obzir da institucija organizatora predstavništvo ima ne samo u Beogradu, Nišu, Vranju i Novom Sadu, odnosno u Subotici, Mladenovcu i Jagodini, već i u Kraljevu, Kragujevcu i Ćupriji, te u još mnogo gradova širom Srbije.

Program stručne obuke finansijske analize za menadžere svih nivoa

Mada se, gotovo podrazumeva da bi svaki polaznik ove obuke trebalo da ima osnovna znanja u navedenoj oblasti, svakako će stručni seminar finansijske analize za menadžere svih nivoa tokom uvodnog predavanja prisutnima da omogući detaljno informisanje sa postupkom finansijske analize, te će profesori da objasne i zbog čega je vrlo važno koristiti određene alate i tehnike, a sve da bi pravilno bila izvršena pomenuta analiza.

Odmah posle toga će biti obrađena i takozvana Racio analiza i to iz sve tri perspektive, to jest vlasnika, menadžmenta i kreditora, a svakako će predavači da to potkrepe adekvatnim primerima iz prakse. Nakon toga će biti govora i o specijalnoj analizi profitabilnosti, a koja je poznata još i pod nazivom DuPont.

U okviru pravilno izvršene finansijske analize se naročito obraća pažnja na različite vrste planova i analiza određenih segmenata poslovanja, tako da će profesori, između ostalog polaznicima da pruže mogućnost da nauče i kako se vrši planiranje novčanih tokova, odnosno šta se podrazumeva pod pojmom modeliranja u finansisjkom smislu i drugo. Takođe će biti govora i o posebnoj vrsti finansijskih izveštaja (pro forma), a svakako će prisutnima da bude detaljno objašnjeno i koja je osnovna razlika između izveštaja takve vrste i onih koji se u praksi najčešće izrađuju.

Svakako će se stručna obuka i kurs finansijske analize za menadžere svih nivoa dotaći i svih onih segmenata, čija analiza je izuzetno važna za finansijski aspekt poslovanja, tako da će polaznici imati mogućnost da nauče i kako rast, odnosno dinamika neke kompanije imaju uticaja na poslovanje, ali i na finansije, te na finansijske izveštaje.

Predviđeno je, takođe da prisutni nauče i šta je takozvana vremenska vrednost novca, ali i koja sve merila vrednosti se uzimaju u obzir, te na koji način je potrebno da ona budu implementirana u poslovni proces određene firme. Naravno da će profesori objasniti i šta su to pokretači vrednosti, ali i na koji način se vrši utvrđivanje cene kapitala, kao i po kom principu funkcioniše finansijsko planiranje.

Uz primenu različitih alata, odnosno tehnika, a sa kojima će se svaki polaznik ovog seminara upoznati, njemu će biti pružena prilika da u okviru posla koji obavlja, različite finansijske analize vrši odgovorno i samostalno. Sve to će mu biti znatno lakše da primeni u praksi, jer će tokom trajanja ovog stručnog seminara biti ponuđeni i različiti primeri iz prakse, a upravo na osnovu njih će polaznici mnogo lakše moći i da prihvate znanja koja će im prethodno, kroz predavanja biti prezentovana.

Kada se organizuje kurs i obuka finansijske analize za menadžere svih nivoa i gde?

Sve potrebne informacije kako o terminima u kojima se organizuje stručna obuka i kurs finansijske analize za menadžere svih nivoa, tako isto i o mestu održavanja nastave, svi prijavljeni dobijaju tek kada iznesu zvaničnu odluku o tome da li će časove da pohađaju online ili na klasičan način, to jest da li će to da učine u okviru individualne, grupne ili poluindividualne.

Dakle, neophodno je da svi koji se opredele za klasičan pristup, u predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford, koje budu izabrali lično dođu i u definisanim terminima pohađaju predavanja.

Posedovanje računara je osnovni uslov zahtev za praćenje časova online, ali i instaliranje namenskog softvera, a omogućena je, naravno i neophodna pomoć svakome ko bude naišao na bilo kakav problem prilikom procesa instalacije.

Posebno je važno da naglasimo da se broj osoba koje bi trebalo da pohađaju sva tri tipa nastave razlikuje, te da je individualni kurs i obuka finansijske analize za menadžere svih nivoa edukacija koja je namenjena isključivo jednoj osobi, a poluindividualnu nastavu treba da prati dvoje polaznika, te između 4 i 8 kandidata pohađa časove kada se organizuje grupni tip edukacije.

Koordinator za nastavu one poslovnice organizatora u kojoj se najmanje četvoro polaznika bude prijavilo i u kojoj posle toga bude bila kreirana jedna grupa, će tada da odredi datum početka, ali i dinamiku održavanja časova i termine za grupnu nastavu, pa će zatim svakog prijavljenog obavestiti o tome. Moramo naglasiti da ne postoji nikakva mogućnost da se bilo koji segment organizacije koji je definisan od strane tog lica promeni, te je upravo iz tog razloga i iznet zahtev da svaki pojedinačni kandidat u potpunosti prihvati sve što u tom slučaju određuje organizator.

Ali, ukoliko nekome iz bilo kog razloga ne bude u potpunosti odgovarao takav način praćenja nastave, na raspolaganju mu je kako individualna obuka i kurs finansijske analize za menadžere svih nivoa, tako isto i poluindividualni vid edukacije, a koje se inače sprovode na isti način. A taj način najviše ide u korist pojedinačnom polazniku, budući da se on o svim segmentima organizacije (termini održavanja, datum početka i dinamika) dogovara sa nadležnim licem određene poslovnice i profesorom.

Ističemo da se takođe sprovodi i korporativna nastava, a kada se prvenstveno slušaju zahtevi klijenta i ispunjavaju se na najbolji način. U tom slimslu je dozvoljeno i da se taj tip edukacije organizuje u prostorijama određene firme ili na nekoj drugoj lokaciji, ali samo ukoliko ona ispunjava tačno definisane uslove, sa kojima će da bude svakako upoznat predstavnik kompanije koja je zainteresovana za odrganizaciju ove vrste nastave.

Prema kakvom principu se organizuje stručna obuka i kurs finansijske analize za menadžere svih nivoa?

Uz korišćenje svog računara, svaki zainteresovani kandidat može da prati online seminar finansijske analize za menadžere svih nivoa, s tim što je takođe u obavezi da posebnu vrstu softvera na njega prethodno instalira. Naravno da će on o tome dobiti sve neophodne informacije, te ako bude bilo potrebno, ovlašćeno lice određene poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford će mu pružiti i tehničku podršku.

Za klasičan vid edukacije, koji je takođe u ponudi ove institucije se zahteva da svaki zainteresovani lično prisustvuje predavanjima i to u okviru odabranog predstavništva ove institucije, a što će učiniti sa jasno definisanom dinamikom i u određenim terminima, što svakako zavisi od izbora vrste nastave koju želi da prati.

Što se tiče samog principa organizacije, u ponudi je kako individualni, tako i grupni, ali i poluindividualni kurs i obuka finansijske analize za menadžere svih nivoa. Broj osoba koje bi trebalo da prisustvuju svakom od tih vidova edukacije se, naravno razlikuje, tako da je u jednoj grupi uvek prisutno od četvoro do osmoro kandidata, a poluindividualnu edukaciju prati njih dvoje, te samo jedna osoba treba da pohađa individualni tip edukacije.

Takođe se razlikuje i način na koji se svaka od tih vrsta nastave organizuje, a u smislu da polaznik detalje vezane za sprovođenje individualne ili poluindividualne edukacije definiše u dogovoru sa predstavnikom određene poslovnice institucije organizatora i sa predavačem, a kod grupne to sve čini organizator. Da budemo malo precizniji, grupna obuka i kurs finansijske analize za menadžere svih nivoa ne može da počne odmah nakon što kandidati izvrše prijavu, uzevši u obzir da postoji glavni zahtev koji je vezan na njen početak, a on podrazumeva prijavljivanje najmanje 4 kandidata, to jest kreiranje jedne grupe. A predviđeno je da odmah posle toga, koordinator za nastavu upravo one poslovnice u kojoj je navedeni uslovi i ostvaren, definiše apsolutno sve i to kako datum početka, tako i dinamiku održavanja časova, odnosno tačne termine i da sve prijavljene o tome odmah i obavesti. Da naglasimo i to da je u pitanju prilično strog princip organizacije, tako da čak i u situaciji kada neki prijavljeni bude izneo zahtev za promenom bilo kog segmenta, to neće biti dozvoljeno.

Zvanično ovlašćeni predstavnik one kompanije koju interesuje korporativni kurs i obuka finansijske analize za menadžere svih nivoa bi trebalo da se obrati najbližoj poslovnici institucije organizatora, kako bi se raspitao o detaljima vezano za princip sprovođenja ovog vida edukacije. Zapravo se radi o vrlo jednostavno načinu organizacije, koji umnogome liči na onaj koji se primenjuje prilikom održavanja nastave za jednog ili za dvoje polaznika, uzevši u obzir da predstavnik institucije klijenta definiše sve detalje i to dogovorom sa zvanično ovlašćenim licem jedne od poslovnica organizatora. Svakako je dopušteno da bude promenjena i lokacija održavanja korporativnog tipa nastave, ali samo ukoliko to moesto adekvatno može da odgovori na tačno definisane zahteve, o kojima će, naravno biti informisan klijent na vreme.

Koliko traje specijalizovani kurs i obuka finansijske analize za menadžere svih nivoa?

Trebalo bi da svaki kandidat koga zanima grupni seminar finansijske analize za menadžere svih nivoa časovima prisustvuje svakoga dana i to u trajanju od 90 po minuta, a što je ustvari po 2 školska časa. Upravo zato što je 8 časova nastavnog programa raspoređeno takvom dinamikom, to i grupni vid edukacije treba da traje ukupno 4 dana.

Naravno da će informacije koje se odnose kako na dinamiku i termine održavanja, tako i na datum početka grupnog tipa nastave, svi prijavljeni kandidati dobiti nakon što jedna grupa, koja broji najmanje četiri člana bude formirana.

A svi oni polaznici koje zanima primarno individualna obuka ili, pak onaj tip edukacije koji bi trebalo da prati dve osobe, to jest poluindividualna nastava, će podatke o njihovom trajanju imati nakon što budu precizirali sa predavačem i koordinatorom za nastavu izabrane poslovnice organizatora po kojoj dinamici će predavanja da budu organizovana, ali će svakako tada da definišu i termine, odnosno datum početka.

Uzevši u obzir da je vrlo sličan princip prema kome se organizuje korporativna obuka i kurs finansijske analize za menadžere svih nivoa, podrazumeva se da će ovlašćeno lice neke kompanije, pored ostalog da definiše i trajanje sa nadležnima u predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Spisak gradova za kurs i obuku "Finansijske analize za menadžere svih nivoa"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje